Kurzy ATAC

Výživa športovcov

Výživa športovcov

Výživa športovcov je veľká a dôležitá téma. Rastúca profesionalizácia športu tlačí na jeho aktérov, aby venovali pozornosť prakticky každému detailu, platí to samozrejme aj o výžive. Faktom je, že strava má na športovú výkonnosť zásadný vplyv, ktorého rozsah sa líši:

1. U jednotlivých športových odvetví.
Je logické, že jedálniček súťažného kulturistu by mal vyzerať úplne inak, než strava maratónca.

2. Vo vzťahu k úrovni záťaže.
Koncepcia výživy sa vždy bude líšiť u športovcov trénujúcich raz denne od športovcov trénujúcich dvoj- a viacfázovo. Pri viacerých tréningových fázach za deň sa zvyšuje energetický výdaj a súčasne znižuje časový priestor na nasýtenie vyčerpaného organizmu. To znamená, že športovec je nútený prijať dostatok všetkého v obmedzenom počte porcií. Zväčšuje sa tak objem ich porcií, zďaleka nie každý je schopný či ochotný sa v praxi prejedať.

3. S ohľadom na individualitu jedince.
Tu platia rovnaké pravidlá, ako u nešportujúcej populácie, tzn. je potrebné snažiť sa pracovať s metabolickým profilovaním a vypozorovať, ako telo reaguje na zmenu stravy v rôznych záťažových situáciách.

Napriek tomu platia pre športovcov všeobecné pravidlá, ktoré by mali byť pri snahe upravovať systém stravovania vždy rešpektované:

A) Kontrolovať energetickú bilanciu

Športovci vydávajú veľa energie, preto je potrebné pozorne sledovať príjem a výdaj energie. V praxi sa bežne stáva, že sa športovec dlhodobo pohybuje vo výraznom energetickom deficite, následky katabolických pochodov potom bývajú katastrofálne:

 • únava,
 • zhoršená regenerácia,
 • zranenia,
 • znižovanie hustoty kostí (s rizikom vzniku únavových zlomenín - častejšie u žien),
 • zníženie výkonnosti,
 • zhoršená imunitná odpoveď so vznikom mnohých porúch imunitného systému.

Vieme, že merať výdaj energie s väčšou presnosťou je komplikované a diskutabilné, na stranu druhú sa v dnešnej dobe rozširuje používanie rôznych športtesterov, ktoré vedia poskytnúť pomerne presný výsledok.

B) Nastaviť vhodný pomer makrozložiek

Obsah makroživín je previazaný s riešením energetickej bilancie. Rieši sa podielové zastúpenie sacharidov, bielkovín a tukov, a to vo dvoch smeroch:

- Prvým je vysokosacharidová koncepcia, kedy hlavným zdrojom energie sú sacharidy (najčastejšie sa prezentuje model energetických pomerov S:B:T - 60: 20:20, kedy podiel sacharidov kolíše v rozmedzí 45-60 % a tukov 20-30 % v súvislosti s typom športu).

- Druhým potom systém nízkosacharidový, kedy sa obmedzujú sacharidy a navyšuje sa podiel tukov ako zdroja "pomalé" energie (pomery S:B:T sú približne 35-45:15-20:30-45).

Pretože výživa nie je až tak úplne jednoduchá, vo voľbe stravovacích režimov ponúka i ďalšie - hovorme im "hybridné" - varianty, ktorých princíp je postavený na striedaní vysokosacharidových a nízkosacharidových fáz. Okrem týchto "hybridov" je možné sa stretávať ešte s názormi o výhodnosti ketogénnych diét v športe (primárne vo vzťahu k vytrvalostným aktivitám). Tieto síce metabolicky fungujú, sú však vo svojej realizácii veľmi náročné.

C) Zaistiť dostatok mikroživín

Vitamínov, minerálov, antioxidantov. Vzhľadom na zvýšenú záťaž sa u niektorých látok (neplatí ale u všetkých) môže ich príjem v porovnaní s nešportujúcou populáciou líšiť aj v nižších násobkoch. Týka sa to predovšetkým vápnika, horčíka, vitamínov C, E, D a B.

U všetkých živín (makro aj mikro) súčasne platí, že popri ich celkovom množstve je potrebné (na rozdiel od nešportujúcej poulácie) počítať aj s rozmiestnením v priebehu dňa, a to v súvislosti s tréningovou záťažou. Povedané inak - je potrebné sledovať, aké množstvo sacharidov, bielkovín, tukov a minerálov športovec prijíma pred záťažou a aké po tréningu.

D) Sledovať kvalitu pitného režimu

Športovci sa vždy viac potia, preto treba klásť dôraz na pitný režim. V situácii nedostatku tekutín vzniká nebezpečná dehydratácia, pri ktorej dochádza k vzniku svalových kŕčov, rýchlej únave a celkovému poklesu výkonnosti.
Okrem potreby dostatočného zavodnenia je hydratácia spojená aj s prísunom niektorých minerálnych látok, ktoré odchádzajú z tela. Ich nedostatok môže spôsobiť rozladenie elektrolytickej rovnováhy, pri ktorej sú typickým prejavom kŕče a zvýšená únava s neschopnosťou podať adekvátny výkon.

Celkové množstvo prijatých tekutín vždy závisí od:

 • hmotnosti tela,
 • teplote okolia, 
 • typu športovej aktivity.

V športovej oblasti sú veľmi populárne iónové nápoje. Tak sú nazývané prakticky všetky tekutiny, ktoré majú schopnosť hydratovať organizmus a dodávať mu rôzne živiny (nie len ióny). Podľa zloženia sa delia do 3 kategórií:

 1. Hypotonické.
  Ich osmolalita sa pohybuje okolo 250 (popr. nižšie) miliosmolov v 1 litri nápoja. Sú určené primárne pre hydratáciu organizmu, nie dodanie živín. V súvislosti so športom sa používajú najviac pred pohybovou aktivitou alebo ako súčasť celodenného pitného režimu.
   
 2. Izotonické.
  Osmolalita sa pohybuje od 250 do 290 miliosmolov v 1 litri nápoje. Používajú sa predovšetkým pri pohybe, pri ktorom dochádza k intenzívnemu poteniu.  
   
 3. Hypertonické.
  Ich osmolalita presahuje 340 (príp. vyššie) miliosmolov v 1 litre nápoje. Ich použitie je smerované prevažne po ukončenie pohybu ako doplnenie energie a základných živín v rýchlo využiteľnej podobe.

Zloženie iónových nápojov sa síce tvári sofistikovane, pri ich voľbe ale myslite na to, že vždy obsahujú zmes syntetických vitamínov a antioxidantov, jednoduchých cukrov a minerálov v rôznom spektre aj kvalite.

E) Rozlišovať súťažné a odpočinkové obdobie.

V tréningovom režime z dôvodu vyššej záťaže organizmus vždy požaduje vyšší príjem energie aj živín. Toto je potrebné rešpektovať vo vzťahu k odpočinkovým fázam, kedy by sa strava mala upravovať predovšetkým smerom k optimalizácii príjmu energie.

Športovou výživou sa kompletne zaoberá kurz Výživa v športe, kde stravu riešime skutočne do detailu. Laická populácia (rekreační, teda nesúťažní športovci) sa základy športovej výživy učia v kurze Cesta k vysnívanej postave. Plnohodnotne sa tejto oblasti ale venujeme aj v polročnom studiu Poradca pre výživu. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého kurzu je snaha naučiť sa vytvárať také stravovacie režimy, ktoré zodpovedajú potrebám športovcov jednotlivých športových odvetví. Na tento účel študenti používajú výukovú aplikáciu ZOF, ktorá vyhodnocuje všetky nevyhnutné nutričné požiadavky a pomáha tak záujemcom dosiahnuť požadované ciele.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Tereza Kurfiřtová

V súčasnosti je ponuka podobných kurzov veľmi široká a pri objednávaní cez internet sa človek bojí, aby sa nespálil. Keď sa mi vo vyhľadávači objavil kurz Poradca pre výživu a suplementáciu od pána Jelínka, rozhodla som sa naň prihlásiť po vypočutí v relácii Sama doma ČT. Tak ako bol jeho výklad prirodzený a zrozumiteľný, keď som navštívil štúdio Českej televízie, tak boli zrozumiteľné aj jeho prednášky počas kurzu. Oceňujem priebeh štúdia, ktorý je založený na takmer každodennom štúdiu, a úlohy, ktoré nútia študenta neodkladať jednotlivé hodiny na neskôr. Ďakujem pánovi Jelínkovi za jeho komplexný pohľad na človeka, ktorý mi je blízky. Telo je najdokonalejší stroj, ktorý sa môže pokaziť v dôsledku jednej malej chyby. Preto je nielen zaujímavé, ale aj dôležité rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti, a to najlepšie zo všetkých možných uhlov pohľadu. Tento kurz rozšíril môj pohľad na zdravie tým, že študentov oboznámil s klasickým západným myslením, ale aj s myslením východných kultúr.

Petra Kramářová, DiS.

Keď som rozmýšľala, kde absolvovať kurz výživového poradenstva, narazila som na odkazy na internete a bola som rozhodnutá!! :-) Ako matka na materskej dovolenke som uvítala možnosť online štúdia a vďaka tomu som mohla absolvovať kurz z pohodlia domova. Tento kurz odporúčam každému, kto má záujem o zdravý životný štýl. Všetky informácie za celý polrok boli veľmi obsiahle a učenie ma bavilo...len škoda, že už je koniec...Veľmi pekne ďakujem pánovi Jelínkovi a jeho tímu za ochotu a trpezlivosť pri zodpovedaní všetkých otázok a za skvelú organizáciu kurzu. Dúfam, že v budúcnosti bude aj Výživa v športe ako online štúdium a rád sa zapojím :-)

Mgr. Romana Poláchová

V minulosti som sa nikdy nevenovala zdravej výžive. Až náš hektický život, v ktorom sa snažíme rozdeliť čas medzi stresujúcu prácu a starostlivosť o rodinu, ma prinútil na chvíľu sa zastaviť, poobzerať sa okolo seba a zamyslieť sa nad tým, či všetky tie nevoľnosti, priberanie, ekzémy a rôzne pomaly prichádzajúce ochorenia nemôžu byť čiastočne spôsobené tým, čo jeme. Postupne som začal objavovať význam celostnej medicíny a holistického prístupu k zdraviu a životu. Začal som teda hľadať kurz, ktorý by mi pomohol pochopiť súvislosti a prepojenia, ako to, čo v tele funguje a nefunguje, princíp príčiny a následku. A presne to som zistil na kurze pána Jelínka - spočiatku je tu príval informácií a hlava akoby ich nevstrebávala. Prvé úlohy v rámci vzdelávacej hry zaberú celý večer. Ale pomaly, postupne, s každým ďalším jedlom, sa veci začnú ukladať na svoje miesto. A začnete nachádzať odpovede na svoje vlastné otázky. A tam, kde nevie odpoveď, dostane ju veľmi ľudskou formou od pána Jelínka.Kurz vedený pánom Jelínkom je veľmi dobre pripravený, nabitý užitočnými informáciami, žiaci sú vedení k tomu, aby si sami vyskúšali tvorbu rôznych menu a pochopili súvislosti. Prednášky pána Jelínka sú na veľmi vysokej vedomostnej úrovni a zároveň majú veľmi príjemnú atmosféru; jeho prístup je stále priateľský a ľudský, pričom je vysoko profesionálny. Chcela by som mu poďakovať nielen za všetky vedomosti, ktoré som si z kurzu mohla odniesť, ale aj za obrovskú dávku odvahy a energie, ktorú som tu mohla načerpať a ktorá ma posunula v živote ďalej a oveľa iným smerom :-)