Voda

Voda je chemicky definovaná ako H2O. V praxi sa s takouto vodou stretneme iba pri destilovanej forme, ktorá nie je určená na bežný pitný režim.

O pitnej vode (v zmysle jej dlhodobého bezpečného príjmu) hovoríme v okamihu, keď obsahuje minerálne látky – buď v podobe voľných iónov, alebo rozpustených anorganických solí (najčastejšie uhličitanov a hydrogén-uhličitanov). Najviac zastúpeným prvkom vo vode je vápnik, s veľkým odstupom nasleduje horčík, v ďalšom závese ostatné prvky (sodík, železo, fluór a i.).

Obsah týchto minerálov vo vode určuje celkovú tvrdosť vody. S rastúcim obsahom minerálov vo vode rastie aj stupeň nevhodnosti jej pravidelnej konzumácie. Všeobecne sa za tvrdú vodu považuje taká, ktorá obsahuje viac ako 300 mg rozpustených látok v jednom litri. Opakom je podsýtená (výrazne mäkká) voda, ktorá sa definuje u tekutín s obsahom rozpustených látok v množstve menšom, než 100 mg/1 l vody.

V tomto smere sa vedú diskusie o tom, aká voda (s ohľadom na stupeň jej tvrdosti) je pre dlhodobú konzumáciu „najlepšia“. Všeobecne prevažuje názor, že mäkšia voda je vhodnejšia, čo zodpovedá napríklad charakteru vody dojčenskej (dôvodom je presvedčenie, že anorganické soli vo svojom prebytku zbytočne zaťažujú organizmus v zmysle ich zlej využiteľnosti, kde sa napr. spolupodieľa na vzniku aterosklerotických pochodov).

Veľmi diskutovanou témou je kvalita vody, ktorú pijeme. Rieši sa na niekoľkých úrovniach:

Voda z kohútika

1. Kvalita kohútikovej vody.
Na jednej strane je to hodnotenie kvality vody spracovávanej vo vodárňach, ktoré sú nútené sa riadiť legislatívnymi požiadavkami. Na strane druhej potom proces distribúcie vody cez vodovodné potrubie, ktorých stav je možné označiť ako „havarijné“ – odtiaľ sa do vody dostáva relatívne široké spektrum látok, ktoré by sa v pitnej vode vôbec nachádzať nemali.

2. Kvalita studničnej vody.
Časť populácie používa na pitný režim vodu studničnú. Tá je riziková najviac v oblasti obsahu dusíkatých látok a mikrobiálneho znečistenia.

3. Kvalita balenej vody.
Spotreba balenej vody je nebývalo vysoká. Aj na tejto úrovni existujú riziká obsahu niektorých nežiaducich látok. Sú známe prípady, keď výrobca balených vôd použil iný zdroj, než mu prikazuje zákon. V iných situáciách sa zase môžu z plastu uvoľňovať do vody chemické látky (napr. ftaláty).

Voda - filter

Toto sú hlavné dôvody, prečo sa časť populácie orientuje na ošetrovanie vody pomocou domácich vodných filtrov, ktoré sa v posledných rokoch stali veľmi výnosným biznisom. Používa sa široká rada rôznych filtračných technológií, väčšina výrobcov má tendenciu ich kombinovať (mechanická filtrácia, reverzná osmóza, keramické filtre, uhlíkové bloky, iónová výmena ai.). Či ich má zmysel používať a aké konkrétne, je samozrejme súčasťou štúdia u nás.

Popri kvalite pitnej vody a jej dostupnosti je potrebné venovať pozornosť aj celkovému množstvu, ktoré máme vypiť. Tu sa vedú dlhoročné spory o to, aké je optimum. Existujú dokonca aj rôzne vzorce, ktoré vo svojom výpočte zohľadňujú základné faktory (hmotnosť, telá, pohlavie, vek). Presné množstvo ale nie je možné spočítať nikdy, pretože mnoho ďalších dôležitých faktorov nie je matematicky vyhodnotiteľná (teplota prostredia so stupňom vlhkosti vzduchu, funkcia potných žliaz, úroveň pohybovej aktivity, vplyv stravy). Tejto téme sa pri štúdiu venujeme tiež intenzívne. Faktom totiž je, že priemerný príjem tekutín u dospelých ľudí v západnej časti civilizácie (Európa + Amerika) je štatisticky uvádzaný na 1,8 litra/deň, čo sa považuje za nedostatočné.

Audio verze tohoto článku:

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Lenka Pokorná

Štúdium online kurzu Výživa detí bolo pre mňa veľmi príjemné. V prvom rade som si mohol zvoliť rýchlosť štúdia kurzu, potom som si mohol vypočuť niektoré informácie priamo z úst Mgr. Jelinek vo svojich videách alebo prednáškach. Výžive detí sa venujem už niekoľko rokov, no kurz mi poskytol odpovede na niektoré "záludné a v médiách často diskutované" otázky. Chcela by som sa tiež poďakovať pánovi Jelínkovi za možnosť využiť poradenskú miestnosť po skončení kurzu.

Miroslav Zeman

Ako "fitnesák" sa okrem tréningu zaujímam aj o výživu, preto som sa rozhodol absolvovať kurz výživy a najviac ma na internete oslovila spoločnosť ATAC. Do odborníka na výživu som mal ďaleko, vedel som to, po začatí tohto kurzu sa mi to len potvrdilo - príliš veľa informácií, ktoré som nebol schopný tak rýchlo vstrebať. Veľmi sa mi páčili myšlienkové pochody, ktoré mi uľahčili učenie a prípravu na praktické testy. Hra ZOF je tiež neuveriteľne solídnym nástrojom na to, aby som si mohol osvojiť ďalšie veci z toho, čo som sa naučil, a dokázal ich aplikovať v reálnom živote. Zhrnuté, nič som nevedel a teraz konečne niečo viem. Kurz nám poskytne široký obzor a je len na nás, ktorý si vyberieme.

Zdeněk Červinka

Oceňujem možnosť pokračovať vo vzdelávaní v systéme www.kurzyatac.cz a rozvíjať svoje zručnosti v tejto oblasti po absolvovaní kurzu. Môžem tiež aktívne spolupracovať s lektormi, za čo som veľmi vďačná.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu