Kurzy ATAC

Martin Jelínek

Mgr. Martin Jelínek

Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Ako aktívny športovec sa zaujímal o vplyv stravy na zdravie a možnosti doplnkovej výživy ovplyvňovať fyzickú výkonnosť. Po ukončení štúdií ako spoluzakladateľ spoločnosti vyrábajúcej a predávajúcej doplnky stravy pre športovcov začal radiť najprv kolegom v športe.

Po ukončení aktívnej športovej kariéry (atletika, armwrestling) postupne svoju konzultačnú činnosť rozširoval na prednášky a workshopy, v roku 2007 spustil prvý turnus polročného kurzu „Poradca pre výživu“, o ktorý je dodnes z celej ponuky organizovaných kurzov najväčší záujem.

Systém vzdelávania, ktorý vytvoril a neustále rozvíja, učí záujemcov hľadať vzťahy a súvislosti v celostnom poznávaní medzi stravou a zdravím. Štúdium je preto postavené nielen na moderných vedeckých poznatkoch, ale prelína sa v ňom aj múdrosť a skúsenosti filozofií, ako sú Makrobiotika, Ajurvéda a Tradičná čínska medicína.

Jeho cieľom je poskytovať také vzdelanie, ktoré možno previesť do skutočného života. Vytvoril preto výukovú aplikáciu ZOF, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všetkých kurzov. S touto pomôckou sa študenti učia prevádzať teóriu do praxe vytváraním konkrétnych receptov a jedálníčkov. Aplikácia vie vyhodnocovať celý rad dôležitých charakteristík, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia celostného prístupu k stravovaniu. Zásadným spôsobom tak pomáha v uvedomení, ako pre konkrétnu individualitu i situáciu vytvoriť ten správny jedálniček.

Spôsob stravovania, ktorý preferuje a súčasne aj vyučuje, je postavený na pestrosti a vyváženosti vo výbere potravín, kedy táto voľba musí vyhovovať potrebám každého jedinca. Takýto systém nikdy nie je pevne daný, ale je naopak pružný a neustále sa na základe potrieb každého človeka vyvíja. Akékoľvek tzv. „normované jedálničky“ nikdy nemôžu zodpovedať tejto filozofii. Preto v kurzoch vychováva záujemcov o zdravý životný štýl, ktorí chcú získať komplexný pohľad na stravovanie.

Od roku 2010 spolupracoval s Českou televíziou na veľmi úspešnom programe „Pod pokličkou", je autorom piatich kníh o výžive a zdraví.

Autor úspešných kníh

Martin Jelínek napísal knihu Mama, táto, nezabíjajte ma!, po veľkom čitateľskom i predajnom ohlase nasledovali ešte štyri ďalšie.

Televízne programy

Rozhovory

Martin Jelínek hostem v Show Jana Krausa

Jitka Jelínková

Jitka Jelínková

Spoluzakladateľka vzdelávacej spoločnosti ATAC svoje prvé profesionálne skúsenosti získala v sektore bankovníctva, kde pôsobila 6 rokov. Posledných 16 rokov sa zaoberá oblasťou krásy, vizáže a reči tela. Bežné individuálne aktivity vizážistky spájala so spoluprácou s profesionálnym fotografom Rastislavom Šimkom.

Deväť rokov pôsobila ako externá lektorka kurzov a workshopov, kde sa popri produktovom školení obchodníkov špecializovala aj na školenia obchodných zručností a prezentácie body language.

Je autorkou knihy „Kúzlo líčenia — krôčiky ku kráse“.

Niekoľko rokov prispievala odbornými radami a článkami do časopisov a periodík: Novinky.cz, Kvety, PULS, Právo, Listy moravskosliezske.

Spoločne s Martinom Jelínkom vyvinula unikátny systém čítania reči tela, ktorý rešpektuje holistické poňatie človeka. Tento vychádza z jednoduchého systému pozorovania prejavov fyzického tela na úrovni motoriky, starostlivosti o svoj zovňajšok a prístupu k svojmu zdraviu, kombinovaný s prejavmi mysle.

Výsledkom tejto činnosti je aj kurz Reč tela, ako ju nepoznáte.

Autorka knih

Kouzlo líčení Poznej sebe, poznáš druhé