Kurzy ATAC

Imunitný systém

Imunitní systém

Imunita je prirodzená schopnosť organizmu rozpoznávať patogény a odolávať im. V odbornom žargóne sa baktérie označujú ako antigény (= antibody generator = generátory protilátok). Ide o látky, ktoré pochádzajú z vonkajšieho prostredia alebo sa vytvárajú priamo v tele. Najčastejšie ide o vírusy, baktérie, parazity, huby a nádorové bunky. Tie spôsobujú tzv. imunitnú reakciu (= odpoveď), t. j. procesy, ktorými telo reaguje na stretnutie s týmito zárodkami.
Ak je antigén vonkajšieho pôvodu a je schopný vyvolať u citlivého jedinca neprimeranú imunitnú (= alergickú) reakciu, označuje sa ako alergén.
Imunitný systém možno teda zjednodušene opísať ako obranný systém organizmu. Označuje sa ako systém, pretože ho tvorí sieť buniek (biele krvinky), tkanív (kostná dreň) a orgánov (týmus, slezina, lymfatické uzliny), ktoré spolupracujú (aby bránili telo pred útokmi "votrelcov"). Imunitný systém je za normálnych okolností (= u zdravého človeka) natoľko inteligentný, že to, čo by mohlo nášmu zdraviu ublížiť, rozpozná ako škodlivé a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby škodlivý faktor zlikvidoval. Zároveň dokáže rozpoznať, čo je neškodné, a nechať to na pokoji. Bežne sa uvádzajú dva základné imunitné mechanizmy:

1. Vrodená imunita.
Označuje sa aj ako neadaptívna alebo nešpecifická. Veľmi rýchlo reaguje na patogény. Hlavným nástrojom nešpecifickej imunity sú predovšetkým:
- fagocytóza,
- funkcie "prirodzených zabíjačov"(NK bunky),
- účinok komplementu.

2. Získaná imunita.
Označovaná tiež ako adaptívna alebo špecifická. Ide o mechanizmy, ktoré vznikajú v procese vývoja (t. j. imunitný systém sa učí rozlišovať antigény a špecificky na ne reagovať). Tento proces vytvára imunologickú pamäť, čo je stav, keď sa v bunkách po stretnutí s neznámym antigénom vytvorí pamäťová stopa. Vďaka tomuto javu sa imunitný systém učí pracovať čoraz efektívnejšie. Proces iniciácie adaptívnej imunitnej odpovede trvá oveľa dlhšie ako vrodená odpoveď, v priemere 3-7 dní. Špecifická imunita sa ďalej delí na protilátkovú imunitu (biele krvinky sú po aktivácii antigénom schopné produkovať veľké množstvo špecifických protilátok) a bunkovú imunitu (lymfocyty intenzívne ničia huby, parazity, vírusy, nádorové bunky a cudzie tkanivá).

Imunitné schopnosti organizmu sú ovplyvnené mnohými faktormi. Medzi tie, ktoré by nás mali najviac zaujímať (v nemalej miere aj preto, že väčšinu z nich môžeme priebežne ovplyvňovať), patria:
- celkový zdravotný stav,
- kvalita výživy,
- fyzický a psychický stres,
- spánkový režim,
- kvalita životného prostredia,
- ročné obdobie,
- vek.

Vplyv stravy na imunitu

Strava má priamy vplyv na fungovanie imunitného systému. Úlohu hrá:
- Množstvo,
- Energetický obsah,
- Obsah živín,
- Zastúpenie antinutričných látok,
- Spôsob prípravy jedla,
- Kvalita použitých potravín.

Stravovanie vrátane používania vhodných a kvalitných doplnkov stravy dokáže zefektívniť činnosť imunitného systému. Strava obsahuje látky, ktoré môžu podporovať, ale aj tlmiť činnosť bielych krviniek alebo činnosť orgánov a tkanív, ktoré tvoria imunitný systém ako celok. V populácii narastá počet ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu v dôsledku nevhodného životného štýlu. Správne navrhnutá strava im môže výrazne pomôcť obnoviť rovnováhu. Stále viac však pribúda aj jedincov, ktorí trpia priamo poruchou imunity - najčastejšie alergiami a potravinovými intoleranciami vrátane HIT (histamínovej intolerancie).

V kurzoch (Výživový poradca, Strava a imunitný systém) sa študenti na výučbovej aplikácii ZOF učia vytvárať modelové jedálničky, ktoré obsahujú dostatok potrebných živín, minimálny podiel nežiaducich zložiek, a navyše tak, aby koncepcia stravy zodpovedala potrebám danej individuality.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Iva Brožovičová

Váš kurz som si vybral na odporúčanie priateľa, ktorý sa o ňom zmienil na kurze pre inštruktorov fitnes. Po vstupe do fitnes som zistila, že cvičenie a výživa idú ruka v ruke, že môžem klientom poradiť s cvičením, ale ak ho nespojia so zdravou stravou, je to len polovičné riešenie. Na kurze som sa veľa naučila, vyhovoval mi online kurz, ktorý ma zbavil časovo náročného dochádzania. Kurz bol výborný a dúfam, že na základe získaných vedomostí sa budem môcť uplatniť ako odborník na výživu.Som rada, že práca pána Jelínka nekončí ukončením kurzu a že ponúka poradenstvo pre absolventov a naďalej sa im venuje. Tento kurz môžem len odporučiť.

Pavel Škůrek

Bolo mi potešením s vami spolupracovať. Dnes ma najviac zaujal váš holistický prístup a z môjho pohľadu zdravý pohľad na súčasnú situáciu vo výžive obyvateľstva. Veľmi sa mi páčil váš profesionálny prístup k informáciám, ktoré k nám prúdili. Beriem do úvahy aj to, že viem, že ste vegetarián, a priznávam, že som sa obával, že táto skutočnosť "prenikne" do výkladu látky. Ako sa ukázalo, obavy boli zbytočné. Týmto všetkým ste si získali moju maximálnu dôveru v tejto oblasti. Skutočne, klobúk dole!

Ing. Marcela Krejčířová

Pri hľadaní vhodného kurzu v oblasti zdravej výživy som ocenila možnosť online štúdia, ktoré mi umožnilo zvládnuť kurz aj pri starostlivosti o 2 malé deti - princíp priebežných testov nútil študovať naozaj priebežne.O problematiku zdravej výživy som sa zaujímala už dlhšie, ale až po absolvovaní kurzu som si utriedila informácie v hlave a získala potrebný prehľad. Veľmi som ocenila možnosť oboznámiť sa s rôznymi alternatívnymi trendmi stravovania a tiež možnosť konzultácie s lektorom. Teraz rozmýšľam, ktorý kurz si vyberiem ako ďalší.