Kurzy ATAC

Voda

Voda

Voda je chemicky definovaná ako H2O. V praxi sa s takouto vodou stretneme iba pri destilovanej forme, ktorá nie je určená na bežný pitný režim.

O pitnej vode (v zmysle jej dlhodobého bezpečného príjmu) hovoríme v okamihu, keď obsahuje minerálne látky – buď v podobe voľných iónov, alebo rozpustených anorganických solí (najčastejšie uhličitanov a hydrogén-uhličitanov). Najviac zastúpeným prvkom vo vode je vápnik, s veľkým odstupom nasleduje horčík, v ďalšom závese ostatné prvky (sodík, železo, fluór a i.).

Obsah týchto minerálov vo vode určuje celkovú tvrdosť vody. S rastúcim obsahom minerálov vo vode rastie aj stupeň nevhodnosti jej pravidelnej konzumácie. Všeobecne sa za tvrdú vodu považuje taká, ktorá obsahuje viac ako 300 mg rozpustených látok v jednom litri. Opakom je podsýtená (výrazne mäkká) voda, ktorá sa definuje u tekutín s obsahom rozpustených látok v množstve menšom, než 100 mg/1 l vody.

V tomto smere sa vedú diskusie o tom, aká voda (s ohľadom na stupeň jej tvrdosti) je pre dlhodobú konzumáciu „najlepšia“. Všeobecne prevažuje názor, že mäkšia voda je vhodnejšia, čo zodpovedá napríklad charakteru vody dojčenskej (dôvodom je presvedčenie, že anorganické soli vo svojom prebytku zbytočne zaťažujú organizmus v zmysle ich zlej využiteľnosti, kde sa napr. spolupodieľa na vzniku aterosklerotických pochodov).

Veľmi diskutovanou témou je kvalita vody, ktorú pijeme. Rieši sa na niekoľkých úrovniach:

Voda z kohútika

1. Kvalita kohútikovej vody.
Na jednej strane je to hodnotenie kvality vody spracovávanej vo vodárňach, ktoré sú nútené sa riadiť legislatívnymi požiadavkami. Na strane druhej potom proces distribúcie vody cez vodovodné potrubie, ktorých stav je možné označiť ako „havarijné“ – odtiaľ sa do vody dostáva relatívne široké spektrum látok, ktoré by sa v pitnej vode vôbec nachádzať nemali.

2. Kvalita studničnej vody.
Časť populácie používa na pitný režim vodu studničnú. Tá je riziková najviac v oblasti obsahu dusíkatých látok a mikrobiálneho znečistenia.

3. Kvalita balenej vody.
Spotreba balenej vody je nebývalo vysoká. Aj na tejto úrovni existujú riziká obsahu niektorých nežiaducich látok. Sú známe prípady, keď výrobca balených vôd použil iný zdroj, než mu prikazuje zákon. V iných situáciách sa zase môžu z plastu uvoľňovať do vody chemické látky (napr. ftaláty).

Voda - filter

Toto sú hlavné dôvody, prečo sa časť populácie orientuje na ošetrovanie vody pomocou domácich vodných filtrov, ktoré sa v posledných rokoch stali veľmi výnosným biznisom. Používa sa široká rada rôznych filtračných technológií, väčšina výrobcov má tendenciu ich kombinovať (mechanická filtrácia, reverzná osmóza, keramické filtre, uhlíkové bloky, iónová výmena ai.). Či ich má zmysel používať a aké konkrétne, je samozrejme súčasťou štúdia u nás.

Popri kvalite pitnej vody a jej dostupnosti je potrebné venovať pozornosť aj celkovému množstvu, ktoré máme vypiť. Tu sa vedú dlhoročné spory o to, aké je optimum. Existujú dokonca aj rôzne vzorce, ktoré vo svojom výpočte zohľadňujú základné faktory (hmotnosť, telá, pohlavie, vek). Presné množstvo ale nie je možné spočítať nikdy, pretože mnoho ďalších dôležitých faktorov nie je matematicky vyhodnotiteľná (teplota prostredia so stupňom vlhkosti vzduchu, funkcia potných žliaz, úroveň pohybovej aktivity, vplyv stravy). Tejto téme sa pri štúdiu venujeme tiež intenzívne. Faktom totiž je, že priemerný príjem tekutín u dospelých ľudí v západnej časti civilizácie (Európa + Amerika) je štatisticky uvádzaný na 1,8 litra/deň, čo sa považuje za nedostatočné.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martina Siudová

Kurz Poradca pre výživu je skvelým krokom k tomu, aby sa človek sebarealizoval. V jednej firme som pracovala rok ako špecialista na výživu a tam mi chýbali informácie. Čím viac som ich hľadala, tým častejšie narážala na meno pána Jelínka. Začala som navštevovať jeho jednodňové kurzy a semináre a začala poznatky z nich používať v praxi. Po nejakej dobe som sa rozhodla ísť do kurzu Poradca pre výživu a suplementáciu, aby som si ujasnila kroky a chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú, keď nevedia. Kurz je veľmi obsiahly a smeruje správnym a zdravým smerom, ktorým by sa mali uberať všetci bez výnimky. V podstate vďaka tomuto kurzu môžem pracovať ďalej ako poradca a plniť tak svoje poslanie na tomto svete. Vyskúšajte ho tiež :).

Alena Rudolf Honolková, DiS.

Na kurz Poradca pre výživu som narazila "náhodou" pri internetovom vyhľadaní výživového poradcu v mieste môjho bydliska. Ponuka kurzu ma veľmi zaujala, ako formou štúdia, tak aj obsahom. Absolvovaním kurzu som získala veľmi široký rozhľad nielen v oblasti stravovania, ale aj fungovania tela. Vďaka tomu, že ma táto tematika veľmi baví a zaujíma, som sa rozhodla v tomto odbore pokračovať ďalej v profesnej rovine. Oceňujem profesionálne vedenie kurzu, náhľad do oblasti výživy je skutočne komplexný zo všetkých rôznych uhlov pohľadu. Zaujímavá je tiež ponuka ďalších kurzov, ktoré do budúcna určite využijem na rozšírenie svojich zručností.

Marie Holeňová

Pri výbere štúdia výživy bol pre mňa Kurz ATAC jasnou voľbou. Medzi ponukou kurzov na trhu si trúfam povedať, že nemá konkurenciu. Obsah kurzu a individuálny prístup moje správne rozhodnutie utvrdilo. Keď budem konkrétnejší, tak najväčší prínos pre mňa bolo nazeranie na zdravie ako komplex. Komplex mám na mysli najmä znalosť nielen západnej, ale aj východnej medicíny. Tieto znalosti sú pre mňa najväčším benefitom na využitie v praxi. Nesmiem tiež zabudnúť na prístup do študentskej sekcie, ktorý zostáva študentom aj po skončení štúdia. Túto výhodu vidím až dnes, keď pri práci s klientmi využívam materiály z kurzu. Jednoducho si podľa názvu vyhľadám tému, ktorú aktuálne riešime as informáciami pracujem ako pri zostavovaní osobných výživových plánov, tak pri konzultácii. Pre tvorbu jedálnych lístkov, receptov a plánovanie stravovania nepoznám nič lepšie, než je aplikácia ZOF. Kto vyskúša, tak sa len tak s nejakými kalorickými tabuľkami neuspokojí. Hravo ZOF strčí ,,KALORICKÉ TABUĽKY" do vrecka. Profesijnú kvalifikáciu z výživy som absolvovala aj vo firme ATAC a rozhodne neľutujem. Pôvodne som kurzom chcela preplávať iba pre získanie infomácií bez zavŕšenia štátnou skúškou ako väčšina študentov. Postupom času som ale zistila, že sa chcem živiť tým, čo ma napĺňa.Tým chcem podporiť tých, ktorí zvažujú, či kurz zavŕšiť štátnou skúškou..teda profesijnou kvalifikáciou z výživy.Nikdy neviete, kedy sa vám tento certifikát bude hodiť.Čo musím na záver podotknúť je, že bežne nie som priklonená recenziám, avšak táto skúsenosť si kladné hodnotenie zaslúži.