Kurzy ATAC

Čo by mal vedieť výživový poradca

Co by měl znát poradce pro výživu

V súčasnosti sa titulom "výživový poradca" pýši takmer každý. Nie je to prekvapujúce, pretože sa nachádzame v období trendového vzostupu záujmu o zdravý životný štýl, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj racionálne stravovanie. Z tohto hľadiska je pochopiteľné, že čoraz viac ľudí má záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a navyše odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.

Ak pominieme štatisticky významnú a zároveň nezničiteľnú skupinu ľudí, ktorí majú zarytú tendenciu do všetkého kecať bez toho, aby o probléme čokoľvek vedeli, zostane nám tzv. zdravé jadro. To znamená, že jednotlivci, ktorí majú záujem, študujú a predovšetkým nie sú leniví hľadať spôsoby, ako optimálne ovplyvniť metabolizmus prostredníctvom výživy.

A tu sa vynára zásadná otázka, ktorá má určitý význam: Čo by mal takýto človek vedieť, aby mohol z pozície vedomostí tvrdiť, že vie ovplyvňovať metabolické procesy v tele prostredníctvom stravy?

Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá:

1. Musí mať základné znalosti anatómie.

Nie je možné upravovať stravu s cieľom ovplyvniť zdravie a nevedieť nič o tom, ako sa ktorákoľvek zložka správa v konkrétnej časti tráviaceho traktu. A v skutočnosti nemusí ísť o žiadne hlboké alebo odborné znalosti. Ako typický príklad si zoberme dokola opakovaný nezmysel, že kombinácia ovocia a obilnín v žalúdku kvasí, a preto je nevhodná na bežnú konzumáciu. Tráviaci trakt zdravého človeka dokáže tieto diskutované kombinácie potravín spracovať bez problémov. Odporúčanie vyhýbať sa týmto potravinám je preto úplne zbytočné a nebezpečné - vyvolávajú na psychosomatickej úrovni obavy a stres, ktoré nám potom ubližujú mnohými rôznymi spôsobmi.

2. Musia poznať základné vlastnosti potravín.

Nejde len o nutričné zloženie, energetický obsah alebo hodnoty glykemického indexu a záťaže. Hoci ide o veľmi dôležité informácie, ktoré nám veľa napovedajú o vlastnostiach potravín, zďaleka nie sú vyčerpávajúce. Aby bolo možné manipulovať so stravou v prospech kontroly správania organizmu, je potrebné poznať aspoň ich vplyv na acidobázické tendencie, ktoré neustále prebiehajú v tele, ich úroveň stráviteľnosti, termický vplyv alebo ich energetické tendencie v zmysle čínskych koncepcií jin a jang. Každá z týchto vlastností ovplyvňuje správanie jednotlivých buniek nášho tela určitým spôsobom. Bez týchto znalostí nikdy nevytvoríme skutočne funkčný a flexibilný stravovací systém.

3. Mal by poznať, ako jednotlivé zložky stravy ovplyvňujú správanie konkrétnych častí tela a celku.

Ľudia majú absolútne "úžasnú" schopnosť a tendenciu nechať sa manipulovať názormi, ktoré majú úplne iracionálny základ. V oblasti stravovania to platí dvojnásobne. Existuje nespočetné množstvo rôznych diét, ktoré v drvivej väčšine prípadov vymysleli ľudia s jediným cieľom - zarobiť peniaze. Na všeobecnej úrovni existujú tri základné typy diét - s vysokým obsahom sacharidov, s vysokým obsahom tukov a s vysokým obsahom bielkovín. Líšia sa len obsahom základných makroživín v strave - bielkovín, sacharidov a tukov. V závislosti od nastavených pomerov týchto živín ovplyvníme správanie buniek určitým smerom a spôsobom. Toto je absolútny základ, z ktorého vychádza každý stravovací režim, ktorý si zvolíme. Všetko ostatné - teda obsah vitamínov, minerálov, antioxidantov alebo fytochemikálií, ktoré sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou potravín - je až na druhom mieste.

Z tejto pozície musíme vedieť, ako sa počas trávenia spracovávajú bielkoviny, ako sa metabolizujú sacharidy a ako sa správajú tuky. Okrem toho je užitočné poznať význam jednotlivých vitamínov, vplyv minerálov na metabolizmus a účinky antioxidantov a fytochemikálií na metabolické prejavy.

Niektorým sa to môže zdať príliš zložité a obsahovo náročné. V skutočnosti ide o nevyhnutné základy. Podobne ako keď sa učíme riadiť vozidlo a zistíme, že potrebujeme vedieť, že existuje volant, pedále a dopravné značky.

4. Mal by sa zaujímať o vzťah medzi emóciami a chuťovými preferenciami v rôznych situáciách.

Vytvorenie návrhu jedálníčka, ktoré je "technicky" správne vo všetkých známych vlastnostiach a funkciách, je pomerne jednoduché. Prevedenie takejto teórie do praxe si však vyžaduje to, čo na bežnej úrovni nazývame empatia. To znamená schopnosť vcítiť sa do potrieb tela a mysle, ktoré sa často nechovajú podľa očakávania alebo plánu.

Ľudské telo (a to platí pre všetky biologické systémy) sa nespráva ako programovateľný stroj. Disponuje pružnosťou (flexibilitou) a schopnosťou prispôsobiť sa (adaptabilitou). Emócie, ktoré neustále vznikajú v mysli, zásadne ovplyvňujú správanie celého tela. Výsledkom sú napríklad situácie, keď nás trápia nekontrolovateľné chute na sladké alebo slané jedlá. Ak nie sme schopní takéto správanie dekódovať a naučiť sa mu predchádzať, ani tá najlepšia diéta nebude dlhodobo správne fungovať.

Čím viac sa s týmito oblasťami oboznámime, tým viac nových poznatkov objavíme v našich možnostiach stravovania. Zároveň zistíme, že naše názory stoja na pevných základoch a nenecháme sa ovplyvniť žiadnymi manipuláciami v oblasti komerčných diét. A to je pozícia, z ktorej si môžeme dovoliť radiť iným ľuďom.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Vojtěch Meier

Kurz Poradca pre výživu a suplemetáciu som sa rozhodol absolvovať predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom bolo to, že na dnešnom trhu v oblasti výživy a nutričného poradenstva panuje zmätok v podobe nepreberného množstva mnohokrát nerelevantných informácií a tiež výživoví poradcovia sa rodia ako na bežiacom páse. Z tohto dôvodu som si chcel informácie utriediť a porovnať tak, aby som pozumel daným súvislostiam a všetko si prepojil do celku. Druhú vecou bolo účelne zjednotiť moje existujúce služby práve s vedomosťami v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Kurz úplne splnil moje očakávania, aj keď jeho štúdium bolo dosť náročné. V konečnom dôsledku bol tento krok vpred tým správnym. Potencionálnym uchádzačom vrelo odporúčam toto štúdium.

Vladimír Lauer

Týmto chcem veľmi poďakovať pánovi Jelínkovi za možnosť študovať Kurz poradcu pre výživu a suplementáciu - on-line. Kurz bol naozaj bohatý a široko obsiahly. Veľa užitočných informácií prakticky ihneď zaradených do praxe vďaka výukovej hre ZOF. Do kurzu som sa púšťal hlavne kvôli sebe, preto som hľadal kurz, z ktorého vyjdem so skutočnými znalosťami a nie len s papierom. Na kurze ma milo prekvapil široký nadhľad informácií. Je vidieť, že sa pán Jelínek zaujíma okrem telesnej a psychickej aj o duchovnú sféru, a to ja osobne beriem ako najväčší plus, keď nepočítam aj celistvý prístup a zdravý nadhľad ku všetkým rozdielnym druhom stravovania. Pokiaľ chcete skutočné znalosti vo výžive, môžem tento kurz len odporučiť. Ja som s ním úplne spokojný a teším sa na absolvovanie ďalších kurzov.

Šárka Šedá

Kurz pána Jelínka ma doslova nadchol, predčil všetky moje očakávania. Už po pár týždňoch štúdia tohto kurzu som vedela, že rozhodne nebude posledná. Najviac ma nadchla (viem, že sa opakujem, ale ono to inak povedať nejde) výuková hra ZOF, pretože jedna vec je niečo sa naučiť, druhá vec je vedieť to správne použiť v praxi, čo je ďalšia vec, oproti iným kurzom, na ktorú v kurzoch pána Jelínka myslí. Ochota, ústretovosť, individuálny prístup – to sú Kurzy Atac.