Protizápalová diéta

Pojem "protizápalová diéta" je vo výžive trochu ošemetný. Všeobecne sa vzťahuje k situáciám, keď jedincov trápia rôzne formy zápalov, a existuje presvedčenie, že úprava stravy môže tieto prejavy zmierniť, potlačiť či dokonca odstrániť (vyliečiť). Problém je v tom, že označenie "protizápalová diéta" je príliš všeobecné na to, aby bolo možné ju s úspechom aplikovať na všetky tieto situácie. V základe ide o to, že zápaly sprevádza veľmi široké spektrum rôznych chorôb, ktoré majú odlišné príčiny vzniku, na každú sa tak aplikuje trochu odlišná koncepcia stravy. Fakt, že zápal je ich sprievodným prejavom, v niektorých situáciách ale aj príčinou, vylučuje možnosť jednej univerzálnej diéty.

Pre správne pochopenie situácie je najprv potrebné správne pochopiť význam pojmu "zápal":
Zápal je v podstate prirodzený proces, ktorý je z fyziologického hľadiska obrannou funkciou organizmu. To znamená, že pomáha bojovať proti cudzorodým činiteľom a brániť ho pred poškodením. Povedané ešte inak je spôsobom, ktorým sa telo chráni pred infekciou, chorobou alebo úrazom. Počas zápalovej reakcie sa zvyšuje produkcia bielych krviniek (cytokínov), ktorých úlohou je zápalovú situáciu vyriešiť (potlačiť). Medzi základné príznaky akútneho zápalu patrí bolesť, začervenanie, opuch alebo preteplenie postihnutej časti.

Pokiaľ sa stane, že zápalové reakcie pretrvávajú, vzniká z akútneho zápalu chronický, ktorý potom stojí za vznikom mnohých rôznych zdravotných komplikácií. Zápal (akútny aj chronický) môže prebiehať aj skryto, teda bez znateľných príznakov.

Chronické zápaly sú veľmi nebezpečné hneď z niekoľkých dôvodov:

1. Subjektívne sa ťažko definujú (na rozdiel od aktútnych nebolí a nie sú lokalizované),

2. Sprevádza mnoho chorôb, navyše majú schopnosť zosilňovať ich priebeh,

3. Konvenčná liečba ich nevie riešiť (= neexistujú lieky, ktoré by situáciu vrátili do pôvodného stavu, tieto liečivá len potláčajú príznaky a prejavy).

Vieme, že chronické zápaly sú prítomné pri chorobách, ako sú:

Spektrum faktorov, ktoré sa spolupodieľa na vzniku a rozvoji chronických zápalov, je tiež mnoho:

 • zlá koncepcia stravy,
 • stres,
 • zvýšená fyzická záťaž, prípadne absencia pohybu,
 • užívanie niektorých liekov,
 • porucha rovnováhy v mikrobiote (ústna, črevná, vaginálna...).

Vplyv stravy na zápaly

Existujú potraviny, o ktorých dnes panuje presvedčenie, že ich pravidelná konzumácia vznik zápalov vyvoláva a podporuje (majú prozápalové účinky):

 • alkohol,
 • cukry,
 • vyšší podiel sacharidov v strave,
 • polotovary a konzervy (predovšetkým s obsahom nevhodných aditív),
 • údeniny,
 • prepálené tuky (ako zdroj trans mastných kyselín),
 • grilované a vyprážané potraviny,
 • niektoré formy tukov a olejov (s prebytkom nasýtených alebo omega-6 tukov),
 • proteínové koncentráty (v prebytku).

Súčasne sa prezentujú aj protizápalovo pôsobiace potraviny:

 • zelenina,
 • ovocie v primeranom množstve,
 • oleje lisované za studena (s podmienkou, že pri ich konzumácii dôjde k zachovaniu vhodného pomeru medzi jednotlivými skupinami mastných kyselín, najdôležitejšie sú pomery medzi nasýtenými a nenasýtenými tukmi, a omega-3 a omega-6),
 • vybrané druhy orechov a semien,
 • horká čokoláda,
 • korenie,
 • bylinné čaje, čaj zelený,
 • vybrané druhy húb (s obsahom beta-glukánov),
 • klíčky.

So skupinami potravín, ktoré menované neboli, je potrebné pri snahe potlačiť chronický zápal pracovať uvážlivo. Ich vplyv na prejavy chronických zápalov sa odvíja od ich množstva a formy (spôsobu spracovania).

Upravovať stravu s cieľom podporovať protizápalové podmienky v organizme či priamo potláčať prozápalové reakcie obnáša rešpektovanie radu pravidiel, ktorým sa venujeme vo všetkých kurzoch. Tieto pravidlá vychádzajú z koncepcie celostného prístupu k stravovaniu, ktorá je základom filozofie našej výučby. Cieľom štúdia tak nie je len pochopiť, ako zápaly vznikajú a aké metódy liečby sú používané, ale aj naučiť sa upravovať stravu tak, aby sa stala účinnou súčasťou riešenia problému so zápalmi.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Irena Kašpárková, PhD.

www.fitiren.cz

Absolvovaním kurzu Poradca pre výživu a suplementáciu som získala množstvo podrobných informácií. Páčilo sa mi najmä to, že problematika bola konečne vysvetlená chemicky, čo v mnohých publikáciách, ktoré som čítal, chýbalo. Nakoniec mi niekto vysvetlil, prečo je to tak. V kurze senajde naozaj každý, odborník aj laik. Vďaka dobre navrhnutým testom a metóde myšlienkových máp som si dokázala zapamätať veľa faktov.Budem pokračovať v práci výživového poradcu v telocvični proženy. Myslím, že som sa rozhodla dobre - tento kurz má ohlas a dúfam, že ho budem dobre propagovať na svojej webovej stránke www.fitiren.cz.

Ing. Marcela Krejčířová

Pri hľadaní vhodného kurzu v oblasti zdravej výživy som ocenila možnosť online štúdia, ktoré mi umožnilo zvládnuť kurz aj pri starostlivosti o 2 malé deti - princíp priebežných testov nútil študovať naozaj priebežne.O problematiku zdravej výživy som sa zaujímala už dlhšie, ale až po absolvovaní kurzu som si utriedila informácie v hlave a získala potrebný prehľad. Veľmi som ocenila možnosť oboznámiť sa s rôznymi alternatívnymi trendmi stravovania a tiež možnosť konzultácie s lektorom. Teraz rozmýšľam, ktorý kurz si vyberiem ako ďalší.

Bc. Vojtěch Meier

www.vojtechmeier.cz

Rozhodol som sa absolvovať kurz Poradca pre výživu a doplnky výživy z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že dnešný trh v oblasti výživy a výživového poradenstva je zmätený množstvom niekedy irelevantných informácií a výživoví poradcovia sa rodia ako na bežiacom páse. Z tohto dôvodu som chcel informácie roztriediť a porovnať, aby som mohol pochopiť súvislosti a spojiť si ich. Druhou vecou bolo účelne integrovať moje existujúce služby s mojimi vedomosťami o výžive a zdravom životnom štýle. Kurz absolútne splnil moje očakávania, hoci štúdium bolo dosť náročné. Tento krok bol nakoniec správny. Túto štúdiu odporúčam potenciálnym záujemcom.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu