Steatóza pečene

Pečeň je kľúčovým orgánom v tele, v ktorom prebieha obrovské množstvo chemických reakcií. Ako ostatné orgány v tele aj pečeň podlieha rôznym chorobám, vo vzťahu k životnému štýlu je najčastejšie nealkoholické stučnenie označované ako steatóza. V SR sa odhaduje, že týmto problémom trpí približne 15-52 % populácie. Zjednodušene povedané steatóza vzniká v situácii, keď dochádza k príliš veľkému hromadeniu tuku v pečeňových bunkách. Príčin vzniku tohto problému je hneď niekoľko:

1. Nadmerný energetický príjem.
S rastúcou nadváhou rastie aj pravdepodobnosť vzniku steatózy.

2. Nevhodný pomer hlavných živín.

 • Najčastejšie je to prebytok tukov.
  Všeobecne sa prezentuje, že riziko vzniku steatózy rastie v situáciách, keď podiel tukov presiahne 30 percent z celkového príjmu energie.

 • Ďalej sa uvádza výrazná prevaha nasýtených a trans mastných kyselín.
  Pri nasýtených tukoch je potrebné sledovať ich pomer voči nenasýteným formám (optimálny je 1:2). Žiaľ, v prípade trans mastných kyselín nie je v krajinách EÚ možnosť sledovať ich obsah v potravinách.

 • Vysoký príjem sacharidov v strave.
  Jedná sa nielen o celkový podiel sacharidov, oveľa väčší vplyv má konzumácia cukrov. Najväčším problémom v posledných rokoch sa stáva fruktóza, ktorej prebytok nájdeme predovšetkým v sladených nápojoch.

 • Vysoký príjem bielkovín.
  Prebytok bielkovín má schopnosť za určitých podmienok preťažovať pečeň, všeobecne sa preto odporúča ich príjem cieliť na množstvo do 20 energetických percent, prípadne rozmedzie 1-1,5 g/1 kg telesnej hmotnosti.

3. Obezita.
V prípade ťažkej obezity nad 40 BMI je ochorenie diagnostikované takmer vždy. Pri zvýšení telesnej hmotnosti o 40% nad hranicu normálnej váhy sa prevalencia pohybuje okolo 70%. Uvádza sa, že u polovice prípadov obezity môže steatóza progredovať do fibrózy (zjazvenie tkaniva) či cirhózy pečene.

4. Cukrovka 2. typu.
Pravdepodobnosť vzniku steatózy pečene u diabetikov 2. typu je minimálne 30%.

5. Hyperlipidémia.
Približne 65 % ľudí postihnutých steatózou má nadlimitnú koncentráciu tuku v krvnom sére.

6. Absencia pohybovej aktivity.
Ide o nepriamy faktor, ktorý zásadným spôsobom vstupuje do energetickej bilancie a podieľa sa tak na náraste telesnej hmotnosti.

7. Oxidatívny stres.
Tiež nepriamy, ale súčasne všadeprítomný faktor, ktorý má schopnosť zosilňovať dopady nutrične nevyváženej stravy.

8. Steroidné hormóny.
Týkajú sa situácií liečby niektorých chorôb. Stále častejšie sa ale objavujú aj u športovcov, ktorí užívajú tieto látky ako doping v neprimeranom rozsahu.

9. Estrogény.
Situácia sa týka prakticky iba ženskej populácie, a to vo vzťahu k užívaniu antikoncepcie.

10. Rýchly úbytok hmotnosti.
Pri rýchlejších manipuláciách s hmotnosťou dochádza k preťaženiu pečene a zvýšenému ukladaniu tuku.

Popri nealkoholovej steatóze existuje ešte aj alkoholová, ktorá vzniká konzumáciou alkoholu vo väčšej miere. Uvádza sa, že pri príjme 60 g alkoholu za deň dochádza k rozvoju alkoholovej steatózy až u 90 % konzumentov.

Vplyv stravy na steatózu pečene

Úprava stravy (= pečeňová diéta) je postavená na realizácii základných pravidiel racionálneho stravovania, ktorá by mala smerovať k pomyselnej metabolickej rovnováhe.
Obnáša:

- Kontrolu energetickej bilancie.
Vo väčšine prípadov sa cieli na redukciu hmotnosti, bilancia by teda mala byť záporná.

- Správny pomer makroživín.
Najčastejšie sa prezentuje štandardná vysokosacharidová koncepcia, pri ktorej sa podiel sacharidov pohybuje v rozmedzí 45-60 % z celkového energetického príjmu, bielkovín 15-20 % a tukov 20-30 %.

- Výber kvalitných potravín.
Kvalitou rozumieme predovšetkým priemyselne nespracované potraviny s minimom aditív a primeraným množstvom soli.

- Zaistenie dostatku mikroživín.
Základom je pestrosť vo voľbe potravín a preferencie čerstvých a priemyselne nesprocesovaných potravín, u ktorých je predpoklad, že obsahujú dostatok vitamínov, minerálov a fytochemických látok.

Pretože diéta má na problémy spojené so stučnením pečene zásadný vplyv, tejto problematike sa preto venujeme v kurze Poradca pre výživu. Študenti sa učia zostaviť pečeňovú diétu vo výučbovej aplikácii ZOF, a to vždy s ohľadom na individuálne požiadavky jedinca.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Symůnková Miloslava

Kurz "Poradca pre výživu a výživové doplnky" bol naozaj skvelý a bol pre mňa veľkým prínosom v profesionálnom aj osobnom živote. Nasledoval kurz "Výživa detí". Za tento komplexný, ucelený prístup z oboch kurzov by som sa chcel poďakovať Mgr. Som veľmi vďačný za tento kurz. Zaujala ma jedinečná metóda výučby - používanie myšlienkových máp. Vďaka skvelému lektorovi som sa naučila pozerať na človeka ako na celok a ako je možné ovplyvniť stravou a správnym životným štýlom zdravie človeka. O tom, ako sa v tejto oblasti darí, hovorí pán Mgr. Mgr. Jelínek je skvelý profesionál, svoje kurzy vedie veľmi premyslene, zrozumiteľne a osobne. Dokonca aj vo veku 58 rokov som úspešne dokončil kurz, je pravda, že na začiatku bol kurz dosť náročný, ale všetko sa dá zvládnuť s pomocou vzdelávacieho systému "ATAC Courses" a priateľského lektora. Určite odporúčam všetky kurzy pána Jelínka všetkým, ktorí sa zaujímajú o zdravé, vyvážené a jedinečné stravovanie!

Ing. Radka Ondrušková

Online kurz Výživa detí vnímam ako naozaj intenzívny, v krátkom čase mi poskytol veľa dôležitých základných informácií, niektoré som si len osviežila, iné boli pre mňa nové. Najviac oceňujem, že váš pohľad na výživu je viacvrstvový a nedogmatický, ale zároveň je spojený do logického celku. Minipotravinová hra ZOF mi dala príležitosť vyskúšať si, ako sa dajú teoretické vedomosti uplatniť pri praktickom varení a stravovaní. Po absolvovaní kurzu sa cítim oveľa istejšia vo svojej súčasnej práci v školskom stravovaní a v budúcnosti by som chcela absolvovať jeden z vašich rozsiahlejších kurzov.

Téma zdravého tela ma vždy zaujímala. Vždy ma fascinovalo poznanie, že ak človek naozaj chce, môže nájsť cestu k zdraviu, spokojnosti a radostnému životu. Verím, že keď naše ľudské telo funguje dobre, je zdravé, štíhle a šťastné v každom ohľade, môžeme v takomto tele žiť život, po ktorom tajne túžime. Cvičím už viac ako 20 rokov a som si istý, že nikdy neprestanem. O zdravú výživu sa zaujímam rovnako dlho, ale až vďaka kurzom Martina Jelínka sa mi otvoril úplne úžasný priestor na štúdium výživy. Tieto kurzy prekonali moje očakávania. Sú doslova nabité informáciami, starostlivo poskladané do jedného logického celku a dovolím si tvrdiť, že aj úplný laik čoskoro pochopí všetky súvislosti krok za krokom. Veľmi si vážim a oceňujem aj celostný pohľad, ktorý je možné rozoznať v osobných prednáškach pána Jelinka aj ostatných lektorov a ktorý považujem za veľmi zaujímavý.Kedysi som si priala, aby do môjho života vstupovali len skutočné a stopercentné veci, udalosti a ľudia... Som si úplne istá, že kurzy ATAC presne spĺňajú moje želanie.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu