Doporučené denní dávky živin

Referenčné hodnoty pre príjem živín (DRV = Dietary Reference Value) je pojem, ktorý označuje množstvo konkrétnej živiny (vitamínov, minerálov a iných látok), ktoré by mal človek dostať v strave, aby splnil špecifické požiadavky organizmu na danú živinu. V minulosti sa používal termín odporúčaná denná dávka (v angl. GDA - Guideline Daily Amounts, RDI - Reference Daily Intake, predtým RDA - Recommended Dietary Allowance). Na spotrebiteľskej úrovni sa s týmito tvrdeniami bežne stretávame pri výživových doplnkoch alebo funkčných potravinách.

Všetky tieto hodnoty sú odvodené z vedeckých štúdií o fyziologických potrebách účinných látok u zdravých osôb. Základom referenčné hodnoty konkrétneho vitamínu je napríklad množstvo tejto látky, ktoré je potrebné na udržanie jej správnej hladiny v krvi testovaného subjektu. Ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie na jej určenie  odporúča sa maximálna bezpečná dávka. Vychádza sa z množstva látky, o ktorom sa predpokladá, že je v súlade s udržiavaním priaznivého zdravotného stavu (napr. molybdén, vit. B5, biotín, chróm, vit. E a K).

Tieto hodnoty sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi, preto sa vo väčšine prípadov jednotlivé údaje v jednotlivých krajinách líšia (najvýraznejší rozdiel je medzi americkým a európskym trhom). Tieto údaje sú však v mnohých ohľadoch problematické, pretože sú spriemerované, t. j. vzťahujú sa na priemernú dospelú osobu v dnešnej spoločnosti. Z toho vyplýva, že referenčné hodnoty nie sú hodnoty odporúčané pre optimálnu výživu jednotlivca. Bežne uvádzané odporúčané denné dávky jednotlivých látok nezohľadňujú rozdiely v pohlaví, telesnej hmotnosti, úrovni fyzickej aktivity (manuálne pracujúci, športovci) ani emocionálnu a stresovú záťaž.

Užívanie doplnkov stravy len na základe ich referenčných hodnôt preto v mnohých prípadoch nemusí vôbec fungovať, pretože obsah živín v prijímanej strave je jednoducho príliš nízky na to, aby pokryl metabolické potreby jednotlivca. Naopak, v praxi sa stáva, že rodičia v snahe poskytnúť svojim deťom to najlepšie nerešpektujú odporúčané hodnôty pre detskú populáciu a zbytočne svoje deti predávkujú niektorými živinami. Často sa s predávkovaním stretávame aj u športovcov, ktorí v snahe dosiahnuť maximálny výkon neuvažujú racionálne.

Určiť optimálnu dávku každej živiny pre každého jednotlivca je v praxi takmer nemožné. K tejto otázke je však potrebné pristupovať konštruktívne. V kurzoch sa snažíme učiť spôsoby, ako v oblasti suplementácie pri jednotlivých situáciách nájsť ideálnu cestu a stanoviť také dávky živín, ktoré zodpovedajú metabolickým i zdravotným potrebám jedinca. To znamená, že sa rešpektujú nielen zákonné odporúčania, ale aj kvalitau jednotlivých živín, ktoré sa vstrebávajú v rôznej miere, a zároveň zásady synergizmu, pri ktorom sa metabolizmus živín navzájom podporuje.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martin Hajtmar

www.sportjidlem.cz

Som bývalý profesionálny športovec, pre ktorého bolo jedlo na prvom mieste. Kurzy Atac boli pre mňa jednou veľkou neznámou. Za mňa jedno veľké odporúčanie a obrovská vďaka Mgr. Jelinek. Podarilo sa mu vytvoriť univerzálny študijný program, ktorý je prehľadný, jednoduchý a prístupný väčšine ľudí. Jednu vec musím uprednostniť, keďže moja práca bola väčšinou v zahraničí, štúdium jednoducho nebolo možné. Mgr. Jelinek však na tento problém myslel a vďaka tomu som sa mohol stať odborníkom na výživu. Teraz robím to, čo ma baví. Prostredníctvom zdravého a chutného stravovania ukazujem ľuďom, že nič nie je nemožné.

Ing. Radka Ondrušková

Online kurz Výživa detí vnímam ako naozaj intenzívny, v krátkom čase mi poskytol veľa dôležitých základných informácií, niektoré som si len osviežila, iné boli pre mňa nové. Najviac oceňujem, že váš pohľad na výživu je viacvrstvový a nedogmatický, ale zároveň je spojený do logického celku. Minipotravinová hra ZOF mi dala príležitosť vyskúšať si, ako sa dajú teoretické vedomosti uplatniť pri praktickom varení a stravovaní. Po absolvovaní kurzu sa cítim oveľa istejšia vo svojej súčasnej práci v školskom stravovaní a v budúcnosti by som chcela absolvovať jeden z vašich rozsiahlejších kurzov.

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pre výživu a suplementáciu som sa rozhodla po dlhom rozmýšľaní, hľadala som niečo podobné na Slovensku, ale nič ma neoslovilo tak ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a zároveň intenzívny; online forma umožňuje ísť vlastným tempom štúdia, zároveň denné doručenie troch lekcií neumožňuje príliš odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium.Systém štúdia prostredníctvom myšlienkových máp mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú pomerne krátke, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, potvrdili to, čo som intuitívne robila už predtým.V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len pomáham radou záujemcom z radov rodiny alebo priateľov. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela venovať kariére v tejto oblasti s dôrazom na holistický prístup k ľuďom, a hoci viem, že je to otázka celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi pevné základy, na ktorých môžem stavať. A určite si vyberiem z jeho ďalších kurzov, už som si vybrala aspoň tri, ktoré sú mi blízke.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu