Kurzy ATAC

Zloženie stravy

Úspešnosť absolventov

S týmto prvým pravidlom, ktoré vytvára vstupnú bránu do správneho pochopenia Zóny optimálneho fungovania (ZOF), sa veľmi dobre pracuje za pomoci konkrétnych hodnôt. Väčšina západného sveta má tak tendenciu stravu hodnotiť na základe spočítaného množstva dôležitých látok, ktoré sa nachádzajú v každej potravine.

Všeobecne ale platí, že podľa druhu a množstva zastúpených živín sa odvíja aj vlastnosti stravy. Teda spôsob, akým potraviny pri ich konzumácii ovplyvňujú:

 1. správanie metabolizmu,
 2. zdravie,
 3. tvorbu emócií v mysli.

Aby sme vôbec mohli so stravou pracovať v prospech svojho zdravia či manipulovať s metabolizmom za konkrétnym účelom (športové aktivity, mozgová činnosť, regenerácia ai), je potrebné nielen zloženie jednotlivých potravín poznať, ale aj vedieť, akým spôsobom sa ktorá zložka pri trávení spracováva a v akom rozsahu má schopnosť ovplyvňovať pochody prebiehajúce v tele.

V zjednodušenej podobe môžeme vnímať zloženie potravín nasledovne:

Na všeobecnej rovine sa v potravinách nachádzajú živiny, ktoré sú zastúpené v pomerne veľkom množstve, nazývajú sa preto makroživiny.

Patrí sem:

 1. Bielkoviny,
 2. Sacharidy + vláknina,
 3. Tuky,
 4. Voda.

Tieto látky plnia množstvo funkcií:

 1. Riadi základné metabolické pochody,
 2. V rôznych formách sú základom pre stavbu buniek,
 3. Organizmus je schopný z nich vytvárať energiu (konkrétne zo sacharidov, tukov i bielkovín).

Pri tvorbe akéhokoľvek stravovacieho režimu je vždy potrebné sledovať množstvo a pomery týchto základných živín. Toto je pomerne jednoduché, pretože ich obsah v potravinách je veľmi dobre zdokumentovaný. Každý zaujíma k výžive odlišný postoj – autori niektorých teórií stavajú svoju filozofiu na presnom číselnom vyjadrení obsahu živín v strave, iní sa zase riadia vnútorným pocitom a skúsenosťami.

Pri výučbe jednotlivých výživových teórií sa v našich kurzoch snažíme preferovať holistický (celostný) prístup. Pri hodnotení stravy vo vzťahu k obsahu makroživín to znamená, že je potrebné sa orientovať v ich zastúpení, ale nestavať tvorbu jedálnička iba na ich množstve a pomeroch. Dôležitá je aj intuícia postavená na skúsenostiach (čiže vnímaní toho, akým spôsobom telo reaguje na stravu). Pokiaľ ju skombinujeme s vedecky podloženými znalosťami, získame schopnosť ísť v oblasti výživy skutočne správnym smerom.

Druhou skupinou sú mikroživiny.

Teda látky, ktoré sú zastúpené vo veľmi malom množstve. Majú ale absolútne zásadný význam pre spracovanie makroživín pri ich metabolizácii a rozhodujú o tom, akým smerom sa budú uberať jednotlivé biochemické reakcie. Sú pre život nevyhnutné, väčšinu z nich si organizmus (rovnako ako je to u makroživín) nedokáže vyrobiť a musíme ich tak prijímať stravou.

Nájdeme ich v rastlinných aj živočíšnych zdrojoch potravín, v rastlinách sú ale zastúpené v mnohonásobne väčšom množstve i širšom spektre.

Do tejto skupiny radíme:

 1. Vitamíny,
 2. Minerály a stopové prvky,
 3. Antioxidanty,
 4. Fytochemické zlúčeniny, skrátene nazývané fytochemikálie (látky nachádzajúce sa iba v rastlinách a súčasne nepatriace medzi vitamínmi ani minerálmi).

Každá z menovaných skupín je veľmi rozsiahla az chemického hľadiska pomerne zložitá. Nie je našťastie nevyhnutné poznať každý detail. Pre základnú orientáciu vo výžive stačí poznať všeobecné pravidlá. Tie sú jednoduché a transparentné:

1. Tieto látky sa pri svojom pôsobení v organizme vzájomne ovplyvňujú.
V tomto smere je nešťastné myslieť si, že ak budeme prijímať akúkoľvek z nich vo vyšších dávkach, vyriešime tým svoje zdravotné problémy. Cieľom je vyváženosť, ktorú najlepšie zaistíme voľbou pestrej stravy.

2. Väčšinu z týchto živín je vhodné prijímať v strave každý deň.
Iba niektoré z nich je schopné si naše telo ukladať do zásoby, a to na rôzne dlhý čas. Pokiaľ chceme v oblasti stravovania a jej vzťahu k zdraviu kráčať po ceste rovnováhy, je rozumné, aby bol každodenný jedálniček skutočne pestrý a zaisťoval čo najširšie spektrum živín z každej z uvedených kategórií.

3. Nie všetky sú zdraviu prospešné, platí to predovšetkým pre oblasť fytochemikálií.
Najčastejšie sa citujú antinutričné látky, ktoré komplikujú tráviace pochody (spôsobujú nadúvanie a plynatosť – najviac strukoviny), zhoršujú využívanie niektorých živín či rôznym spôsobom poškodzujú naše zdravie. Pri výbere vhodných potravín má význam sa tak zamerať na voľbu takých, ktoré týchto zložiek obsahujú minimum. Ich množstvo navyše môžeme v mnohých prípadoch znížiť rôznymi kulinárskymi alebo technologickými úpravami.
 

Nie je účelom sa učiť zloženie každej potraviny naspamäť a poznať všetky dostupné čísla. Základom pre vytvorenie zmysluplného stravovacieho režimu je iba orientácia v týchto hodnotách u jednotlivých skupín potravín. Metabolické pochody sú totiž dynamické a pružné, nie je možné ich presne spočítať ani vyhodnotiť. Nemá tak preto význam sa ani snažiť zaťažovať myseľ akýmikoľvek detailmi v tomto smere.
 

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Martin Karvaš

K tomuto kurzu som sa dostala predovšetkým z vlastnej iniciatívy, keď som si začala uvedomovať, aký kľúčový význam má výživa pre vznik alebo odstránenie zdravotných komplikácií. Mgr. Martin Jelínek sa do mojej pozornosti dostal prostredníctvom svojich prednášok a niekoľkých kníh, ktoré ma zaujali svojou jednoduchosťou, ale zároveň profesionalitou. Preto som sa rozhodol absolvovať kurz, najmä kvalitný, a za taký považujem aj tento kurz. Podľa môjho názoru ide o vhodnú kombináciu poznatkov západnej a východnej medicíny. Na jednej strane rešpektuje dôležité poznatky západnej medicíny, ale zároveň nediskriminuje tisícročné poznatky východných kultúr, či už ajurvédy alebo čínskej tradičnej medicíny. Prioritou tohto kurzu je naučiť vás racionálne pristupovať k tomu, čo môžete denne ovplyvňovať, a zároveň si vytvoriť životný štýl postavený na týchto princípoch. Tento kurz teda nie je liekom, ktorý dočasne utlmí vašu bolesť alebo vyrieši jeden problém. Je to predovšetkým spôsob, ako sa zamerať na príčiny, pochopiť ich a trvalo ich vyriešiť. S nadšením môžem povedať, že tento kurz mi dal veľmi pevné základy v oblasti výživy a suplementácie, na ktorých môžem stavať.

Bc. Shanti Šimková

Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu je ďalším z mnohých medzníkov v ceste sebarozvoja jedinca, ktorý sa zaujíma o to, čo všetko dodáva svojmu telu. Som vegetariánka 17 rokov, o zdravú výživu sa zaujímam už dlhodobo a okrem pár študijných okruhov (pre mňa naozaj nezaujímavých – ale kto sa zavďačí všetkým) som sa dozvedela veľa užitočných informácií. Vzhľadom k tomu, že ľudia skôr dajú na rady diplomovaného odborníka ako človeka s "len" 17-timi rokmi skúseností, môžem vďaka tomuto kurzu do ľudí v mojom okolí "rýpať odborne" :). A to ešte s vidinou ďalších tematických kurzov.

Ľubica Majerová

Kurz Martina Jelínka je to najlepšie, čo som si mohla vybrať, pretože si myslím, že je to najkvalitnejší kurz v oblasti výživy a poradenstva.Štúdium online mi vyhovovalo, práca so stránkou je jednoduchá a prehľadná a hra ZOF je veľmi poučná. Informácie, ktoré som sa naučila počas kurzu, budem využívať počas celého života, je to veľmi dobrý základ pre ďalší rozvoj v oblasti zdravej výživy. Ďakujem pánovi Jelínkovi za ochotu podeliť sa s nami ostatnými o svoje cenné vedomosti a skúsenosti.