Kurzy ATAC

Test nutričnej gramotnosti

Prvé skutočne seriózne overenie vášho nutričného kvocientu.

Nutričná gramotnosť je miera, do akej sme schopní získavať a chápať informácie spojené s výživou. Rovnako, ako má finančná gramotnosť vplyv na zdravú správu našich financií, má nutričná gramotnosť zásadný vplyv na naše zdravie.

Čas:
20 minút

Rozsah:
100 otázok

Čo vám kvíz ukáže?

  • schopnosť rozoznať kvalitnú potravinu od nekvalitnej
  • ako viete čítať údaje na obaloch potravín
  • akú máte predstavu o jednotlivých zložkách stravy a ich dôležitosti
  • ako rozumiete vplyvu konzumovaných potravín na svoje zdravie
  • ako sa orientujete v doplnkovej výžive
  • v akom rozsahu viete aplikovať vedomosti o stravovaní do praxe

Čo získate vyplnením testu?

  • hodnotenie vášho know-how v oblasti výživy a jej vplyvu na zdravie
  • skvelý pocit z toho, že prispejete k získaniu širšieho povedomia o stave nutričnej gramotnosti našej populácie

Bližšie informácie o teste

Počet vyplnených testov: 266