Kurzy ATAC

Voda

Voda

Voda je chemicky definovaná ako H2O. V praxi sa s takouto vodou stretneme iba pri destilovanej forme, ktorá nie je určená na bežný pitný režim.

O pitnej vode (v zmysle jej dlhodobého bezpečného príjmu) hovoríme v okamihu, keď obsahuje minerálne látky – buď v podobe voľných iónov, alebo rozpustených anorganických solí (najčastejšie uhličitanov a hydrogén-uhličitanov). Najviac zastúpeným prvkom vo vode je vápnik, s veľkým odstupom nasleduje horčík, v ďalšom závese ostatné prvky (sodík, železo, fluór a i.).

Obsah týchto minerálov vo vode určuje celkovú tvrdosť vody. S rastúcim obsahom minerálov vo vode rastie aj stupeň nevhodnosti jej pravidelnej konzumácie. Všeobecne sa za tvrdú vodu považuje taká, ktorá obsahuje viac ako 300 mg rozpustených látok v jednom litri. Opakom je podsýtená (výrazne mäkká) voda, ktorá sa definuje u tekutín s obsahom rozpustených látok v množstve menšom, než 100 mg/1 l vody.

V tomto smere sa vedú diskusie o tom, aká voda (s ohľadom na stupeň jej tvrdosti) je pre dlhodobú konzumáciu „najlepšia“. Všeobecne prevažuje názor, že mäkšia voda je vhodnejšia, čo zodpovedá napríklad charakteru vody dojčenskej (dôvodom je presvedčenie, že anorganické soli vo svojom prebytku zbytočne zaťažujú organizmus v zmysle ich zlej využiteľnosti, kde sa napr. spolupodieľa na vzniku aterosklerotických pochodov).

Veľmi diskutovanou témou je kvalita vody, ktorú pijeme. Rieši sa na niekoľkých úrovniach:

Voda z kohútika

1. Kvalita kohútikovej vody.
Na jednej strane je to hodnotenie kvality vody spracovávanej vo vodárňach, ktoré sú nútené sa riadiť legislatívnymi požiadavkami. Na strane druhej potom proces distribúcie vody cez vodovodné potrubie, ktorých stav je možné označiť ako „havarijné“ – odtiaľ sa do vody dostáva relatívne široké spektrum látok, ktoré by sa v pitnej vode vôbec nachádzať nemali.

2. Kvalita studničnej vody.
Časť populácie používa na pitný režim vodu studničnú. Tá je riziková najviac v oblasti obsahu dusíkatých látok a mikrobiálneho znečistenia.

3. Kvalita balenej vody.
Spotreba balenej vody je nebývalo vysoká. Aj na tejto úrovni existujú riziká obsahu niektorých nežiaducich látok. Sú známe prípady, keď výrobca balených vôd použil iný zdroj, než mu prikazuje zákon. V iných situáciách sa zase môžu z plastu uvoľňovať do vody chemické látky (napr. ftaláty).

Voda - filter

Toto sú hlavné dôvody, prečo sa časť populácie orientuje na ošetrovanie vody pomocou domácich vodných filtrov, ktoré sa v posledných rokoch stali veľmi výnosným biznisom. Používa sa široká rada rôznych filtračných technológií, väčšina výrobcov má tendenciu ich kombinovať (mechanická filtrácia, reverzná osmóza, keramické filtre, uhlíkové bloky, iónová výmena ai.). Či ich má zmysel používať a aké konkrétne, je samozrejme súčasťou štúdia u nás.

Popri kvalite pitnej vody a jej dostupnosti je potrebné venovať pozornosť aj celkovému množstvu, ktoré máme vypiť. Tu sa vedú dlhoročné spory o to, aké je optimum. Existujú dokonca aj rôzne vzorce, ktoré vo svojom výpočte zohľadňujú základné faktory (hmotnosť, telá, pohlavie, vek). Presné množstvo ale nie je možné spočítať nikdy, pretože mnoho ďalších dôležitých faktorov nie je matematicky vyhodnotiteľná (teplota prostredia so stupňom vlhkosti vzduchu, funkcia potných žliaz, úroveň pohybovej aktivity, vplyv stravy). Tejto téme sa pri štúdiu venujeme tiež intenzívne. Faktom totiž je, že priemerný príjem tekutín u dospelých ľudí v západnej časti civilizácie (Európa + Amerika) je štatisticky uvádzaný na 1,8 litra/deň, čo sa považuje za nedostatočné.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Hana Pechová

O výživu sa zaujímam už mnoho rokov, a preto som sa rozhodla pre kariéru výživového poradcu. Začal som teda hľadať kvalitný kurz online, čo bola celkom náročná úloha. Nechcel som skončiť ako takzvaný rýchlokvas, ktorý papagájuje naučené frázy. Preto ma okamžite zaujali kurzy ATAC, ktoré sú založené na holistickom prístupe k ľuďom. Páčilo sa mi prepojenie s tradičnou čínskou medicínou, online forma štúdia a systém myšlienkových máp, ktorý ma nútil pozerať sa na materiál každý deň. Teraz sa pripravujem na vlastnú prax a pokračujem vo vzdelávaní. Kurz výživového poradcu môžem len odporučiť, je naozaj starostlivo zostavený.

Martina Bečkeiová

Chcem osobne poďakovat ze všetko, za perfektné vysvetlenie lekcií, za rychlé odpovede a pomoc... Som velmi rada, že som studovala konkrétne tento kurz výživy. Aj na Slovensku sú, ale nenašla som taký vhodný, čo by stal za to, väčšinou to boli víkendové alebo týždenné kurzy. Na tomto kurze ste si naozaj dali záležať a naučila som sa veľa vecí. Velmi ma baví tvoriť jedálničky. Aplikácia ZOF je skvele vypracovaná a pracuje sa s ňou jednoducho. Verím, že budem moct pomoct teraz mojim klientom lepšie a aj nadalej sa budem vzdelávať! :) Ďakujem ešte raz a som rada, že som ďalšia uspešna absolventka :)

Jana Merenusová

Prvýkrát som pána Jelinka videla pred niekoľkými rokmi na prednáške, kde ma fascinovalo, ako vďaka jeho prezentácii dávajú nie jednoduché témy zmysel. Máte pocit, že každá diskusia, seminár alebo akýkoľvek kurz ubehne ako voda a vy máte zrazu toľko otázok a túžby učiť sa, že máte chuť pokračovať v jeho úžasných kurzoch. Pán Jelínek a jeho premyslený systém vyučovania je veľmi prínosný. Zrazu máte pocit, že ste sa opäť naučili učiť. Je to stav, akoby vám niekto zrazu vlial novú krv do žíl a energiu na plnenie ďalších snov a cieľov v každom veku:). Ďakujem a teším sa na ďalšie kurzy.