Kurzy ATAC

Som prísny lektor?

Som prísny lektor?

Nie som :-)

Som iba náročný. Primárne sám na seba, pretože som si vedomý, že vzdelanie, ktoré poskytujem, nemalým spôsobom ovplyvňuje kvalitu životov nielen študujúcich, ale aj ich okolia. Z tejto pozície chcem poskytovať čo najkompletnejšie informácie v stráviteľnej forme pre každého. Jedinou zmysluplnou možnosťou je zaujať celostný pohľad na problematiku výživy. Jedine tak si z kurzov odnesie každý to, čo chce a súčasne potrebuje.

A pretože som v prístupe k životu maximalista, túto (ne)šťastnú vlastnosť mám tendenciu prenášať aj do štúdia. Dochádza napríklad k tomu, že na základe neustálych spätných väzieb od študujúcich mám snahu kurzy priebežne upravovať a tým ich aj vylepšovať. Musím sa pritom držať na uzde, aby celkový rozsah jednotlivých lekcií i úroveň ich odbornosti nepresahovali rámec, ktorý by zlikvidoval študijné snaženie väčšiny záujemcov.

Aby som žil s čistým svedomím, že študentov naozaj niečo naučím, je systém štúdia nastavený nekompromisne, čo sa na prvý pohľad môže tváriť prísne. Mám teraz na mysli nielen kurz Poradca pre výživu, o ktorý je všeobecne najväčší záujem, ale aj jednomesačné kurzy Výživa detí, Výživa v športe, Makrobiotiká v našej kuchyni, Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi, Tajomstvo biologického veku, Meditácia pre začiatočníkov, Strava a imunitný systém, Sprievodca výživou pri diabete, Všetko o chudnutí, Low carb diéty. Každý, kto si kurz zaplatí, ním aj prejde. Certifikát o jeho absolvovaní ale dostane iba ten, kto splní všetky podmienky štúdia:

  • Úspešné zloženie všetkých testov vrátane záverečného,
  • Vytvorenie všetkých úloh v podobe jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF,
  • V prípade kurzu „Poradca pre výživu“ aj obhájenia seminárnej práce.

V podstate nie som prísny, pretože takýto lektorský status vyvolá vždy v mysli študujúceho určitú formu odporu či stresu. A to je presný opak pohody a schopnosti v pokoji rozjímať nad vzťahmi a súvislosťami medzi faktami, čo je základ úspechu v každej filozofii.

Nie je to teda prísnosť, ale úroveň mojej náročnosti na prístup k štúdiu a snaha odovzdať čo najviac. Ku každému, kto tak prejde akýmkoľvek mojím kurzom, u ktorého sa skladajú záverečné skúšky, správam hlbokú úctu, pretože viem, že musel splniť moje podmienky štúdia. Tie sú jednoduché, ale nie ľahké. Viem to preto, že kladiem nemalé nároky predovšetkým sám na seba, a niečo podobné očakávam aj od svojho okolia.

Každý máme možnosť a schopnosť svojim dielom prispieť k zlepšeniu tohto sveta. To dosiahneme kladením si vyšších nárokov – sami na seba aj svoje okolie. Prísnosť je iba egoistický stav mysle, pri ktorom vytvárame nepriateľské prostredie. A v takom nie je možné kvalitne a v kľude študovať.

Prísnosť je nezmysel. Prežitok. Pozostatok starých rádoby vzdelávacích metód a súčasne kŕčovitá snaha o nastolenie atmosféry strachu a pochybností o svojich vlastných schopnostiach.

Túžim po odovzdávaní kvalitného vzdelávania v oblasti stravy a zdravia. Hrátky na prísnych učiteľov rád prenechám iným. A navyše sa vnútorne nepovažujem za lektora, kouča ani učiteľa. Sám seba vnímam ako sprievodca. Sprievodca stravou tela i mysle, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti všetkým, ktorí majú skutočný záujem.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Petr Maršoun

Hoci sa zdravej výžive venujem už mnoho rokov, chýbalo mi komplexné vzdelanie, ktoré by mi pomohlo vyplniť medzery v informáciách. Som rada, že som si vybrala kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky. Dozvedela som sa veľa informácií, nielen o výžive. Prístup Mgr. Prístup pani Jelinekovej je inšpiratívny a celý kurz bol veľmi zaujímavý.Štúdium prebiehalo v príjemnej atmosfére.Veľmi oceňujem, že spolupráca nekončí kurzom, ale pokračuje vďaka absolventskej sekcii. Určite to nebol môj posledný kurz s Mgr.Jelinekom.

Karolína Smutná

Na kurzy pána Jelinka som chodil ako človek pracujúci v tejto oblasti. Rozhodla som sa prijať asistentku a keď som hľadala kvalitný kurz, ktorý by mohla absolvovať a získať potrebné vedomosti, odporučili mi kurzy ATAC. Pri zisťovaní podrobností o kurze ma veľmi zaujalo niekoľko kľúčových vecí. Po prvé, dĺžka kurzu, ktorá bola dvojnásobná oproti iným "rýchlokurzom", možnosť kombinovať online štúdium s prezenčnou formou a predovšetkým možnosť využívať vzdelávacie hry, kde si získané vedomosti okamžite uplatníte v praxi a získate skvelú spätnú väzbu. Neváhal som a prihlásil som nielen svojho nového asistenta, ale aj seba. Myslela som si, že po 8 rokoch praxe vo fitness priemysle, tvorbe jedálnych lístkov a desiatkach školení si pôjdem len "osviežiť" vedomosti, ale od prvého seminára v Prahe som bola úplne vyvedená z omylu. Pán Jelínek má úplne odlišný štýl výučby a pohľad na túto tému. Jeho prístup ma úplne fascinoval a často som jeho prednášky počúval so zatajeným dychom, snažiac sa zachytiť každé slovo. Nehovorím, že ma to nestálo veľa úsilia, aby som otvoril svoju myseľ trochu inému štýlu myslenia, než je klasické fitness myslenie, aby som sa pokúsil spojiť si súvislosti, aby som viac premýšľal o vzťahu príčiny a následku. Ale bola som nadšená, ako všetko zrazu dávalo zmysel, pochopila som súvislosti a nahliadla pod povrch dokonalého vzťahu medzi výživou a ľudským telom. Bola som taká nadšená, že som sa s pánom Jelínkom dohodla na ďalšom sebavzdelávaní formou osobných konzultácií, na ktoré k nemu raz za čas dochádzam z Prahy do Ostravy a vždy sa neviem dočkať, čo nové sa naučím. Raz som čítal krásne príslovie: "Keď je študent pripravený, objaví sa učiteľ" a ja som nesmierne šťastná, že sa pán Jelínek "objavil" v mojom živote a je mi cťou učiť sa od neho.Takže ak ste pripravení - našli ste toho najlepšieho učiteľa.

Martina Michálková

Pred niekoľkými rokmi som sa začala zaujímať o zdravý životný štýl a chcela som o ňom získať viac informácií. Vybral som si kurz, ktorý je svojou dĺžkou 6 mesiacov bezkonkurenčný. S nadšením som sa pustila do tém myšlienkových máp, ktoré mi veľmi pomáhajú pri štúdiu. Keďže som mala možnosť každý mesiac vidieť lektora Martina Jelínka osobne, rýchlo si ma získal svojím prístupom a nadšením pre osvetu a šírenie zdravého životného štýlu. Na začiatku a možno aj na konci kurzu sa vám informácie budú zdať nenápadné, ale verte, že časom všetko zapadne na svoje miesto a vy objavíte ucelený systém, ktorý funguje. Dnes viem, že som sa rozhodol správne a vrelo tento kurz odporúčam všetkým.