Kurzy ATAC

Steatóza pečene

Steatóza pečene

Pečeň je kľúčovým orgánom v tele, v ktorom prebieha obrovské množstvo chemických reakcií. Ako ostatné orgány v tele aj pečeň podlieha rôznym chorobám, vo vzťahu k životnému štýlu je najčastejšie nealkoholické stučnenie označované ako steatóza. V SR sa odhaduje, že týmto problémom trpí približne 15-52 % populácie. Zjednodušene povedané steatóza vzniká v situácii, keď dochádza k príliš veľkému hromadeniu tuku v pečeňových bunkách. Príčin vzniku tohto problému je hneď niekoľko:

1. Nadmerný energetický príjem.
S rastúcou nadváhou rastie aj pravdepodobnosť vzniku steatózy.

2. Nevhodný pomer hlavných živín.

 • Najčastejšie je to prebytok tukov.
  Všeobecne sa prezentuje, že riziko vzniku steatózy rastie v situáciách, keď podiel tukov presiahne 30 percent z celkového príjmu energie.

 • Ďalej sa uvádza výrazná prevaha nasýtených a trans mastných kyselín.
  Pri nasýtených tukoch je potrebné sledovať ich pomer voči nenasýteným formám (optimálny je 1:2). Žiaľ, v prípade trans mastných kyselín nie je v krajinách EÚ možnosť sledovať ich obsah v potravinách.

 • Vysoký príjem sacharidov v strave.
  Jedná sa nielen o celkový podiel sacharidov, oveľa väčší vplyv má konzumácia cukrov. Najväčším problémom v posledných rokoch sa stáva fruktóza, ktorej prebytok nájdeme predovšetkým v sladených nápojoch.

 • Vysoký príjem bielkovín.
  Prebytok bielkovín má schopnosť za určitých podmienok preťažovať pečeň, všeobecne sa preto odporúča ich príjem cieliť na množstvo do 20 energetických percent, prípadne rozmedzie 1-1,5 g/1 kg telesnej hmotnosti.

3. Obezita.
V prípade ťažkej obezity nad 40 BMI je ochorenie diagnostikované takmer vždy. Pri zvýšení telesnej hmotnosti o 40% nad hranicu normálnej váhy sa prevalencia pohybuje okolo 70%. Uvádza sa, že u polovice prípadov obezity môže steatóza progredovať do fibrózy (zjazvenie tkaniva) či cirhózy pečene.

4. Cukrovka 2. typu.
Pravdepodobnosť vzniku steatózy pečene u diabetikov 2. typu je minimálne 30%.

5. Hyperlipidémia.
Približne 65 % ľudí postihnutých steatózou má nadlimitnú koncentráciu tuku v krvnom sére.

6. Absencia pohybovej aktivity.
Ide o nepriamy faktor, ktorý zásadným spôsobom vstupuje do energetickej bilancie a podieľa sa tak na náraste telesnej hmotnosti.

7. Oxidatívny stres.
Tiež nepriamy, ale súčasne všadeprítomný faktor, ktorý má schopnosť zosilňovať dopady nutrične nevyváženej stravy.

8. Steroidné hormóny.
Týkajú sa situácií liečby niektorých chorôb. Stále častejšie sa ale objavujú aj u športovcov, ktorí užívajú tieto látky ako doping v neprimeranom rozsahu.

9. Estrogény.
Situácia sa týka prakticky iba ženskej populácie, a to vo vzťahu k užívaniu antikoncepcie.

10. Rýchly úbytok hmotnosti.
Pri rýchlejších manipuláciách s hmotnosťou dochádza k preťaženiu pečene a zvýšenému ukladaniu tuku.

Popri nealkoholovej steatóze existuje ešte aj alkoholová, ktorá vzniká konzumáciou alkoholu vo väčšej miere. Uvádza sa, že pri príjme 60 g alkoholu za deň dochádza k rozvoju alkoholovej steatózy až u 90 % konzumentov.

Vplyv stravy na steatózu pečene

Úprava stravy (= pečeňová diéta) je postavená na realizácii základných pravidiel racionálneho stravovania, ktorá by mala smerovať k pomyselnej metabolickej rovnováhe.
Obnáša:

- Kontrolu energetickej bilancie.
Vo väčšine prípadov sa cieli na redukciu hmotnosti, bilancia by teda mala byť záporná.

- Správny pomer makroživín.
Najčastejšie sa prezentuje štandardná vysokosacharidová koncepcia, pri ktorej sa podiel sacharidov pohybuje v rozmedzí 45-60 % z celkového energetického príjmu, bielkovín 15-20 % a tukov 20-30 %.

- Výber kvalitných potravín.
Kvalitou rozumieme predovšetkým priemyselne nespracované potraviny s minimom aditív a primeraným množstvom soli.

- Zaistenie dostatku mikroživín.
Základom je pestrosť vo voľbe potravín a preferencie čerstvých a priemyselne nesprocesovaných potravín, u ktorých je predpoklad, že obsahujú dostatok vitamínov, minerálov a fytochemických látok.

Pretože diéta má na problémy spojené so stučnením pečene zásadný vplyv, tejto problematike sa preto venujeme v kurze Poradca pre výživu. Študenti sa učia zostaviť pečeňovú diétu vo výučbovej aplikácii ZOF, a to vždy s ohľadom na individuálne požiadavky jedinca.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martina Rubínová

Pri pohľade o niekoľko rokov späť by som chcel z celého srdca poďakovať Mgr. Martinovi Jelínkovi za to, že ma viedol na mojej novej životnej ceste. Absolvovaním kurzu Výživový a doplnkový poradca sa mi otvorila úplne nová profesionálna cesta, keď sa z môjho koníčka postupne stala moja hlavná profesia. Považujem to za obrovské víťazstvo v mojom živote, za ktoré nikdy neprestanem byť vďačný. Mám vlastnú poradenskú spoločnosť pre zdravý životný štýl, som svojou vlastnou milenkou. A to všetko umocňuje neopísateľná radosť z výsledkov mojej "práce". ĎAKUJEM TI ZA TO, MARTIN! Moderný online spôsob štúdia spolu s myšlienkovými mapami sa mi nezdal náročný ani v štyridsiatke, keď už mozog nie je zvyknutý na učenie. Pred dvoma rokmi som k svojej práci v oblasti výživového poradenstva pridala prácu s biorezonančným prístrojom Bicom. Počas rokov praxe som na zdravotných výsledkoch svojich klientov videl, že keď sa skombinujú 3 princípy - úprava stravy, úľava od zdravotných problémov pomocou kvantových vĺn, pochopenie posolstva tela prostredníctvom choroby a bolesti, ľudia začnú svoj život na novom základe a zažijú "zázračné" uzdravenia.

Jan Shejbal

Už dlho sa snažím nájsť kurz, ktorý by sa dal uplatniť v mojej práci. Keďže akékoľvek dochádzanie do práce pre mňa neprichádzalo do úvahy, snažila som sa nájsť niečo, čo by som mohla študovať z domu.Keď som narazila na online kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy, bola to pre mňa jasná voľba. Hoci sa mi kurz zdal spočiatku náročný, časom som si našla systém a začala som sa zaujímať o výživu aj mimo obsahu kurzu. Odvtedy som so štúdiom nemal žiadne problémy. Počas kurzu som musel odísť na mesiac do Londýna, a preto som nemal čas študovať. Veľmi ma potešilo, že moje štúdium bolo bez problémov predĺžené a po návrate som mohol pokračovať tam, kde som skončil. Tento kurz bol veľmi obohacujúci a rozšíril moje obzory, najmä v oblasti alternatívnych spôsobov stravovania. Preto by som vám chcela poďakovať za možnosť absolvovať váš kurz a vrelo ho odporúčam všetkým.

Jarmila Hokrová

V čase, keď som absolvovala kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky u Mgr.Jelinekovej, som už mala za sebou niekoľko ďalších kurzov špecializovaných na výživové poradenstvo. Pracovala som už ako výživová poradkyňa a viedla som vlastnú kliniku. Možno si uvedomujete, že v oblasti výživy existuje veľa protichodných informácií a názorov a nie je ľahké sa v nich zorientovať. Vďaka kurzu Výživový a doplnkový poradca som sa naučila triediť tieto informácie a správne sa rozhodovať. Veľmi mi to pomohlo v práci s klientmi a v mojom ďalšom profesionálnom rozvoji. Ďakujem veľmi pekne, pán Jelínek.