Západná časť sveta, ktorého sme súčasťou, vníma realitu z historicko-kultúrnych dôvodov špecifickým spôsobom. Takým, ktorý má napríklad v oblasti zdravia tendenciu riešiť problémy formou priamočiareho potláčania príznakov, nie ich príčin.

V oblasti stravovania napríklad vnímame potraviny predovšetkým ako zdroj energie a živín.

U tohto obmedzeného spôsobu nazerania na svet sme navyše typickí tým, že máme snahu všetko rozpitvávať do najmenšieho detailu. Máme pocit, že čím hlbšie znalosti v danej oblasti máme, tým väčšími odborníkmi sa stávame. Pre túto situáciu sa skvele hodí chronicky známe príslovie

„Pre samé stromy nevidíme les“.

V dnešnej dobe je pre západnú časť sveta typická hlúpa snaha hľadať v jedle čo najviac živín, riešiť ich vzájomné pomery, alebo sa zameriavať na obsah potenciálne škodlivých látok. Stačí sa len rozhliadnuť a chvíľu sledovať, čo populáciu pri strave zaujíma najviac:

1. Obsah aditív - žijeme v dobe jedovej,

2. Prítomnosť lepku - máme nezmyselný strach z celiakie,

3. Zastúpenie cukrov - masovo rastie spotreba náhradných sladidiel.

4. Obsah tukov – umelo vyvolaná vlna strachu nás vedie k preferencii vysokosacharidových jedál.

Trpíme prevádzkovou slepotou, ktorá sa u záujemcov o racionálne stravovanie prejavuje tým, že sa jednoducho zameriavame iba jedným smerom. Strava je ale podstatne štedrejšia a ponúka oveľa širší potenciál, než len prísun energie a živín. Každá potravina disponuje množstvom ďalších vlastností. Ak opomenieme samotnú chuť, kvôli ktorej si najčastejšie vyberáme to, čo budeme jesť, patrí medzi najvýznamnejšie:

 1. Glykemická hodnota,
 2. Úroveň stráviteľnosti,
 3. Vplyv na acidobázickú rovnováhu,
 4. Termický vplyv,
 5. Kvalita energií.

Jedná sa o parametre, ktoré vedia výrazným spôsobom ovplyvňovať správanie metabolizmu i celého zdravia. Pri dobrej orientácii v týchto charakteristikách budeme schopní z ich vzájomných kombinácií vytvoriť systém stravovania, ktorý povedie správanie nášho organizmu presne tam, kam požadujeme.

V praxi to vyzerá tak, že so správnymi znalosťami môžeme úspešne ovplyvňovať celý náš metabolizmus.

A to zďaleka nie je všetko.

Pokiaľ tento spôsob holistického uvažovania aplikujeme na ľudské zdravie, zistíme, že stravou môžeme nielen predchádzať vzniku rôznych zdravotných problémov, ale dokonca ich aj riešiť (liečiť).

Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko:

- Máme seriózne vedecky potvrdené, že obsah a kvalita bielkovín a pomery niektorých minerálov (najviac vápnika) priamo ovplyvňujú metabolizmus v kostnej hmote.

Stravou tak máme schopnosť ovplyvniť napríklad hustotu kostí. A to ako na preventívnej úrovni, kedy jednoducho vhodne koncipovanou stravou zabránime vzniku rednutia kostí, tak aj na úrovni riešenia situácie osteopénie či osteoporózy samotnej.

- Srdcovo-cievne choroby sú tichým a súčasne najväčším zabijakom.

Najviac ľudí sa stretáva s prejavmi aterosklerózy. Vieme, že tento postupne vznikajúci stav kôrnatenia tepien a ciev je aj napriek neustálemu popieraniu zo strany ortodoxnej medicíny zvrátiteľný. Kľúčovú úlohu zohráva strava, konkrétne množstvo a kvalita bielkovín a tukov, obsah antioxidantov, plus niekoľko ďalších faktorov (pohyb, emočný stres, acidobázická rovnováha). V praxi to znamená, že vhodnou zmenou stravovania sa po určitej dobe dočkáme výrazného zlepšenia stavu ciev, čím zabránime vzniku často sa vyskytujúcich infarktov alebo mozgových mŕtvíc.

- Cukrovka, konkrétne druhého typu, je považovaná za masovú epidémiu modernej doby.

Aj tu máme dokázané, že hlavným vinníkom je strava. Mať stav inzulínovej rezistencie či diabetu pod kontrolou riadeným jedálničkom dnes vie každý takto postihnutý. Akonáhle ale vyhlásite, že je možné cukrovku stravou vyliečiť, ste v západnej časti civilizácie považovaní za kacíra. Ako je teda možné, že napríklad ajurvéda alebo tradičná čínska medicína si s týmito stavmi vie v prevažnej väčšine prípadov pomocou stravy poradiť?

Podobných príkladov môžeme uviesť prakticky nespočetné množstvo. Niektoré poruchy imunitného systému, zápalové choroby, dysfunkcia tráviaceho traktu, dermatitídy, kĺbové, svalové či neurologické problémy… Tieto všetky majú priamu súvislosť so stravovaním. Toto poznanie dosiahneme iba v situácii, keď pripustíme, že strava nás neovplyvňuje iba a len cez príjem živín a energie.

Holistický prístup k zdraviu ale nie je obmedzený iba na stravu. Aby sme sa mohli baviť o skutočne celostnom spôsobe uvažovania, je nevyhnutné človeka vnímať tak, ako existuje. Teda so všetkými faktormi, ktoré naňho pôsobia:

 1. Kvalita vzduchu,
 2. Spánkový režim,
 3. Emočný stres,
 4. Úroveň pohybovej aktivity,
 5. Genetické predispozície.

Strava je iba jedným z nich.

Ľudská snaha odhadnúť, v akom významnom percentuálnom zastúpení nás ovplyvňuje, je vcelku zbytočná. Či sa jedná o 20%, 30% alebo 40%, nie je až také podstatné. Dôležité je vedieť zasadiť ju do kontextu s ďalšími faktormi a vytvoriť systém, ktorý môžeme označiť ako ucelený. Teda celostný, holistický. Taký, u ktorého si budeme vedomí, že všetko súvisí so všetkým:

 • Ak sa budeme pohybovať v prostredí znečisteného ovzdušia, organizmu sa to nebude páčiť a zareaguje v duchu individuality po svojom - zvýšená úroveň oxidačného stresu spôsobí poruchy imunitného systému alebo zvýšenú únavu. Samotná strava tento problém nevyrieši.
 • Ak nebudeme rešpektovať spánkové biorytmy, ktoré úplne zásadným spôsobom hovoria do fungovania každej bunky nášho tela, organizmus sa odmení popri zvýšenej únave odklonom od rovnováhy v oblasti hormonálnej regulácie. Ani v tomto prípade nebude mať strava priamy vplyv na zlepšenie situácie.
 • Každodenná produkcia stresu v podobe rôznych emócií, ktorých príčinou sú najčastejšie pracovné či súkromné medziľudské vzťahy, má priamy vzťah so vznikom širokého spektra zdravotných komplikácií od tráviacich problémov až po migrény. Strava vie niektoré tieto prejavy zmierniť, nikdy ich ale sama o sebe nevyrieši.
 • Akonáhle skĺzneme do každodenného stereotypu, ktorého súčasťou nie je takmer žiadny pohyb, organizmus na všetkých úrovniach začne chátrať. Trpí kĺbový aparát, lymfatický systém, hormonálna regulácia, systém trávenia ... Stravou nemáme šancu akokoľvek nahradiť fyzickú aktivitu.

Z tejto pozície je jednoduché si odvodiť, že na nastolenie rovnováhy a optimálneho fungovania organizmu je potrebné kalkulovať s každým faktorom.

Obrázok celistvosti poskladáme jedine tak, že použijeme všetky časti skladačky, nie iba jednu jedinú.

Tieto princípy sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia všetkých kurzov, ktoré organizujeme. Každý kurz ich ponúka v inom rozsahu az odlišných uhlov pohľadu.

Naučiť sa uvažovať holisticky je jednoduché. Stačí na to rešpektovať všetky známe zákonitosti prírody a byť dobrým pozorovateľom toho, akým spôsobom na všetky podnety naše telo reaguje.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Hana Brabec

www.veghub.cz

Kurz Výživový a doplnkový poradca je naozaj veľmi komplexný, niektoré témy si v hlave usadíte na správne miesto až po niekoľkých mesiacoch. Pred kurzom som mala pocit, že sa o výživu zaujímam, ale počas kurzu som si uvedomila, aká rozsiahla je táto téma. Diskutovali sme o témach, o ktorých som nemala ani potuchy (termálne látky, energetické tendencie, existencia nadbytočnej vlákniny, klíčenie, fermentácia, kontraindikácie doplnkov), ale teraz vidím, aké sú dôležité. Napriek tomu mám pocit, že informácie v kurze sú len základom, na ktorom budem stavať postupným prehlbovaním tém.Veľmi oceňujem komplexný prístup k téme. Hľadal som kurz, ktorý by sa nezameriaval len na prínos makro alebo mikro zložiek. Sám som tušil, že výživa súvisí s psychológiou, že každý človek je individualita, že rovnaká strava v rôznych podmienkach nebude rovnaká, že by sme nemali jesť to isté v zime ako v lete atď. Toto všetko som si overil v tomto kurze. Počas celého kurzu nás pán Jelínek učil, že musíme rešpektovať individualitu človeka, že všetko je relatívne, že každá akcia má svoju reakciu, že problematika výživy musí byť holistická, aby bola účinná, a že prílišné zovšeobecňovanie môže ublížiť. Sám som to zažil ako klient, keď som bol po zjednodušených radách výživového poradcu vždy tvrdý a chladný. Bol som nadšený z výuky ZOF, precvičil som si jednotlivé otázky, dostali sa mi pod kožu úplne automaticky a oveľa rýchlejšie, ako keby som sa ich učil čisto teoreticky. Často sa vyskytol "problém", s ktorým som sa mohol stretnúť v praxi, tu som sa mohol pohrať s tým, ako ho vyriešiť, a vďaka tomu som sa naučil opäť niečo nové. Je to niečo ako škola hrou. Prínosom boli aj recepty, ktoré mi pomohli "variť", keď som stratila inšpiráciu.Okrem vyššie uvedených výhod mal kurz pre mňa ešte jednu obrovskú výhodu, a to možnosť študovať online. Dôvodom je, že som sa počas kurzu sťahoval do iného mesta (100 km) a nebolo by možné, aby som stále dochádzal.

Mgr. Petra Kuderová

Kurz výživy a suplementácie Poradca Mgr. Martina Jelinka som si vybrala najmä kvôli svojim deťom. Chcela som si rozšíriť vedomosti o zdravej výžive a získať nové informácie o zložení potravín, ktoré podávam svojim deťom. Počas kurzu som získal tieto informácie v komplexnej a úplnej forme a vďaka seminárom aj zábavnou formou. Hoci som pôvodne nemal v úmysle sám poskytovať výživové poradenstvo, záujem mojich priateľov a širšej komunity ma uistil, že môžem spojiť svoje záľuby s prácou a odovzdávať získané vedomosti ďalej. Priebeh výučby Mgr. Jelinekov kurz môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí sa chcú v tejto oblasti vzdelávať, a tým, ktorí chcú v tejto oblasti pracovať. Podľa môjho názoru je tento kurz najkomplexnejší z hľadiska svojho širokého záberu na českom trhu.

Lenka Cozlovschii

Absolvovanie tohto kurzu bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Ako celiatik s intoleranciou laktózy som si myslela, že už o výžive niečo viem, pretože som bola nútená intenzívne sa zaujímať o to, čo denne jem, ale nedá sa opísať, kam som sa dostala na konci kurzu, pokiaľ ide o všeobecný prehľad o svete výživy.Kedysi som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, ale teraz si viem odvodiť, čo by mohla byť pravda. Preto pre mňa nie je problém oboznámiť sa s množstvom informácií, ktoré sú dnes ľuďom k dispozícii.Vzdelávanie v oblasti výživy považujem za celoživotný proces, a preto nemôžem povedať, že už viem všetko. Teraz však už viem nielen to, čo je správne, ale aj prečo, a to je oveľa dôležitejšie ako len slepo počúvať niekoho rady.Nakoniec sa mi polročný kurz zdal krátky a bolo mi ľúto, že už nepokračuje, pretože chuť vzdelávať sa v tejto oblasti je teraz stokrát väčšia ako na začiatku a za to vďačím vynikajúcej lektorke a tvorkyni tohto kurzu Mgr. Martin Jelínek.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu