Kurzy ATAC

Štúdium v duchu holistického prístupu

Západná časť sveta, ktorého sme súčasťou, vníma realitu z historicko-kultúrnych dôvodov špecifickým spôsobom. Takým, ktorý má napríklad v oblasti zdravia tendenciu riešiť problémy formou priamočiareho potláčania príznakov, nie ich príčin.

V oblasti stravovania napríklad vnímame potraviny predovšetkým ako zdroj energie a živín.

U tohto obmedzeného spôsobu nazerania na svet sme navyše typickí tým, že máme snahu všetko rozpitvávať do najmenšieho detailu. Máme pocit, že čím hlbšie znalosti v danej oblasti máme, tým väčšími odborníkmi sa stávame. Pre túto situáciu sa skvele hodí chronicky známe príslovie

„Pre samé stromy nevidíme les“.

V dnešnej dobe je pre západnú časť sveta typická hlúpa snaha hľadať v jedle čo najviac živín, riešiť ich vzájomné pomery, alebo sa zameriavať na obsah potenciálne škodlivých látok. Stačí sa len rozhliadnuť a chvíľu sledovať, čo populáciu pri strave zaujíma najviac:

1. Obsah aditív - žijeme v dobe jedovej,

2. Prítomnosť lepku - máme nezmyselný strach z celiakie,

3. Zastúpenie cukrov - masovo rastie spotreba náhradných sladidiel.

4. Obsah tukov – umelo vyvolaná vlna strachu nás vedie k preferencii vysokosacharidových jedál.

Trpíme prevádzkovou slepotou, ktorá sa u záujemcov o racionálne stravovanie prejavuje tým, že sa jednoducho zameriavame iba jedným smerom. Strava je ale podstatne štedrejšia a ponúka oveľa širší potenciál, než len prísun energie a živín. Každá potravina disponuje množstvom ďalších vlastností. Ak opomenieme samotnú chuť, kvôli ktorej si najčastejšie vyberáme to, čo budeme jesť, patrí medzi najvýznamnejšie:

 1. Glykemická hodnota,
 2. Úroveň stráviteľnosti,
 3. Vplyv na acidobázickú rovnováhu,
 4. Termický vplyv,
 5. Kvalita energií.

Jedná sa o parametre, ktoré vedia výrazným spôsobom ovplyvňovať správanie metabolizmu i celého zdravia. Pri dobrej orientácii v týchto charakteristikách budeme schopní z ich vzájomných kombinácií vytvoriť systém stravovania, ktorý povedie správanie nášho organizmu presne tam, kam požadujeme.

V praxi to vyzerá tak, že so správnymi znalosťami môžeme úspešne ovplyvňovať celý náš metabolizmus.

A to zďaleka nie je všetko.

Pokiaľ tento spôsob holistického uvažovania aplikujeme na ľudské zdravie, zistíme, že stravou môžeme nielen predchádzať vzniku rôznych zdravotných problémov, ale dokonca ich aj riešiť (liečiť).

Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko:

- Máme seriózne vedecky potvrdené, že obsah a kvalita bielkovín a pomery niektorých minerálov (najviac vápnika) priamo ovplyvňujú metabolizmus v kostnej hmote.

Stravou tak máme schopnosť ovplyvniť napríklad hustotu kostí. A to ako na preventívnej úrovni, kedy jednoducho vhodne koncipovanou stravou zabránime vzniku rednutia kostí, tak aj na úrovni riešenia situácie osteopénie či osteoporózy samotnej.

- Srdcovo-cievne choroby sú tichým a súčasne najväčším zabijakom.

Najviac ľudí sa stretáva s prejavmi aterosklerózy. Vieme, že tento postupne vznikajúci stav kôrnatenia tepien a ciev je aj napriek neustálemu popieraniu zo strany ortodoxnej medicíny zvrátiteľný. Kľúčovú úlohu zohráva strava, konkrétne množstvo a kvalita bielkovín a tukov, obsah antioxidantov, plus niekoľko ďalších faktorov (pohyb, emočný stres, acidobázická rovnováha). V praxi to znamená, že vhodnou zmenou stravovania sa po určitej dobe dočkáme výrazného zlepšenia stavu ciev, čím zabránime vzniku často sa vyskytujúcich infarktov alebo mozgových mŕtvíc.

- Cukrovka, konkrétne druhého typu, je považovaná za masovú epidémiu modernej doby.

Aj tu máme dokázané, že hlavným vinníkom je strava. Mať stav inzulínovej rezistencie či diabetu pod kontrolou riadeným jedálničkom dnes vie každý takto postihnutý. Akonáhle ale vyhlásite, že je možné cukrovku stravou vyliečiť, ste v západnej časti civilizácie považovaní za kacíra. Ako je teda možné, že napríklad ajurvéda alebo tradičná čínska medicína si s týmito stavmi vie v prevažnej väčšine prípadov pomocou stravy poradiť?

Podobných príkladov môžeme uviesť prakticky nespočetné množstvo. Niektoré poruchy imunitného systému, zápalové choroby, dysfunkcia tráviaceho traktu, dermatitídy, kĺbové, svalové či neurologické problémy… Tieto všetky majú priamu súvislosť so stravovaním. Toto poznanie dosiahneme iba v situácii, keď pripustíme, že strava nás neovplyvňuje iba a len cez príjem živín a energie.

Holistický prístup k zdraviu ale nie je obmedzený iba na stravu. Aby sme sa mohli baviť o skutočne celostnom spôsobe uvažovania, je nevyhnutné človeka vnímať tak, ako existuje. Teda so všetkými faktormi, ktoré naňho pôsobia:

 1. Kvalita vzduchu,
 2. Spánkový režim,
 3. Emočný stres,
 4. Úroveň pohybovej aktivity,
 5. Genetické predispozície.

Strava je iba jedným z nich.

Ľudská snaha odhadnúť, v akom významnom percentuálnom zastúpení nás ovplyvňuje, je vcelku zbytočná. Či sa jedná o 20%, 30% alebo 40%, nie je až také podstatné. Dôležité je vedieť zasadiť ju do kontextu s ďalšími faktormi a vytvoriť systém, ktorý môžeme označiť ako ucelený. Teda celostný, holistický. Taký, u ktorého si budeme vedomí, že všetko súvisí so všetkým:

 • Ak sa budeme pohybovať v prostredí znečisteného ovzdušia, organizmu sa to nebude páčiť a zareaguje v duchu individuality po svojom - zvýšená úroveň oxidačného stresu spôsobí poruchy imunitného systému alebo zvýšenú únavu. Samotná strava tento problém nevyrieši.
 • Ak nebudeme rešpektovať spánkové biorytmy, ktoré úplne zásadným spôsobom hovoria do fungovania každej bunky nášho tela, organizmus sa odmení popri zvýšenej únave odklonom od rovnováhy v oblasti hormonálnej regulácie. Ani v tomto prípade nebude mať strava priamy vplyv na zlepšenie situácie.
 • Každodenná produkcia stresu v podobe rôznych emócií, ktorých príčinou sú najčastejšie pracovné či súkromné medziľudské vzťahy, má priamy vzťah so vznikom širokého spektra zdravotných komplikácií od tráviacich problémov až po migrény. Strava vie niektoré tieto prejavy zmierniť, nikdy ich ale sama o sebe nevyrieši.
 • Akonáhle skĺzneme do každodenného stereotypu, ktorého súčasťou nie je takmer žiadny pohyb, organizmus na všetkých úrovniach začne chátrať. Trpí kĺbový aparát, lymfatický systém, hormonálna regulácia, systém trávenia ... Stravou nemáme šancu akokoľvek nahradiť fyzickú aktivitu.

Z tejto pozície je jednoduché si odvodiť, že na nastolenie rovnováhy a optimálneho fungovania organizmu je potrebné kalkulovať s každým faktorom.

Obrázok celistvosti poskladáme jedine tak, že použijeme všetky časti skladačky, nie iba jednu jedinú.

Tieto princípy sú neoddeliteľnou súčasťou štúdia všetkých kurzov, ktoré organizujeme. Každý kurz ich ponúka v inom rozsahu az odlišných uhlov pohľadu.

Naučiť sa uvažovať holisticky je jednoduché. Stačí na to rešpektovať všetky známe zákonitosti prírody a byť dobrým pozorovateľom toho, akým spôsobom na všetky podnety naše telo reaguje.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Helena Dlouhá

O výživu som sa začala zaujímať asi pred 30 rokmi... vydala som sa a zaujímala som sa o varenie. Hľadal som súvislosti - prečo, ako a podobne :). Vtedy sa hľadanie začalo papierovými kuchárskymi knihami - Mudr Jonáš, pokračovalo rôznymi vegetariánskymi a makrobiotickými kuchárskymi knihami... prechádzalo sa rôznymi obdobiami, rôznymi skúsenosťami a hľadali sa zaujímavé súvislosti. Medzi naším jedlom a našou mysľou. Veľmi ma zaujali obe. Vytvoriť vyvážený celok zo všetkých rôznych informácií od rôznych autorov však nie je jednoduché. Každý človek je iný, čo je pravda pre jedného, je nemožné pre druhého, a je toľko právd o výžive, každá iná... časom ma to priviedlo k istej rezignácii. Ale všetko má svoj čas. O Martinovi Jelínkovi som sa dozvedel od priateľa. A po čase som sa prihlásil na jeho kurz. Na náhody veľmi neverím, takže ďakujem, osude. Pretože Martin Jelínek dokázal zo všetkých kúskov, ktoré som mal v sebe, poskladať kompletný a funkčný obraz. Všetko do seba zapadalo ako puzzle. Som pochybovačný človek, skôr než niečo prijmem za svoje, pozriem sa na to z viacerých strán a chcem vedieť prečo a ako. Som si istý, že časom prídu ďalšie, nové otázky, ale už teraz viem, v akom kontexte sa budem snažiť na ne odpovedať. V čom ma kurz výživového poradenstva veľmi oslovil? Z celkového pohľadu. Neublížilo to žiadnej škole výživy, žiadnemu autorovi. Martin Jelínek nikoho neodsudzuje ani nevyvyšuje. Používa logiku - ale jeho logika je dobrá pri veciach, ktoré sú nespočítateľné a nemerateľné, všetkého je tak akurát... Zo začiatku bolo ťažké vytušiť, aký osobný výživový postoj Martin Jelínek vlastne zastáva. Myslím, že dnes mám nápad - a chápem, prečo náš učiteľ zostáva v niektorých veciach taký nestranný. Je cenné, ak si na vec vytvoríme vlastný názor , neovplyvnený názormi učiteľa. V ideálnom prípade by mal učiteľ len pomôcť udržať naše myslenie v určitom rámci. Takže v tomto zmysle sme mali ideálneho učiteľa... a aj v iných ohľadoch :) Vďaka kurzu som zistila, že rezignácia na čokoľvek nemá v mojom živote miesto, že ma výživa baví a že s ňou chcem ďalej niečo robiť. Nie je to úžasné?

Symůnková Miloslava

Kurz "Poradca pre výživu a výživové doplnky" bol naozaj skvelý a bol pre mňa veľkým prínosom v profesionálnom aj osobnom živote. Nasledoval kurz "Výživa detí". Za tento komplexný, ucelený prístup z oboch kurzov by som sa chcel poďakovať Mgr. Som veľmi vďačný za tento kurz. Zaujala ma jedinečná metóda výučby - používanie myšlienkových máp. Vďaka skvelému lektorovi som sa naučila pozerať na človeka ako na celok a ako je možné ovplyvniť stravou a správnym životným štýlom zdravie človeka. O tom, ako sa v tejto oblasti darí, hovorí pán Mgr. Mgr. Jelínek je skvelý profesionál, svoje kurzy vedie veľmi premyslene, zrozumiteľne a osobne. Dokonca aj vo veku 58 rokov som úspešne dokončil kurz, je pravda, že na začiatku bol kurz dosť náročný, ale všetko sa dá zvládnuť s pomocou vzdelávacieho systému "ATAC Courses" a priateľského lektora. Určite odporúčam všetky kurzy pána Jelínka všetkým, ktorí sa zaujímajú o zdravé, vyvážené a jedinečné stravovanie!

Mgr. Pavlína Knittlová

Ďakujeme Mgr. Martinovi Jelínkovi za jeho komplexný pohľad na stravovanie a výživu jednotlivca. Naučil nás pristupovať ku klientom čo najkomplexnejšie - a to je jediná vec, ktorá dlhodobo funguje. Ďakujeme.