Kurzy ATAC

Chronický únavový syndróm

Únavový syndróm postihuje čoraz viac ľudí na celom svete. V minulosti sa prejavy tohto ochorenia označovali ako "syndróm chronickej neuroendokrinnoimunitnej dysfunkcie" alebo "myalgická encefalomyelitída", najčastejšie sa ale prezentuje "chronický únavový syndróm".

Najčastejšie sa vyznačuje:

 • pocity hlbokého a dlhotrvajúceho vyčerpania,
 • poruchami spánku,
 • zlým sústredením,
 • depresiami,
 • bolesťami kĺbov a svalov,
 • bolesťou v krku,
 • zvýšenou teplotou...

Stále sa vedú spory o tom, či je únavový syndróm špecifickým ochorením alebo len súborom nesúvisiacich príznakov.

Konkrétna príčina chronického únavového syndrómu stále nie je známa. Väčšina odborníkov sa však zhoduje, že významnú úlohu zohráva oslabený imunitný systém v kombinácii s fyzickým a psychickým preťažením (približne 60 % postihnutých tvoria alergici). Niektorí postihnutí trpia rôznymi autoimunitnými chorobami (lupus atď.).

Ďalšími možnými a často uvádzanými príčinami môžu byť:

 • stres,
 • poruchy centrálneho nervového systému,
 • poruchy svalového metabolizmu,
 • poruchy spánku atď.

Aby toho nebolo málo, pripisuje sa chronickému únavovému syndrómu aj vplyv:

 • toxínov zo znečisteného prostredia,
 • nízkeho krvného tlaku,
 • abnormálnej hormonálnej aktivity.

Vplyv stravy na chronický únavový syndróm

Vo vzťahu k strave môže chronickú únavu vyvolať nedostatok akýchkoľvek nutričných látok. Preto by sa pri snahe podporiť riešenie syndrómu úpravou stravy mali dodržiavať nasledujúce zásady:

1. Najprv je vhodné vykonať analýzu existujúceho stravovania.
To obnáša detailný pohľad na:

A) Zloženie stravy (t. j. kvalitu potravín a pestrosť v ich volbe).

B) Nutričnú kvalitu (sleduje sa obsah všetkých analyzovateľných živín).

Keďže sa chronický únavový syndróm nazýva chronický, znamená to, že nevznikol sám od seba zo dňa na deň, ale metabolizmus musel byť odvádzaný od rovnováhy po dlhšiu dobu. Z toho vyplýva, že analýza stravy by sa mala zamerať na dlhšie časové obdobie.

2. Potom upraviť jedálniček tak, aby vykazoval:

A) Dostatočnú pestrosť vo výbere potravín,

B) Zodpovedajúcu kvalitu konzumovaných potravín,

C) Nutričnú vyváženosť vo všetkých sledovaných parametroch.

Ak sa pri analýze výživy zistí, že niektoré mikroživiny (najmä vitamíny a minerály) sú dlhodobo v nedostatku, je vhodné upraviť ich príjem na mierne vyššiu úroveň z dôvodu snahy o nasýtenie organizmu.

3. Z doplnkovej výživy sa najčastejšie preferujú:

A) Imunomodulačné prípravky - napr. echinacea,

B) Antioxidanty,

C) Adaptogény.

Pri liečbe chronického únavového syndrómu vznikajú dva problémy:

- Ide o chronickú poruchu, preto je potrebné zvážiť časovo náročnejší proces (rádovo mesiace).
- Ide o syndróm, takže sa nerieši jeden problém, ale hneď celý ich súbor. V podstate to znamená, že rovnováha tela a mysle bola narušená na viacerých úrovniach (homeostatické samoregulačné mechanizmy prestali fungovať vo viacerých systémoch).

V praxi toto obnáša nielen nastaviť nový systém správne, ale tiež mať nemalú trpezlivosť s jeho realizáciou a priebežným vyhodnocovaním výsledkov. Toto sa študenti učia v kurze Poradca pre výživu, kde pomocou vzdelávacej aplikácie ZOF vytvárajú modelové stravovacie režimy s cieľom vykázať nutričnú rovnováhu.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Petra Ponocná

Už niekoľko rokov sa ako laik zaujímam o alternatívne spôsoby výživy a ľudské zdravie. Keď sa na mňa začali obracať niektorí priatelia s otázkami o stravovaní, rozhodla som sa, že by bolo dobré absolvovať kvalitné školenie a kurz výživového poradcu, aby som sa naučila niečo nové v oblasti výživy a stravovania, ako aj ľudského zdravia. Keďže k ľudskému zdraviu pristupujem holisticky a nemám rada čiernobiely pohľad na svet, mojím cieľom bolo vybrať si kurz, ktorý by bol aspoň čiastočne v súlade s mojím myslením, ale zároveň dostatočne kritický, komplexný a odborný. Priebeh výučby Mgr. Kurz Martina Jelínka všetky tieto požiadavky k mojej radosti splnil. Nielen to, ale som oveľa lepšie oboznámený s problematikou výživy a doplnkov. Dozvedel som sa tiež veľa nových a veľmi užitočných informácií a samotný kurz obohatil môj osobný rozvoj. Kurz je doslova nabitý informáciami a zahŕňa aj lekcie o ajurvéde a čínskej medicíne. Pán Jelínek nás pomocou vzdelávacích materiálov a videí viedol ku komplexnému uvažovaniu o danom probléme, či už išlo o chorobu, potraviny alebo vitamínové doplnky. Veľmi si cením aj jeho osobný prístup, angažovanosť a ochotu pomôcť a poradiť s čímkoľvek. Chcel by som sa poďakovať Mgr. Chcel by som poďakovať pánovi Jelínkovi a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Jarmila Štěrbová

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa vášho šesťmesačného kurzu pre výživových poradcov. Bol to pohľad do sveta, v ktorom priama logika ukazuje svoju milú tvár. Pochopenie kontextu, ktorý ponúka váš kurz a osobný prístup, prináša možnosť slobody ruka v ruke so zodpovednosťou za všetky vlastné rozhodnutia. Hoci hovorím o telesných procesoch, význam posolstva preniká do nehmotných sfér, a to bolo pre mňa na celom kurze najzaujímavejšie. Ďakujem, bolo mi cťou sa s vami stretnúť.

Petra Glogarová

Veľká vďaka patrí Mgr. Jelínkovi za odborne vedený kurz, profesionalitu, ochotu a priateľský prístup ku všetkým klientom. Kurz a čítanie kníh vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravého životného štýlu.