Kurzy ATAC

Odporúčaná denná dávka živín

Doporučené denní dávky živin

Referenčné hodnoty pre príjem živín (DRV = Dietary Reference Value) je pojem, ktorý označuje množstvo konkrétnej živiny (vitamínov, minerálov a iných látok), ktoré by mal človek dostať v strave, aby splnil špecifické požiadavky organizmu na danú živinu. V minulosti sa používal termín odporúčaná denná dávka (v angl. GDA - Guideline Daily Amounts, RDI - Reference Daily Intake, predtým RDA - Recommended Dietary Allowance). Na spotrebiteľskej úrovni sa s týmito tvrdeniami bežne stretávame pri výživových doplnkoch alebo funkčných potravinách.

Všetky tieto hodnoty sú odvodené z vedeckých štúdií o fyziologických potrebách účinných látok u zdravých osôb. Základom referenčné hodnoty konkrétneho vitamínu je napríklad množstvo tejto látky, ktoré je potrebné na udržanie jej správnej hladiny v krvi testovaného subjektu. Ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie na jej určenie  odporúča sa maximálna bezpečná dávka. Vychádza sa z množstva látky, o ktorom sa predpokladá, že je v súlade s udržiavaním priaznivého zdravotného stavu (napr. molybdén, vit. B5, biotín, chróm, vit. E a K).

Tieto hodnoty sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi, preto sa vo väčšine prípadov jednotlivé údaje v jednotlivých krajinách líšia (najvýraznejší rozdiel je medzi americkým a európskym trhom). Tieto údaje sú však v mnohých ohľadoch problematické, pretože sú spriemerované, t. j. vzťahujú sa na priemernú dospelú osobu v dnešnej spoločnosti. Z toho vyplýva, že referenčné hodnoty nie sú hodnoty odporúčané pre optimálnu výživu jednotlivca. Bežne uvádzané odporúčané denné dávky jednotlivých látok nezohľadňujú rozdiely v pohlaví, telesnej hmotnosti, úrovni fyzickej aktivity (manuálne pracujúci, športovci) ani emocionálnu a stresovú záťaž.

Užívanie doplnkov stravy len na základe ich referenčných hodnôt preto v mnohých prípadoch nemusí vôbec fungovať, pretože obsah živín v prijímanej strave je jednoducho príliš nízky na to, aby pokryl metabolické potreby jednotlivca. Naopak, v praxi sa stáva, že rodičia v snahe poskytnúť svojim deťom to najlepšie nerešpektujú odporúčané hodnôty pre detskú populáciu a zbytočne svoje deti predávkujú niektorými živinami. Často sa s predávkovaním stretávame aj u športovcov, ktorí v snahe dosiahnuť maximálny výkon neuvažujú racionálne.

Určiť optimálnu dávku každej živiny pre každého jednotlivca je v praxi takmer nemožné. K tejto otázke je však potrebné pristupovať konštruktívne. V kurzoch sa snažíme učiť spôsoby, ako v oblasti suplementácie pri jednotlivých situáciách nájsť ideálnu cestu a stanoviť také dávky živín, ktoré zodpovedajú metabolickým i zdravotným potrebám jedinca. To znamená, že sa rešpektujú nielen zákonné odporúčania, ale aj kvalitau jednotlivých živín, ktoré sa vstrebávajú v rôznej miere, a zároveň zásady synergizmu, pri ktorom sa metabolizmus živín navzájom podporuje.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martin Jungmann

Keď som sa rozhodoval, ktorý z kurzov si pre začiatky svojej poradenskej činnosti zvolím, veľkú úlohu u mňa hrala forma a rozsah kurzu. Hľadal som kurz, ktorý by som mohol študovať v on-line podobe a ktorý by som mi ponúkol čo najširší rozsah informácií. Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu on-line pod vedením pána Mgr. Martina Jelínka tieto požiadavky spĺňal. Spočiatku som mal obavy, či každomesačné video lekcie dokážu nahradiť živé školenia. Táto moja obava sa nenaplnila. Ak som potreboval v priebehu on-line štúdia s niečím poradiť, pán Jelínek mi bol vždy nápomocný a nasmeroval ma patričným smerom, čo si veľmi cením. V kurze sa mi tiež páčilo užívanie myšlienkových máp, ktoré sú výrazným pomocníkom na rýchle a dlhodobé zapamätanie si informácií. Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu odporúčam každému, kto chce získať celostný pohľad na oblasť zdravého životného štýlu.

Martin Čerman

Spočiatku som šiel do kurzu s obavami, pretože výživa je skôr len môj koníček a žiadne oficiálne vzdelanie alebo prax v odbore nemám. Toto sa čoskoro ukázalo úplne zbytočné, pretože prvé týždne sú venované práve úplným základom a množstvo novej terminológie a novej látky je pri pravidelnom štúdiu a opakovaní bez problémov zvládnuteľné, vrátane záverečných testov. Veľmi oceňujem aj fakt že Mgr. Martin Jelínek sa nesnaží svoje postupy a svoj prístup prezentovať ako to jediné správne, ale skôr študentom dáva prehľad nástrojov, štýlov a možností v prístupe k stravovaniu, aby sa sami rozhodli, čo si vyberú. Následne si to môžu v ZOF aplikácii vyskúšať a porovnať so vzorovým jedálničkom, takže ZOF aplikácia takto vo svojej podstate supluje prácu s klientom a veľmi mi pomohla pochopiť ako funguje naučená teória v praxi. Záverom teda môžem okrem poradcov kurz odporučiť aj začiatočníkom, pre ktorých je to prvý takýto kurz, potreba je hlavne vytrvalosť a odhodlanosť dotiahnuť takto dlhý kurz do konca, inak nič. :)

Miroslav Mrkva

Popri zmenách v mojom živote som sa rozhodol začať vzdelávať ohľadom výživy, vždy som mal k tomu blízko. Veď mám zdravú výživu mám aj v mene :). Po nejakej dobe som sa rozhodol pre polročné on-line štúdium Poradca pre výživu a suplementáciu na kurzy ATAC. Kurz je veľmi precízne vymyslený, človek si po každej lekcii uvedomuje pribúdajúce vedomosti a neprestáva ho to baviť. Kurz poskytuje hlbší náhľad do výživy a vrelo doporučujem každému. Práca v ZOF aplikáci je veľmi porozumiteľná. Kurz sa veľmi oplatí aj pre profesijné zameranie a aj len tak pre seba. Moje polročné snaženie som sa rozhodol ukončiť štátnou skúškou, dočkal som sa veľmi milého prístupu. Komunikácia s pánom Jelínkom a pani Jelínkovou je výborná, vždy veľmi nápomocný a milý prístup. Pripravujem sa výžive a trénerstvu venovať aj profesionálne.