Kurzy ATAC

Termický vplyv stravy

Termický vplyv stravy

Jedna zo zaujímavých vlastností potravín, s ktorou už dlhé tisícročia pracujú niektoré východné kultúry a ktorá sa do povedomia modernej vedy dostáva veľmi pomaly, je ich termický vplyv na organizmus. Vychádza z faktu, že väčšina potravín má schopnosť vyvolávať po konzumácii pocity tepla alebo chladu v tele. Táto vlastnosť stravy ovplyvňujúca správanie metabolizmu je v poradí piatym pravidlom Zóny optimálneho fungovania, na princípoch ktorých učíme záujemcov celostnému prístupu k stravovaniu a zdraviu.

Pri bližšom skúmaní tejto charakteristiky sa zistilo, že za výsledkom stojí spektrum niektorých faktorov. U väčšiny rastlín sú to predovšetkým rôzne fytochemické látky, všeobecne potom zloženie bielkovín, štruktúra sacharidov, úroveň stráviteľnosti potraviny, pri ktorej sa uvoľňuje energia potrebná na vyvolanie tohto efektu, v neposlednom rade aj energetická charakteristika (jin a jang).

Termický vplyv stravy

 

Nadpolovičná väčšina odborníkov zaoberajúcich sa výživou túto vlastnosť nerešpektuje a vôbec ju neberie do úvahy. Často ju dokonca odbúdajú argumentom, že sa jedná o nezmysel a nemerateľný parameter. Tak ako vo väčšine iných prípadov majú pravdu iba sčasti, konkrétne až v druhom tvrdení. Teda že sa bavíme o nemerateľnom parametri. To, akým spôsobom bude potravina po jej konzumácii vyvolávať pocity tepla alebo chladu, poprípade či sa bude prejavovať termicky neutrálne, záleží na mnohých faktoroch a nie je vyjadriteľné konkrétnou veličinou. Jedinou spätnou väzbou tak zostáva vlastný pocit po konzumácii danej potraviny.

Schopnosť potravín ovplyvňovať skrze sympatický a parasympatický systém autonómnej nervovej sústavy pocity tepla a chladu na sebe pocíti v určitom rozsahu úplne každý. Typickým príkladom sú ochladzujúce pocity po vypití piva uprostred zimy (osviežujúce v lete), poprípade horúco po zjedení chilli papričky. Aj napriek tomu, že spomíname extrémy, podobnú schopnosť, ale v menšom rozsahu, má prevažná väčšina potravín (s výnimkou neutrálnych).

S určitou mierou rozptylu tak môžeme definovať potraviny s horúcim alebo ohrievajúcim účinkom, na opačnom póle potom nájdeme osviežujúce a ochladzujúce skupiny. Zvyšok pripadá na neutrálne pôsobenie, kedy sa potravina po konzumácii termicky v tele neprejavuje.

U tohto pravidla platí, že termický účinok potravín je silne subjektívny a je ovplyvňovaný širokým spektrom faktorov. Je preto vhodnejšie sa naučiť tieto parametre odvodzovať, než sa učiť naspamäť. Na toto dbáme aj pri výučbe – aplikácia ZOF, na ktorej sa študenti našich kurzov učia vytvárať rôzne stravovacie režimy, vie vyhodnocovať termický vplyv potravín. Výsledná hodnota je ale vždy orientačná a potreba počítať s tým, že v praxi môže byť výsledok mierne odlišný.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Pavlína Knittlová

Ďakujeme Mgr. Martinovi Jelínkovi za jeho komplexný pohľad na stravovanie a výživu jednotlivca. Naučil nás pristupovať ku klientom čo najkomplexnejšie - a to je jediná vec, ktorá dlhodobo funguje. Ďakujeme.

Mgr. Martina Wilczkeová

Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť na kurze pána Martina Jelínka. Zaujal ma perfektne spracovaný obsah, informácie, ktoré sa navzájom dopĺňajú a tvoria ucelený celok. Všetko je videné a prezentované v súvislostiach. Najviac sa mi páči, že pohľad na stravu je riešený z komplexnosti človeka, spája jeho fyzickú, mentálnu a emocionálnu podstatu. Naučila som sa premýšľať o jedle inak než len ako o potrebe alebo zážitku z jedla. Dnes premýšľam o tom, ako jem, o svojom emocionálnom stave a viem, ako sa jednotlivé potraviny budú správať v mojom tele. Prostredníctvom stravy som sa stal zodpovedným tvorcom svojho zdravia. Tieto poznatky využívam pri zostavovaní jedálneho lístka pre svoju rodinu a pri svojej práci koordinátorky programu Skutočne zdravé školy.

Věra Michlíková

S kurzom som bola veľmi spokojná, aj keď mám radšej "živé" konzultácie, ale na on line formu som si zvykla.Veľmi sa mi páči, že nepreferujete len vegetariánstvo, vitariánstvo a podobne, ale myslíte aj na ľudí, ktorí sa chcú stravovať "normálne". Nie som fanúšikom extrémov, a preto ma váš prístup veľmi zaujal. S prímesou humoru bolo štúdium veľmi príjemné. Chcem pokračovať v štúdiu,veľmi ma láka Víkendový pôst alebo Dreamposture, ale momentálne mi to čas nedovoľuje... možno na budúci rok. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za užitočných šesť mesiacov a teším sa na ďalšie.