Kurzy ATAC

Výživa športovcov

Výživa športovcov

Výživa športovcov je veľká a dôležitá téma. Rastúca profesionalizácia športu tlačí na jeho aktérov, aby venovali pozornosť prakticky každému detailu, platí to samozrejme aj o výžive. Faktom je, že strava má na športovú výkonnosť zásadný vplyv, ktorého rozsah sa líši:

1. U jednotlivých športových odvetví.
Je logické, že jedálniček súťažného kulturistu by mal vyzerať úplne inak, než strava maratónca.

2. Vo vzťahu k úrovni záťaže.
Koncepcia výživy sa vždy bude líšiť u športovcov trénujúcich raz denne od športovcov trénujúcich dvoj- a viacfázovo. Pri viacerých tréningových fázach za deň sa zvyšuje energetický výdaj a súčasne znižuje časový priestor na nasýtenie vyčerpaného organizmu. To znamená, že športovec je nútený prijať dostatok všetkého v obmedzenom počte porcií. Zväčšuje sa tak objem ich porcií, zďaleka nie každý je schopný či ochotný sa v praxi prejedať.

3. S ohľadom na individualitu jedince.
Tu platia rovnaké pravidlá, ako u nešportujúcej populácie, tzn. je potrebné snažiť sa pracovať s metabolickým profilovaním a vypozorovať, ako telo reaguje na zmenu stravy v rôznych záťažových situáciách.

Napriek tomu platia pre športovcov všeobecné pravidlá, ktoré by mali byť pri snahe upravovať systém stravovania vždy rešpektované:

A) Kontrolovať energetickú bilanciu

Športovci vydávajú veľa energie, preto je potrebné pozorne sledovať príjem a výdaj energie. V praxi sa bežne stáva, že sa športovec dlhodobo pohybuje vo výraznom energetickom deficite, následky katabolických pochodov potom bývajú katastrofálne:

 • únava,
 • zhoršená regenerácia,
 • zranenia,
 • znižovanie hustoty kostí (s rizikom vzniku únavových zlomenín - častejšie u žien),
 • zníženie výkonnosti,
 • zhoršená imunitná odpoveď so vznikom mnohých porúch imunitného systému.

Vieme, že merať výdaj energie s väčšou presnosťou je komplikované a diskutabilné, na stranu druhú sa v dnešnej dobe rozširuje používanie rôznych športtesterov, ktoré vedia poskytnúť pomerne presný výsledok.

B) Nastaviť vhodný pomer makrozložiek

Obsah makroživín je previazaný s riešením energetickej bilancie. Rieši sa podielové zastúpenie sacharidov, bielkovín a tukov, a to vo dvoch smeroch:

- Prvým je vysokosacharidová koncepcia, kedy hlavným zdrojom energie sú sacharidy (najčastejšie sa prezentuje model energetických pomerov S:B:T - 60: 20:20, kedy podiel sacharidov kolíše v rozmedzí 45-60 % a tukov 20-30 % v súvislosti s typom športu).

- Druhým potom systém nízkosacharidový, kedy sa obmedzujú sacharidy a navyšuje sa podiel tukov ako zdroja "pomalé" energie (pomery S:B:T sú približne 35-45:15-20:30-45).

Pretože výživa nie je až tak úplne jednoduchá, vo voľbe stravovacích režimov ponúka i ďalšie - hovorme im "hybridné" - varianty, ktorých princíp je postavený na striedaní vysokosacharidových a nízkosacharidových fáz. Okrem týchto "hybridov" je možné sa stretávať ešte s názormi o výhodnosti ketogénnych diét v športe (primárne vo vzťahu k vytrvalostným aktivitám). Tieto síce metabolicky fungujú, sú však vo svojej realizácii veľmi náročné.

C) Zaistiť dostatok mikroživín

Vitamínov, minerálov, antioxidantov. Vzhľadom na zvýšenú záťaž sa u niektorých látok (neplatí ale u všetkých) môže ich príjem v porovnaní s nešportujúcou populáciou líšiť aj v nižších násobkoch. Týka sa to predovšetkým vápnika, horčíka, vitamínov C, E, D a B.

U všetkých živín (makro aj mikro) súčasne platí, že popri ich celkovom množstve je potrebné (na rozdiel od nešportujúcej poulácie) počítať aj s rozmiestnením v priebehu dňa, a to v súvislosti s tréningovou záťažou. Povedané inak - je potrebné sledovať, aké množstvo sacharidov, bielkovín, tukov a minerálov športovec prijíma pred záťažou a aké po tréningu.

D) Sledovať kvalitu pitného režimu

Športovci sa vždy viac potia, preto treba klásť dôraz na pitný režim. V situácii nedostatku tekutín vzniká nebezpečná dehydratácia, pri ktorej dochádza k vzniku svalových kŕčov, rýchlej únave a celkovému poklesu výkonnosti.
Okrem potreby dostatočného zavodnenia je hydratácia spojená aj s prísunom niektorých minerálnych látok, ktoré odchádzajú z tela. Ich nedostatok môže spôsobiť rozladenie elektrolytickej rovnováhy, pri ktorej sú typickým prejavom kŕče a zvýšená únava s neschopnosťou podať adekvátny výkon.

Celkové množstvo prijatých tekutín vždy závisí od:

 • hmotnosti tela,
 • teplote okolia, 
 • typu športovej aktivity.

V športovej oblasti sú veľmi populárne iónové nápoje. Tak sú nazývané prakticky všetky tekutiny, ktoré majú schopnosť hydratovať organizmus a dodávať mu rôzne živiny (nie len ióny). Podľa zloženia sa delia do 3 kategórií:

 1. Hypotonické.
  Ich osmolalita sa pohybuje okolo 250 (popr. nižšie) miliosmolov v 1 litri nápoja. Sú určené primárne pre hydratáciu organizmu, nie dodanie živín. V súvislosti so športom sa používajú najviac pred pohybovou aktivitou alebo ako súčasť celodenného pitného režimu.
   
 2. Izotonické.
  Osmolalita sa pohybuje od 250 do 290 miliosmolov v 1 litri nápoje. Používajú sa predovšetkým pri pohybe, pri ktorom dochádza k intenzívnemu poteniu.  
   
 3. Hypertonické.
  Ich osmolalita presahuje 340 (príp. vyššie) miliosmolov v 1 litre nápoje. Ich použitie je smerované prevažne po ukončenie pohybu ako doplnenie energie a základných živín v rýchlo využiteľnej podobe.

Zloženie iónových nápojov sa síce tvári sofistikovane, pri ich voľbe ale myslite na to, že vždy obsahujú zmes syntetických vitamínov a antioxidantov, jednoduchých cukrov a minerálov v rôznom spektre aj kvalite.

E) Rozlišovať súťažné a odpočinkové obdobie.

V tréningovom režime z dôvodu vyššej záťaže organizmus vždy požaduje vyšší príjem energie aj živín. Toto je potrebné rešpektovať vo vzťahu k odpočinkovým fázam, kedy by sa strava mala upravovať predovšetkým smerom k optimalizácii príjmu energie.

Športovou výživou sa kompletne zaoberá kurz Výživa v športe, kde stravu riešime skutočne do detailu. Laická populácia (rekreační, teda nesúťažní športovci) sa základy športovej výživy učia v kurze Cesta k vysnívanej postave. Plnohodnotne sa tejto oblasti ale venujeme aj v polročnom studiu Poradca pre výživu. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého kurzu je snaha naučiť sa vytvárať také stravovacie režimy, ktoré zodpovedajú potrebám športovcov jednotlivých športových odvetví. Na tento účel študenti používajú výukovú aplikáciu ZOF, ktorá vyhodnocuje všetky nevyhnutné nutričné požiadavky a pomáha tak záujemcom dosiahnuť požadované ciele.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martina Sobotíková

Do kurzu som sa neprihlásila z dôvodu, že by som sa chcela stať výživovým poradcom, ale preto, že sa chcem stravovať zdravo a viesť k tomu aj svoje deti. Informácií o výžive, zdravom životnom štýle a pod. je všade okolo veľa. Niekedy až príliš, že sa v nich človek stráca. V kurze som všetky tieto podstatné informácie k výžive našla krásne a prehľadne dávkované v jednotlivých lekciách. Navyše sa kurz venuje aj takým témam, ktorými by mi inak ani nenapadlo sa zaoberať. V tomto smere mi kurz rozšíril obzory. Vďaka novým informáciám som sa tiež vyviedla z niekoľkých omylov v stravovaní. Aj podpora pri štúdiu je veľmi nadštandardná. Akékoľvek doplňujúce otázky som mohla riešiť on-line, prípadne na osobných stretnutiach s lektorom Martinom Jelínkom. Na každom stretnutí som sa dozvedela niečo nové, niekedy prekvapujúce, ale vždy obohacujúce. Ďakujem.

Ing. Barbora Harvišová

Krásne považujeme za krásne, pretože iné veci sú škaredé. Dobré považujeme za dobré, pretože iné veci sú zlé. Bytie vzniká z nebytia a ťažké podopiera ľahké…. S protikladmi sa takto hráme celý život, ale zorientovať sa v dnešnej mediálnej dobe medzi tým, čo je zdravé a čo nezdravé? Základné informácie, ktoré by mali byť učivom na našich školách, chýbajú a my sme potom odkázaní na stravovacie zvyklosti nesúce sa generáciou z rodiny a následne na dostupné zdroje. Je ale to, čo poznám, to správne? „Jednoduchosť a sedliacky rozum“ – jedna z prvých viet, ktorá zaznela v prvej hodine kurzu pána Martina Jelínka. Nič nové, povedala som si, ale čo s tým. Následne ku mne formou denných lekcií prichádzalo množstvo informácií, ktoré neboli vždy práve jednoduché, av polovici kurzu som si znova hovorila, čo s tým ďalej? Ku koncu kurzu sa však tak, ako pán Martin Jelínek sľuboval, kruh uzavrel a tu veľa informácií, o ktorých som si skryto myslela, že nemôžem ani využiť, dnes vnímam ako veľmi bohatý a cenný vstupný materiál, ktorý treba šíriť ďalej. Každý človek je individualita, nachádza sa na inej úrovni svojej životnej cesty a tým pádom, každý potrebuje inú starostlivosť. Pokiaľ vnímate stravu ako liek na takmer všetky dnes hojne rozšírené choroby, a potrebujete pomôcť sa v tejto problematike zorientovať, ste tu správne - presne toto Vám kurz Poradca pre výživu a suplementáciu splní. Navyše budete mať v podobe pána Jelínka nablízku nielen špičkového profesionála, ale aj človeka, ktorý dokáže „len tak mimochodom“ otvoriť vo vás ďalšie témy, ktoré Vás posunú ako človeka vo veľmi krátkom čase o niekoľko životných krokov ďalej. Kurz vnímam jednoznačne ako skvelú životnú investíciu.

Veronika Krčmová

Kurz pána Mgr. Jelínka "Poradca pre výživu a suplementáciu" je presne to, čo som hľadala. Vyhovovala mi online forma štúdia a tvorba myšlienkových máp, vďaka ktorým som sa každý deň na učivo pozrela, a hlavne jeho komplexné pohľad na človeka. Prístup pána Jelínka aj ostatných z kurzu je úplne úžasný, vrelo všetkým odporúčam.