Kurzy ATAC

Zloženie stravy

Úspešnosť absolventov

S týmto prvým pravidlom, ktoré vytvára vstupnú bránu do správneho pochopenia Zóny optimálneho fungovania (ZOF), sa veľmi dobre pracuje za pomoci konkrétnych hodnôt. Väčšina západného sveta má tak tendenciu stravu hodnotiť na základe spočítaného množstva dôležitých látok, ktoré sa nachádzajú v každej potravine.

Všeobecne ale platí, že podľa druhu a množstva zastúpených živín sa odvíja aj vlastnosti stravy. Teda spôsob, akým potraviny pri ich konzumácii ovplyvňujú:

 1. správanie metabolizmu,
 2. zdravie,
 3. tvorbu emócií v mysli.

Aby sme vôbec mohli so stravou pracovať v prospech svojho zdravia či manipulovať s metabolizmom za konkrétnym účelom (športové aktivity, mozgová činnosť, regenerácia ai), je potrebné nielen zloženie jednotlivých potravín poznať, ale aj vedieť, akým spôsobom sa ktorá zložka pri trávení spracováva a v akom rozsahu má schopnosť ovplyvňovať pochody prebiehajúce v tele.

V zjednodušenej podobe môžeme vnímať zloženie potravín nasledovne:

Na všeobecnej rovine sa v potravinách nachádzajú živiny, ktoré sú zastúpené v pomerne veľkom množstve, nazývajú sa preto makroživiny.

Patrí sem:

 1. Bielkoviny,
 2. Sacharidy + vláknina,
 3. Tuky,
 4. Voda.

Tieto látky plnia množstvo funkcií:

 1. Riadi základné metabolické pochody,
 2. V rôznych formách sú základom pre stavbu buniek,
 3. Organizmus je schopný z nich vytvárať energiu (konkrétne zo sacharidov, tukov i bielkovín).

Pri tvorbe akéhokoľvek stravovacieho režimu je vždy potrebné sledovať množstvo a pomery týchto základných živín. Toto je pomerne jednoduché, pretože ich obsah v potravinách je veľmi dobre zdokumentovaný. Každý zaujíma k výžive odlišný postoj – autori niektorých teórií stavajú svoju filozofiu na presnom číselnom vyjadrení obsahu živín v strave, iní sa zase riadia vnútorným pocitom a skúsenosťami.

Pri výučbe jednotlivých výživových teórií sa v našich kurzoch snažíme preferovať holistický (celostný) prístup. Pri hodnotení stravy vo vzťahu k obsahu makroživín to znamená, že je potrebné sa orientovať v ich zastúpení, ale nestavať tvorbu jedálnička iba na ich množstve a pomeroch. Dôležitá je aj intuícia postavená na skúsenostiach (čiže vnímaní toho, akým spôsobom telo reaguje na stravu). Pokiaľ ju skombinujeme s vedecky podloženými znalosťami, získame schopnosť ísť v oblasti výživy skutočne správnym smerom.

Druhou skupinou sú mikroživiny.

Teda látky, ktoré sú zastúpené vo veľmi malom množstve. Majú ale absolútne zásadný význam pre spracovanie makroživín pri ich metabolizácii a rozhodujú o tom, akým smerom sa budú uberať jednotlivé biochemické reakcie. Sú pre život nevyhnutné, väčšinu z nich si organizmus (rovnako ako je to u makroživín) nedokáže vyrobiť a musíme ich tak prijímať stravou.

Nájdeme ich v rastlinných aj živočíšnych zdrojoch potravín, v rastlinách sú ale zastúpené v mnohonásobne väčšom množstve i širšom spektre.

Do tejto skupiny radíme:

 1. Vitamíny,
 2. Minerály a stopové prvky,
 3. Antioxidanty,
 4. Fytochemické zlúčeniny, skrátene nazývané fytochemikálie (látky nachádzajúce sa iba v rastlinách a súčasne nepatriace medzi vitamínmi ani minerálmi).

Každá z menovaných skupín je veľmi rozsiahla az chemického hľadiska pomerne zložitá. Nie je našťastie nevyhnutné poznať každý detail. Pre základnú orientáciu vo výžive stačí poznať všeobecné pravidlá. Tie sú jednoduché a transparentné:

1. Tieto látky sa pri svojom pôsobení v organizme vzájomne ovplyvňujú.
V tomto smere je nešťastné myslieť si, že ak budeme prijímať akúkoľvek z nich vo vyšších dávkach, vyriešime tým svoje zdravotné problémy. Cieľom je vyváženosť, ktorú najlepšie zaistíme voľbou pestrej stravy.

2. Väčšinu z týchto živín je vhodné prijímať v strave každý deň.
Iba niektoré z nich je schopné si naše telo ukladať do zásoby, a to na rôzne dlhý čas. Pokiaľ chceme v oblasti stravovania a jej vzťahu k zdraviu kráčať po ceste rovnováhy, je rozumné, aby bol každodenný jedálniček skutočne pestrý a zaisťoval čo najširšie spektrum živín z každej z uvedených kategórií.

3. Nie všetky sú zdraviu prospešné, platí to predovšetkým pre oblasť fytochemikálií.
Najčastejšie sa citujú antinutričné látky, ktoré komplikujú tráviace pochody (spôsobujú nadúvanie a plynatosť – najviac strukoviny), zhoršujú využívanie niektorých živín či rôznym spôsobom poškodzujú naše zdravie. Pri výbere vhodných potravín má význam sa tak zamerať na voľbu takých, ktoré týchto zložiek obsahujú minimum. Ich množstvo navyše môžeme v mnohých prípadoch znížiť rôznymi kulinárskymi alebo technologickými úpravami.
 

Nie je účelom sa učiť zloženie každej potraviny naspamäť a poznať všetky dostupné čísla. Základom pre vytvorenie zmysluplného stravovacieho režimu je iba orientácia v týchto hodnotách u jednotlivých skupín potravín. Metabolické pochody sú totiž dynamické a pružné, nie je možné ich presne spočítať ani vyhodnotiť. Nemá tak preto význam sa ani snažiť zaťažovať myseľ akýmikoľvek detailmi v tomto smere.
 

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Vladimíra Vavroušková

Dobrý deň, už nejaký čas sa zaoberám. Dostala som sa k nemu cez osobnostný rozvoj a keď sa ku mne dostali knihy od Luisy Hay, páčil sa mi tento pohľad na chorobu z psychosomatickej stránky. Postupne som sa na choroby začala pozerať inak, a keď mi niekto spomenul, že má nejakú chorobu, hneď som sa zamyslela, čo za tým je.Na úplnom začiatku mojej cesty za zdravím však bola cukrovka, ktorú som mala asi 5 rokov. Postupne som sa jej zbavila a vďaka môjmu prístupu k výžive sa mi vrátila do života. Minulý rok som sa však rozhodol zmeniť svoj jedálniček. Zo dňa na deň som prešiel z "masaritánstva" na surový 4till a do septembra toho roku boli moje hodnoty v poriadku. Vďaka zmene životného štýlu sa mi podarilo odstrániť aj iné ochorenia (napr. candida).Preto som sa rozhodla pomôcť ostatným, ktorí majú toto ochorenie - cukrovku "dva" - pochopiť. Bál som sa však, že by som mohol ublížiť ľuďom, a tak som najprv absolvoval kurz u Mgr. Martin Jelínkakurz Výživa pri cukrovke. Úprimne povedané, zapísal som si jeho liečbu slovo po slove do svojho zápisníka. Potom som pochopila, že ak chcem pomáhať ďalej a bezpečne, musím sa ešte viac vzdelávať.Po dlhom hľadaní na internete som dospela k záveru, že budem pokračovať v štúdiu u M. Jelinek. Som veľmi rada, že som sa tak rozhodla,pretože kurz splnil to, čo som od neho očakávala. Pochopila som, ako funguje telo, keď niečo zjeme, čo je pre diabetikov veľmi dôležité. Pochopila som tiež, že aj keď mne radikálna zmena bez mäsa, živočíšnych produktov, len s ovocím a zeleninou pomohla, u iných to nemusí fungovať. Naučila som sa rešpektovať ostatných v tom, čo jedia.Počas šiestich mesiacov som tiež uznala, že doplnky výživy sú tiež veľmi dôležité. Získal som v nich dôveru, ktorá mi pred nástupom do kurzu chýbala. Som tiež rád, že som sa dozvedel o somatotypoch vo výžive. Takéto informácie som nikde na internete nenašiel. Páčil sa mi aj pohľad na ajurvédu a TČM, hoci teraz nie som rozhodnutá, ktorým smerom sa vydám.Z technického hľadiska sa mi kurz tiež páčil. Na kurze som sa naučil pracovať s myšlienkovými mapami, čo mi pomohlo lepšie si zapamätať učivo. Najviac ma však zaujala možnosť vytvárať agendy prostredníctvom hry ZOF. Veľmi sa mi to páči. Na internete som našiel podobné aplikácie, ale nikto nemá "ZOF". Je jednoduchý, prehľadný a ľahko sa s ním pracuje. K dispozícii je aj online výučbový kurz, v ktorom Martin Jelínek trpezlivo odpovedá na otázky študentov. Teším sa na ďalšie kurzy Martina Jelínka.Ďakujem za možnosť absolvovať kurz online, keďže žijem mimo Českej republiky, a za odovzdanie jeho skúseností. Kurz môžem odporučiť, pretože som s ním bol veľmi spokojný.

Kateřina Pecková

Veľmi oceňujem profesionalitu Mgr. Martinovi Jelínkovi a výbornému spracovaniu a organizácii kurzu. Som veľmi spokojný so všetkým, čo kurz zahŕňa, a najmä s tým, ako je pohodlný. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Renáta Davidová

Zdravá výživa v kombinácii s pohybom, relaxáciou a hľadaním vyváženého a pokojnejšieho spôsobu života ma zaujíma už mnoho rokov. Tento záujem ma priviedol k hľadaniu komplexného kurzu o výžive a zdraví. Preskúmala som kurzy inzerované na internete a zo všetkých ponúkaných možností ma najviac zaujal šesťmesačný diaľkový kurz s Martinom Jelínkom. Páčilo sa mi ucelené a komplexné zameranie kurzu a dĺžka šesť mesiacov sa mi zdala primeraná, aby študent nebol len nepripravený "rýchlokvas".Ocenila som dištančnú formu s možnosťou stretnúť sa raz za mesiac a vyjasniť si prípadné nejasnosti. V neposlednom rade ma zaujal spôsob, akým boli študijné materiály pripravené vo forme myšlienkových máp, čo považujem za perfektné a odporúčam to svojim dcéram ako študijnú pomôcku. Kurz prekonal moje očakávania, dozvedela som sa obrovské množstvo cenných informácií o výžive, doplnkoch výživy a o tom, ako môže výživa ovplyvniť určité zdravotné problémy a predchádzať im. Študijné stretnutia o ajurvéde a tradičnej čínskej medicíne boli veľmi zaujímavé a poskytli obohacujúci pohľad na výživu a zdravie. Pán Jelínek pôsobil po celý čas kurzu veľmi priateľsky, ústretovo a zrozumiteľne, na všetky moje otázky som vždy dostala profesionálnu odpoveď (a na tie zaslané e-mailom veľmi rýchlu odpoveď). Kurz ma rozhodne motivoval k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto zaujímavej oblasti. Získané poznatky som začal priebežne uplatňovať v rodine a vo vlastnej poradenskej praxi v Prahe.