Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je pojmom, o ktorom sa hovorí stále častejšie. Dôvodom je nielen fakt, že postihuje stále väčšiu časť populácie, ale aj to, že sa jedná o syndróm. Teda nie jeden konkrétny zdravotný problém, ale súbor niekoľkých jednotlivých, ktoré sú navyše metabolicky vzájomne previazané. Západná medicína, ktorá s veľkým úspechom vie (predovšetkým vďaka moderným medikamentom) potláčať príznaky jednotlivých chorôb, nie je schopná z pozície svojich štandardizovaných liečebných postupov zvládať problematiku syndrómov, pretože na ne jednoducho „nemá liek“. Pritom riešenie konkrétne metabolického syndrómu je pomerne jednoduché, spočíva v dodržiavaní pravidiel takzvaného zdravého životného štýlu.

Metabolický syndróm (čiže Syndróm X, prípadne Reavenov syndróm) postihuje až jednu štvrtinu našej populácie a predstavuje priame ohrozenie života. Z pohľadu modernej medicíny je definovaný spektrom konkrétnych porúch a dysfunkcií v tele (je ich viac ako 35), medzi najdôležitejšie patria:

  • abdominálna obezita (obezita typu jablko alebo mužského typu),

  • zvýšená hladina triglyceridov,

  • znížená koncentrácia HDL cholesterolu,

  • hypertenzia (vysoký krvný tlak),

  • hyperglykémia nalačno.

Tento syndróm je tak kvalitným základom pre vznik a rozvoj aterosklerózy a ďalších srdcovo-cievnych chorôb, inzulínovej rezistencie alebo diabetu 2. typu.

Všeobecne platí, že metabolický syndróm je častejší u starších osôb, nemusí však ísť o zásadné pravidlo. Pretože je syndróm sprevádzaný obezitou, podiel takto postihnutých ľudí z mladšej generácie neustále rastie.

Často sa diskutuje o tom, či je metabolický syndróm dedičný. Bolo zistené, že sa syndróm vyskytuje viac v rodinách, ktoré v strave preferujú junk food, teda systém stravovania s prebytkom jednoduchých sacharidov a tukov, vysokou glykemickou hodnotou a nedostatkom bielkovín, a súčasne nemajú príliš vrelý vzťah k pohybu.

Najlepší spôsob, ako sa nielen brániť vzniku tohto problému, ale aj riešiť ho pri jeho vzniku, je udržiavať správnu telesnú hmotnosť, mať pod kontrolou svoj stravovací režim a byť fyzicky aktívny. V kurzoch sa tejto problematike venujeme veľmi podrobne, najviac v Poradca pre výživu, Tajomstvo biologického veku a Výživa detí. S touto informačnou výbavou a dostatkom chuti k pohybovej aktivite je potom ľahké vymazať metabolický syndróm z našej reality.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Dagmar Peková, BSBA

Keď ma napadlo utriediť si informácie o správnom stravovaní, ktoré dodáva telu a duši energiu, a chcela som svoje vedomosti odovzdať ďalej, hľadala som kurz, kde by to bolo prepojené. O kurze Martina Jelínka som vedel z viacerých zdrojov, ktoré boli plné pozitívnych informácií. Mne to nebolo také jasné, ale niečo ma ťahalo týmto smerom. Už na prvej hodine som si uvedomil, že som tu správne a moje rozhodnutie bolo najlepšie. Môj pocit sa počas kurzu nezmenil, len sa prehĺbil.Kurz je veľmi informatívny, ale veľmi zrozumiteľne a zábavne podaný.Veľmi pekne ďakujem pánovi Jelínkovi za všetky informácie a jeho osobný prístup a podporu v mojej ďalšej profesionálnej oblasti, napríklad tým, že veľmi rýchlo odpovedal na moje otázky :-)

Ing. Ján Kopaničák

Kurz výživy s pánom Jelínkom ma nesmierne obohatil. Nikde inde som sa nestretol s toľkými rôznymi pohľadmi na stravovanie, z ktorých žiadny nie je preferovaný ako jediný správny. Je cítiť a vidieť obrovskú snahu o to, aby sa absolventi tohto kurzu dokázali pozrieť na veci z viacerých uhlov pohľadu, aby vopred neodmietli žiadnu filozofiu stravovania, ale naopak, aby hľadali možnosti a oblasti, kde sa dajú problémy riešiť z viacerých uhlov pohľadu. Takýto komplexný, zaujímavý, pútavý, praktický a ucelený kurz výživového poradcu môžem vrelo odporučiť všetkým záujemcom.

Martina Siudová

Kurz výživového poradcu je skvelým krokom k sebarealizácii. Rok som pracovala v jednej spoločnosti ako odborníčka na výživu a chýbali mi informácie. Čím viac som ho hľadal, tým častejšie som narážal na meno pána Jelinka. Začal som navštevovať jeho jednodňové kurzy a semináre a začal som tieto vedomosti využívať v praxi. Po čase som sa rozhodla absolvovať kurz Poradca pre výživu a doplnky výživy, aby som si objasnila kroky a chyby, ktoré ľudia robia, keď nevedia. Kurz je veľmi komplexný a ukazuje správny a zdravý smer, ktorým by sa mal uberať každý bez výnimky. Tento kurz mi v podstate umožnil pokračovať v práci poradcu a plniť svoje poslanie na tomto svete. Vyskúšajte to aj vy :).

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu