Kurzy ATAC

Histamínová intolerancia

Histaminová intolerance

Histamínová intolerancia (HIT) patrí medzi často citované problémy, ktoré sa ťažko diagnostikujú a liečia.
Každý človek je citlivý na iné množstvo histamínu a prejavuje sa rôznymi príznakmi. Okrem toho sa s HIT spájajú mnohé iné choroby, takže príznaky môžu byť spočiatku pripisované inej chorobe. HIT sa môže vyskytnúť u kohokoľvek, v akomkoľvek veku, a môže tiež kedykoľvek počas života znovu vymiznúť. Preto nie je podmienkou, aby ľudia trpiaci HIT museli do konca života dodržiavať nízkohistamínovú eliminačnú diétu.
Histamín je látka, ktorá vzniká z aminokyseliny histidínu. Pri práci s HIT je dôležité vedieť, že histamín vzniká:

- V ľudskom tele.
Vnútri mastocytov a bazofilných granulocytov (mastocyty sa vyskytujú najčastejšie v koži a tráviacej sústave, bazofilné granulocyty v krvi, sú schopné do svojho okolia uvoľňovať histamín a spôsobovať alergickú reakciu).
Histamín sa súčasne produkuje činnosťou črevných baktérií.

- V potravinách.
Počas ich skladovania alebo spracovania, najmä fermentačnou činnosťou niektorých mikroorganizmov (napr. Enterococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Escherichia atď.), ktoré sa pri nesprávnom skladovaní na potravinách množia. Všeobecne platí, že s rastúcou dobou skladovania (= znižovaním stupňa čerstvosti potraviny) sa zvyšuje množstvo histamínu v potravine.

Histamín je látka, ktorá je pre organizmus nevyhnutná, v tele plní množstvo funkcií:
- hormón, ktorý spôsobuje rast a delenie buniek,
- neurotransmiter v centrálnom nervovom systéme,
- v mozgu pôsobí ako hormón bdelosti a stimuluje nás k výkonu,
- v tráviacom trakte podporuje vylučovanie žalúdočnej kyseliny, čím napomáha tráveniu potravy.
Vo veľkých množstvách spôsobuje alergické a zápalové reakcie, rozšírenie ciev a iné patologické stavy.

U zdravých osôb zaisťuje rýchle odbúranie histamínu v čreve enzým diaminoxidáza (DAO). Okrem DAO sa v tele tvorí aj histamín N-metyltransferáza (HNMT), ktorá tiež dokáže rozkladať histamín (ak sa histamín nerozkladá pomocou DAO v čreve, vstrebáva sa cez črevnú sliznicu a krvou sa transportuje do pečene, kde ho rozkladá HNMT). Oba enzýmy sú dôležité, pretože:

1. DAO môže rozkladať len extracelulárny histamín prijatý z potravy,
2. HNMT rozkladá iba endogénny histamín produkovaný žírnymi bunkami, bazofilnými granulocytmi alebo črevnými baktériami.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pri vzniku HIT sa postačí vyhýbať potravinám s vysokým obsahom histamínu. Situácia je však zložitejšia, pretože jeho toxické účinky sa môžu znásobiť prítomnosťou iných látok. Z chemického hľadiska patrí histamín do skupiny látok nazývaných biogénne amíny. To sú látky, ktoré vznikajú z aminokyselín, priamy vzťah s metabolizmom histamínu (a teda vznikom a priebehom HIT) majú nasledujúce biogénne amíny:

Tyramín.
Odvodený od aminokyseliny tyrozínu. Bohatým zdrojom sú syry, mäso, trvanlivé mäsové výrobky a sójové produkty. Medzi príznaky otravy tyramínom patria migrény a v dôsledku zúženia ciev zvýšenie krvného tlaku.

Kadaverín a putrescín.
Kadaverín vzniká z aminokyseliny lyzínu a putrescín z ornitínu počas rozkladu mäsa, čo sa prejavuje typickým "rybím" zápachom. Najviac sa vyskytujú v údených a nakladaných mäsových výrobkoch (pri tepelnej úprave týchto potravín vznikajú nitrozamíny, ktoré majú rakovinotvorné účinky). Obaja spoločne zvyšujú toxicitu histamínu.

Serotonín.
Tvorí sa z tryptofánu. Pôsobí ako neurotransmiter v nervovom systéme, podporuje zužovanie ciev a pomáha regulovať spánok, smäd, hlad, náladu a sexuálnu aktivitu.

Tieto biogénne amíny sa nachádzajú v rôznych koncentráciách v mnohých potravinách (mäso, syry, ryby, zelenina, alkoholické nápoje atď.) a zohrávajú dôležitú úlohu ako ukazovatele kvality potravín. Na ich tvorbu majú vplyv:
- kvalita surovín (zloženie, pH, koncentrácia soli),
- prítomnosť určitých mikroorganizmov (Enterococcus, Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus atď.),
- podmienky skladovania a spracovanie potravín (čerstvé, nakladané, fermentované, chladené, mrazené, modifikované atmosférou, ožiarené).
O ich vzniku rozhoduje aj teplota skladovania - nízke teploty znižujú mikrobiálnu aktivitu, čím sa znižuje produkcia biogénnych amínov. Na druhej strane vyššie teploty podporujú rast mikroorganizmov v potravinách, čo vedie k ich veľkej produkcii.
Všetky tieto faktory spoločne určujú celkové množstvo mikroorganizmov v potravinách. Je dôležité vedieť, že tieto látky sú termostabilné - po ich vytvorení je ťažké ich zničiť (napr. varením).

Histamínová intolerancia je definovaná ako porucha schopnosti odbúravať histamín, ktorá spôsobuje jeho následné hromadenie v tele. Zhoršená degradácia histamínu môže byť spôsobená:
1. Zníženou aktivitou DAO alebo HNMT,
2. Zvýšenou koncentráciou endogénneho a exogénneho (strava, alkohol) histamínu.

Tieto problémy sú spôsobené geneticky alebo môžu byť získané poruchou enzymatickej funkcie DAO alebo HNMT. Aby to nebolo také jednoduché, zníženú aktivitu DAO môžu spôsobovať:

- Niektoré črevné alebo žalúdočné ochorenia.
Najčastejšie celiakia, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, syndróm dráždivého čreva, kedy dochádza k poškodeniu buniek čreva (enterocytov).

- Užívanie liekov, ktoré pôsobia ako blokátory DAO.
Najčastejšie sa používajú antidepresíva.

- Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus histamínu iným spôsobom.
Ide najmä o analgetiká, antireumatiká, diuretiká a antibiotiká.

Okrem toho HIT úzko súvisí s inými alergiami a potravinovými intoleranciami (na laktózu, fruktózu, lepok), takže jej diagnostika vrátane zavedenia eliminačnej diéty je zložitá a zdĺhavá.

Typickými prejavmi HIT sú:
- migrény,
- závraty,
- poruchy trávenia (hnačka, zvracanie),
- dýchacie problémy (dýchavičnosť, kašeľ, astma, nádcha),
- atopický ekzém,
- svrbivé vyrážky,
- zvýšená srdcová frekvencia,
- nízky krvný tlak.

V praxi sa diagnostika HIT najčastejšie zameriava na vyšetrenie hladiny DAO v krvi. Problémom však je, že koncentrácia enzýmu nemusí zodpovedať jeho aktivite na sliznici v čreve. To znamená, že vyššie hladiny DAO v krvi nie sú legitímnym ukazovateľom HIT. Oveľa spoľahlivejšie sú histologické vyšetrenia črevnej sliznice, pri ktorých sa aktivita DAO zisťuje priamo na črevnej sliznici, ale tento postup je nákladný a náročný.
Ďalšou komplikáciou pri snahe správne diagnostikovať HIT je stanovenie HNMT - tento enzým sa nachádza len v bunkách a nedá sa stanoviť v krvi.
Ďalším problémom pri diagnostike HIT je, že príčinou reakcie organizmu nemusí byť priamo neznášanlivosť histamínu alebo biogénnych amínov, ale napríklad narušená črevná mikrobiota alebo FODMAP sacharidy, ktoré tráviaci trakt nie je schopný z rôznych dôvodov spracovať.

Vplyv stravy na histamínovú intoleranciu

Najúčinnejšou liečbou HIT je dodržiavanie nízkohistamínovej eliminačnej diéty, pri ktorej je príjem histamínu obmedzený a dochádza k zmierneniu príznakov. Základným a logickým princípom tejto diéty je vyhýbať sa potravinám s vyšším obsahom histamínu. Eliminačná diéta má ale niekoľko malých vád na kráse, pretože prejavy HIT:

1. Nie sú závislé len od množstva histamínu prijatého zo stravy.
Eliminačná diéta teda ovplyvní každého jedinca v inej miere. Nie je preto možné ho zovšeobecniť.

2. Sú zosilňované prítomnosťou niektorých chorôb alebo užívaných liekov.

3. Sú zosilňované prítomnosťou ďalších biogénnych amínov.

V praxi sa s eliminačnou diétou pri HIT pracuje nasledovne:

1. Je absolútne nevyhnutné zamerať sa na čo najčerstvejšie potraviny (obsah histamínu sa zvyšuje s rastúcim časom skladovania, a to aj v prípade potravín, ktoré sú bežne prezentované ako nízkohistamínové).

2. Keďže ide o eliminačnú diétu, pri ktorej vynechávame množstvo potravín, zvyšuje sa (veľmi reálne) riziko nedostatku živín a následne rôznych metabolických porúch (vrátane oslabenia imunitného systému). Preto je potrebné sledovať nutričné parametre stravy a snažiť sa kompenzovať prípadnú nerovnováhu.

3. Keďže zvýšené množstvo histamínu v tele je faktorom, ktorý je základom vzniku zápalových procesov (alebo sa HIT vyskytuje spolu so zápalovými ochoreniami), oplatí sa v strave uprednostňovať potraviny (a ich kombinácie), ktoré majú protizápalové vlastnosti (v tomto zmysle je možné látky alebo potraviny s protizápalovými účinkami označiť za prírodné antihistaminiká).
To zahŕňa zvýšenie príjmu antioxidantov a monitorovanie acidobázických vlastností potravín. Prax ukazuje, že samotné vyhýbanie sa zdrojom histamínu, kedy súčasne dochádza k nutričnej deficiencii, pre populáciu postihnutú HIT jednoducho nefunguje.

4. Histamín produkovaný v hrubom čreve možno ovplyvniť úpravou črevnej mikrobioty. Na všeobecnej úrovni toto obnáša rešpektovanie základných pravidiel:
- menej jedál počas dňa (najlepšie 3),
- zvýšený príjem vlákniny,
- príjem vybraných probiotík.

5. Aktivitu enzýmov DAO a HNMT možno podporiť dostatočným príjmom určitých látok - patria medzi ne vitamíny B6, B9, B12, horčík, železo a zinok. Vyššie dávky vitamínu C pomáhajú (spolu s vyšším príjmom tekutín) odbúrať histamín a močom ho vylučovať z tela. Počas eliminačnej diéty nie je vždy jednoduché zabezpečiť ich dostatok v strave, preto sa oplatí zaradiť vhodné doplnky.

6. Štandardným odporúčaním v prvej fáze je 4-6 týždňová eliminačná diéta. V jej priebehu sa treba vyhýbať:
- Potravinám s vysokým obsahom nielen samotného histamínu, ale biogénnych amínov ako celku.
- Potravinám, ktoré vedú k zvýšenému uvoľňovaniu histamínu - tzv. histamínové liberátory.
- Zdrojom lepku - bezlepková diéta sa v praxi ukazuje ako prospešný a zmysluplný doplnok eliminačnej diéty.

7. Po tejto fáze diéty sa do jedálnička každý deň pridáva nová potravina.
Reakcie organizmu by sa mali sledovať, pretože k uvoľňovaniu histamínu môže v niektorých situáciách dochádzať až 48 hodín po konzumácii potraviny (na rozdiel od alergie, ktorá sa prejavuje veľmi rýchlo). Ak takáto potravina nespôsobuje žiadnu reakciu, je v poriadku a môže byť zaradená do jedálnička.

Vždy treba mať na pamäti, že tento postup je zdĺhavý, je potrebné obrniť sa trpezlivosťou a nehľadať skratky, ktoré v tejto oblasti ani neexistujú. Okrem úpravy stravy je bežnou súčasťou liečby HIT aj užívanie antihistaminík (liekov, ktoré blokujú väzbu histamínu na jeho receptory, čím zabraňujú účinku histamínu). Hoci antihistaminiká sú lieky, v skutočnosti neliečia a ani nezabraňujú hromadeniu histamínu v tele, iba zabraňujú nežiaducim prejavom HIT. Ak ste v procese eliminačnej diéty, t. j. mapovania potravín, ktoré (ne)znášate, užívanie antihistaminík vám celé úsilie absolútne skomplikuje.
Existujú aj výživové doplnky obsahujúce DAO, ktorých užívanie pomáha odbúravať histamín v tele. Problémom je, že takto prijatý enzým pôsobí len v čreve, t. j. ovplyvňuje len histamín prijatý stravou. Bohužiaľ neovplyvňuje histamín vyplavovaný do krvi pri iných situáciách. Prax ukazuje, že takéto doplnenie zďaleka nemá očakávaný účinok.

Pracovať s eliminačnou nízkohistamínovou diétou sa učíme v kurzoch Poradca pre výživu a Strava a imunitný systém. Študenti sa musia naučiť nielen orientovať vo vhodných a nežiaducich potravinách a zohľadňovať zdravotný stav, ale aj rešpektovať individualitu. To je potom v praxi najväčší problém, pretože každý človek reaguje na rôzne potraviny v rôznej miere, reakciu na biogénne amíny okrem zdravotného stavu navyše môžu zhoršovať aj niektoré užívané lieky. Výučbová aplikácia ZOF je preto neoceniteľným nástrojom pri štúdiu.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Jan Šmehlík

Lepšieho učiteľa som si nemohla priať (nazvala by som ho guru v krosnách). Pred kurzom výživového poradcu som sa vo voľnom čase často zaoberala otázkami stravovania, ale až vďaka tomuto kurzu som zistila, aké veľké mám nedostatky. Vďaka pánovi Jelínkovi, ktorý mi vždy vyšiel v ústrety, keď som potrebovala poradiť, som pochopila všetko, čo som potrebovala, a získala som nový pohľad na stravu, ktorý som predtým nepoznala. Kurz mi poskytol neuveriteľné množstvo rozsiahlych informácií vo všetkých smeroch, ktoré som potrebovala objasniť. Každý deň som sa tešil na nové hodiny, prebúdzal som sa s očami prilepenými na študentskú sekciu a tešil sa na nové informácie, ktoré ma opäť niekam posunú. V budúcnosti sa budem naďalej vzdelávať a pridávať ďalšie skvelé a nabité informácie práve v kurzoch Upana Mgr. Martin Jelínek, tu je to zaručené! :) Ďakujeme!! :)

Kateřina Ondračková, DiS.

Som rád, že na českom trhu existuje takáto forma kurzu s takým komplexným pohľadom na celú problematiku výživy a ľudskej individuality. Príjemná atmosféra na diaľku a tvár Mgr. Jelínka na videoškoleniach dodáva celému kurzu tú správnu a veľmi pozitívnu energiu. Som nadšená obsahom kurzu, vedomosťami, komplexným pohľadom, prístupom k študentom a následným absolventom - poradenstvo pre absolventov je perfektnou podporou pre začiatok. Keď máte za sebou podporu, ste sebavedomejší. Celé šesťmesačné online štúdium výživového poradenstva a suplementácie mi dokonale vyhovovalo. Mal som čas na postupné preberanie informácií bez stresu. Musím pochváliť Mgr. Jelinek, že na konci kurzu sa v hlave niečo zaklapne a všetko sa krásne prepojí. A to je neoceniteľný pocit. Teším sa na ďalšie kurzy, tento určite nebol môj posledný. Chcel by som sa poďakovať Mgr. Jelinekovi a celému tímu ATACU za skvelú prácu, ktorú odvádzajú. Prajem vám veľa vďačných absolventov, ako som ja.

Jaroslav Řeřábek

V živote som absolvoval veľa kurzov a seminárov a vždy to malo niečo spoločné s lepšou kvalitou života. Kurz výživy ma však úplne pohltil!;-) Každý pracovný deň počas pol roka sme dostávali nové a nové lekcie plné informácií o potravinách, ich vlastnostiach a využití. Bolo to pre mňa niečo úplne nové, komplexné s plnou podporou v poradni na webe, ale aj e-mailom alebo telefonicky. Všetky informácie budem prežívať a spracovávať ešte niekoľko týždňov (a bolo ich veľa!:-) Najviac ma dostalo, že som si vďaka informáciám v kurze zlepšila cukrovku z 15 na 7, a to ešte nekončím! Bolo by skvelé, keby sa tieto informácie a dostať do škôl a pekné a úprimné, ako s majstrom Jelinek! Tento kurz vrelo odporúčam každému, je to naozaj rozsiahly zdroj informácií a rád!;-)