Západná časť sveta, ktorého sme súčasťou, vníma realitu z historicko-kultúrnych dôvodov špecifickým spôsobom. Takým, ktorý má napríklad v oblasti zdravia tendenciu riešiť problémy formou priamočiareho potláčania príznakov, nie ich príčin.

V oblasti stravovania napríklad vnímame potraviny predovšetkým ako zdroj energie a živín.

U tohto obmedzeného spôsobu nazerania na svet sme navyše typickí tým, že máme snahu všetko rozpitvávať do najmenšieho detailu. Máme pocit, že čím hlbšie znalosti v danej oblasti máme, tým väčšími odborníkmi sa stávame. Pre túto situáciu sa skvele hodí chronicky známe príslovie

„Pre samé stromy nevidíme les“.

V dnešnej dobe je pre západnú časť sveta typická hlúpa snaha hľadať v jedle čo najviac živín, riešiť ich vzájomné pomery, alebo sa zameriavať na obsah potenciálne škodlivých látok. Stačí sa len rozhliadnuť a chvíľu sledovať, čo populáciu pri strave zaujíma najviac:

1. Obsah aditív - žijeme v dobe jedovej,

2. Prítomnosť lepku - máme nezmyselný strach z celiakie,

3. Zastúpenie cukrov - masovo rastie spotreba náhradných sladidiel.

4. Obsah tukov – umelo vyvolaná vlna strachu nás vedie k preferencii vysokosacharidových jedál.

Trpíme prevádzkovou slepotou, ktorá sa u záujemcov o racionálne stravovanie prejavuje tým, že sa jednoducho zameriavame iba jedným smerom. Strava je ale podstatne štedrejšia a ponúka oveľa širší potenciál, než len prísun energie a živín. Každá potravina disponuje množstvom ďalších vlastností. Ak opomenieme samotnú chuť, kvôli ktorej si najčastejšie vyberáme to, čo budeme jesť, patrí medzi najvýznamnejšie:

 1. Glykemická hodnota,
 2. Úroveň stráviteľnosti,
 3. Vplyv na acidobázickú rovnováhu,
 4. Termický vplyv,
 5. Kvalita energií.

Jedná sa o parametre, ktoré vedia výrazným spôsobom ovplyvňovať správanie metabolizmu i celého zdravia. Pri dobrej orientácii v týchto charakteristikách budeme schopní z ich vzájomných kombinácií vytvoriť systém stravovania, ktorý povedie správanie nášho organizmu presne tam, kam požadujeme.

V praxi to vyzerá tak, že so správnymi znalosťami môžeme úspešne ovplyvňovať celý náš metabolizmus.

A to zďaleka nie je všetko.

Pokiaľ tento spôsob holistického uvažovania aplikujeme na ľudské zdravie, zistíme, že stravou môžeme nielen predchádzať vzniku rôznych zdravotných problémov, ale dokonca ich aj riešiť (liečiť).

Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko:

- Máme seriózne vedecky potvrdené, že obsah a kvalita bielkovín a pomery niektorých minerálov (najviac vápnika) priamo ovplyvňujú metabolizmus v kostnej hmote.

Stravou tak máme schopnosť ovplyvniť napríklad hustotu kostí. A to ako na preventívnej úrovni, kedy jednoducho vhodne koncipovanou stravou zabránime vzniku rednutia kostí, tak aj na úrovni riešenia situácie osteopénie či osteoporózy samotnej.

- Srdcovo-cievne choroby sú tichým a súčasne najväčším zabijakom.

Najviac ľudí sa stretáva s prejavmi aterosklerózy. Vieme, že tento postupne vznikajúci stav kôrnatenia tepien a ciev je aj napriek neustálemu popieraniu zo strany ortodoxnej medicíny zvrátiteľný. Kľúčovú úlohu zohráva strava, konkrétne množstvo a kvalita bielkovín a tukov, obsah antioxidantov, plus niekoľko ďalších faktorov (pohyb, emočný stres, acidobázická rovnováha). V praxi to znamená, že vhodnou zmenou stravovania sa po určitej dobe dočkáme výrazného zlepšenia stavu ciev, čím zabránime vzniku často sa vyskytujúcich infarktov alebo mozgových mŕtvíc.

- Cukrovka, konkrétne druhého typu, je považovaná za masovú epidémiu modernej doby.

Aj tu máme dokázané, že hlavným vinníkom je strava. Mať stav inzulínovej rezistencie či diabetu pod kontrolou riadeným jedálničkom dnes vie každý takto postihnutý. Akonáhle ale vyhlásite, že je možné cukrovku stravou vyliečiť, ste v západnej časti civilizácie považovaní za kacíra. Ako je teda možné, že napríklad ajurvéda alebo tradičná čínska medicína si s týmito stavmi vie v prevažnej väčšine prípadov pomocou stravy poradiť?

Podobných príkladov môžeme uviesť prakticky nespočetné množstvo. Niektoré poruchy imunitného systému, zápalové choroby, dysfunkcia tráviaceho traktu, dermatitídy, kĺbové, svalové či neurologické problémy… Tieto všetky majú priamu súvislosť so stravovaním. Toto poznanie dosiahneme iba v situácii, keď pripustíme, že strava nás neovplyvňuje iba a len cez príjem živín a energie.

Holistický prístup k zdraviu ale nie je obmedzený iba na stravu. Aby sme sa mohli baviť o skutočne celostnom spôsobe uvažovania, je nevyhnutné človeka vnímať tak, ako existuje. Teda so všetkými faktormi, ktoré naňho pôsobia:

 1. Kvalita vzduchu,
 2. Spánkový režim,
 3. Emočný stres,
 4. Úroveň pohybovej aktivity,
 5. Genetické predispozície.

Strava je iba jedným z nich.

Ľudská snaha odhadnúť, v akom významnom percentuálnom zastúpení nás ovplyvňuje, je vcelku zbytočná. Či sa jedná o 20%, 30% alebo 40%, nie je až také podstatné. Dôležité je vedieť zasadiť ju do kontextu s ďalšími faktormi a vytvoriť systém, ktorý môžeme označiť ako ucelený. Teda celostný, holistický. Taký, u ktorého si budeme vedomí, že všetko súvisí so všetkým:

 • Ak sa budeme pohybovať v prostredí znečisteného ovzdušia, organizmu sa to nebude páčiť a zareaguje v duchu individuality po svojom - zvýšená úroveň oxidačného stresu spôsobí poruchy imunitného systému alebo zvýšenú únavu. Samotná strava tento problém nevyrieši.
 • Ak nebudeme rešpektovať spánkové biorytmy, ktoré úplne zásadným spôsobom hovoria do fungovania každej bunky nášho tela, organizmus sa odmení popri zvýšenej únave odklonom od rovnováhy v oblasti hormonálnej regulácie. Ani v tomto prípade nebude mať strava priamy vplyv na zlepšenie situácie.
 • Každodenná produkcia stresu v podobe rôznych emócií, ktorých príčinou sú najčastejšie pracovné či súkromné medziľudské vzťahy, má priamy vzťah so vznikom širokého spektra zdravotných komplikácií od tráviacich problémov až po migrény. Strava vie niektoré tieto prejavy zmierniť, nikdy ich ale sama o sebe nevyrieši.
 • Akonáhle skĺzneme do každodenného stereotypu, ktorého súčasťou nie je takmer žiadny pohyb, organizmus na všetkých úrovniach začne chátrať. Trpí kĺbový aparát, lymfatický systém, hormonálna regulácia, systém trávenia ... Stravou nemáme šancu akokoľvek nahradiť fyzickú aktivitu.

Z tejto pozície je jednoduché si odvodiť, že na nastolenie rovnováhy a optimálneho fungovania organizmu je potrebné kalkulovať s každým faktorom.

Obrázok celistvosti poskladáme jedine tak, že použijeme všetky časti skladačky, nie iba jednu jedinú.

Tieto princípy sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia všetkých kurzov, ktoré organizujeme. Každý kurz ich ponúka v inom rozsahu az odlišných uhlov pohľadu.

Naučiť sa uvažovať holisticky je jednoduché. Stačí na to rešpektovať všetky známe zákonitosti prírody a byť dobrým pozorovateľom toho, akým spôsobom na všetky podnety naše telo reaguje.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Miluše Heryšerová

www.chemikvkuchyni.cz

Keďže som chemický technológ a profesionálne sa venujem aj oznamovaniu potravinových doplnkov, štúdium a posudzovanie jednotlivých zložiek v potravinách alebo potravinových doplnkoch je mojím každodenným chlebom. Hoci viem, prečo sa niektoré látky pridávajú do potravín a aké vlastnosti im dodávajú, mojím hlavným cieľom bolo vyhnúť sa týmto zložkám v potravinách. Chcela som si však rozšíriť vedomosti a pochopiť, ako ľudské telo hospodári s rôznymi makro a mikro zložkami a aký to má vplyv na naše telo, preto som dlho a ťažko hľadala rozšírené vzdelanie, ktoré by mi pomohlo pochopiť vzťah medzi tým, čo jeme, a ľudským zdravím. Zároveň som chcel byť schopný vytvoriť vyváženú stravu pre ľudí s individuálnymi požiadavkami. Som veľmi rada, že som sa rozhodla absolvovať diaľkový kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý mi umožnil nahliadnuť na potraviny z pohľadu východnej aj západnej kultúry a hlavne mi pomohol pochopiť, ako a prečo obohatiť svoj jedálniček o určité potraviny v súvislosti s ľudskými chorobami alebo potravinovými intoleranciami.Chcela by som veľmi pekne poďakovať pánovi Jelínkovi za vytvorenie kurzu, ktorý absolútne splnil moje očakávania, za celú organizáciu, obsah kurzu, zrozumiteľnosť jednotlivých tém a moderný koncept celého kurzu. Zároveň oceňujem možnosť vyskúšať si prípravu menu v praxi pomocou hry ZOF. Určite sa chcem ďalej vzdelávať v ďalších témach a pokračovať v ďalších kurzoch pod vedením pána Jelínka.

Mária Rusnáková

Kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky som si vybral po veľmi dôkladnom prieskume trhu. Keďže tento kurz bol svojím rozsahom a informačnými oblasťami bezkonkurenčný, moje rozhodnutie bolo jednoduché a jasné. Kurz mi poskytol presne to, čo som hľadal, celkový pohľad na odvetvie výživového poradenstva. Veľmi ma potešili informácie o tradičnej čínskej medicíne, ajurvéde a o vegánstve a avitariánstve. Počas štúdia som mal prístup do študentskej poradne, čo som využil a bol som príjemne prekvapený, koľko zaujímavých informácií som tam našiel. Keby som sa mal rozhodnúť znova, určite by som neváhal.

Tatiana Benčeková

www.tatianabencekova.sk

Otázkami o výžive a zdravom životnom štýle sa zaoberám už veľmi dlho a chcela som si rozšíriť svoje vedomosti a doplniť informácie, k čomu mi pomohla účasť na kurze pána Martina Jelínka: "Poradca pre výživu a výživové doplnky". Tento kurz je veľkým prínosom pre tých, ktorí sa chcú pozrieť na výživu z viacerých uhlov pohľadu a zlepšiť svoje vedomosti. Pán Jelínek je lektorom, ktorý vás prevedie celou škálou z hľadiska výživy, zdravia, holistického pohľadu na výživové doplnky, ako aj prepojenia výživy s duševnou stránkou človeka. Nevynechal ani oblasť TČM a ajurvédy, čo nie je v našom západnom svete bežné, donúti vás premýšľať iným smerom, na ktorý nie sme zvyknutí. Každému môžem len odporučiť, aby kurz absolvoval a dospel k záveru, že najlepšie pre každého je zdravý rozum a zavedenie jednoduchosti vo všetkých aspektoch života, výživu nevynímajúc.U pána Jelínka je vidieť nadhľad a cítiť zanietenie pre vec, či už vo forme školení, kníh, prednášok.Veľkým plusom tohto kurzu je možnosť štúdia online priamo z domu a obrovskou výhodou je, že môžete študovať aj zo zahraničia.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu