Kurzy ATAC

Časté otázky

Objednávky a platby

Je možné kurz uhradiť na splátky?

Áno, polročný kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ on-line aj dištančný je možné uhradiť v dvoch splátkach. Konkrétne informácie nájdete v profilu každého kurzu.

Pomýlil/a som nejaký údaj v prihláške/objednávke. Ako mám postupovať?

V tomto prípade nás kontaktujte na e-maile obchod@kurzyatac.sk alebo telefonicky +420 608 879 986, Vašu prihlášku/objednávku upravíme. NEPODÁVAJTE prosím novú prihlášku/objednávku.

Po odoslaní prihlášky/objednávky mi neprišiel e-mail s údajmi na platbu. Ako mám postupovať?

E-mail potvrdzujúci prijatie prihlášky s údajmi na platbu Vám mohol spadnúť do spamov alebo ste e-mailovú adresu neuviedli v správnej forme. V tomto prípade prosím nepodávajte novú prihlášku/objednávku a kontaktujte nás na e-maile obchod@kurzyatac.sk alebo telefonicky +420 608 879 986.

Do objednávky som uviedol zlý počet kusov. Môžem objednávku dodatočne upraviť?

V tomto prípade nás kontaktujte na e-maile obchod@kurzyatac.sk aleebo telefonicky +420 608 879 986, Vašu objednávku upravíme a výslednú cenu prepočítame. NEPODÁVAJTE prosím novú objednávku.

Do prihlášky som zabudol napísať osobný študijný kód. Bude mi poskytnutá zľava?

Najskôr prosím skontrolujte, či sa na Vami vybraný kurz študentská/absolventská zľava vzťahuje. Pokiaľ áno, kontaktujte nás prosím na e-maile obchod@kurzyatac.sk alebo telefonicky +420 608 879 986, zľavu Vám dodatočne poskytneme. V prípade, že ste kurzovné v plnej výške už uhradili, na zľavu nemáte nárok. Viac informácií o poskytovaní zliav nájdete v obchodných podmienkach.

Nestihol/a som uhradiť objednávku/prihlášku do 14 dní od jej podania. Je moja objednávka/prihláška stále aktuálna?

Áno, Vaša objednávka/prihláška je stále aktuálna. Po uplynutí 14-dňovej lehoty klientov upozorníme na neuhradenú objednávku/prihlášku. Pokiaľ na výzvu na úhradu nezareagujete, Vašu objednávku/prihlášku stornujeme (obvykle 20. deň po jej podaní) a informujeme Vás o jej vystornovaní e-mailom. Pokiaľ máte o tovar/kurz aj naďalej záujem, je potrebné podať novú objednávku/prihlášku.

Omylom som uhradil/a zlú čiastku. Ako mám postupovať?

Ak ste uhradili nižšiu čiastku, než je v objednávke/prihláške, doplaťte prosím zostávajúcu čiastku pod rovnakým VS. Pokiaľ ste uhradili vyššiu čiastku, kontaktujte nás a uveďte číslo účtu. Preplatok Vám vrátime.

Štúdium

Ak sa mi nedarí plniť časový harmonogram štúdia, môžem aj napriek tomu dokončiť štúdium po termíne?

Áno, štúdium je možné prispôsobiť vášmu časovému harmonogramu. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.

Môžem študovať kurz Výživa v športe bez toho, aby som mal/a nejaké znalosti z oblasti zdravej výživy? Je tento kurz nadväzujúci na kurz Poradca pre výživu a suplementáciu?

Kurz Výživa v športe je koncipovaný ako ucelený kurz pre oblasť poradenstva vo výžive v športe. Absolventi nášho kurzu Poradca pre výživu a suplementáciu ho z podstatnej časti vnímajú ako nadstavbu k polročnému základnému kurzu. Aj napriek tomu je tento kurz možné študovať bez akýchkoľvek predošlých znalostí. Je koncipovaný tak, aby ho mohli študovať úplní začiatočníci aj pokročilejší. V prvých niekoľkých lekciách sa začiatočníci dozvedia základné princípy zdravej výživy a tí pokročilejší si zopakujú doteraz získané znalosti.

Podmieňujete štúdium v ​​kurzoch určitou úrovňou vzdelania?

Naše kurzy sú vytvorené tak, aby boli pochopiteľné pre širokú verejnosť bez ohľadu na stupeň vzdelania. Kurzy u nás študujú ludia so základným vzdelaním aj absolventi vysokých škôl.

Ako dlho trvá priemerne štúdium kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ každý deň?

Záleží vždy na študujúcom, koľko času každý deň do štúdia investuje. Jednotlivé lekcie je možné spracovať kedykoľvek, nie je teda nutnosťou študovať každý deň. Časová náročnosť je veľmi individuálna, avšak v prvých lekciách investujú študenti viac času na zoznámenie sa s formou štúdia a prácu s aplikáciou ZOF.

Je možné kurz „Poradcu pre výživu a suplementáciu“ zvládnuť aj pri práci?

Áno, prevažná väčšina účastníkov študuje pri práci (prípadne štúdiu, materskej dovolenke a pod.).

Trvá štúdium kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ presne 6 mesiacov?

Po absolvovaní 120 študijných dní a úspešnom vypracovaní šiestich mesačných testov, dostanú študenti zadanie seminárnej práce. Doba vypracovania seminárnej práce je individuálna (cca 3-7 dní). Študent úspešne ukončí kurz po odsúhlasení seminárnej práce lektorom, napísaním záverečného testu a splnením všetkých úloh. V prípade, že študent študuje v súlade s časovým harmonogramom kurzu, ukončí kurz za šesť a pol až sedem mesiacov.

Po ukončení každého študijného mesiaca kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ sa píše on-line test. Hodnotí sa jeho úspešnosť?

Krátke písomné testy sumarizujú učivo posledných 4 týždňov. Povinnosťou študenta je zvládnuť minimálne 80%. V prípade neúspechu si účastník môže spracovať test znova.

Uvádzate, že plná tretina kurzu "Poradca pre výživu a suplementáciu" je venovaná doplnkom stravy. Preferujete aj konkrétny výrobca suplementov?

Snažíme sa, aby celý kurz bol v rámci dosiahnuteľných a realizovateľných možností informačne nezávislý. To znamená, že napríklad odporúčame konkrétnu literatúru, ktorú si môžu účastníci kurzov dobrovoľne naštudovať. Ďalej pri niektorých "sporných" či často diskutovaných témach v oblasti výživy prezentujeme v lekciách niekoľko uhlov pohľadu, na základe ktorých si študujúci vytvára vlastný názor. Rovnaký postup volíme aj v prípade štúdia problematiky doplnkov stravy, kedy súčasťou týchto tém je aj zoznam najvýznamnejších tuzemských i zahraničných výrobcov suplementov s poukázaním na ich silné stránky a samozrejme aj slabiny. Nepreferujeme žiadnu konkrétnu spoločnosť.

Uvádzate, že absolventov kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ podporujete v ich činnosti. Akým spôsobom?

Prax posledných 15-20 rokov ukazuje, že vďaka masovo šíreným dezinformáciám o výžive v podobe štandardizovaných jedálničkov či rôznych teórií o výžive vzniká úplne neprehľadná situácia, v ktorej sa poradcovia vo výžive ťažko orientujú. Preto zostávame s našimi absolventmi v kontakte aj po dokončení štúdia a ponúkame im tak stálu a odbornú podporu. Absolventi majú neustály prístup k svojmu dokončenému kurzu a on-line absolventskej poradne.

Čo presne znamená „dištančné“ štúdium?

Dištančné štúdium je kombinované. Tzn. časť štúdia je v podobe prednášok, časť potom samoštúdium. Kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ je rozdelený tak, že 360 lekcií je formou študijných článkov v študijnej sekcii, kam účastníci dostanú prístup, zvyšok potom pripadá na prednášky. V priebehu celého štúdia majú všetci študujúci možnosť konzultovať problematiku s lektorom formou prístupu do Poradne pre študentov.

Ako často a kde jednotlivé prednášky kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ prebiehajú?

Jednotlivé miesta aj termíny prednášok sú vypísané v profile kurzu.