Kurzy ATAC

Zloženie stravy

Úspešnosť absolventov

S týmto prvým pravidlom, ktoré vytvára vstupnú bránu do správneho pochopenia Zóny optimálneho fungovania (ZOF), sa veľmi dobre pracuje za pomoci konkrétnych hodnôt. Väčšina západného sveta má tak tendenciu stravu hodnotiť na základe spočítaného množstva dôležitých látok, ktoré sa nachádzajú v každej potravine.

Všeobecne ale platí, že podľa druhu a množstva zastúpených živín sa odvíja aj vlastnosti stravy. Teda spôsob, akým potraviny pri ich konzumácii ovplyvňujú:

 1. správanie metabolizmu,
 2. zdravie,
 3. tvorbu emócií v mysli.

Aby sme vôbec mohli so stravou pracovať v prospech svojho zdravia či manipulovať s metabolizmom za konkrétnym účelom (športové aktivity, mozgová činnosť, regenerácia ai), je potrebné nielen zloženie jednotlivých potravín poznať, ale aj vedieť, akým spôsobom sa ktorá zložka pri trávení spracováva a v akom rozsahu má schopnosť ovplyvňovať pochody prebiehajúce v tele.

V zjednodušenej podobe môžeme vnímať zloženie potravín nasledovne:

Na všeobecnej rovine sa v potravinách nachádzajú živiny, ktoré sú zastúpené v pomerne veľkom množstve, nazývajú sa preto makroživiny.

Patrí sem:

 1. Bielkoviny,
 2. Sacharidy + vláknina,
 3. Tuky,
 4. Voda.

Tieto látky plnia množstvo funkcií:

 1. Riadi základné metabolické pochody,
 2. V rôznych formách sú základom pre stavbu buniek,
 3. Organizmus je schopný z nich vytvárať energiu (konkrétne zo sacharidov, tukov i bielkovín).

Pri tvorbe akéhokoľvek stravovacieho režimu je vždy potrebné sledovať množstvo a pomery týchto základných živín. Toto je pomerne jednoduché, pretože ich obsah v potravinách je veľmi dobre zdokumentovaný. Každý zaujíma k výžive odlišný postoj – autori niektorých teórií stavajú svoju filozofiu na presnom číselnom vyjadrení obsahu živín v strave, iní sa zase riadia vnútorným pocitom a skúsenosťami.

Pri výučbe jednotlivých výživových teórií sa v našich kurzoch snažíme preferovať holistický (celostný) prístup. Pri hodnotení stravy vo vzťahu k obsahu makroživín to znamená, že je potrebné sa orientovať v ich zastúpení, ale nestavať tvorbu jedálnička iba na ich množstve a pomeroch. Dôležitá je aj intuícia postavená na skúsenostiach (čiže vnímaní toho, akým spôsobom telo reaguje na stravu). Pokiaľ ju skombinujeme s vedecky podloženými znalosťami, získame schopnosť ísť v oblasti výživy skutočne správnym smerom.

Druhou skupinou sú mikroživiny.

Teda látky, ktoré sú zastúpené vo veľmi malom množstve. Majú ale absolútne zásadný význam pre spracovanie makroživín pri ich metabolizácii a rozhodujú o tom, akým smerom sa budú uberať jednotlivé biochemické reakcie. Sú pre život nevyhnutné, väčšinu z nich si organizmus (rovnako ako je to u makroživín) nedokáže vyrobiť a musíme ich tak prijímať stravou.

Nájdeme ich v rastlinných aj živočíšnych zdrojoch potravín, v rastlinách sú ale zastúpené v mnohonásobne väčšom množstve i širšom spektre.

Do tejto skupiny radíme:

 1. Vitamíny,
 2. Minerály a stopové prvky,
 3. Antioxidanty,
 4. Fytochemické zlúčeniny, skrátene nazývané fytochemikálie (látky nachádzajúce sa iba v rastlinách a súčasne nepatriace medzi vitamínmi ani minerálmi).

Každá z menovaných skupín je veľmi rozsiahla az chemického hľadiska pomerne zložitá. Nie je našťastie nevyhnutné poznať každý detail. Pre základnú orientáciu vo výžive stačí poznať všeobecné pravidlá. Tie sú jednoduché a transparentné:

1. Tieto látky sa pri svojom pôsobení v organizme vzájomne ovplyvňujú.
V tomto smere je nešťastné myslieť si, že ak budeme prijímať akúkoľvek z nich vo vyšších dávkach, vyriešime tým svoje zdravotné problémy. Cieľom je vyváženosť, ktorú najlepšie zaistíme voľbou pestrej stravy.

2. Väčšinu z týchto živín je vhodné prijímať v strave každý deň.
Iba niektoré z nich je schopné si naše telo ukladať do zásoby, a to na rôzne dlhý čas. Pokiaľ chceme v oblasti stravovania a jej vzťahu k zdraviu kráčať po ceste rovnováhy, je rozumné, aby bol každodenný jedálniček skutočne pestrý a zaisťoval čo najširšie spektrum živín z každej z uvedených kategórií.

3. Nie všetky sú zdraviu prospešné, platí to predovšetkým pre oblasť fytochemikálií.
Najčastejšie sa citujú antinutričné látky, ktoré komplikujú tráviace pochody (spôsobujú nadúvanie a plynatosť – najviac strukoviny), zhoršujú využívanie niektorých živín či rôznym spôsobom poškodzujú naše zdravie. Pri výbere vhodných potravín má význam sa tak zamerať na voľbu takých, ktoré týchto zložiek obsahujú minimum. Ich množstvo navyše môžeme v mnohých prípadoch znížiť rôznymi kulinárskymi alebo technologickými úpravami.
 

Nie je účelom sa učiť zloženie každej potraviny naspamäť a poznať všetky dostupné čísla. Základom pre vytvorenie zmysluplného stravovacieho režimu je iba orientácia v týchto hodnotách u jednotlivých skupín potravín. Metabolické pochody sú totiž dynamické a pružné, nie je možné ich presne spočítať ani vyhodnotiť. Nemá tak preto význam sa ani snažiť zaťažovať myseľ akýmikoľvek detailmi v tomto smere.
 

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ondra a Míša Dobiáškovi

Predstavte si, aké by to bolo mať učiteľa, ktorý osobnostne a profesionálne rastie pozoruhodným tempom už väčšiu časť svojho života, ktorý má vedecký prístup západného sveta ako základňu, nie ako strop, ktorý má odvahu ísť proti prúdu, keď sa prúd uberá nesprávnym smerom, ktorý vás vďaka obdivuhodnej šírke a hĺbke svojich vedomostí dokáže vzdelávať pútavo a v súvislostiach,chápe dôležitosť harmónie tela a mysle pre zdravie človeka, jeho životný štýl je najlepším príkladom jeho vlastného učenia, jeho skutočné výsledky v pomoci ľuďom vám dávajú mnoho dôvodov, aby ste ho pozorne počúvali, ale on sám má viac vo zvyku počúvať ako hovoriť, pokora, úsmev a úcta sú vlastnosti, ktoré sú jeho srdcu najbližšie.Takto by sa dalo pokračovať, ale slová nestačia. Musíte to zažiť. Martin Jelínek je veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá nás - akoby mimochodom - vždy dokáže očariť niečím novým, keď máme tú česť sa s ním opäť stretnúť. Za viac ako 10 rokov, čo sa od neho učíme na rôznych frontoch, a za celú éru našich akademických štúdií, sme nepoznali kantora, ktorý by v človeku lepšie zapálil lásku k poznaniu. je veľmi cenné, že v Českej republike už pribúdajú nasledovníci jeho školy, pretože práve takíto učitelia by mali stáť pri každom, kto chce zmysluplne hovoriť so sebou alebo s inými o tom, ako hospodáriť so svojím zdravím. Vďaka kurzom ATAC sa takáto šanca otvára aj pre vás.

Dominika Hostinská

O výžive som už pred kurzom mala veľa informácií a aktívne som sa danej téme venovala. Avšak kurz Výživy a suplementácie mi ukázal, že je stále kde sa zdokonaľovať a že budú vždy informácie, ktoré ešte nepoznáme. Myslím si, že toto platí v každom odbore a vo výžive potom dvojnásobne. Jedným slovom bol pre mňa kurz skvelý. Pokiaľ hľadáte kurz, z ktorého si chcete skutočne niečo odniesť a naučiť sa, tak tu ste správne. Na kurze sa mi najviac páčil jeho celostný pohľad na výživu a zdravie. Nič nekritizuje. Nič nevyzdvihuje. Predkladá objektívne fakty a na výživu poukazuje z rôznych uhlov pohľadov a výživových smerov. Do toho všetkého je celý kurz pretkaný skutočnou praxou zostavovaním jedálnych lístkov vo výukovej aplikácii ZOF, ktorá vás skvele pripraví na následnú prácu s reálnymi klientmi. Ak by som sa mohla rozhodovať znova, neváhala by som a vybrala by som znova tento kurz. Ďakujem za skvelú skúsenosť a množstvo nových informácií. Verím, že ich už čoskoro uplatním vo svojej praxi.

Petra Menšíková

Pán Jelínek, chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť vzdelávať sa pod Vaším vedením v oblasti výživového poradenstva.Na rozdiel od mojich študentských rokov som sa tešila na každú prednášku a som vďačná za túto skúsenosť a množstvo užitočných informácií.Aj výber lektorov je skvelý a to, že každý lektor je z iného "cesta", prináša iný spôsob vzdelávania v danej problematike a to vnímam ako veľký prínos.V každom prípade to nebol môj posledný kurz "u Vás" a hneď, ako mi to možnosti dovolia, budem sa tešiť na ďalšie stretnutie ;-)Veľmi vítam aj Vašu ústretovosť pri zodpovedaní všetkých otázok a snahu motivovať absolventov, ktorí už kurz absolvovali a podporiť ich na ich ceste a v rámci svojich možností, čím sa investícia do kurzu stala zanedbateľnou položkou, ktorá sa mnohonásobne vráti!Prajem Vám príjemné chvíle a ďakujem za túto prospešnú skúsenosť!