Kurzy ATAC

Úvod / Čo sa u nás študuje / Fermentácia

Fermentácia

Fermentace

Kvasenie je proces, pri ktorom sa organické látky v potravinách premieňajú na nové látky za účasti enzýmov mikroorganizmov (= baktérií, plesní, kvasiniek).

Existuje niekoľko typov fermentácie (maslová, alkoholová, octová, citrónová, propionová...), vo výžive sa v súvislosti so zdravotnými účinkami najčastejšie cituje kvasenie mliečne:

Pri tomto procese baktérie mliečneho kvasenia (napr. acidofilus) vyrábajú z jednoduchých sacharidov kyselinu mliečnu. V závislosti od konkrétnych druhov použitých baktérií sa líši aj spôsob fermentácie. Napríklad výrobcovia kyslomliečnych výrobkov experimentujú s rôznymi druhmi probiotík, pretože môžu meniť nielen rýchlosť riadeného kvasenia, ale predovšetkým chuť výsledného výrobku (jogurtu, kefíru, syra atď.). Vďaka výraznejšej chuti sa produkty lepšie predávajú.

Okrem mliečnych výrobkov (u niektorých syrov – napr. ementál – sa používa propiónové kvasenie) sa s fermentovanými potravinami mliečneho kvasenia stretávame najčastejšie u:

1. Kvasené zeleniny (pickles).
V tomto prípade je fermentácia prirodzeným spôsobom, ako udržať zeleninu dlhšie čerstvú. Kyselina mliečna zabezpečuje tzv. stabilitu zeleniny v zmysle jej konzervácie (čiastočne aj vďaka obsiahnutej soli), zvyšuje sa obsah vitamínu C a využitie mikroživín, predovšetkým vitamínov B komplexu a niektorých minerálnych látok.

2. Čaje.
Predovšetkým čierneho. Správne nejde o proces mliečneho kvasenia, ale oxidácie, ktorý zvyšuje obsah niektorých alkaloidov (kofeín) a znižuje zastúpenie niektorých antioxidantov.

3. Sójové deriváty - tempeh, miso pasta, natto, sójová omáčka.
V týchto prípadoch fermentácia spôsobuje rozklad mnohých antinutrientov a základných makroživín (čím sa zlepšuje stráviteľnosť potravín), zlepšuje kvalitu zastúpených bielkovín a zvyšuje obsah vitamínu K (K2), ktorý je dôležitý napríklad pre správne využitie vápnika.

4. Pečivá s obsahom kvásku.
Výhodou procesu mliečneho kvasenia je okrem iného baktericídny účinok kyseliny mliečnej a octovej. Kváskové pečivo tak má dlhšiu trvanlivosť a je menej náchylné na plesne.

Vplyv fermentovaných potravín na zdravie

Je možné fermentovať väčšinu potravín, kde mnohé z nich ale nie sú chuťovo pre väčšinu stravníkov prijateľné, prípadne na komerčnej úrovni dostupné. Výhody konzumácie fermentovaných potravín sú však jasné:

A) Sú ľahšie stráviteľné.

B) Majú lepšiu biologickú dostupnosť dôležitých živín.

C) Majú baktericídne účinky.

D) Obsahujú vyššie množstvo mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCFA), ktoré majú významný vplyv na fungovanie črevnej mikrobioty a v konečnom dôsledku ovplyvňujú celý rad funkcií v tele (podpora imunity atď.).

Fermentované potraviny je vhodnejšie tepelne neupravovať, pretože enzýmy probiotických kultúr sa ničia a následne sa znižuje produkcia a aktivita kyseliny mliečnej. Toto ale na stranu druhú nie je všeobecne platná informácia, pretože záleží na tom, akú potravinu fermentujeme a súčasne čím (t. j. akou kultúrou) - typickým príkladom je tempeh natural, ktorý sa naopak odporúča pred konzumáciou tepelne upraviť kvôli deaktivácii ušľachtilých plesní a niektorých produktov ich metabolizmu, ktoré sú používané ako štartér na fermentáciu. Ďalším príkladom môže byť pickles (fermentovaná zelenina), ktorá je po uvarení oveľa ľahšie stráviteľná. Fermentované výrobky je výhodné pravidelne zaraďovať do stravovania, najlepšie každý deň. Praktické uplatňovanie tohto pravidla je vecou zvyku, ktorý študenti v kurzoch poctivo trénujú na vzdelávacej aplikácii ZOF, kde sa vytvárajú jedálníčky pre rôzne situácie.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Lenka Cozlovschii

Absolvovať tento kurz bolo jedno z mojich najlepších životných rozhodnutie. Ako celiak s laktózovou intoleranciou som si myslela, že už o výžive niečo viem, pretože som bola nútená sa intenzívne každý deň zaoberať tým, čo jem, ale to, kam som sa z hľadiska všeobecného prehľadu vo svete výživy dostala na konci kurzu sa nedá popísať. Predtým som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, ale dnes už si viem odvodiť, čo by asi pravda byť mohla. Teda mi nerobí problém sa vyznať v halde informácií, ktoré sú dnes pre človeka dostupné. Vzdelávanie vo výžive považujem za celoživotný proces, a preto nemôžem povedať, že už viem všetko. Avšak teraz už nielen viem, čo je správne, ale tiež prečo a to je oveľa dôležitejšie, než len slepo počúvať niečí rady. Nakoniec mi polročný kurz pripadal krátky a bolo mi ľúto, že už ďalej nepokračuje, pretože túžba, ktorú teraz mám pre vzdelávanie v tomto odboru je stokrát väčší ako na začiatku a za to vďačím výbornému lektorovi a tvorcovi tohto kurzu Mgr. Martinovi Jelínkovi.

Veronika Novotná

O výživu a zdravý životný štýl sa zaujímam pre svoju potrebu aj potrebu svojich blízkych dlhé roky. Vo chvíli, keď som sa rozhodla zo svojho koníčka urobiť svoju prácu, mi prišlo užitočné si doplniť aj tie informácie, ktoré som predtým neriešila. Aj napriek širokej ponuke výživových kurzov na trhu, nebolo ľahké si vybrať taký, ktorý by vyhovoval mojim názorom založeným často na najnovších poznatkoch vo výžive. Referencie boli jediná možnosť, ako sa dostať k takému kurzu, ktorý by ma nielen dodal žiadaný certifikát, ale zároveň vyplnil informačne moje slabé miesta štýlom, ktorý by zosúladil s mojimi poznatkami. V pánovi Jelínkovi som spoznala človeka, ktorý odovzdáva informácie triezvym spôsobom, podáva pomocnú ruku v utvorení vlastných názorov a nezištne podporuje absolventov svojich kurzov na ich novej ceste. Len málo školiteľov má schopnosť jednať so svojimi žiakmi rovnocenným spôsobom a oceniť ich silné stránky. Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu môže byť užitočný pre rozšírenie obzorov každého človeka, ktorý sa zaujíma o zdravú výživu a zdravý životný štýl. Možnosť štúdia dištančným spôsobom určite ocení množstvo vyťažených záujemcov.

Jakub Kořenek

Kurz pána Mgr. Jelínka Poradca pre výživu a suplementáciu pre mňa bol veľmi obohacujúci nielen po stránke nutričnej, ale taktiež zmenil môj pohľad na celkovú kvalitu života. Jeho snaha klásť počas štúdia dôraz na holistický prístup mi veľmi pomohla v mojej praxi terapeuta odhaliť alebo sa aspoň priblížiť skutočnej príčine problémov niektorých mojich klientov (napr. odstránenie bolesti kĺbov spôsobené dlhodobým prekyslením organizmu). Súčasne mi kurz otvoril ďalšie možnosti štúdia a inšpiroval k ďalšiemu vzdelávaniu sa v oblasti životného štýlu. Kladne by som sa chcel vyjadriť aj k začleneniu niektorých východných smerov, konkrétne Tradičnej čínskej medicíny, ajurvédy alebo makrobiotikami, ktoré kurz skvele dopĺňajú a umožňujú získať ucelenejší pohľad na kvalitu nášho zdravia. Ďalšie pozitívum je aj možnosť práce vo výukovom programe ZOF, kde je možné aplikovať získané vedomosti a tvoriť stravovacie plány pre konkrétne situácie. Touto cestou by som všetkým, ktorí sa chcú obohatiť o znalosti v nutričnej oblasti, odporučil práve kurz pána Jelínka, ktorý je podľa môjho názoru bezkonkurenčný. Týmto by som sa mu chcel veľmi poďakovať a teším sa na absolvovanie ďalších vzdelávacích kurzov pod jeho vedením.