Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je pojmom, o ktorom sa hovorí stále častejšie. Dôvodom je nielen fakt, že postihuje stále väčšiu časť populácie, ale aj to, že sa jedná o syndróm. Teda nie jeden konkrétny zdravotný problém, ale súbor niekoľkých jednotlivých, ktoré sú navyše metabolicky vzájomne previazané. Západná medicína, ktorá s veľkým úspechom vie (predovšetkým vďaka moderným medikamentom) potláčať príznaky jednotlivých chorôb, nie je schopná z pozície svojich štandardizovaných liečebných postupov zvládať problematiku syndrómov, pretože na ne jednoducho „nemá liek“. Pritom riešenie konkrétne metabolického syndrómu je pomerne jednoduché, spočíva v dodržiavaní pravidiel takzvaného zdravého životného štýlu.

Metabolický syndróm (čiže Syndróm X, prípadne Reavenov syndróm) postihuje až jednu štvrtinu našej populácie a predstavuje priame ohrozenie života. Z pohľadu modernej medicíny je definovaný spektrom konkrétnych porúch a dysfunkcií v tele (je ich viac ako 35), medzi najdôležitejšie patria:

  • abdominálna obezita (obezita typu jablko alebo mužského typu),

  • zvýšená hladina triglyceridov,

  • znížená koncentrácia HDL cholesterolu,

  • hypertenzia (vysoký krvný tlak),

  • hyperglykémia nalačno.

Tento syndróm je tak kvalitným základom pre vznik a rozvoj aterosklerózy a ďalších srdcovo-cievnych chorôb, inzulínovej rezistencie alebo diabetu 2. typu.

Všeobecne platí, že metabolický syndróm je častejší u starších osôb, nemusí však ísť o zásadné pravidlo. Pretože je syndróm sprevádzaný obezitou, podiel takto postihnutých ľudí z mladšej generácie neustále rastie.

Často sa diskutuje o tom, či je metabolický syndróm dedičný. Bolo zistené, že sa syndróm vyskytuje viac v rodinách, ktoré v strave preferujú junk food, teda systém stravovania s prebytkom jednoduchých sacharidov a tukov, vysokou glykemickou hodnotou a nedostatkom bielkovín, a súčasne nemajú príliš vrelý vzťah k pohybu.

Najlepší spôsob, ako sa nielen brániť vzniku tohto problému, ale aj riešiť ho pri jeho vzniku, je udržiavať správnu telesnú hmotnosť, mať pod kontrolou svoj stravovací režim a byť fyzicky aktívny. V kurzoch sa tejto problematike venujeme veľmi podrobne, najviac v Poradca pre výživu, Tajomstvo biologického veku a Výživa detí. S touto informačnou výbavou a dostatkom chuti k pohybovej aktivite je potom ľahké vymazať metabolický syndróm z našej reality.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Vendula Marešová

Oblasť stravovania a zdravého životného štýlu ma oslovila z viacerých osobných dôvodov. Začal som hľadať niečo, čo by ma v tomto ohľade obohatilo a dalo ucelenú štruktúru informáciám, ktoré som za tie roky a na základe osobných skúseností nazbieral. Som vďačná, že som našla kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý ma nielen obohatil, ale dal môjmu životu ďalší smer. Vďaka kurzu Výživový a doplnkový poradca mám pocit a možnosť robiť to, čo mi dáva zmysel. Kurz viedla Mgr. Martin Jelínek účinným a komplexným spôsobom. Formát online štúdia mi úplne vyhovoval. Veľmi sa mi páči aj to, že lekcie a online poradenstvo sú k dispozícii aj po skončení kurzu. V neposlednom rade to bol dobrý začiatok v profesii výživového poradcu a ďalšieho sebavzdelávania v oblasti výživy.

Jiří Šorm, DiS.

Kurz ma určite obohatil a posunul ďalej. Prišlo na slová pána Jelínka a všetko do seba "zapadlo". Vďaka bohatým a vyváženým informáciám som získala väčší odstup či prehľad o tom, ako sa lepšie orientovať v oblasti stravovania a zdravého životného štýlu a ako tieto informácie reálne využiť pre seba a svoje okolie.

Jana Merenusová

Prvýkrát som pána Jelinka videla pred niekoľkými rokmi na prednáške, kde ma fascinovalo, ako vďaka jeho prezentácii dávajú nie jednoduché témy zmysel. Máte pocit, že každá diskusia, seminár alebo akýkoľvek kurz ubehne ako voda a vy máte zrazu toľko otázok a túžby učiť sa, že máte chuť pokračovať v jeho úžasných kurzoch. Pán Jelínek a jeho premyslený systém vyučovania je veľmi prínosný. Zrazu máte pocit, že ste sa opäť naučili učiť. Je to stav, akoby vám niekto zrazu vlial novú krv do žíl a energiu na plnenie ďalších snov a cieľov v každom veku:). Ďakujem a teším sa na ďalšie kurzy.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu