Kurzy ATAC

Funkčné potraviny

Chuť stravy

V posledných desaťročiach sa stalo tradíciou obohacovať potraviny o rôzne zložky. Týmto spôsobom sa cielene zvyšuje obsah základných živín - najčastejšie vitamínov, minerálov, antioxidantov, vlákniny alebo bielkovín. Dôvody sú rôzne, najčastejšie je to nedostatok týchto živín v potravinách alebo snaha zvýšiť ich príjem v populácii. To viedlo k vzniku pojmu "funkčné potraviny" - teda také, ktoré sú obohatené o väčšie množstvo biologicky aktívnych látok, než sa nachádza v ich pôvodnej podobe.

Účelom ich konzumácie je predchádzať vzniku určitých ochorení spojených s nedostatkom živín v strave. Príkladom sú prospešné črevné baktérie, ktoré ovplyvňujú správnu funkciu hrubého čreva, rastlinné steroly v margarínoch, ktoré ovplyvňujú metabolizmus cholesterolu, alebo zvýšené množstvo určitých druhov vlákniny (prebiotiká) na podporu výživy črevnej mikrobioty.

Medzi najčastejšie funkčné potraviny na trhu patria:

Pečivo.
Obohacuje sa napríklad o kyselinu listovú.

Jogurty.
Obsahujú baktérie mliečneho kvasenia (tzv. probiotiká) alebo rozpustnú vlákninu (tzv. prebiotiká) a niekedy sa pridávajú vitamíny (D) a minerálne látky (vápnik).

Nátierkové tuky (nielen margaríny).
Pridávajú sa omega-3 aj omega-6 tuky, rôzne vitamíny (betakarotén, vit. D, E).

Műsli zmesi.
Okrem vitamínov a minerálov sú to rôzne druhy sacharidov, ktoré sa používajú ako sladidlá.

Obohacovanie potravín sa môže vykonávať viacerými spôsobmi, vždy za špecifickým účelom:

Fortifikácia.
Pridanie základných živín na vyššiu úroveň, ako je pôvodne prítomná v potravine (napríklad vitamín E v oleji).

Nutrifikácia.
Pridanie živín na zlepšenie výživovej hodnoty potraviny (napríklad vitamínu C do detskej ovocnej výživy).

Reštitúcia.
Pridávanie živín s cieľom nahradiť straty spôsobené výrobou, skladovaním a distribúciou (napríklad vitamíny skupiny B v múke).

Štandardizácia.
Pridávanie živín ako doplnok k prirodzene sa vyskytujúcej hladine v danej skupine potravín (napríklad obohatenie jablkového džúsu vitamínom C na úroveň v pomarančovom džúse).

Suplementácia.
Pridávanie mikroživín vo farmaceutických prípravkoch a potravinových doplnkoch, zvyčajne v situáciách, ktoré si vyžadujú vyššie množstvá, než sú bežne pokryté stravou (všetky potravinové doplnky).

Oblasť funkčných potravín sa rozvíja rýchlym tempom a výrobcovia potravín prinášajú na trh nové výrobky. Z dôvodu kvality používaných živín pre tieto procesy fortifikácie ale nemusí platiť, že všetky takto upravené potraviny sú pre naše zdravie skutočne nevyhnutné. Jedným z kľúčových faktorov, ktorým treba venovať pozornosť pri výbere týchto potravín, je kvalita použitých surovín (napríklad v prípade vitamínov rozdiel medzi synteticky vyrobenými a prírodnými látkami, pri mineráloch zase väzba na organické alebo naopak anorganické soli). V našich kurzoch sa v žiadnom prípade nestaviame k tejto skupine potravín chrbtom. Mnohé funkčné potraviny majú v strave svoje neoddeliteľné miesto a my im samozrejme pri štúdiu venujeme náležitú pozornosť. Dôkazom toho je aj výber vhodných zástupcov v aplikácii ZOF, na ktorej si študenti nacvičujú tvorbu stravovacích režimov pre rôzne situácie.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Marcela Krejčířová

Pri hľadaní vhodného kurzu v oblasti zdravej výživy som ocenila možnosť online štúdia, ktoré mi umožnilo zvládnuť kurz aj pri starostlivosti o 2 malé deti - princíp priebežných testov nútil študovať naozaj priebežne.O problematiku zdravej výživy som sa zaujímala už dlhšie, ale až po absolvovaní kurzu som si utriedila informácie v hlave a získala potrebný prehľad. Veľmi som ocenila možnosť oboznámiť sa s rôznymi alternatívnymi trendmi stravovania a tiež možnosť konzultácie s lektorom. Teraz rozmýšľam, ktorý kurz si vyberiem ako ďalší.

Tereza Mandová

Stravou som sa začala zaoberať pri svojej snahe schudnúť a keď som začala prichádzať na to, že všetko funguje úplne inak, než ako mi hovorili rôzni výživový poradcovia alebo fitness tréneri a podarilo sa mi schudnúť vlastne iba tým, že som začala naozaj jesť, začalo toto tému zaujímať viac a viac. Pídila som sa po informáciách fungovania tela, vplyvu potravín a doplnkov na organizmus, ale bohužiaľ verejné informácie boli dosť zavádzajúce a zakaždým málinko iné. Potom som natrafila na kurz Mgr. Jelínka - Poradca pre výživu a suplementáciu, ktorý ma nadchol svojou obsiahlosťou. Nebudem tvrdiť, že ma zaujímali všetky témy, ale jednoducho som si povedala, že to je súčasťou každej školy, niečo čo Vás nezaujíma alebo nebaví, ale naučiť sa to musíte. Po niekoľkých málo lekciách si ma kurz získaval čoraz viac, pretože je všetko prehľadne, zrozumiteľne a veľmi pútavo spísané. Musím veľmi poďakovať pánovi Jelínkovi za podporu v priebehu kurzu, vždy keď som si nevedela s niečím rady, ochotne mi pomohol alebo nasmeroval na správnu cestu. Hoci aktuálne nemám ambície pracovať ako výživový poradca, robím to zatiaľ pre zábavu a pomoc môjmu okoliu, plánujem využiť ďalšie kurzy pána Jelínka a aj štátne skúšky.

Ing. Martin Pala

O výživu a zdravý životný štýl sa zaujímam už niekoľko rokov. Po absolvovaní potravinárskej chémie a biotechnológie na Chemickej fakulte v Brne, kde bola téma výživy len načrtnutá, som hľadal odbor, ktorý by ma posunul o niečo ďalej. Priebeh výučby Mgr. Kurz Martina Jelínka ma zaujal najmä pre jeho komplexný pohľad na výživu (prepojenie západnej vedy a princípov východných filozofií). Vďaka tomuto kurzu som začala vnímať zdravie z viacerých uhlov pohľadu a zaujal ma aj holistický prístup, ktorý kladie dôraz na celého človeka vrátane emócií a prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Štúdium bolo vďaka tvorbe myšlienkových máp zábavné a ocenila som množstvo praktických pripomienok. Kurz úplne splnil moje očakávania,ďakujem.