Kurzy ATAC

Odporúčaná denná dávka živín

Doporučené denní dávky živin

Referenčné hodnoty pre príjem živín (DRV = Dietary Reference Value) je pojem, ktorý označuje množstvo konkrétnej živiny (vitamínov, minerálov a iných látok), ktoré by mal človek dostať v strave, aby splnil špecifické požiadavky organizmu na danú živinu. V minulosti sa používal termín odporúčaná denná dávka (v angl. GDA - Guideline Daily Amounts, RDI - Reference Daily Intake, predtým RDA - Recommended Dietary Allowance). Na spotrebiteľskej úrovni sa s týmito tvrdeniami bežne stretávame pri výživových doplnkoch alebo funkčných potravinách.

Všetky tieto hodnoty sú odvodené z vedeckých štúdií o fyziologických potrebách účinných látok u zdravých osôb. Základom referenčné hodnoty konkrétneho vitamínu je napríklad množstvo tejto látky, ktoré je potrebné na udržanie jej správnej hladiny v krvi testovaného subjektu. Ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie na jej určenie  odporúča sa maximálna bezpečná dávka. Vychádza sa z množstva látky, o ktorom sa predpokladá, že je v súlade s udržiavaním priaznivého zdravotného stavu (napr. molybdén, vit. B5, biotín, chróm, vit. E a K).

Tieto hodnoty sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi, preto sa vo väčšine prípadov jednotlivé údaje v jednotlivých krajinách líšia (najvýraznejší rozdiel je medzi americkým a európskym trhom). Tieto údaje sú však v mnohých ohľadoch problematické, pretože sú spriemerované, t. j. vzťahujú sa na priemernú dospelú osobu v dnešnej spoločnosti. Z toho vyplýva, že referenčné hodnoty nie sú hodnoty odporúčané pre optimálnu výživu jednotlivca. Bežne uvádzané odporúčané denné dávky jednotlivých látok nezohľadňujú rozdiely v pohlaví, telesnej hmotnosti, úrovni fyzickej aktivity (manuálne pracujúci, športovci) ani emocionálnu a stresovú záťaž.

Užívanie doplnkov stravy len na základe ich referenčných hodnôt preto v mnohých prípadoch nemusí vôbec fungovať, pretože obsah živín v prijímanej strave je jednoducho príliš nízky na to, aby pokryl metabolické potreby jednotlivca. Naopak, v praxi sa stáva, že rodičia v snahe poskytnúť svojim deťom to najlepšie nerešpektujú odporúčané hodnôty pre detskú populáciu a zbytočne svoje deti predávkujú niektorými živinami. Často sa s predávkovaním stretávame aj u športovcov, ktorí v snahe dosiahnuť maximálny výkon neuvažujú racionálne.

Určiť optimálnu dávku každej živiny pre každého jednotlivca je v praxi takmer nemožné. K tejto otázke je však potrebné pristupovať konštruktívne. V kurzoch sa snažíme učiť spôsoby, ako v oblasti suplementácie pri jednotlivých situáciách nájsť ideálnu cestu a stanoviť také dávky živín, ktoré zodpovedajú metabolickým i zdravotným potrebám jedinca. To znamená, že sa rešpektujú nielen zákonné odporúčania, ale aj kvalitau jednotlivých živín, ktoré sa vstrebávajú v rôznej miere, a zároveň zásady synergizmu, pri ktorom sa metabolizmus živín navzájom podporuje.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Symůnková Miloslava

Kurz "Poradca pre výživu a výživové doplnky" bol naozaj skvelý a bol pre mňa veľkým prínosom v profesionálnom aj osobnom živote. Nasledoval kurz "Výživa detí". Za tento komplexný, ucelený prístup z oboch kurzov by som sa chcel poďakovať Mgr. Som veľmi vďačný za tento kurz. Zaujala ma jedinečná metóda výučby - používanie myšlienkových máp. Vďaka skvelému lektorovi som sa naučila pozerať na človeka ako na celok a ako je možné ovplyvniť stravou a správnym životným štýlom zdravie človeka. O tom, ako sa v tejto oblasti darí, hovorí pán Mgr. Mgr. Jelínek je skvelý profesionál, svoje kurzy vedie veľmi premyslene, zrozumiteľne a osobne. Dokonca aj vo veku 58 rokov som úspešne dokončil kurz, je pravda, že na začiatku bol kurz dosť náročný, ale všetko sa dá zvládnuť s pomocou vzdelávacieho systému "ATAC Courses" a priateľského lektora. Určite odporúčam všetky kurzy pána Jelínka všetkým, ktorí sa zaujímajú o zdravé, vyvážené a jedinečné stravovanie!

Mária Rusnáková

Kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky som si vybral po veľmi dôkladnom prieskume trhu. Keďže tento kurz bol svojím rozsahom a informačnými oblasťami bezkonkurenčný, moje rozhodnutie bolo jednoduché a jasné. Kurz mi poskytol presne to, čo som hľadal, celkový pohľad na odvetvie výživového poradenstva. Veľmi ma potešili informácie o tradičnej čínskej medicíne, ajurvéde a o vegánstve a avitariánstve. Počas štúdia som mal prístup do študentskej poradne, čo som využil a bol som príjemne prekvapený, koľko zaujímavých informácií som tam našiel. Keby som sa mal rozhodnúť znova, určite by som neváhal.

Bc. Zuzana Kušniráková

Výžive sa venujem od svojich 17 rokov, keď som začala riešiť problémy s hmotnosťou. Mám lekárske vzdelanie a som smutný, keď vidím, akým smerom sa uberá zdravotníctvo v oblasti výživy, prevencie a vzdelávania v tejto oblasti. Všímam si súvislosti výživy a životného štýlu na zdravie človeka. Potrebovala som informácie a vzdelanie v oblasti výživy a našla som ich v kurze ATAC "Poradca pre výživu a výživové doplnky". Vybral som si diaľkovú formu kurzu a bol som veľmi spokojný. Kurz pána Jelínka sa mi páčil pre svoju komplexnosť, všeobecný prehľad, pravdivosť a nezaujatosť voči rôznym výživovým smerom, kde stále rezonuje prepojenie fyzického tela človeka s jeho mysľou, emóciami a výživou. Som vďačná pánovi Jelínkovi za jeho ľudský a profesionálny prístup, tešila som sa z atmosféry na našich stretnutiach raz za mesiac. Ďakujeme.