Kurz Poradca pre výživu

Kurzy výživového poradenstva Martina Jelínka vás prevedú problematikou výživy od A do Z. Na výber máte on-line kurz alebo distančné štúdium v Bratislave.

Polročný on-line a dištančný kurz výživového poradenstva a zdravej výživy

  • Najkomplexnejšie a najrozsiahlejšie kurzy o výžive a zdraví na Slovensku postavené na celostnom prístupe.
  • Súčasťou výučby sú všetky známe alternatívne smery v oblasti stravovania.
  • Kurzy vás naučia, ako výživou ovplyvniť svoje zdravie a vyriešiť množstvo zdravotných problémov.
  • Kurzy sú určené všetkým - sú prínosné aikom aj odbornej verejnosti vrátane lekárov a praktizujúcich výživových poradcov (tu niektoré hodnotenia absolventov)
  • Kurz Poradca pre výživu študujú aj tí, ktorí hľadajú spôsob, ako sa stať výživovým poradcom.
  • Súčasťou všetkých výživových kurzov je ZOF – unikátna výuková aplikácia slúžiaca ako pomôcka na tvorbu správnych jedálničkov.
  • On-line kurz výživového poradenstva môžete študovať z pohodlia domova, dištančný kurz Poradca pre výživu organizujeme v Bratislave.
  • Súčasťou kurzov výživového poradenstva je aj  rozsiahla on-line poradňa (vrátane jej histórie za celú dobu existencie kurzu, je teda zdrojom obrovského množstva ďalších informácií). Lektor kurzu je vám tu po celú dobu štúdia k dispozícii.

Varianty kurzu: