Kurzy ATAC

Prečo študovať u nás?

Chcete získať kvalitné vzdelanie v odbore výživy, alebo „iba“ rozšíriť obzory? Chcete sa zdravou výživou zaoberať profesionálne, alebo „len“ pomocou nadobudnutých znalostí pomôcť sebe a svojim blízkym? Nech už je Vaša motivácia k štúdiu akákoľvek, naše kurzy sú vytvorené s cieľom všetky tieto ciele splniť. Prečo si teda vybrať štúdium našich kurzov?

Skúsenosti

Náš študijný systém vyvíjame
a zdokonaľujeme viac ako 15 rokov.

Kvalita

Naším cieľom je vzdelávať,
nie iba odovzdávať teóriu.

Výsledky

Našimi kurzami úspešne prešli
tisíce absolventov.

Náš vzdelávací systém vo výžive je unikátny, pretože hravou formou prepája teóriu s praxou. V lekciách pochopíte princípy, cvičnými testami podporíte ich zapamätanie a v on-line poradni rozšírite obzory poznania. Celé toto know-how nakoniec prevediete do praxe (teda na tanier) v podobe receptov a celodenných jedálničkov v aplikácii ZOF.

Naučíte sa tak upravovať stravu nielen pre rôzne skupiny populácie (deti, tehotné, dojčiace, športovci, seniori...), ale aj pre situácie metabolických porúch a často sa vyskytujúcich zdravotných komplikácií vrátane schopnosti toto aplikovať na individualitu jedinca.

Proč studovat u nás

Lektor Martin Jelínek

Lektor a tvorca unikátneho študijného systému s viac ako 20 rokmi skúseností nielen v oblasti zdravej výživy.

Lektor sprevádza študentov po celú dobu štúdia formou on-line poradne, je však pripravený zodpovedať aj e-mailové a telefonické otázky. Jeho cieľom je, aby každý študent úspešne kurz dokončil a odniesol si z neho maximum vedomostí a poznatkov.

Viac o Martinovi Jelínkovi

Mgr. Martin Jelínek

Naučíte se...

... spoznať kvalitné potraviny

... zostaviť jedálniček pre deti, tehotné, športovcov, seniorov...

... upraviť jedálniček v situáciách rôznych zdravotných komplikácií

... upravovať stravu za individuálnym účelom

... rozumieť výžive vo vzťahoch a súvislostiach

Výhody štúdia u nás

Najsofistikovanejší on-line vzdelávací systém vo výžive.

566 študijných hodín (kurz Poradca pre výživu).

Doživotný prístup do študijnej sekcie.

Obrovský zdroj ďalších študijných materiálov v podobe on-line poradne (aktuálne cez 7000 zodpovedaných otázok k témam jednotlivých študijných lekcií).

Súčasťou štúdia sú vedecké poznatky aj alternatívne prístupy k výžive.

Priamy kontakt s lektorom (on-line poradňa, e-mailové aj telefonické konzultácie).

Náš študijný systém je overený dlhoročnou praxou. Ročne naše kurzy absolvuje približne 1000 študentov.

Princípom štúdia je prepájanie teórie a praxe

Unikátna výučbová aplikácia ZOF, v ktorej študenti vytvárajú jedálničky pre konkrétne situácie.

Aplikácia kontroluje správnosť vytvorených jedálničkov cez viac ako 70 nutričných charakteristík.

Súčasťou aplikácie je databáza obsahujúca cez 6500 potravín a kuchárka s viac ako 700 interaktívnymi receptami.

Kam dále?

Prečítajte si, ako naše kurzy
hodnotia absolventi.

Pozrite sa na našu
ponuku kurzov.