Kurzy ATAC

Chcete byť odborníkom alebo praktikom?

Odborník nebo praktik

Možno sa to bude zdať na prvý pohľad zvláštne, ale vo svojich kurzoch nemám záujem vzdelávať odborníkov na výživu.

Pod pojmami odborník alebo špecialista sa zvyčajne skrýva človek, ktorý je chodiacou encyklopédiou. Študuje každú teóriu, sleduje nové vedecké výskumy, nevynechá žiadnu diétu. Okrem toho dokáže objasniť takmer každý vzťah medzi stravou a metabolizmom. Aby to dokázal, musí študovať. Dlho a neustále študovať.

Keď sa obrátite na takéhoto odborníka so žiadosťou o radu, ako sa správne stravovať, očarí vás kvantom odborných informácií a vysype z rukáva systém, ktorý treba dodržiavať. S radostným očakávaním sa pustíte do jeho realizácie a v praxi zistíte, že v mnohých prípadoch vám odporúčané recepty nevyhovujú, strava je príliš stereotypná alebo nie je vo vašej cenovej relácii. Navyše po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch zistíte, že sa požadované účinky nedostavili alebo ste si našli nového "priateľa" v podobe jojo efektu.

Ako je to možné?

Drvivá väčšina odborníkov má tendenciu zahlcovať sa stále novými informáciami a zabúda (alebo nedokáže) sledovať a vnímať praktickú odozvu všetkého, čo odporúča. Čo je ešte horšie - svoje rady nemajú otestované na sebe.

Takýchto špecialistov je na svete viac než dosť. Preto nie je potrebné, aby sme vyrábali viac. Ak sa chcete stať odborníkom, zavrite sa do univerzitnej knižnice a študujte, je to práca na celý život.

Našou filozofiou a hlavným cieľom je naučiť študentov vytvárať jedálníčky, ktoré:

 • spĺňajú metabolické potreby jednotlivca,
 • sú zvládnuteľné pre každého bez ohľadu na finančné zázemie alebo dostupnosť potravín,
 • predovšetkým dobre chutia.

Naše kurzy sú plné rôznych teórií. Musia byť, pretože bez základných informácií to nejde. Sú ale prešpikované praktickým nácvikom jednotlivých foriem stravovacích režimov. Táto tendencia zvyšovať množstvo praktických skúseností v našich kurzoch neustále rastie. Na základe spätnej väzby od študentov zisťujeme, nakoľko sú naše úpravy v tomto smere účinné, a neustále ich vylepšujeme, aby zodpovedali predovšetkým praktickým poznatkom. Tieto snahy sú najviac viditeľné v najrozsiahlejšom kurze Poradca pre výživu. Ak sa chcete stať výživovým poradcom - praktikom (t. j. človekom, ktorý môže v praxi pracovať so stravou a riešiť ju u seba a vo svojom okolí), musíte poznať tri základné oblasti:

1. Musíte poznať zloženie a vlastnosti všetkých potravín.
Z tohto hľadiska je to logické, pretože ak chceme stravou ovplyvniť správanie metabolizmu a do istej miery aj naše zdravie, je potrebné vedieť, z čoho sa strava skladá (bielkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, vitamíny, minerály, antioxidanty, fytochemikálie) a ako ovplyvňuje správanie ľudského metabolizmu (zmena glukózy v krvi, nároky na trávenie, zásah do acidobázickej rovnováhy, vplyv na vnútornú termoreguláciu...). A keďže oblasť doplnkovej výživy je neoddeliteľnou súčasťou potravinárskeho priemyslu, oplatí sa oboznámiť aj s touto problematikou. To znamená, aké látky sa bežne používajú v doplnkoch stravy a na aký účel a ako ich používať v kontexte bežnej stravy.

Bez tohto základného know-how nie je možné vytvoriť to, čomu v praxi hovoríme "zmysluplná strava".

2. Je potrebné poznať anatómiu človeka a základy fungovania metabolizmu.
Znalosti o zložení potravín a ich schopnosti ovplyvňovať naše telo a myseľ sú nevyhnutné, musíme ich súčasne vedieť aplikovať na človeka. Preto je potrebné vedieť, aké špecifické úlohy plnia jednotlivé časti tráviaceho traktu. Čo sa deje s jednotlivými zložkami stravy, ako metabolizmus reaguje na jednotlivé vlastnosti potravín. Na základe týchto poznatkov môžeme povedať, že máme dobré základné vedomosti o teórii.

3. Je potrebné vedieť, ako"variť".
Zďaleka nie každý má kulinárske schopnosti alebo konštruktívny prístup k príprave jedla. Našťastie to vôbec nevadí. Nemusíme mať dušu šéfkuchára, aby sme zostavili jedálniček, ktorý dokáže nasmerovať naše zdravie požadovaným smerom. Stačí vedieť, ako jednotlivé potraviny vzájomne kombinovať, akým spôsobom a v akom rozsahu ich tepelne upraviť, a súčasne pokrm ochutiť tak, aby zodpovedal našim chuťovým požiadavkám. A k tomu nemusíme vedieť variť v zmysle konvenčného vnímania kuchárskeho umenia.

V našich kurzoch je alfou a omegou všetkého učenia zameraného na prax práca s výučbovou aplikáciou ZOF. Obsahuje viac ako 7 000 rôznych ingrediencií, ktoré máme možnosť použiť v reálnom živote a pripraviť z nich konkrétne recepty. Pri tomto „elektronickom“ varení ale učí aplikácia študentov mnohé ďalšie dôležité veci, než len vytvárať konkrétne recepty:

 • Prácovať s množstvami a pomermi základných makroživín a počítať energetickú hodnotu stravy. Všeobecne platí, že ak akýmkoľvek spôsobom zasiahneme do stravy, vždy sa zmení pomer sacharidov, bielkovín a tukov a od toho závisí množstvo kalórií v jedle. Táto zmena nevyhnutne ovplyvní fungovanie metabolizmu.
   
 • Kontrolovať hodnotu glykemického indexu a záťaže.
  Glykémia z potravín je v súčasnosti bežne sledovaným faktorom. Program ZOF učí študentov zamerať svoju pozornosť aj týmto smerom.
   
 • Sledovať úroveň stráviteľnosti.
  Každý z vlastnej skúsenosti vie, že sa jeho telo chová inak v situáciách po konzumácii náročne stráviteľného jedla alebo naopak pokrmu, s ktorým si náš tráviaci trakt poradí veľmi ľahko. Je potrebné začleniť tento faktor do svojho jedálnička, čo do značnej miery ovplyvní metabolické procesy. Aplikácia ZOF dokáže tento parameter vyhodnotiť.
   
 • Kontrolovať acidobázické tendencie.
  Acidobázická rovnováha je veľmi zložitá problematika, ktorú je potrebné pri celostnom nazeraní hodnotiť čo najjednoduchším spôsobom. V praxi nemá zmysel sledovať stupeň kyslosti alebo zásaditosti meraním pH potravín. Kľúčový je smer, t. j. kyslotvornosť alebo zásadotvornosť potravín, a spôsob ich prípravy a konzumácie. Tieto faktory ovplyvňujú kvalitu metabolických procesov úplne zásadným spôsobom a aplikácia ZOF dokáže vyhodnotiť aj tento parameter. V oblasti, v ktorej sa snažíme holistickým spôsobom naučiť vytvárať stravu, je to veľmi významná výhoda, ktorú ocení každý študent.
   
 • Vyhodnotiť vplyv potravy na vnútornú termoreguláciu.
  Potraviny môžu počas trávenia vyvolávať pocity tepla alebo chladu. Aj keď ide len o vnímanie založené na obsahu niektorých špecifických látok v potravinách vrátane spôsobu ich prípravy, je výhodou, že môžeme pracovať s touto charakteristikou tepelného účinku. Pomôže im v tom aj program ZOF, za čo sú študenti veľmi vďační.
   
 • Určiť energetickú tendenciu receptu a celej stravy z hľadiska ázijských konceptov jin a jang.
  Pre západne zmýšľajúceho človeka je jednoduchšie používať na tieto účely pojmy "uvoľňujúci" a "spevňujúci", ktoré odrážajú schopnosť potravín ovplyvňovať metabolické procesy špecifickým spôsobom. Aplikácia ZOF to zvláda tiež.

Pri vybraných lekciách nielen kurzu „Poradca pre výživu“ majú študenti úlohu na výučbovej aplikácii vytvoriť pre modelovú situáciu zodpovedajúcu obsahu takej lekcie celodenný stravovací režim, ktorý bude ovplyvňovať metabolizmus požadovaným smerom.
Napríklad strava diabetika sa v mnohých aspektoch líši od stravy vrcholového športovca, osoby postihnutej osteoporózou, dyspepsiou alebo zápalom, tehotnej alebo dojčiacej ženy, malého dieťaťa alebo vegána. V kurzoch sa venujeme najčastejším situáciám, ktoré sa vyskytujú v reálnom živote. Každý študent tak absolvuje nielen potrebnú teóriu, ale najmä praktické skúsenosti založené na tvorbe jedálnička s touto konkrétnou študijnou pomôckou.
Ctíme si pravidlo, ktoré uprednostňoval už Jan Ámos Komenský - škola hrou. Až v procese hry s výberom potravín a ich prípravou a pozorovaním meniacich sa hodnôt a parametrov jednotlivých receptov a celého jedla sa študent najlepšie priblíži praxi. Nie je potrebné usilovať sa o odbornosť. Ak chcete uspieť v skutočnom živote, musíte predovšetkým vedieť myslieť prakticky. Na to sa v našich kurzoch zameriavame najviac.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Dušan Benák

Pre mňa znamená Kurzy ATAC = Martin Jelínek = pozitívna zmena :-). Do kurzu výživového poradcu pod vedením Martina Jelínka som sa prihlásil z niekoľkých dôvodov: 1. Odporúčanie osoby lektora Martina Jelínka, 2. Dištančné štúdium, 3.Využitie vo výučbe myšlienkových máp. Dnes s radosťou konštatujem, že všetky predčili moje očakávania, ale prvý dôvod bol jednoznačne najprínosnejší, pretože vďaka Martinovi som pochopil, ako naše telá i myseľ fungujú, a čo je dôležitejšie, naučil som sa svoje vedomosti používať a aplikovať nenásilnou formou. Moja prvá myšlienka bola rozšíriť svoje trénerské zručnosti a ponúknuť svojim hráčom dokonalejší pohľad. Martin ma však inšpiroval natoľko, že som sa začal naplno venovať poradenskej činnosti a prezentácii zdravých potravín. Verím, že široká ponuka kurzov osloví a pozitívne zmení život aj Vám.

Kristína Floriánová

Už dlhé roky sa pohybujem v oblasti fitness a zdravého životného štýlu. Rada by som sa týmto smerom naďalej uberala a nakol'ko sa sama vel'mi rada vzdelávam a rozširujem si vedomosti, rozhodla som sa pre štúdium kurzu Poradca pre výživu. Nemohla som si vybrať lepšie. Kurz viac než len naplnil moje očakávania... Nie len že študentom nie je podsúvaný len jeden výživový smer,ale vďaka kurzu som získala komplexné vedomosti o stravovaní, ktoré budem naďalej využévať a ak by som si mala znova vybrať, opäť by to bol kurz pod vedením pána Jelínka.

Mgr. Martina Wilczkeová

Som veľmi vďačná, že som mohla absolvovať kurz pána Martina Jelínka. Zaujal ma perfektne spracovaný obsah, informácie, ktoré sa dopĺňajú a tvoria jeden celistvý celok. Všetko je videné a predkladané v súvislostiach. Čo sa mi páči najviac, že pohľad na stravu je riešený z komplexnosti človeka, spája jeho fyzickú, duševnú i emočnú podstatu. Naučila som sa o strave premýšľať inak, než len o potrebe alebo zážitku z jedla. Dnes premýšľam nad tým, ako sa stravujem, v akom emočnom rozpoložení a viem, ako sa jednotlivé potraviny budú správať v mojom tele. Stala som sa zodpovedným tvorcom svojho zdravia prostredníctvom stravy. A tieto moje znalosti využívam aj pri zostavovaní jedálnička pre moju rodinu a tiež vo svojej práci koordinátorky programu Skutočne zdravé školy.