Kurzy ATAC

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je pojmom, o ktorom sa hovorí stále častejšie. Dôvodom je nielen fakt, že postihuje stále väčšiu časť populácie, ale aj to, že sa jedná o syndróm. Teda nie jeden konkrétny zdravotný problém, ale súbor niekoľkých jednotlivých, ktoré sú navyše metabolicky vzájomne previazané. Západná medicína, ktorá s veľkým úspechom vie (predovšetkým vďaka moderným medikamentom) potláčať príznaky jednotlivých chorôb, nie je schopná z pozície svojich štandardizovaných liečebných postupov zvládať problematiku syndrómov, pretože na ne jednoducho „nemá liek“. Pritom riešenie konkrétne metabolického syndrómu je pomerne jednoduché, spočíva v dodržiavaní pravidiel takzvaného zdravého životného štýlu.

Metabolický syndróm (čiže Syndróm X, prípadne Reavenov syndróm) postihuje až jednu štvrtinu našej populácie a predstavuje priame ohrozenie života. Z pohľadu modernej medicíny je definovaný spektrom konkrétnych porúch a dysfunkcií v tele (je ich viac ako 35), medzi najdôležitejšie patria:

  • abdominálna obezita (obezita typu jablko alebo mužského typu),

  • zvýšená hladina triglyceridov,

  • znížená koncentrácia HDL cholesterolu,

  • hypertenzia (vysoký krvný tlak),

  • hyperglykémia nalačno.

Tento syndróm je tak kvalitným základom pre vznik a rozvoj aterosklerózy a ďalších srdcovo-cievnych chorôb, inzulínovej rezistencie alebo diabetu 2. typu.

Všeobecne platí, že metabolický syndróm je častejší u starších osôb, nemusí však ísť o zásadné pravidlo. Pretože je syndróm sprevádzaný obezitou, podiel takto postihnutých ľudí z mladšej generácie neustále rastie.

Často sa diskutuje o tom, či je metabolický syndróm dedičný. Bolo zistené, že sa syndróm vyskytuje viac v rodinách, ktoré v strave preferujú junk food, teda systém stravovania s prebytkom jednoduchých sacharidov a tukov, vysokou glykemickou hodnotou a nedostatkom bielkovín, a súčasne nemajú príliš vrelý vzťah k pohybu.

Najlepší spôsob, ako sa nielen brániť vzniku tohto problému, ale aj riešiť ho pri jeho vzniku, je udržiavať správnu telesnú hmotnosť, mať pod kontrolou svoj stravovací režim a byť fyzicky aktívny. V kurzoch sa tejto problematike venujeme veľmi podrobne, najviac v Poradca pre výživu, Tajomstvo biologického veku a Výživa detí. S touto informačnou výbavou a dostatkom chuti k pohybovej aktivite je potom ľahké vymazať metabolický syndróm z našej reality.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Miloš Raisler

Doteraz som nebol priaznivcom on-line kurzov, ale kurz ATAC môj názor zmenil. Hoci to bol on-line kurz bez osobnej dochádzky, mal som veľmi často pocit, že pán Mgr. Jelínek snáď sedí vedľa mňa pri počítači ... Veľmi pozitívne ma prekvapila pedagogická stránka vedenia tohto kurzu vrátane veľmi užitočne on-line poradne, ktorá naozaj funguje, rovnako ako výuková hra ZOF naplňujúca to všeobecne poznáme "Škola hrou". Prísun informácií mal hlavu a pätu a postupne rozširoval záber znalostí s tým, že časom sa ich mozaika poskladala a všetko do seba zapadlo. Práve komplexnosť pohľadu na informácie v odbore výživy a na ľudskú individualitu ako celostnú bytosť je to, čo si na tomto absolvovanom kurze asi najviac cením. Pomohol mi lepšie vidieť veci v súvislostiach vrátane faktu, že naše tradične vžité západné vnímanie tohto odboru nie je jediné možné, a že mám možnosť nazerať na spoluprácu s klientom napríklad aj pohľadom východných filozofií. Súčasne sa mi tu dostalo informácií o suplementácii, ich pozitívach aj rizikách, vďaka čomu sa mi otvorila ďalšia oblasť, ktorú som vďaka predchádzajúcej neznalosti považoval za akýsi zavrhnutiahodný black box. Za veľmi dôležité a pozitívne považujem tiež nadštandardne vyšší časový rozsah tohto kurzu umožňujúci venovať sa niektorým témam podrobnejšie, zároveň si možno pochopenie vybraných tém overiť v praxi na pripravených úlohách. Som rád, že som absolvoval kurz, ktorý nebol suchou teóriou, ale kurz, ktorý mi dal informácie a zásadné know how ako s nimi nakladať v praxi. Za kurz ďakujem a osobne ho odporúčam.

Martina Rubínová

S obzretím pár rokov späť by som veľmi rada aj s odstupom času poďakovala z celého srdca Mgr. Martinovi Jelínkovi za nasmerovanie na moje nové životné ceste. Vyštudovaním kurzu Poradca pre výživu a suplementáciu sa mi otvorila úplne nová profesijná cesta, kedy sa z môjho koníčka stala postupne hlavná profesie. To považujem za obrovskú životnú výhru, za ktorú nikdy neprestanem byť vďačná. Mám svoju vlastnú poradňu zdravého životného štýlu, som svoju pani. A toto všetko ešte umocňuje neopísateľná radosť z výsledkov mojej „práce“. ĎAKUJEM ZA TO, MARTINE! Moderný on-line spôsob štúdia spolu s myšlienkovými mapami mi ani po štyridsiatke, keď už mozog nie je zvyknutý sa učiť, nepripadal náročný. Pred 2 rokmi som pridala k výživovej poradenskej činnosti aj prácu s biorezonančným prístrojom Bicom. Rokmi praxe sa mi na zdravotných výsledkoch svojich klientov potvrdilo, že keď sa spoja celkom 3 princípy - úprava jedálnička + úľava od zdravotných problémov pomocou kvantových vĺn + pochopenie odkazu tela cez choroba a bolesť, ľudia naštartujú svoj život na nových základoch a zažívajú "zázračná" uzdravenie.

Bc. Zuzana Kušniráková

Výžive sa venujem od svojich 17 rokov, keď som začala riešiť problémy s hmotnosťou. Mám lekárske vzdelanie a som smutný, keď vidím, akým smerom sa uberá zdravotníctvo v oblasti výživy, prevencie a vzdelávania v tejto oblasti. Všímam si súvislosti výživy a životného štýlu na zdravie človeka. Potrebovala som informácie a vzdelanie v oblasti výživy a našla som ich v kurze ATAC "Poradca pre výživu a výživové doplnky". Vybral som si diaľkovú formu kurzu a bol som veľmi spokojný. Kurz pána Jelínka sa mi páčil pre svoju komplexnosť, všeobecný prehľad, pravdivosť a nezaujatosť voči rôznym výživovým smerom, kde stále rezonuje prepojenie fyzického tela človeka s jeho mysľou, emóciami a výživou. Som vďačná pánovi Jelínkovi za jeho ľudský a profesionálny prístup, tešila som sa z atmosféry na našich stretnutiach raz za mesiac. Ďakujeme.