Energetická bilance

Keď si vyberieme spektrum potravín, ktoré sú pre nás vhodné, a určíme správne pomery živín v snahe vytvoriť si spôsob stravovania, ktorý vyhovuje našim individuálnym potrebám, mali by sme brať do úvahy aj množstvo energie, ktoré telu dodáme. Hodnotené v širšom kontexte musíme kontrolovať tzv. energetickú bilanciu. Toto je druhé pravidlo Zóny optimálneho fungovania (ZOF), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie a tvorí jadro štúdia u nás.

Energetická bilancia je pomer medzi príjmom a výdajom energie. Vyvážená bilancia sa dosahuje v situáciách, keď sa množstvo spotrebovanej energie rovná množstvu energie vynaloženej. Rozlišujeme medzi kladnou a zápornou energetickou bilanciou.

Kladná energetická bilancia

Energetická bilance

Vyskytuje sa v situáciách, keď dochádza k nadmernému príjmu energie (veľký objem potravy, nadbytok sacharidov s príliš vysokou hodnotou glykemického indexu alebo záťaže, vysoký podiel tukov...). Prebytočná energia sa ukladá do tukových zásob, telesná hmotnosť sa zvyšuje.

Záporná energetická bilancia

Vyskytuje sa pri veľmi nízkom príjme energie. Telo je nútené využiť dodatočnú energiu uloženú v rezervách. Telesná hmotnosť sa vždy znižuje, metabolizmus sa "prepína" do katabolických pochodov.

Pri práci s týmto pravidlom je potrebné postupovať takto:

Energetická bilance

 1. Mať prehľad o tom, koľko energie (t. j. aký je pomer sacharidov, tukov a bielkovín) obsahujú jednotlivé potraviny (t. j. koľko energie prijímame).
  Na tento účel existujú tabuľkové hodnoty, ktoré sú súčasťou mnohých rôznych programov (vrátane nášho výučbového programu ZOF), ktoré majú možnosť vypočítať tieto parametre.
   
 2. Mať prehľad o tom, koľko energie vydávame.
  Tu je potrebné zohľadniť bazálny metabolizmus, energetický výdaj po príjme potravy, fyzickú aktivitu a energiu potrebnú na spontánne pohyby a rastové požiadavky.

Energia obsiahnutá v potravinách a uvoľnená alebo využitá počas metabolických procesov sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách tepla - kalóriách. Jedna kalória je definovaná ako množstvo tepla potrebné na ohriatie 1 g vody o 1 ºC (z 15 ºC na 16 ºC). Toto množstvo tepla je veľmi malé, a preto sa v praxi pri hodnotení výživy zvyčajne používajú jednotky v kilokalóriách (1 kcal = 4180 J). Medzinárodnou jednotkou energie je joule (energia vynaložená pri pohybe 1 kg silou 1 newtonu po dráhe 1 metra). Na prepočet kcal na jouly možno použiť koeficient 4,2 (presnejšie 1 kcal = 4180 joulov = 4,18 kJ).

Prehľad množstva energie vyprodukovanej pri spaľovaní (trávení) jednotlivých živín:

Živiny    v kalorimetri v kcal      v kalorimetri v kJ      v tele kcal      v tele kJ     
Sacharidy                4,1             17,22         4        17
Tuky                9,4             39,48         9        38
Bielkoviny                5,6             23,40         4        17


Presnosť týchto výpočtov je diskutabilná a v praxi v podstate nerealizovateľná.

Problémom je, že:

 1. Nemáme možnosť zistiť presné množstvo každého jedla, ktoré zjeme (nikto v reálnom živote neváži každé sústo, ktoré chce zjesť).
 2. Rovnako nie je možné presne zistiť, koľko živín obsahuje daná potravina (ich množstvo sa mení v závislosti od spôsobu pestovania, skladovania a spracovania).
 3. A nikdy nedokážeme presne vypočítať, koľko energie spotrebujeme pri určitej činnosti.

Preto je nezmyselné zakladať koncepciu stravovania len na počítaní energie. Bohužiaľ, prevažná väčšina ľudí v západnej spoločnosti sa uberá touto cestou, z čoho vyplýva spektrum problémov, ktorým čelia pri zostavovaní stravy a očakávaní jej vplyvu. S energetickou bilanciou je však potrebné pracovať predovšetkým z dvoch dôvodov:

 1. Prvým je kontrola hmotnosti,
 2. Druhým cieľom je zabrániť katabolickým procesom, ktoré vznikajú v situáciách zápornej energetickej bilancie.

Tieto pravidlá rešpektujeme vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme. Nie sme zástancami striktného počítania každej kalórie, v reálnom živote to aj tak nikto dlhodobo nerobí. Súčasťou našej výučby je aj aplikácia ZOF, v ktorej sa študenti učia vytvárať rôzne typy jedálníčkov. Tento program dokáže vypočítať aj energetickú bilanciu, takže si študenti osvoja aj cit pre vyvážené nastavenie tohto parametra.

Audio verze tohoto článku:

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Hana Brabec

www.veghub.cz

S kurzom Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi som bola veľmi spokojná, prebrali sme všetky témy, ktoré ma zaujímali.Zamerali sme sa na "verejne horúce témy", ako je výživa detí, tehotných a dojčiacich žien a športovcov. Až na kurze som si uvedomila, aká zásadná (a bohužiaľ verejnosťou dosť zanedbávaná) je problematika nadbytku vlákniny a antinutrientov.Ďalšími zásadnými témami pre vegetariánov sú aj termické a energetické sklony - sama mám s tým osobnú skúsenosť, ktorá sa postupne zlepšuje vďaka výberu potravín.Vďaka učebnej hre ZOF som si všetko precvičil, často sa vyskytol problém, o ktorom by som len pri čítaní teórie nevedel a musel ho vyriešiť. To bolo pre mňa určite najužitočnejšie, zákony sa mi dostali pod kožu, mohla som si prebrať vlastnosti jednotlivých potravín a ich vzťah k preberanej téme.

Zbyněk Harabiš

Ako bývalý vrcholový športovec som sa o výživu zaujímal už pred revolučnými rokmi, a tak som mohol sledovať prekvapivé názory na zdravú výživu, ktoré sa v dlhodobom horizonte niekoľkokrát prehodnotili - dobrým príkladom sú mliečne výrobky :)Vzhľadom na klesajúcu kvalitu potravín v dôsledku cenovej konkurencie a tiež kvôli rastúcemu počtu moderných civilizačných ochorení sa v posledných rokoch enormne zdvihla vlna záujmu o zdravú výživu. Lobovanie potravinárskych a farmaceutických spoločností zvrátilo triezvy pohľad na správne nakupovanie potravín. Reklama je naozaj mocná čarodejnica... Navyše dennodenné články na internete venované chudnutiu a výžive uvrhnú človeka, ktorý sa snaží nájsť pravdu, do úplného chaosu.Preto som si vybrala diaľkové štúdium Mgr. Martin Jelínek, ktorý ma zaujal svojou športovou minulosťou aj komplexným prístupom k výžive. Po počiatočných hodinách mojej nedôvery voči všetkému všeobecne sa môj názor na kurz zmenil a povestný zlom pravdepodobne nakoniec nastal na konci kurzu, keď si ako puzzle poskladáte kompletný obraz. Je to však len odrazový mostík k ďalším vedomostiam, ktoré si musíte zdokonaliť ďalším podrobným štúdiom a komunikáciou s klientmi, ak sa chcete venovať poradenstvu.Pre tých, ktorí sú stále nedôverčiví, odporúčam prečítať si stránky o unikátnom dvojmesačnom pokuse o vytvarovanie a nárast svalovej hmoty podľa mgr. Jelínkajen na vegánskej strave! - www.vysnenapostava.cz. Mal som pochybnosti, ale čuduj sa svete, funguje to :-)

Denisa Brňáková

www.salon-vanessa.cz

Bolo mi veľkým potešením zúčastniť sa na kurze a osobne sa stretnúť s pánom Jelínkom. V oblasti starostlivosti o telo pracujem už 13 rokov a tento kurz obohatil moje skúsenosti.Absolvovala som už veľa školení, kurzov, prednášok a musím povedať, že kurz pod vedením Martina Jelínka má naozaj najvyššiu úroveň a kvalitu. Obdivujem jeho prehľad v oblasti výživy, zdravia a predovšetkým jeho schopnosť neustále sa rozvíjať. Budem verným absolventom, čitateľom kníh a absolventom ďalších prednášok.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu