Kurzy ATAC

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je pojmom, o ktorom sa hovorí stále častejšie. Dôvodom je nielen fakt, že postihuje stále väčšiu časť populácie, ale aj to, že sa jedná o syndróm. Teda nie jeden konkrétny zdravotný problém, ale súbor niekoľkých jednotlivých, ktoré sú navyše metabolicky vzájomne previazané. Západná medicína, ktorá s veľkým úspechom vie (predovšetkým vďaka moderným medikamentom) potláčať príznaky jednotlivých chorôb, nie je schopná z pozície svojich štandardizovaných liečebných postupov zvládať problematiku syndrómov, pretože na ne jednoducho „nemá liek“. Pritom riešenie konkrétne metabolického syndrómu je pomerne jednoduché, spočíva v dodržiavaní pravidiel takzvaného zdravého životného štýlu.

Metabolický syndróm (čiže Syndróm X, prípadne Reavenov syndróm) postihuje až jednu štvrtinu našej populácie a predstavuje priame ohrozenie života. Z pohľadu modernej medicíny je definovaný spektrom konkrétnych porúch a dysfunkcií v tele (je ich viac ako 35), medzi najdôležitejšie patria:

  • abdominálna obezita (obezita typu jablko alebo mužského typu),

  • zvýšená hladina triglyceridov,

  • znížená koncentrácia HDL cholesterolu,

  • hypertenzia (vysoký krvný tlak),

  • hyperglykémia nalačno.

Tento syndróm je tak kvalitným základom pre vznik a rozvoj aterosklerózy a ďalších srdcovo-cievnych chorôb, inzulínovej rezistencie alebo diabetu 2. typu.

Všeobecne platí, že metabolický syndróm je častejší u starších osôb, nemusí však ísť o zásadné pravidlo. Pretože je syndróm sprevádzaný obezitou, podiel takto postihnutých ľudí z mladšej generácie neustále rastie.

Často sa diskutuje o tom, či je metabolický syndróm dedičný. Bolo zistené, že sa syndróm vyskytuje viac v rodinách, ktoré v strave preferujú junk food, teda systém stravovania s prebytkom jednoduchých sacharidov a tukov, vysokou glykemickou hodnotou a nedostatkom bielkovín, a súčasne nemajú príliš vrelý vzťah k pohybu.

Najlepší spôsob, ako sa nielen brániť vzniku tohto problému, ale aj riešiť ho pri jeho vzniku, je udržiavať správnu telesnú hmotnosť, mať pod kontrolou svoj stravovací režim a byť fyzicky aktívny. V kurzoch sa tejto problematike venujeme veľmi podrobne, najviac v Poradca pre výživu, Tajomstvo biologického veku a Výživa detí. S touto informačnou výbavou a dostatkom chuti k pohybovej aktivite je potom ľahké vymazať metabolický syndróm z našej reality.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

RNDr. Markéta Rezková

Keď som si vyberal z množstva kurzov, ktoré ponúkali rôzne organizácie, hlavnými faktormi pre mňa boli akreditácia ministerstva školstva a vedy, časová flexibilita, ale predovšetkým rozšírené množstvo informácií v porovnaní so štandardnými kurzami. Hoci šesťmesačný kurz "Poradca pre výživu a výživové doplnky" nie je akreditovaný, ostatné body ma nadmieru uspokojili. Formát, prehľadnosť a štruktúra informácií v denných lekciách boli napísané zrozumiteľne a veľmi zaujímavo, navyše dôležité informácie boli zvýraznené tak, aby sa v nich dalo ľahko orientovať. Okrem samotných hodín musím vyzdvihnúť najmä hru ZOF, v ktorej sa získané vedomosti aplikovali v "praxi" a ktorá je neoceniteľnou pomôckou počas štúdia. Ešte raz ďakujem a veľmi rada absolvujem ďalší z ponúkaných kurzov!

Dagmar Sedlářová

Kurzy Mgr. Kurzy Martina Jelínka sú absolútne jasné, stručné a komplexné. Úlohy, ktoré musíte splniť, vás naučia premýšľať o osobe, pre ktorú zostavujete jedálny lístok, komplexne a z viacerých strán. Nie len slepo počítať kalórie. Tieto kurzy mi veľmi pomohli, posunuli ma vpred a dali mi zmysel.

Martina Sobotíková

Na kurz som sa neprihlásila preto, že by som sa chcela stať odborníčkou na výživu, ale preto, že chcem jesť zdravo a viesť k tomu aj svoje deti. Existuje veľa informácií o výžive, zdravom životnom štýle atď. Niekedy až príliš, takže sa v ňom stratíte. V kurze som našla všetky tieto dôležité informácie o výžive krásne a prehľadne rozdelené do jednotlivých lekcií. Okrem toho sa kurz zaoberá aj témami, ktoré by ma inak nenapadlo riešiť. V tomto ohľade mi kurz rozšíril obzory. Vďaka novým informáciám som sa tiež vymanila z niekoľkých chýb v mojom stravovaní. Študijná podpora je tiež veľmi nadštandardná. Akékoľvek ďalšie otázky som mohol vyriešiť online alebo pri osobnom stretnutí s lektorom Martinom Jelínkom. Na každom stretnutí som sa dozvedela niečo nové, niekedy prekvapivé, ale vždy obohacujúce.Ďakujem.