Kurzy ATAC

Črevná mikrobiota

Črevná mikrobiota

Črevná mikrobiota je špecifický systém v ľudskom tele, ktorý rozhoduje o kvalite fungovania celého organizmu. Osídľovanie hrubého čreva mikroorganizmami začína až po narodení, keď prvé mikroorganizmy dieťa získava z vaginálnej a fekálnej flóry matky. Jedná sa o anaeróbne baktérie Enterobacter, Streptococcus a Staphylococcus, ktoré metabolizujú kyslík - po jeho spotrebovaní sa (v priebehu prvého týždňa života) vytvárajú podmienky pre rast anaeróbnych baktérií (Bacteroides), v nasledujúcich týždňoch sa vytvára prostredie s prevahou a bifidobaktérií, ktoré tvoria základ celej diverzity črevného biomu do dospelého života. Ide o prirodzený proces vývoja, pre ktorého realizáciu treba splniť dve základné podmienky:

  • Prirodzený pôrod.
    Je zdrojom vaginálnej a fekálnej mikrobioty.
     
  • Dojčenie.
    Materské mlieko je zdroj živín aj pre tieto mikroorganizmy. Zaujímavé je, že u detí dojčených materským mliekom prevažujú v črevách baktérie Bifidobacterium, pre deti s umelou výživou je typická zložitejšia mikrobiotá (Clostridia, Bacteroides, Bifidobacteria, Streptococci).

Deti rodené cisárskym rezom majú mikrobiotu ovplyvnenú viac okolitým prostredím, anaeróbnymi mikroorganizmami sú navyše osídľované oveľa neskôr (až o niekoľko mesiacov). Za zmienku ešte stojí fakt, že s rastúcim vekom sa počet baktérií Bifidobacterium znižuje, až mizne (sú nahrádzané kolóniami Lactobacillus, Enterococcus, Enterobacterium a Clostridium ). Bolo zistené, že táto zmena môže viesť k oslabeniu organizmu, zvýšeniu patogenity a toxickej záťaže, k vznikom nádorov ak poruchám pečeňových funkcií.

Po prechode z dojčenia na pevnú stravu dochádza v črevách k výraznému nárastu druhovej pestrosti mikroorganizmov, na konci druhého roku sa zloženie stabilizuje a podobá sa mikrobiote dospelého človeka.

Druhové spektrum v črevách sa líši u každého jedinca. Na jednom priestore žijú a spolupracujú organizmy, ktoré považujeme za zdraviu prospešné, aj také, ktoré sú (vo väčšom množstve) potenciálne patogénne. Zaujímavé je, že celkový počet týchto mikroorganizmov približne zodpovedá počtu buniek v ľudskom tele. Nejde ale len o celkové množstvo, pre stabilitu celého systému je dôležitá predovšetkým druhová pestrosť. Ukazuje sa, že u jedincov konzumujúcich modernú stravu v zmysle technologicky spracovaných potravín s nedostatkom vlákniny sa diverzita pohybuje v rozmedzí 400 – 500 druhov, u ľudí s prevahou prirodzených potravín môže byť aj viac ako dvojnásobná. Táto pestrosť úplne zásadným spôsobom rozhoduje o tom, ako sa spoločenstvo bude správať a tým ovplyvňovať celý organizmus.

Tieto črevné mikroorganizmy plnia celý rad funkcií:
- Produkujú niektoré vitamíny (B12, K),
- Fermentujú nestrávené zložky stravy (napr. vlákninu),
- Mechanickými pohybmi podporujú črevnú peristaltiku (pohyb tráveniny v čreve),
- Ovplyvňujú vstrebávanie vody (majú tak vplyv na zahusťovanie stolice),
- Majú priamy vplyv na formovanie imunitného systému,
- Kontrolujú činnosť patogénnych mikroorganizmov (zabraňujú ich premnoženiu a rozvoju zápalov),
- Majú vplyv na produkciu hormónov a neurotransmiterov – toto ovplyvňuje nielen náladu, ale je preukázaný aj vzťah k stravovaniu.

Vplyv stravy na črevnú mikrobiotu

Všetky mikroorganizmy v tráviacom trakte potrebujú jesť. Bez externého prísunu živín majú tendencie sa pustiť do seba (= požierajú sa navzájom, najviac sa to deje u hladoviek a pôstov) a vymierať. Treba teda správne nakŕmiť nielen seba samého, ale aj tieto - pre kvalitu života nevyhnutné - mikroorganizmy. Každá skupina mikroorganizmov v črevách má schopnosť fermentovať iné makrozložky v strave - niektoré sú zamerané na jednotlivé druhy sacharidov (jednoduché, oligo- alebo polysacharidy), iné na rôzne druhy vlákniny, tuky alebo bielkoviny.

Niektoré skupiny majú pre ľudské zdravie významnejší vplyv, než iné, sú označované ako „probiotické organizmy“ (baktérie, prevažne mliečneho kvasenia) čiže probiotiká. Pôsobí predovšetkým ako mikrobiálna bariéra proti patogénom produkciou látok (voľných mastných kyselín s krátkym reťazcom, dekonjugovaných žlčových kyselín, lysolecitínu a mnohých ďalších), ktoré majú bakteriostatické a bakteriocídne účinky. Probiotické kultúry sa živia látkami, ktoré súhrnne označujeme ako prebiotiká. Jedná sa o druhy sacharidov, ktoré odolávajú účinkom enzýmového trávenia a vstrebávania v hornej časti tráviaceho traktu, a do hrubého čreva sa dostávajú v prakticky nedotknutom stave. Zaraďujeme sem:
- Nestráviteľné oligosacharidy - fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy, inulín, lactulóza.
- Polysacharidy - rezistentný škrob, pektíny, rozpustná hemicelulóza, rozpustná vláknina, guarová a konjaková guma.

Stravu je teda potrebné prispôsobiť nielen potrebám vlastného metabolizmu, ale aj tejto masy mikroorganizmov. V kurzoch sa preto učíme vytvárať na výučbovej aplikácii ZOF také jedálničky, ktoré spĺňajú požiadavky oboch „entít“ - buniek fyzického tela i zástupcov jednotlivých skupín črevnej mikrobioty. Ich symbióza je nesmierne dôležitá, pretože ak je diverzita mikrobioty v rovnováhe, má schopnosť pozitívne ovplyvňovať celý rad telesných a následne aj emocionálnych pochodov. Jednotlivé druhy baktérií majú napríklad schopnosť ovplyvňovať produkciu niektorých endorfínov v mozgu a riadiť tak chuťové vnemy. Na základe toho sa menia preferencie každého človeka na konzumáciu potravín – niekomu viac vyhovuje vyšší podiel sacharidov, inému naopak bielkovín alebo tukov. Toto je potrebné zohľadňovať pri voľbe jednotlivých spôsobov stravovania, čo skvele podporuje koncepciu celostného prístupu k stravovaniu, ktorý je základom filozofie našej výučby.
Diverzita črevného biomu tak z nemalej časti rozhoduje o tom, aká konkrétna diéta bude danému človeku vyhovovať. Záujemcovia o štúdium u nás sa naučia nielen upravovať pomery makroživín v strave, ale aj pracovať s výberom potravín vhodných pre jednotlivé skupiny mikroorganizmov – kyslé mliečne výrobky, kvasená zelenina, kváskové pečivo, fermentované strukoviny či nápoje a mnohé ďalšie.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Anežka Hladíková

Rozhodnutie absolvovať šesťmesačný online kurz pána Jelinka bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Kurz je starostlivo štruktúrovaný tak, aby každý študent získal pevné základy vedomostí. Páčilo sa mi, ako nás pán Jelínek "nútil" premýšľať o rôznych výživových smerniciach, ako aj o zdravom rozume. Nič nebolo čiernobiele - dobré alebo zlé - informácie sú vždy zasadené do celostného kontextu.Oceňujem aj spôsob výučby - kombinácia písomných lekcií, video prednášok, vypracovávanie úloh v hre ZOF, myšlienkové mapy a priebežné testy. Vďaka tomu som naozaj zažil materiál do hĺbky :-) Z jednotlivých lekcií kurzu budem čerpať počas celej svojej kariéry v oblasti výživy. Za obrovský prínos považujem aj online poradňu, kde sa my študenti a absolventi môžeme poradiť s pánom Jelínkom o otázkach výživy. Ďakujem za úžasný kurz a jeho starostlivosť a dúfam, že svojou záslužnou prácou ovplyvní čo najviac ľudí.

Gabriela Nováková

V máji tohto roku som sa zúčastnila kurzu Poradca pre výživu a bola som veľmi spokojná s obsahom a prezentáciou. Dozvedela som sa veľa zaujímavých (niekedy prekvapivých) informácií o výžive a zdraví. Páčila sa mi kombinácia samoštúdia s mesačnými prednáškami, ktoré výborne viedol pán Jelínek. Musím povedať, že pán Jelínek je odborník s veľkým rozhľadom a páči sa mi jeho ochota skúšať stále nové veci.

Martina Bečkeiová

Chcem osobne poďakovat ze všetko, za perfektné vysvetlenie lekcií, za rychlé odpovede a pomoc... Som velmi rada, že som studovala konkrétne tento kurz výživy. Aj na Slovensku sú, ale nenašla som taký vhodný, čo by stal za to, väčšinou to boli víkendové alebo týždenné kurzy. Na tomto kurze ste si naozaj dali záležať a naučila som sa veľa vecí. Velmi ma baví tvoriť jedálničky. Aplikácia ZOF je skvele vypracovaná a pracuje sa s ňou jednoducho. Verím, že budem moct pomoct teraz mojim klientom lepšie a aj nadalej sa budem vzdelávať! :) Ďakujem ešte raz a som rada, že som ďalšia uspešna absolventka :)