Kurzy ATAC

Črevná mikrobiota

Črevná mikrobiota

Črevná mikrobiota je špecifický systém v ľudskom tele, ktorý rozhoduje o kvalite fungovania celého organizmu. Osídľovanie hrubého čreva mikroorganizmami začína až po narodení, keď prvé mikroorganizmy dieťa získava z vaginálnej a fekálnej flóry matky. Jedná sa o anaeróbne baktérie Enterobacter, Streptococcus a Staphylococcus, ktoré metabolizujú kyslík - po jeho spotrebovaní sa (v priebehu prvého týždňa života) vytvárajú podmienky pre rast anaeróbnych baktérií (Bacteroides), v nasledujúcich týždňoch sa vytvára prostredie s prevahou a bifidobaktérií, ktoré tvoria základ celej diverzity črevného biomu do dospelého života. Ide o prirodzený proces vývoja, pre ktorého realizáciu treba splniť dve základné podmienky:

  • Prirodzený pôrod.
    Je zdrojom vaginálnej a fekálnej mikrobioty.
     
  • Dojčenie.
    Materské mlieko je zdroj živín aj pre tieto mikroorganizmy. Zaujímavé je, že u detí dojčených materským mliekom prevažujú v črevách baktérie Bifidobacterium, pre deti s umelou výživou je typická zložitejšia mikrobiotá (Clostridia, Bacteroides, Bifidobacteria, Streptococci).

Deti rodené cisárskym rezom majú mikrobiotu ovplyvnenú viac okolitým prostredím, anaeróbnymi mikroorganizmami sú navyše osídľované oveľa neskôr (až o niekoľko mesiacov). Za zmienku ešte stojí fakt, že s rastúcim vekom sa počet baktérií Bifidobacterium znižuje, až mizne (sú nahrádzané kolóniami Lactobacillus, Enterococcus, Enterobacterium a Clostridium ). Bolo zistené, že táto zmena môže viesť k oslabeniu organizmu, zvýšeniu patogenity a toxickej záťaže, k vznikom nádorov ak poruchám pečeňových funkcií.

Po prechode z dojčenia na pevnú stravu dochádza v črevách k výraznému nárastu druhovej pestrosti mikroorganizmov, na konci druhého roku sa zloženie stabilizuje a podobá sa mikrobiote dospelého človeka.

Druhové spektrum v črevách sa líši u každého jedinca. Na jednom priestore žijú a spolupracujú organizmy, ktoré považujeme za zdraviu prospešné, aj také, ktoré sú (vo väčšom množstve) potenciálne patogénne. Zaujímavé je, že celkový počet týchto mikroorganizmov približne zodpovedá počtu buniek v ľudskom tele. Nejde ale len o celkové množstvo, pre stabilitu celého systému je dôležitá predovšetkým druhová pestrosť. Ukazuje sa, že u jedincov konzumujúcich modernú stravu v zmysle technologicky spracovaných potravín s nedostatkom vlákniny sa diverzita pohybuje v rozmedzí 400 – 500 druhov, u ľudí s prevahou prirodzených potravín môže byť aj viac ako dvojnásobná. Táto pestrosť úplne zásadným spôsobom rozhoduje o tom, ako sa spoločenstvo bude správať a tým ovplyvňovať celý organizmus.

Tieto črevné mikroorganizmy plnia celý rad funkcií:
- Produkujú niektoré vitamíny (B12, K),
- Fermentujú nestrávené zložky stravy (napr. vlákninu),
- Mechanickými pohybmi podporujú črevnú peristaltiku (pohyb tráveniny v čreve),
- Ovplyvňujú vstrebávanie vody (majú tak vplyv na zahusťovanie stolice),
- Majú priamy vplyv na formovanie imunitného systému,
- Kontrolujú činnosť patogénnych mikroorganizmov (zabraňujú ich premnoženiu a rozvoju zápalov),
- Majú vplyv na produkciu hormónov a neurotransmiterov – toto ovplyvňuje nielen náladu, ale je preukázaný aj vzťah k stravovaniu.

Vplyv stravy na črevnú mikrobiotu

Všetky mikroorganizmy v tráviacom trakte potrebujú jesť. Bez externého prísunu živín majú tendencie sa pustiť do seba (= požierajú sa navzájom, najviac sa to deje u hladoviek a pôstov) a vymierať. Treba teda správne nakŕmiť nielen seba samého, ale aj tieto - pre kvalitu života nevyhnutné - mikroorganizmy. Každá skupina mikroorganizmov v črevách má schopnosť fermentovať iné makrozložky v strave - niektoré sú zamerané na jednotlivé druhy sacharidov (jednoduché, oligo- alebo polysacharidy), iné na rôzne druhy vlákniny, tuky alebo bielkoviny.

Niektoré skupiny majú pre ľudské zdravie významnejší vplyv, než iné, sú označované ako „probiotické organizmy“ (baktérie, prevažne mliečneho kvasenia) čiže probiotiká. Pôsobí predovšetkým ako mikrobiálna bariéra proti patogénom produkciou látok (voľných mastných kyselín s krátkym reťazcom, dekonjugovaných žlčových kyselín, lysolecitínu a mnohých ďalších), ktoré majú bakteriostatické a bakteriocídne účinky. Probiotické kultúry sa živia látkami, ktoré súhrnne označujeme ako prebiotiká. Jedná sa o druhy sacharidov, ktoré odolávajú účinkom enzýmového trávenia a vstrebávania v hornej časti tráviaceho traktu, a do hrubého čreva sa dostávajú v prakticky nedotknutom stave. Zaraďujeme sem:
- Nestráviteľné oligosacharidy - fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy, inulín, lactulóza.
- Polysacharidy - rezistentný škrob, pektíny, rozpustná hemicelulóza, rozpustná vláknina, guarová a konjaková guma.

Stravu je teda potrebné prispôsobiť nielen potrebám vlastného metabolizmu, ale aj tejto masy mikroorganizmov. V kurzoch sa preto učíme vytvárať na výučbovej aplikácii ZOF také jedálničky, ktoré spĺňajú požiadavky oboch „entít“ - buniek fyzického tela i zástupcov jednotlivých skupín črevnej mikrobioty. Ich symbióza je nesmierne dôležitá, pretože ak je diverzita mikrobioty v rovnováhe, má schopnosť pozitívne ovplyvňovať celý rad telesných a následne aj emocionálnych pochodov. Jednotlivé druhy baktérií majú napríklad schopnosť ovplyvňovať produkciu niektorých endorfínov v mozgu a riadiť tak chuťové vnemy. Na základe toho sa menia preferencie každého človeka na konzumáciu potravín – niekomu viac vyhovuje vyšší podiel sacharidov, inému naopak bielkovín alebo tukov. Toto je potrebné zohľadňovať pri voľbe jednotlivých spôsobov stravovania, čo skvele podporuje koncepciu celostného prístupu k stravovaniu, ktorý je základom filozofie našej výučby.
Diverzita črevného biomu tak z nemalej časti rozhoduje o tom, aká konkrétna diéta bude danému človeku vyhovovať. Záujemcovia o štúdium u nás sa naučia nielen upravovať pomery makroživín v strave, ale aj pracovať s výberom potravín vhodných pre jednotlivé skupiny mikroorganizmov – kyslé mliečne výrobky, kvasená zelenina, kváskové pečivo, fermentované strukoviny či nápoje a mnohé ďalšie.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

RNDr. Judita Vašková

Absolvoval som už tretí kurz z ponuky kurzov ATAC, ktoré ponúka Mgr. Martina Jelínka a môžem povedať, že všetky boli pre mňa veľkým prínosom. V prvom rade to bol kurz "Výživový a doplnkový poradca - On-line", ktorý mi otvoril dvere do sveta výživového poradenstva a umožnil mi spoznať praktickú stránku tejto problematiky. Veľkým prínosom pre mňa bola hra "ZOF", ktorá ma naučila prakticky pracovať so stravou a ukázala, aké náročné je skĺbiť všetky požiadavky na optimálne zastúpenie živín a chuťových preferencií do výsledného celku v podobe optimálnej stravy na mieru. Veľmi oceňujem aj komplexný pohľad na výživu nielen z pohľadu západnej medicíny, ale aj z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, ajurvédy, makrobiotiky atď. Po absolvovaní úvodného kurzu som pokračoval v kurze "Nízkosacharidová diéta". Tento kurz mi vysvetlil mnohé detaily v súčasnosti veľmi populárneho spôsobu stravovania. Zatiaľ posledným kurzom bola "Výživa detí", ktorý tiež všetkým vrelo odporúčam. Už teraz sa teším na ďalšie kurzy v širokej ponuke kurzov ATAC :-)

Bc. Lubor Bárta

Rozsah a forma šesťmesačného online štúdia vás nenechá v pokoji a vedie vás k systematickému, postupnému vzdelávaniu v širokej škále tém súvisiacich s výživou, prístupom k životu a k sebe samému. Veľmi to vítam, rovnako ako štúdium formou pravidelného mapovania mysle s následným priebežným overovaním vedomostí formou šiestich mesačných testov, záverečného siedmeho testu a záverečnej práce. Veľmi oceňujem prístup pána Jelinka k elektronickej komunikácii, ktorá je vždy rýchla a vecná. Veľmi oceňujem aj to, že pán Jelínek si nevyberá len jeden "smer", ktorý sa v niektorej časti našej planéty v oblasti starostlivosti o telo a myseľ rozvinul, ale poskytuje študentom osobný pohľad z rôznych perspektív, čím umožňuje študentom "nasať" základné informácie o rôznych prístupoch k stravovaniu a nechá každého z nás vybrať si smer, ktorý je nám najbližší. Jednoznačne potvrdzujem, že absolvovanie online štúdia stálo za to a získané informácie sú veľmi obohacujúce.

Kateřina Hrňová

Kurz bol skutočne čo sa informácií týka veľmi komplexný. Mala som radosť, že sa v kurze neučia iba, že je niečo čierne alebo biele, že je dôležité hľadať príčinu problémov a tiež celkovo komplexnosť a ucelenosť informácií, ktoré pre prax potrebujeme. Živé stretnutia boli vždy prínosné a pán Jelínek je skutočne odborník a profesionál na svojom mieste. Určite v budúcnosti využijem ďalšie doplňujúce kurzy.