Kurzy ATAC

Energetická bilancia

Energetická bilance

Keď si vyberieme spektrum potravín, ktoré sú pre nás vhodné, a určíme správne pomery živín v snahe vytvoriť si spôsob stravovania, ktorý vyhovuje našim individuálnym potrebám, mali by sme brať do úvahy aj množstvo energie, ktoré telu dodáme. Hodnotené v širšom kontexte musíme kontrolovať tzv. energetickú bilanciu. Toto je druhé pravidlo Zóny optimálneho fungovania (ZOF), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie a tvorí jadro štúdia u nás.

Energetická bilancia je pomer medzi príjmom a výdajom energie. Vyvážená bilancia sa dosahuje v situáciách, keď sa množstvo spotrebovanej energie rovná množstvu energie vynaloženej. Rozlišujeme medzi kladnou a zápornou energetickou bilanciou.

Kladná energetická bilancia

Energetická bilance

Vyskytuje sa v situáciách, keď dochádza k nadmernému príjmu energie (veľký objem potravy, nadbytok sacharidov s príliš vysokou hodnotou glykemického indexu alebo záťaže, vysoký podiel tukov...). Prebytočná energia sa ukladá do tukových zásob, telesná hmotnosť sa zvyšuje.

Záporná energetická bilancia

Vyskytuje sa pri veľmi nízkom príjme energie. Telo je nútené využiť dodatočnú energiu uloženú v rezervách. Telesná hmotnosť sa vždy znižuje, metabolizmus sa "prepína" do katabolických pochodov.

Pri práci s týmto pravidlom je potrebné postupovať takto:

Energetická bilance

 1. Mať prehľad o tom, koľko energie (t. j. aký je pomer sacharidov, tukov a bielkovín) obsahujú jednotlivé potraviny (t. j. koľko energie prijímame).
  Na tento účel existujú tabuľkové hodnoty, ktoré sú súčasťou mnohých rôznych programov (vrátane nášho výučbového programu ZOF), ktoré majú možnosť vypočítať tieto parametre.
   
 2. Mať prehľad o tom, koľko energie vydávame.
  Tu je potrebné zohľadniť bazálny metabolizmus, energetický výdaj po príjme potravy, fyzickú aktivitu a energiu potrebnú na spontánne pohyby a rastové požiadavky.

Energia obsiahnutá v potravinách a uvoľnená alebo využitá počas metabolických procesov sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách tepla - kalóriách. Jedna kalória je definovaná ako množstvo tepla potrebné na ohriatie 1 g vody o 1 ºC (z 15 ºC na 16 ºC). Toto množstvo tepla je veľmi malé, a preto sa v praxi pri hodnotení výživy zvyčajne používajú jednotky v kilokalóriách (1 kcal = 4180 J). Medzinárodnou jednotkou energie je joule (energia vynaložená pri pohybe 1 kg silou 1 newtonu po dráhe 1 metra). Na prepočet kcal na jouly možno použiť koeficient 4,2 (presnejšie 1 kcal = 4180 joulov = 4,18 kJ).

Prehľad množstva energie vyprodukovanej pri spaľovaní (trávení) jednotlivých živín:

Živiny    v kalorimetri v kcal      v kalorimetri v kJ      v tele kcal      v tele kJ     
Sacharidy                4,1             17,22         4        17
Tuky                9,4             39,48         9        38
Bielkoviny                5,6             23,40         4        17


Presnosť týchto výpočtov je diskutabilná a v praxi v podstate nerealizovateľná.

Problémom je, že:

 1. Nemáme možnosť zistiť presné množstvo každého jedla, ktoré zjeme (nikto v reálnom živote neváži každé sústo, ktoré chce zjesť).
 2. Rovnako nie je možné presne zistiť, koľko živín obsahuje daná potravina (ich množstvo sa mení v závislosti od spôsobu pestovania, skladovania a spracovania).
 3. A nikdy nedokážeme presne vypočítať, koľko energie spotrebujeme pri určitej činnosti.

Preto je nezmyselné zakladať koncepciu stravovania len na počítaní energie. Bohužiaľ, prevažná väčšina ľudí v západnej spoločnosti sa uberá touto cestou, z čoho vyplýva spektrum problémov, ktorým čelia pri zostavovaní stravy a očakávaní jej vplyvu. S energetickou bilanciou je však potrebné pracovať predovšetkým z dvoch dôvodov:

 1. Prvým je kontrola hmotnosti,
 2. Druhým cieľom je zabrániť katabolickým procesom, ktoré vznikajú v situáciách zápornej energetickej bilancie.

Tieto pravidlá rešpektujeme vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme. Nie sme zástancami striktného počítania každej kalórie, v reálnom živote to aj tak nikto dlhodobo nerobí. Súčasťou našej výučby je aj aplikácia ZOF, v ktorej sa študenti učia vytvárať rôzne typy jedálníčkov. Tento program dokáže vypočítať aj energetickú bilanciu, takže si študenti osvoja aj cit pre vyvážené nastavenie tohto parametra.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Marta Veselá

Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu "Výživové poradenstvo" som hľadala kurz, ktorý by doplnil moje chýbajúce vedomosti. Hlavným kritériom pre mňa bol holistický pohľad na výživu človeka, rešpektovanie jeho individuality a využitie skúseností tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Toto všetko som našiel v lekciách kurzu. Prihlásenie sa na diaľkový kurz "Poradenstvo v oblasti výživy a doplnkov výživy", ktorý organizuje pán Jelínek, bolo jednou z najlepších vecí, ktoré som tento rok urobila. Hoci by som si priala, aby niektoré lekcie boli rozsiahlejšie alebo podrobnejšie a chýbalo mi viac praxe, celkovo si myslím, že kurz bol skvelý. Prístup pána Jelínka, jeho vedomosti a schopnosť vysvetliť všetko, čo sme potrebovali vedieť, boli úplne úžasné. Možnosť využívať online poradenstvo po skončení kurzu je na nezaplatenie. Kurz odporúčam každému, kto sa zaujíma o zdravú výživu.

Mgr. Martina Wilczkeová

Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť na kurze pána Martina Jelínka. Zaujal ma perfektne spracovaný obsah, informácie, ktoré sa navzájom dopĺňajú a tvoria ucelený celok. Všetko je videné a prezentované v súvislostiach. Najviac sa mi páči, že pohľad na stravu je riešený z komplexnosti človeka, spája jeho fyzickú, mentálnu a emocionálnu podstatu. Naučila som sa premýšľať o jedle inak než len ako o potrebe alebo zážitku z jedla. Dnes premýšľam o tom, ako jem, o svojom emocionálnom stave a viem, ako sa jednotlivé potraviny budú správať v mojom tele. Prostredníctvom stravy som sa stal zodpovedným tvorcom svojho zdravia. Tieto poznatky využívam pri zostavovaní jedálneho lístka pre svoju rodinu a pri svojej práci koordinátorky programu Skutočne zdravé školy.

MUDr. Jana Gurná

Pracujem ako pediater a rozhodnutie absolvovať polročný kurz Poradca pre výživu a suplementáciu bol zatiaľ jedným z najlepšie investovaného času do vzdelania. Čím toho viac v dnešnej dobe v medicíne vieme, tým viac sa bohužiaľ vzďaľujeme od podstaty zdravia a individuality daného človeka. Vieme liečiť veľa symptómov, liekov máme nespočetné množstvo, ale veľmi často zabúdame na základné piliere zdravia a tým sú za mňa: strava, prirodzený pohyb a radosť zo života. Ale to medikov nikto neučí. Nikto nás za celý čas štúdia nezoznámil s tým, aká je strava neskutočne dôležitá a niekedy aj dokonca liečivá. A toto všetko v sebe tento kurz skrýva. Vďaka rozsiahlym vedomostiam pána Jelínka nielen z klasickej západnej medicíny, ale aj východnej medicíny, je nakoniec štúdium celostným pohľadom na zdravie. Kurz mi pomohol doplniť široké množstvo informácií z oblasti bežnej výživy, špeciálnych diét (ktoré bohužiaľ veľa lekárov nepozná, nepracuje s nimi, či ich dokonca potiera), potravinových doplnkov a športovej výživy. Za roky svojho štúdia som prešla veľkým počtom kurzov, ale tento je skutočne veľmi precízne spracovaný, motivuje vás k premýšľaniu a aplikácii nadobudnutých vedomostí. Osobné stretnutia a konzultácie pomáhajú na upevnenie informácií. V neposlednom rade treba vyzdvihnúť osobnosť pána Jelínka. Aj napriek svojej širokej vedomosti je láskavým, pokorným človekom a výborným učiteľom. Ďakujem za Vašu prácu aj všetkým, ktorí síce nie sú vidieť, ale bez ktorých by tieto kurzy neprebiehali tak hladko.