Doporučené denní dávky živin

Referenčné hodnoty pre príjem živín (DRV = Dietary Reference Value) je pojem, ktorý označuje množstvo konkrétnej živiny (vitamínov, minerálov a iných látok), ktoré by mal človek dostať v strave, aby splnil špecifické požiadavky organizmu na danú živinu. V minulosti sa používal termín odporúčaná denná dávka (v angl. GDA - Guideline Daily Amounts, RDI - Reference Daily Intake, predtým RDA - Recommended Dietary Allowance). Na spotrebiteľskej úrovni sa s týmito tvrdeniami bežne stretávame pri výživových doplnkoch alebo funkčných potravinách.

Všetky tieto hodnoty sú odvodené z vedeckých štúdií o fyziologických potrebách účinných látok u zdravých osôb. Základom referenčné hodnoty konkrétneho vitamínu je napríklad množstvo tejto látky, ktoré je potrebné na udržanie jej správnej hladiny v krvi testovaného subjektu. Ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie na jej určenie  odporúča sa maximálna bezpečná dávka. Vychádza sa z množstva látky, o ktorom sa predpokladá, že je v súlade s udržiavaním priaznivého zdravotného stavu (napr. molybdén, vit. B5, biotín, chróm, vit. E a K).

Tieto hodnoty sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi, preto sa vo väčšine prípadov jednotlivé údaje v jednotlivých krajinách líšia (najvýraznejší rozdiel je medzi americkým a európskym trhom). Tieto údaje sú však v mnohých ohľadoch problematické, pretože sú spriemerované, t. j. vzťahujú sa na priemernú dospelú osobu v dnešnej spoločnosti. Z toho vyplýva, že referenčné hodnoty nie sú hodnoty odporúčané pre optimálnu výživu jednotlivca. Bežne uvádzané odporúčané denné dávky jednotlivých látok nezohľadňujú rozdiely v pohlaví, telesnej hmotnosti, úrovni fyzickej aktivity (manuálne pracujúci, športovci) ani emocionálnu a stresovú záťaž.

Užívanie doplnkov stravy len na základe ich referenčných hodnôt preto v mnohých prípadoch nemusí vôbec fungovať, pretože obsah živín v prijímanej strave je jednoducho príliš nízky na to, aby pokryl metabolické potreby jednotlivca. Naopak, v praxi sa stáva, že rodičia v snahe poskytnúť svojim deťom to najlepšie nerešpektujú odporúčané hodnôty pre detskú populáciu a zbytočne svoje deti predávkujú niektorými živinami. Často sa s predávkovaním stretávame aj u športovcov, ktorí v snahe dosiahnuť maximálny výkon neuvažujú racionálne.

Určiť optimálnu dávku každej živiny pre každého jednotlivca je v praxi takmer nemožné. K tejto otázke je však potrebné pristupovať konštruktívne. V kurzoch sa snažíme učiť spôsoby, ako v oblasti suplementácie pri jednotlivých situáciách nájsť ideálnu cestu a stanoviť také dávky živín, ktoré zodpovedajú metabolickým i zdravotným potrebám jedinca. To znamená, že sa rešpektujú nielen zákonné odporúčania, ale aj kvalitau jednotlivých živín, ktoré sa vstrebávajú v rôznej miere, a zároveň zásady synergizmu, pri ktorom sa metabolizmus živín navzájom podporuje.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Slávka Čabalová

Niekoľko mesiacov predtým, ako som sa rozhodol absolvovať tento kurz, som skúmal možnosti na Slovensku a v Českej republike. Väčšinou to boli kurzy, ktoré trvali 3 až 5 dní. Chcela som však niečo komplexnejšie, čo by mi poskytlo viacero pohľadov na výživu ako celok. Som veľmi spokojný s informáciami v tomto kurze, ale nielen to. Až ako absolvent môžem získať radu od poradne pre absolventov a navyše sa môžem ďalej vzdelávať. Spôsob, akým pán Mgr. Martin Jelínek vzdeláva ľudí výnimočne.Dúfam, že na jar si nájdem čas a prídem z ďalekého východu (Košice) na detoxikačný víkend a budem môcť pána Jelínka spoznať osobne.

Ing. Ján Kopaničák

Kurz výživy s pánom Jelínkom ma nesmierne obohatil. Nikde inde som sa nestretol s toľkými rôznymi pohľadmi na stravovanie, z ktorých žiadny nie je preferovaný ako jediný správny. Je cítiť a vidieť obrovskú snahu o to, aby sa absolventi tohto kurzu dokázali pozrieť na veci z viacerých uhlov pohľadu, aby vopred neodmietli žiadnu filozofiu stravovania, ale naopak, aby hľadali možnosti a oblasti, kde sa dajú problémy riešiť z viacerých uhlov pohľadu. Takýto komplexný, zaujímavý, pútavý, praktický a ucelený kurz výživového poradcu môžem vrelo odporučiť všetkým záujemcom.

Rastislav Bagita

www.slovenskyklubzdravia.sk

Po množstve kníh, ktoré si človek kúpi, a po čase, ktorý nad nimi strávi, zistíte, že informácie sa opakujú mnohokrát. Hľadal som zdroj informácií,ktorý by prekonal moje prvé akreditované zdravotné vzdelávanie. Martin na mňa zapôsobil už na audiokazetách svojich prednášok a nesklamal ani v kurze, ktorý som s ním absolvoval. Hĺbka informácií bola dostatočná a niekedy prekvapujúca. Podľa môjho názoru by tento kurz mal absolvovať každý, kto chce ľuďom účinne radiť v oblasti výživy. Veľkým plusom je celková šírka informácií.Úzke zameranie na samotné potraviny, doplnky stravy, výživu pri zdravotných problémoch atď... tieto výhody v iných kurzoch nenájdete! Som maximálne spokojná a určite sa chystám absolvovať aj ďalšie Martinove kurzy.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu