Nespavosť

Nespavosť je problém, ktorý trápi až tretinu celosvetovej populácie. Nejedná sa len o neschopnosť zaspať, ale aj nemožnosť spať bez častého prebúdzania a nebudiť sa skôr, ako potrebujeme. Pokiaľ problémy so spaním a zaspávaním trvajú iba krátku dobu (niekoľko dní až týždňov), sú často spôsobené stresom. V okamihu, keď sa z nespavosti stane chronická záležitosť, je väčšinou nutná rada odborníka.

Príčiny chronickej nespavosti sú väčšinou rôzne a ťažko rozpoznateľné. Môžu sa za nimi skrývať:

- stravovacie návyky (prejedanie sa, nevhodné diéty, zlá skladba stravy),
- spôsob života (alkohol, striedanie nočných a denných smen),
- niektoré choroby či vedľajšie účinky liekov.
Veľmi častou príčinou je aj nekvalitný matrac alebo vankúš pod hlavou.

Nespavosť sa v bežnom živote prejaví:
- podráždením,
- únavou počas dňa,
- bolesťami hlavy,
- rastúcim stresom.

Klasická liečba sa väčšinou obmedzuje na užívanie liekov na spanie (hypnotiká, benzodiazepíny a pod.), hrozí však u nich nebezpečenstvo vedľajších účinkov a vzniku závislosti.

Základným odporúčaním pre zmiernenie stavu nespavosti je vyrovnanie a ustabilnenie biorytmov. Znamená to predovšetkým pravidelný životný rytmus a presný čas na spánok.

Vplyv stravy na kvalitu spánku

Strava má vplyv na kvalitu spánku, a to hneď na niekoľkých úrovniach:

- Vieme, že nočným biorytmom príliš neprospieva, keď je tráviaci trakt nútený spracovávať väčšie množstvo stravy. Je výhodné preto nejesť krátko pred spaním a zaspávať najlepšie s prázdnym žalúdkom.

- V poslednom jedle pred spaním by mal byť kontrolovaný aj podiel sacharidov, a to predovšetkým cukrov. Spôsobujú väčšie výkyvy hladiny krvného cukru, čo môže mať nežiaduci vplyv na kvalitu spánku.

- Nervová sústava väčšiny ľudí zle reaguje na stimulačné látky. Najčastejšou drogou je kofeín, nežiaduci vplyv môže mať aj alkohol. Ľudia trpiaci nespavosťou by sa im preto mali systematicky vyhýbať.

- Existujú potraviny, ktoré majú naopak na nervovú sústavu tlmiaci a relaxačný účinok. Medzi najznámejšie patrí valeriána, harmanček alebo mučenka. Tieto byliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú uvoľniť organizmus, zmierniť stres a uľahčiť tak zaspávanie.

- Vplyv na fungovanie nervovej sústavy má aj vápnik a horčík, ktorých nerovnováha môže u vnímavých ľudí spôsobiť nespavosť. V týchto prípadoch ale záleží na dominancii sympatického alebo parasympatického režimu u jednotlivca, ktoré určujú, ako s príjmom oboch prvkov pracovať.

- Diskutovanú a v mnohých krajinách obľúbenou látkou je aminokyselina 5-HTP (5-hydroxytryptofán), ktorá zvyšuje tvorbu serotonínu v tele - hormónu navodzujúcemu spánok.

- Medzi najobľúbenejšie látky v doplnkovej výžive patrí melatonín. Tento spánkový hormón má veľmi silný vplyv, jeho užívanie je navyše bezpečné.

Úpravami stravy, ktoré cielia na kvalitu spánkového režimu, sa zaoberáme predovšetkým v kurze Poradca pre výživu. Študenti sa učia upravovať jedálniček tak, aby viedol k harmonickému fungovaniu nervovej sústavy a podporoval optimálne fungovanie nočných biorytmov. Často sa jedná len o drobné úpravy a prácu s nutričnými "detailami", kedy náprava jedného či dvoch faktorov vedie k riešeniu dlhodobého trápenia. Dôležitým pomocníkom sledujúcim kvalitu jedálnička a správnosť celého učebného procesu je výučbová aplikácia ZOF.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová

Zdravému životnému štýlu a kvalitnej výžive sa venujem približne desať rokov. V počiatočnej fáze tohto obdobia sa mi podarilo zbaviť sa tridsiatich kilogramov, ktoré som nazbieral počas školskej dochádzky. Vedela som, že mám za sebou kus práce, ale ešte väčší kus pred sebou - aby som opäť nepribrala, cítila sa dobre, mala radosť z jedla, nemlátila sa a predovšetkým našla udržateľný životný štýl. V minulosti som vyskúšal mnoho prístupov k stravovaniu, ale vždy mi chýbalo zmysluplné prepojenie so správnymi informáciami. Kurz výživy detí som začala navštevovať predovšetkým z profesionálnych dôvodov, ale povinnosť sa mi stala potešením, nové a minulé informácie mi začali do seba zapadať a už teraz viem, že s týmto kurzom neprestanem.Spôsob vedenia kurzu je metodicky veľmi dobre vypracovaný, poskytnuté informácie a odpovede na otázky sú úplné. Pán Jelínek bol nápomocný pri vysvetľovaní, aké otázky sa kladú v súvislosti s tým, čo sa študuje. Veľkým pozitívom celého kurzu je plnenie čiastkových úloh vo vzdelávacej hre ZOF. Študent si môže teoretické informácie hneď prakticky vyskúšať a zistiť, aký vplyv má pripravená potravina na rôzne procesy v ľudskom organizme.

Zuzana Marková

Už keď som hľadal kurz o výžive online, zaujal ma kurz Výživa a suplementácia od spoločnosti ATAC so širokou škálou tém vrátane "alternatívnych" pohľadov na výživu. Od prvej hodiny som vedela, že som si vybrala dobre, a každý deň som sa tešila na to, čo nové sa naučím. Aj keď boli študijné témy odborné, učili sa prirodzeným spôsobom. Veľmi som ocenila aj osobné premyslené príspevky Mgr. Martina Jelínka v oblasti výživy, individuálneho a holistického pohľadu na človeka, ako aj jeho ochotu komunikovať so študentmi a absolventmi kurzu s cieľom ďalej rozvíjať naše poznatky. Aj keď sa mi nechcelo učiť na priebežné testy:-), veľmi som to ocenila pri príprave na záverečný test. Ešte raz vám ďakujem za túto zaujímavú a intenzívnu etapu môjho života.

Vo svete zdravia, fitnes a wellness sa pohybujem už niekoľko rokov. Svoje vedomosti si prehlbujem štúdiom jednotlivých kurzov výživy. Výživa v športe prostredníctvom kurzov Atac ma oslovila, pretože športové aktivity sa stali mojím neodmysliteľným spôsobom relaxácie, oddychu a profesionálnej praxe. Jednou z najdôležitejších zručností výživového poradcu je schopnosť myslieť holisticky v kontexte vedúcom k stanoveným cieľom. Práve túto schopnosť si na kurze cením najviac.Ďakujem Martinovi Jelínkovi za jeho osobitý prístup a pohľad na túto tému a za jeho jedinečné vedenie kurzu.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu