Úspešnosť absolventov

S týmto prvým pravidlom, ktoré vytvára vstupnú bránu do správneho pochopenia Zóny optimálneho fungovania (ZOF), sa veľmi dobre pracuje za pomoci konkrétnych hodnôt. Väčšina západného sveta má tak tendenciu stravu hodnotiť na základe spočítaného množstva dôležitých látok, ktoré sa nachádzajú v každej potravine.

Všeobecne ale platí, že podľa druhu a množstva zastúpených živín sa odvíja aj vlastnosti stravy. Teda spôsob, akým potraviny pri ich konzumácii ovplyvňujú:

 1. správanie metabolizmu,
 2. zdravie,
 3. tvorbu emócií v mysli.

Aby sme vôbec mohli so stravou pracovať v prospech svojho zdravia či manipulovať s metabolizmom za konkrétnym účelom (športové aktivity, mozgová činnosť, regenerácia ai), je potrebné nielen zloženie jednotlivých potravín poznať, ale aj vedieť, akým spôsobom sa ktorá zložka pri trávení spracováva a v akom rozsahu má schopnosť ovplyvňovať pochody prebiehajúce v tele.

V zjednodušenej podobe môžeme vnímať zloženie potravín nasledovne:

Na všeobecnej rovine sa v potravinách nachádzajú živiny, ktoré sú zastúpené v pomerne veľkom množstve, nazývajú sa preto makroživiny.

Patrí sem:

 1. Bielkoviny,
 2. Sacharidy + vláknina,
 3. Tuky,
 4. Voda.

Tieto látky plnia množstvo funkcií:

 1. Riadi základné metabolické pochody,
 2. V rôznych formách sú základom pre stavbu buniek,
 3. Organizmus je schopný z nich vytvárať energiu (konkrétne zo sacharidov, tukov i bielkovín).

Pri tvorbe akéhokoľvek stravovacieho režimu je vždy potrebné sledovať množstvo a pomery týchto základných živín. Toto je pomerne jednoduché, pretože ich obsah v potravinách je veľmi dobre zdokumentovaný. Každý zaujíma k výžive odlišný postoj – autori niektorých teórií stavajú svoju filozofiu na presnom číselnom vyjadrení obsahu živín v strave, iní sa zase riadia vnútorným pocitom a skúsenosťami.

Pri výučbe jednotlivých výživových teórií sa v našich kurzoch snažíme preferovať holistický (celostný) prístup. Pri hodnotení stravy vo vzťahu k obsahu makroživín to znamená, že je potrebné sa orientovať v ich zastúpení, ale nestavať tvorbu jedálnička iba na ich množstve a pomeroch. Dôležitá je aj intuícia postavená na skúsenostiach (čiže vnímaní toho, akým spôsobom telo reaguje na stravu). Pokiaľ ju skombinujeme s vedecky podloženými znalosťami, získame schopnosť ísť v oblasti výživy skutočne správnym smerom.

Druhou skupinou sú mikroživiny.

Teda látky, ktoré sú zastúpené vo veľmi malom množstve. Majú ale absolútne zásadný význam pre spracovanie makroživín pri ich metabolizácii a rozhodujú o tom, akým smerom sa budú uberať jednotlivé biochemické reakcie. Sú pre život nevyhnutné, väčšinu z nich si organizmus (rovnako ako je to u makroživín) nedokáže vyrobiť a musíme ich tak prijímať stravou.

Nájdeme ich v rastlinných aj živočíšnych zdrojoch potravín, v rastlinách sú ale zastúpené v mnohonásobne väčšom množstve i širšom spektre.

Do tejto skupiny radíme:

 1. Vitamíny,
 2. Minerály a stopové prvky,
 3. Antioxidanty,
 4. Fytochemické zlúčeniny, skrátene nazývané fytochemikálie (látky nachádzajúce sa iba v rastlinách a súčasne nepatriace medzi vitamínmi ani minerálmi).

Každá z menovaných skupín je veľmi rozsiahla az chemického hľadiska pomerne zložitá. Nie je našťastie nevyhnutné poznať každý detail. Pre základnú orientáciu vo výžive stačí poznať všeobecné pravidlá. Tie sú jednoduché a transparentné:

1. Tieto látky sa pri svojom pôsobení v organizme vzájomne ovplyvňujú.
V tomto smere je nešťastné myslieť si, že ak budeme prijímať akúkoľvek z nich vo vyšších dávkach, vyriešime tým svoje zdravotné problémy. Cieľom je vyváženosť, ktorú najlepšie zaistíme voľbou pestrej stravy.

2. Väčšinu z týchto živín je vhodné prijímať v strave každý deň.
Iba niektoré z nich je schopné si naše telo ukladať do zásoby, a to na rôzne dlhý čas. Pokiaľ chceme v oblasti stravovania a jej vzťahu k zdraviu kráčať po ceste rovnováhy, je rozumné, aby bol každodenný jedálniček skutočne pestrý a zaisťoval čo najširšie spektrum živín z každej z uvedených kategórií.

3. Nie všetky sú zdraviu prospešné, platí to predovšetkým pre oblasť fytochemikálií.
Najčastejšie sa citujú antinutričné látky, ktoré komplikujú tráviace pochody (spôsobujú nadúvanie a plynatosť – najviac strukoviny), zhoršujú využívanie niektorých živín či rôznym spôsobom poškodzujú naše zdravie. Pri výbere vhodných potravín má význam sa tak zamerať na voľbu takých, ktoré týchto zložiek obsahujú minimum. Ich množstvo navyše môžeme v mnohých prípadoch znížiť rôznymi kulinárskymi alebo technologickými úpravami.

Nie je účelom sa učiť zloženie každej potraviny naspamäť a poznať všetky dostupné čísla. Základom pre vytvorenie zmysluplného stravovacieho režimu je iba orientácia v týchto hodnotách u jednotlivých skupín potravín. Metabolické pochody sú totiž dynamické a pružné, nie je možné ich presne spočítať ani vyhodnotiť. Nemá tak preto význam sa ani snažiť zaťažovať myseľ akýmikoľvek detailmi v tomto smere.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Marta Ledinská

www.ledinska.cz

Moja povaha bola vždy taká, že som každému do jedla "kecal", až prišiel čas dať svojmu koníčku pečiatku schválenia. V našom malom "Československu" je kvalitných učiteľov výživy ako šafranu a pán Jelínek je jednoducho špičkový. Jeho hodiny sú plné kvalitnej výučby a je k dispozícii každému študentovi. Miluje to, čo robí, nezapredal sa žiadnej výživovej vlne ani potravinovým korporáciám. Ako jeden z mála vedie študentov k preklenutiu rozdielov medzi západnou a východnou filozofiou a navyše som si to všetko mohol prakticky spojiť pri tvorbe jedálneho lístka. Až potom človek pochopí, že papier zvládne všetko, ale realita je výzvou.

Martina Bušková

Keďže pracujem ako masérka a kozmetička, často sa ma pýtajú na otázky týkajúce sa zdravia a výživy, o ktoré sa zaujímam už mnoho rokov. Chcel som teda aspoň poskytnúť profesionálnu radu na úrovni a nie len dostať kus papiera. Pri svojej práci som zistila, že ani bolesti chrbta či kožné ochorenia nemožno vytrhávať z kontextu a že človeka treba posudzovať ako celok, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi. Preto ma oslovil kurz pána Martina Jelínka, ktorý bol odpoveďou na všetky moje otázky týkajúce sa výživy a komplexného pohľadu na problematiku. Všetko, čo som sa naučil, mi pomáha v osobnom živote.

Mgr. Pavlína Byrtusová

Dnes už nestačí mať prehľad len v jednotlivých aspektoch výživy, pretože výživa ako taká je globálna (pre športovcov, pre deti, pre chudnutie...).Kurzy, semináre, školenia, prednášky Martina Jelínka poskytujú množstvo presvedčivých informácií z akejkoľvek oblasti výživy. Bohatý a pestrý je nielen rozsah informácií, ale aj jazyk M. Jelinek, ktorý je v dnešnej dobe SMS veľmi osviežujúci ;-). Ak má človek záujem porozumieť výžive, poradiť sebe i iným a "nestratiť sa" v záplave "odporúčaných" výživových smerníc nielen na internete, odporúčam absolvovať aspoň jeden kurz :-)

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu