Črevná mikrobiota

Črevná mikrobiota je špecifický systém v ľudskom tele, ktorý rozhoduje o kvalite fungovania celého organizmu. Osídľovanie hrubého čreva mikroorganizmami začína až po narodení, keď prvé mikroorganizmy dieťa získava z vaginálnej a fekálnej flóry matky. Jedná sa o anaeróbne baktérie Enterobacter, Streptococcus a Staphylococcus, ktoré metabolizujú kyslík - po jeho spotrebovaní sa (v priebehu prvého týždňa života) vytvárajú podmienky pre rast anaeróbnych baktérií (Bacteroides), v nasledujúcich týždňoch sa vytvára prostredie s prevahou a bifidobaktérií, ktoré tvoria základ celej diverzity črevného biomu do dospelého života. Ide o prirodzený proces vývoja, pre ktorého realizáciu treba splniť dve základné podmienky:

  • Prirodzený pôrod.
    Je zdrojom vaginálnej a fekálnej mikrobioty.
     
  • Dojčenie.
    Materské mlieko je zdroj živín aj pre tieto mikroorganizmy. Zaujímavé je, že u detí dojčených materským mliekom prevažujú v črevách baktérie Bifidobacterium, pre deti s umelou výživou je typická zložitejšia mikrobiotá (Clostridia, Bacteroides, Bifidobacteria, Streptococci).

Deti rodené cisárskym rezom majú mikrobiotu ovplyvnenú viac okolitým prostredím, anaeróbnymi mikroorganizmami sú navyše osídľované oveľa neskôr (až o niekoľko mesiacov). Za zmienku ešte stojí fakt, že s rastúcim vekom sa počet baktérií Bifidobacterium znižuje, až mizne (sú nahrádzané kolóniami Lactobacillus, Enterococcus, Enterobacterium a Clostridium ). Bolo zistené, že táto zmena môže viesť k oslabeniu organizmu, zvýšeniu patogenity a toxickej záťaže, k vznikom nádorov ak poruchám pečeňových funkcií.

Po prechode z dojčenia na pevnú stravu dochádza v črevách k výraznému nárastu druhovej pestrosti mikroorganizmov, na konci druhého roku sa zloženie stabilizuje a podobá sa mikrobiote dospelého človeka.

Druhové spektrum v črevách sa líši u každého jedinca. Na jednom priestore žijú a spolupracujú organizmy, ktoré považujeme za zdraviu prospešné, aj také, ktoré sú (vo väčšom množstve) potenciálne patogénne. Zaujímavé je, že celkový počet týchto mikroorganizmov približne zodpovedá počtu buniek v ľudskom tele. Nejde ale len o celkové množstvo, pre stabilitu celého systému je dôležitá predovšetkým druhová pestrosť. Ukazuje sa, že u jedincov konzumujúcich modernú stravu v zmysle technologicky spracovaných potravín s nedostatkom vlákniny sa diverzita pohybuje v rozmedzí 400 – 500 druhov, u ľudí s prevahou prirodzených potravín môže byť aj viac ako dvojnásobná. Táto pestrosť úplne zásadným spôsobom rozhoduje o tom, ako sa spoločenstvo bude správať a tým ovplyvňovať celý organizmus.

Tieto črevné mikroorganizmy plnia celý rad funkcií:
- Produkujú niektoré vitamíny (B12, K),
- Fermentujú nestrávené zložky stravy (napr. vlákninu),
- Mechanickými pohybmi podporujú črevnú peristaltiku (pohyb tráveniny v čreve),
- Ovplyvňujú vstrebávanie vody (majú tak vplyv na zahusťovanie stolice),
- Majú priamy vplyv na formovanie imunitného systému,
- Kontrolujú činnosť patogénnych mikroorganizmov (zabraňujú ich premnoženiu a rozvoju zápalov),
- Majú vplyv na produkciu hormónov a neurotransmiterov – toto ovplyvňuje nielen náladu, ale je preukázaný aj vzťah k stravovaniu.

Vplyv stravy na črevnú mikrobiotu

Všetky mikroorganizmy v tráviacom trakte potrebujú jesť. Bez externého prísunu živín majú tendencie sa pustiť do seba (= požierajú sa navzájom, najviac sa to deje u hladoviek a pôstov) a vymierať. Treba teda správne nakŕmiť nielen seba samého, ale aj tieto - pre kvalitu života nevyhnutné - mikroorganizmy. Každá skupina mikroorganizmov v črevách má schopnosť fermentovať iné makrozložky v strave - niektoré sú zamerané na jednotlivé druhy sacharidov (jednoduché, oligo- alebo polysacharidy), iné na rôzne druhy vlákniny, tuky alebo bielkoviny.

Niektoré skupiny majú pre ľudské zdravie významnejší vplyv, než iné, sú označované ako „probiotické organizmy“ (baktérie, prevažne mliečneho kvasenia) čiže probiotiká. Pôsobí predovšetkým ako mikrobiálna bariéra proti patogénom produkciou látok (voľných mastných kyselín s krátkym reťazcom, dekonjugovaných žlčových kyselín, lysolecitínu a mnohých ďalších), ktoré majú bakteriostatické a bakteriocídne účinky. Probiotické kultúry sa živia látkami, ktoré súhrnne označujeme ako prebiotiká. Jedná sa o druhy sacharidov, ktoré odolávajú účinkom enzýmového trávenia a vstrebávania v hornej časti tráviaceho traktu, a do hrubého čreva sa dostávajú v prakticky nedotknutom stave. Zaraďujeme sem:
- Nestráviteľné oligosacharidy - fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy, inulín, lactulóza.
- Polysacharidy - rezistentný škrob, pektíny, rozpustná hemicelulóza, rozpustná vláknina, guarová a konjaková guma.

Stravu je teda potrebné prispôsobiť nielen potrebám vlastného metabolizmu, ale aj tejto masy mikroorganizmov. V kurzoch sa preto učíme vytvárať na výučbovej aplikácii ZOF také jedálničky, ktoré spĺňajú požiadavky oboch „entít“ - buniek fyzického tela i zástupcov jednotlivých skupín črevnej mikrobioty. Ich symbióza je nesmierne dôležitá, pretože ak je diverzita mikrobioty v rovnováhe, má schopnosť pozitívne ovplyvňovať celý rad telesných a následne aj emocionálnych pochodov. Jednotlivé druhy baktérií majú napríklad schopnosť ovplyvňovať produkciu niektorých endorfínov v mozgu a riadiť tak chuťové vnemy. Na základe toho sa menia preferencie každého človeka na konzumáciu potravín – niekomu viac vyhovuje vyšší podiel sacharidov, inému naopak bielkovín alebo tukov. Toto je potrebné zohľadňovať pri voľbe jednotlivých spôsobov stravovania, čo skvele podporuje koncepciu celostného prístupu k stravovaniu, ktorý je základom filozofie našej výučby.
Diverzita črevného biomu tak z nemalej časti rozhoduje o tom, aká konkrétna diéta bude danému človeku vyhovovať. Záujemcovia o štúdium u nás sa naučia nielen upravovať pomery makroživín v strave, ale aj pracovať s výberom potravín vhodných pre jednotlivé skupiny mikroorganizmov – kyslé mliečne výrobky, kvasená zelenina, kváskové pečivo, fermentované strukoviny či nápoje a mnohé ďalšie.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová

Zdravému životnému štýlu a kvalitnej výžive sa venujem približne desať rokov. V počiatočnej fáze tohto obdobia sa mi podarilo zbaviť sa tridsiatich kilogramov, ktoré som nazbieral počas školskej dochádzky. Vedela som, že mám za sebou kus práce, ale ešte väčší kus pred sebou - aby som opäť nepribrala, cítila sa dobre, mala radosť z jedla, nemlátila sa a predovšetkým našla udržateľný životný štýl. V minulosti som vyskúšal mnoho prístupov k stravovaniu, ale vždy mi chýbalo zmysluplné prepojenie so správnymi informáciami. Kurz výživy detí som začala navštevovať predovšetkým z profesionálnych dôvodov, ale povinnosť sa mi stala potešením, nové a minulé informácie mi začali do seba zapadať a už teraz viem, že s týmto kurzom neprestanem.Spôsob vedenia kurzu je metodicky veľmi dobre vypracovaný, poskytnuté informácie a odpovede na otázky sú úplné. Pán Jelínek bol nápomocný pri vysvetľovaní, aké otázky sa kladú v súvislosti s tým, čo sa študuje. Veľkým pozitívom celého kurzu je plnenie čiastkových úloh vo vzdelávacej hre ZOF. Študent si môže teoretické informácie hneď prakticky vyskúšať a zistiť, aký vplyv má pripravená potravina na rôzne procesy v ľudskom organizme.

Lívia Melicharová

www.hubnuti-poradna.cz

Dlho som hľadala kurz, ktorý by nebol jednostranný, kde sa neriešia diéty, ale komplexný pohľad na stravovanie prispôsobený každému z nás. Poradca pre výživu spĺňa všetky tieto kritériá. Bola to pre mňa štartovacia rampa do podnikania v tomto odvetví. Vďaka seminárom a nadstavbovým kurzom Atacu mám možnosť pokračovať v práci s neustálou podporou Mgr. Jelinek a spolupráca s mojimi kolegami z kurzu.

Jan Pokorný

Po tridsiatich rokoch v bankovníctve som sa rozhodol zmeniť odbor a začal som sa viac venovať oblasti výživy, najmä športovej. Keďže som už nechcel ísť na žiadnu vysokú školu, hľadal som kurz, ktorý by nebol len nejakou "rýchlovkou", ale poskytol by dostatočne široký základ pre túto mimoriadne zaujímavú oblasť. Kurz Výživový a doplnkový poradca absolútne splnil moje očakávania a maximálne vyhovel požiadavke získať široké základné vedomosti v tejto oblasti. Individuálne lekcie dopĺňa online poradňa, ktorá poskytla možnosť komunikovať s ostatnými študentmi a odpovedať na väčšinou praktické otázky. Mesačné online súhrny pána Jelínka celkovo pomohli usporiadať najdôležitejšie informácie a súvislosti. Mesačné testy potom poskytovali spätnú väzbu o priebežnej úrovni vedomostí. Záverečná semestrálna práca a test boli určite dobrou kontrolou celkových získaných vedomostí. Myslím si, že tento kurz je jedným z najlepších, ktoré sa ponúkajú na štúdium výživy, pretože poskytuje skvelý základ v širokej oblasti, po ktorom nasleduje možnosť budúcej špecializácie. Veľká vďaka patrí pánovi Jelínkovi a celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave. Som rád, že som si vybral dobre!

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu