Energetická bilance

Keď si vyberieme spektrum potravín, ktoré sú pre nás vhodné, a určíme správne pomery živín v snahe vytvoriť si spôsob stravovania, ktorý vyhovuje našim individuálnym potrebám, mali by sme brať do úvahy aj množstvo energie, ktoré telu dodáme. Hodnotené v širšom kontexte musíme kontrolovať tzv. energetickú bilanciu. Toto je druhé pravidlo Zóny optimálneho fungovania (ZOF), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie a tvorí jadro štúdia u nás.

Energetická bilancia je pomer medzi príjmom a výdajom energie. Vyvážená bilancia sa dosahuje v situáciách, keď sa množstvo spotrebovanej energie rovná množstvu energie vynaloženej. Rozlišujeme medzi kladnou a zápornou energetickou bilanciou.

Kladná energetická bilancia

Energetická bilance

Vyskytuje sa v situáciách, keď dochádza k nadmernému príjmu energie (veľký objem potravy, nadbytok sacharidov s príliš vysokou hodnotou glykemického indexu alebo záťaže, vysoký podiel tukov...). Prebytočná energia sa ukladá do tukových zásob, telesná hmotnosť sa zvyšuje.

Záporná energetická bilancia

Vyskytuje sa pri veľmi nízkom príjme energie (tzv. energetická podvýživa). Telo je nútené využiť dodatočnú energiu uloženú v rezervách. Telesná hmotnosť sa vždy znižuje, metabolizmus sa "prepína" do katabolických pochodov.

Pri práci s týmto pravidlom je potrebné postupovať takto:

Energetická bilance

 1. Mať prehľad o tom, koľko energie (t. j. aký je pomer sacharidov, tukov a bielkovín) obsahujú jednotlivé potraviny (t. j. koľko energie prijímame).
  Na tento účel existujú tabuľkové hodnoty, ktoré sú súčasťou mnohých rôznych programov (vrátane nášho výučbového programu ZOF), ktoré majú možnosť vypočítať tieto parametre.
 2. Mať prehľad o tom, koľko energie vydávame.
  Tu je potrebné zohľadniť bazálny metabolizmus, energetický výdaj po príjme potravy, fyzickú aktivitu a energiu potrebnú na spontánne pohyby a rastové požiadavky.

Energia obsiahnutá v potravinách a uvoľnená alebo využitá počas metabolických procesov sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách tepla - kalóriách. Jedna kalória je definovaná ako množstvo tepla potrebné na ohriatie 1 g vody o 1 ºC (z 15 ºC na 16 ºC). Toto množstvo tepla je veľmi malé, a preto sa v praxi pri hodnotení výživy zvyčajne používajú jednotky v kilokalóriách (1 kcal = 4180 J). Medzinárodnou jednotkou energie je joule (energia vynaložená pri pohybe 1 kg silou 1 newtonu po dráhe 1 metra). Na prepočet kcal na jouly možno použiť koeficient 4,2 (presnejšie 1 kcal = 4180 joulov = 4,18 kJ).

Prehľad množstva energie vyprodukovanej pri spaľovaní (trávení) jednotlivých živín:

Živiny v kalorimetri v kcal v kalorimetri v kJ v tele kcal v tele kJ
sacharidy 4,1 17,22 4 17
Tuky 9,4 39,48 9 38
Proteín 5,6 23,40 4 17

Presnosť týchto výpočtov je diskutabilná a v praxi v podstate nerealizovateľná.

Problémom je, že:

 1. Nemáme možnosť zistiť presné množstvo každého jedla, ktoré zjeme (nikto v reálnom živote neváži každé sústo, ktoré chce zjesť).
 2. Rovnako nie je možné presne zistiť, koľko živín obsahuje daná potravina (ich množstvo sa mení v závislosti od spôsobu pestovania, skladovania a spracovania).
 3. A nikdy nedokážeme presne vypočítať, koľko energie spotrebujeme pri určitej činnosti.

Preto je nezmyselné zakladať koncepciu stravovania len na počítaní energie. Bohužiaľ, prevažná väčšina ľudí v západnej spoločnosti sa uberá touto cestou, z čoho vyplýva spektrum problémov, ktorým čelia pri zostavovaní stravy a očakávaní jej vplyvu. S energetickou bilanciou je však potrebné pracovať predovšetkým z dvoch dôvodov:

 1. Prvým je kontrola hmotnosti,
 2. Druhým cieľom je zabrániť katabolickým procesom, ktoré vznikajú v situáciách zápornej energetickej bilancie.

Tieto pravidlá rešpektujeme vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme. Nie sme zástancami striktného počítania každej kalórie, v reálnom živote to aj tak nikto dlhodobo nerobí. Súčasťou našej výučby je aj aplikácia ZOF, v ktorej sa študenti učia vytvárať rôzne typy jedálníčkov. Tento program dokáže vypočítať aj energetickú bilanciu, takže si študenti osvoja aj cit pre vyvážené nastavenie tohto parametra.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Pred ôsmimi rokmi, keď som začal pracovať ako fitnes tréner, som sa vo fitnescentre zoznámil s Martinom Jelínkom. Začalo to niekoľkými otázkami, ktoré som si starostlivo overil, aby som sa uistil, že má úplnú pravdu v tom, na čo sa pýtam. Často išlo o odpovede, ktoré sa opierali o informácie - fakty, ktoré bolo ťažké nájsť aj na internete. Už vtedy som si uvedomila, že som našla niekoho, kto mi dokáže poskytnúť dostatočne dobré odpovede na moje veľmi zložité a dosť špecifické otázky týkajúce sa stravy a doplnkov. Netrvalo dlho a absolvovala som kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky. Dalo by sa povedať, že jej fakticita, fakty a spôsob, akým je prezentovaná, ovplyvnili môj pohľad na jedlo a spôsob, akým ho jem. Rozloženie kurzu je vyvážené a podrobné, ale nie natoľko, aby vás odradilo od jeho absolvovania. S odstupom času ju hodnotím ako najlepšiu možnú vstupnú bránu do sveta tohto predmetu, doplnenú skvelým lektorom, ktorého prejav je zrozumiteľný a je vždy k dispozícii na objasnenie akejkoľvek otázky či problému.Skúsenosti za viac ako 15 rokov hovoria za všetko, prístup k životu, k sebe samému, formu štúdia musí v Martinovi Jelínkovi spoznať každý, laik aj skúsený "matador" z branže. Na záver by som chcel zdôrazniť, že dnešný svet, možnosť prístupu na internet robí z tejto oblasti doslova panenskú džungľu, kde potrebujete "mačetu" a skúseného domorodca, aby ste sa v nej systematicky a bezpečne orientovali.Tieto poznatky odovzdávam svojim klientom, skúšam ich na sebe a pokračujem v ceste vzdelávania v ďalších kurzoch.

Ing. Jitka Jedličková

Ďakujeme za možnosť učiť sa od Mgr. Martin Jelínek, štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Pre mňa, keďže som pracovne veľmi zaneprázdnená,je najväčšou výhodou online štúdium. Lekcie sú prepracované, organizované a pozitívne hodnotím učebnú hru ZOF a myšlienkové mapy, vďaka ktorým som si lepšie zapamätala učivo.Počas tohto štúdia som si uvedomila, že všetko závisí aj od psychiky človeka a vďaka tomu som sa rozhodla pre štúdium ďalšieho kurzu a to "Sila myšlienky". Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za možnosť vášho štúdia a teším sa na ďalšie kurzy, ktoré pripravíte.

Bc. Dagmar Peková, BSBA

Keď ma napadlo utriediť si informácie o správnom stravovaní, ktoré dodáva telu a duši energiu, a chcela som svoje vedomosti odovzdať ďalej, hľadala som kurz, kde by to bolo prepojené. O kurze Martina Jelínka som vedel z viacerých zdrojov, ktoré boli plné pozitívnych informácií. Mne to nebolo také jasné, ale niečo ma ťahalo týmto smerom. Už na prvej hodine som si uvedomil, že som tu správne a moje rozhodnutie bolo najlepšie. Môj pocit sa počas kurzu nezmenil, len sa prehĺbil.Kurz je veľmi informatívny, ale veľmi zrozumiteľne a zábavne podaný.Veľmi pekne ďakujem pánovi Jelínkovi za všetky informácie a jeho osobný prístup a podporu v mojej ďalšej profesionálnej oblasti, napríklad tým, že veľmi rýchlo odpovedal na moje otázky :-)

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu