Kurzy ATAC

Energetická bilancia

Energetická bilance

Keď si vyberieme spektrum potravín, ktoré sú pre nás vhodné, a určíme správne pomery živín v snahe vytvoriť si spôsob stravovania, ktorý vyhovuje našim individuálnym potrebám, mali by sme brať do úvahy aj množstvo energie, ktoré telu dodáme. Hodnotené v širšom kontexte musíme kontrolovať tzv. energetickú bilanciu. Toto je druhé pravidlo Zóny optimálneho fungovania (ZOF), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie a tvorí jadro štúdia u nás.

Energetická bilancia je pomer medzi príjmom a výdajom energie. Vyvážená bilancia sa dosahuje v situáciách, keď sa množstvo spotrebovanej energie rovná množstvu energie vynaloženej. Rozlišujeme medzi kladnou a zápornou energetickou bilanciou.

Kladná energetická bilancia

Energetická bilance

Vyskytuje sa v situáciách, keď dochádza k nadmernému príjmu energie (veľký objem potravy, nadbytok sacharidov s príliš vysokou hodnotou glykemického indexu alebo záťaže, vysoký podiel tukov...). Prebytočná energia sa ukladá do tukových zásob, telesná hmotnosť sa zvyšuje.

Záporná energetická bilancia

Vyskytuje sa pri veľmi nízkom príjme energie. Telo je nútené využiť dodatočnú energiu uloženú v rezervách. Telesná hmotnosť sa vždy znižuje, metabolizmus sa "prepína" do katabolických pochodov.

Pri práci s týmto pravidlom je potrebné postupovať takto:

Energetická bilance

 1. Mať prehľad o tom, koľko energie (t. j. aký je pomer sacharidov, tukov a bielkovín) obsahujú jednotlivé potraviny (t. j. koľko energie prijímame).
  Na tento účel existujú tabuľkové hodnoty, ktoré sú súčasťou mnohých rôznych programov (vrátane nášho výučbového programu ZOF), ktoré majú možnosť vypočítať tieto parametre.
   
 2. Mať prehľad o tom, koľko energie vydávame.
  Tu je potrebné zohľadniť bazálny metabolizmus, energetický výdaj po príjme potravy, fyzickú aktivitu a energiu potrebnú na spontánne pohyby a rastové požiadavky.

Energia obsiahnutá v potravinách a uvoľnená alebo využitá počas metabolických procesov sa najčastejšie vyjadruje v jednotkách tepla - kalóriách. Jedna kalória je definovaná ako množstvo tepla potrebné na ohriatie 1 g vody o 1 ºC (z 15 ºC na 16 ºC). Toto množstvo tepla je veľmi malé, a preto sa v praxi pri hodnotení výživy zvyčajne používajú jednotky v kilokalóriách (1 kcal = 4180 J). Medzinárodnou jednotkou energie je joule (energia vynaložená pri pohybe 1 kg silou 1 newtonu po dráhe 1 metra). Na prepočet kcal na jouly možno použiť koeficient 4,2 (presnejšie 1 kcal = 4180 joulov = 4,18 kJ).

Prehľad množstva energie vyprodukovanej pri spaľovaní (trávení) jednotlivých živín:

Živiny    v kalorimetri v kcal      v kalorimetri v kJ      v tele kcal      v tele kJ     
Sacharidy                4,1             17,22         4        17
Tuky                9,4             39,48         9        38
Bielkoviny                5,6             23,40         4        17


Presnosť týchto výpočtov je diskutabilná a v praxi v podstate nerealizovateľná.

Problémom je, že:

 1. Nemáme možnosť zistiť presné množstvo každého jedla, ktoré zjeme (nikto v reálnom živote neváži každé sústo, ktoré chce zjesť).
 2. Rovnako nie je možné presne zistiť, koľko živín obsahuje daná potravina (ich množstvo sa mení v závislosti od spôsobu pestovania, skladovania a spracovania).
 3. A nikdy nedokážeme presne vypočítať, koľko energie spotrebujeme pri určitej činnosti.

Preto je nezmyselné zakladať koncepciu stravovania len na počítaní energie. Bohužiaľ, prevažná väčšina ľudí v západnej spoločnosti sa uberá touto cestou, z čoho vyplýva spektrum problémov, ktorým čelia pri zostavovaní stravy a očakávaní jej vplyvu. S energetickou bilanciou je však potrebné pracovať predovšetkým z dvoch dôvodov:

 1. Prvým je kontrola hmotnosti,
 2. Druhým cieľom je zabrániť katabolickým procesom, ktoré vznikajú v situáciách zápornej energetickej bilancie.

Tieto pravidlá rešpektujeme vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme. Nie sme zástancami striktného počítania každej kalórie, v reálnom živote to aj tak nikto dlhodobo nerobí. Súčasťou našej výučby je aj aplikácia ZOF, v ktorej sa študenti učia vytvárať rôzne typy jedálníčkov. Tento program dokáže vypočítať aj energetickú bilanciu, takže si študenti osvoja aj cit pre vyvážené nastavenie tohto parametra.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Zdeňka Prušáková Řepová, Dis.

Som šťastná a nesmierne vďačná, že som dostala dar a príležitosť šíriť zdravie, krásu a výživu medzi verejnosťou - na podporu kvalitného a plnohodnotného života. Na kurzy Mgr. Knihy a prednášky Martina Jelínka sú TOP, odborné, zaujímavé, praktické, pútavé a ľahko prenosné do každodenného života bežných ľudí. Po prečítaní knihy Výživa pri rakovine som chcela ďalšiu, a tak som sa plynule dostala do online kurzov ATAC. WOW - bolo to presne to, čo som potreboval. V pohodlí môjho domova, v čase a tempe, ktoré mi vyhovuje, bez stresu a dochádzania. Kurzy odporúčam každému, bez ohľadu na to, čo robí. Zaradil by som ich medzi povinné školské predmety a povinnú výučbu. Páči sa mi rozsah učebných osnov, odbornosť, praktická časť kurzov (hra na učenie), testovacia časť, videá, ale aj poradenstvo pre študentov, ktoré je veľmi prínosným prvkom. Spôsob stravovania, ktorý sám uprednostňujem a tiež ho odovzdávam ďalej, krásne rezonuje s celým kurzom a podstatou pána Jelínka. Kurzy sú postavené na veľmi pevných a stabilných základoch - t. j. na ČERSTVOSTI, VÝHODE, KVALITNÝCH POTRAVINÁCH, pričom všetko musí byť v súlade s konkrétnymi potrebami jednotlivca. Pracujem s ľuďmi trpiacimi histamínovou intoleranciou (sama mám označenie HIT), potravinovými alergiami, ekzémami, tráviacimi problémami atď. a v tejto oblasti je skutočnou výzvou zostaviť jedálny lístok tak, aby boli potraviny vyvážené a chutné. Ktoré potraviny uprednostniť a ktorým sa vyhnúť. Aký štýl výživy používať pri prevencii a rozvoji rôznych problémov... Osobné a negatívne skúsenosti z oblasti medicíny, farmaceutického priemyslu a výživových poradcov mi pomohli otvoriť si vlastnú prax a pánovi. Martin Jelínek mi poskytol ďalšie vedomosti a know-how, ktoré som potreboval, v podobe úžasných kurzov ATAC.

Ludmila Koplíková

Program kurzu je zostavený tak, že som ho bez väčších problémov zvládol aj ja vo veku 70 rokov, čo dokazuje, že na učenie nie je nikdy neskoro. Jeho absolvovanie by som prirovnal k príjemnému adrenalínovému športu - práca, vzrušenie a strach z výsledkov testov a potom radosť z dobrého výsledku. Obzvlášť oceňujem "Študentskú poradňu" , ktorá slúži aj ako zdroj veľmi cenných informácií.

Zdeněk Červinka

Oceňujem možnosť pokračovať vo vzdelávaní v systéme www.kurzyatac.cz a rozvíjať svoje zručnosti v tejto oblasti po absolvovaní kurzu. Môžem tiež aktívne spolupracovať s lektormi, za čo som veľmi vďačná.