Kurzy ATAC

Kurz Poradca pre výživu

Kurzy výživového poradenstva Martina Jelínka vás prevedú problematikou stravovania od A do Z. Na výber máte on-line kurz, ale distančné štúdium v Bratislave.

Polročné on-line a dištančné kurzy výživového poradenstva a zdravej výživy

  • Najkomplexnejšie a najrozsiahlejšie kurzy o výžive a zdraví v ČR a na Slovensku postavené na celostnom prístupe.
  • Súčasťou výučby sú všetky známe alternatívne smery v oblasti stravovania.
  • Kurzy vás naučia, ako výživou ovplyvniť svoje zdravie a vyriešiť veľa zdravotných problémov.
  • Kurzy sú určené všetkým - sú prínosné ako laikom, tak aj odbornej verejnosti vrátane lekárov a praktizujúcich výživových poradcov (tu niektorá hodnotenie absolventov)
  • Kurz Poradca pre výživu študujú aj tí, ktorí hľadajú spôsob, ako sa stať výživovým poradcom.
  • Súčasťou všetkých výživových kurzov je ZOF – unikátna výuková aplikácia slúžiaca ako pomôcka pre tvorbu správnych jedálnych lístkov.
  • On-line kurz výživového poradenstva môžete študovať z pohodlia domova, dištančný kurz Poradca pre výživu organizujeme 2× ročne v Prahe, Brne a Žiline.
  • Súčasťou kurzov výživového poradenstva je tiež rozsiahla on-line poradňa (vrátane jej histórie za celú dobu existencie kurzu, je teda zdrojom obrovského množstva ďalších informácií ). Lektor kurzu je vám tu po celú dobu štúdia k dispozícii.

Varianty kurzu: