Martin Jelínek

Mgr. Martin Jelínek

Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Ako aktívny športovec sa zaujímal o vplyv stravy na zdravie a možnosti doplnkovej výživy ovplyvňovať fyzickú výkonnosť. Po ukončení štúdií ako spoluzakladateľ spoločnosti vyrábajúcej a predávajúcej doplnky stravy pre športovcov začal radiť najprv kolegom v športe.

Po ukončení aktívnej športovej kariéry (atletika, armwrestling) postupne svoju konzultačnú činnosť rozširoval na prednášky a workshopy, v roku 2007 spustil prvý turnus polročného kurzu „Poradca pre výživu“, o ktorý je dodnes z celej ponuky organizovaných kurzov najväčší záujem.

Systém vzdelávania, ktorý vytvoril a neustále rozvíja, učí záujemcov hľadať vzťahy a súvislosti v celostnom poznávaní medzi stravou a zdravím. Štúdium je preto postavené nielen na moderných vedeckých poznatkoch, ale prelína sa v ňom aj múdrosť a skúsenosti filozofií, ako sú Makrobiotika, Ajurvéda a Tradičná čínska medicína.

Jeho cieľom je poskytovať také vzdelanie, ktoré možno previesť do skutočného života. Vytvoril preto výukovú aplikáciu ZOF, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všetkých kurzov. S touto pomôckou sa študenti učia prevádzať teóriu do praxe vytváraním konkrétnych receptov a jedálníčkov. Aplikácia vie vyhodnocovať celý rad dôležitých charakteristík, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia celostného prístupu k stravovaniu. Zásadným spôsobom tak pomáha v uvedomení, ako pre konkrétnu individualitu i situáciu vytvoriť ten správny jedálniček.

Spôsob stravovania, ktorý preferuje a súčasne aj vyučuje, je postavený na pestrosti a vyváženosti vo výbere potravín, kedy táto voľba musí vyhovovať potrebám každého jedinca. Takýto systém nikdy nie je pevne daný, ale je naopak pružný a neustále sa na základe potrieb každého človeka vyvíja. Akékoľvek tzv. „normované jedálničky“ nikdy nemôžu zodpovedať tejto filozofii. Preto v kurzoch vychováva záujemcov o zdravý životný štýl, ktorí chcú získať komplexný pohľad na stravovanie.

Od roku 2010 spolupracoval s Českou televíziou na veľmi úspešnom programe „Pod pokličkou", je autorom siedmich kníh o výžive a zdraví.

Televízne programy

Odkazy na on-line archív dielov relácií "Pod pokličkou" Českej televízie, na ktorých Martin Jelínek spolupracoval:

Účasť v ďalších TV programoch:

Martin Jelínek hosťom v Show Jana Krausa