Kurzy ATAC

BMI kalkulačka

BMI (Body Mass Index = index telesnej hmotnosti) je index, ktorý hodnotí hmotnosť človeka v porovnaní s priemerným zvyškom populácie. Na jeho výpočet potrebujeme poznať výšku a hmotnosť. Tento index slúži ako základné zhodnotenie, v akom rozmedzí sa nachádza naša hmotnosť a aká to so sebou nesie zdravotné riziká.

Výsledok slúži len na orientačné účely, nemožno ho považovať za zdravotne záväzný.

Vaša hmotnosť: kg
Vaša výška: cm