Som prísny lektor?

Nie som :-)

Som iba náročný. Primárne sám na seba, pretože som si vedomý, že vzdelanie, ktoré poskytujem, nemalým spôsobom ovplyvňuje kvalitu životov nielen študujúcich, ale aj ich okolia. Z tejto pozície chcem poskytovať čo najkompletnejšie informácie v stráviteľnej forme pre každého. Jedinou zmysluplnou možnosťou je zaujať celostný pohľad na problematiku výživy. Jedine tak si z kurzov odnesie každý to, čo chce a súčasne potrebuje.

A pretože som v prístupe k životu maximalista, túto (ne)šťastnú vlastnosť mám tendenciu prenášať aj do štúdia. Dochádza napríklad k tomu, že na základe neustálych spätných väzieb od študujúcich mám snahu kurzy priebežne upravovať a tým ich aj vylepšovať. Musím sa pritom držať na uzde, aby celkový rozsah jednotlivých lekcií i úroveň ich odbornosti nepresahovali rámec, ktorý by zlikvidoval študijné snaženie väčšiny záujemcov.

Aby som žil s čistým svedomím, že študentov naozaj niečo naučím, je systém štúdia nastavený nekompromisne, čo sa na prvý pohľad môže tváriť prísne. Mám teraz na mysli nielen kurz Poradca pre výživu, o ktorý je všeobecne najväčší záujem, ale aj jednomesačné kurzy Výživa detí, Výživa v športe, Makrobiotiká v našej kuchyni, Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi, Tajomstvo biologického veku, Meditácia pre začiatočníkov, Strava a imunitný systém, Sprievodca výživou pri diabete, Všetko o chudnutí, Low carb diéty. Každý, kto si kurz zaplatí, ním aj prejde. Certifikát o jeho absolvovaní ale dostane iba ten, kto splní všetky podmienky štúdia:

  • Úspešné zloženie všetkých testov vrátane záverečného,
  • Vytvorenie všetkých úloh v podobe jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF,
  • V prípade kurzu „Poradca pre výživu“ aj obhájenia seminárnej práce.

V podstate nie som prísny, pretože takýto lektorský status vyvolá vždy v mysli študujúceho určitú formu odporu či stresu. A to je presný opak pohody a schopnosti v pokoji rozjímať nad vzťahmi a súvislosťami medzi faktami, čo je základ úspechu v každej filozofii.

Nie je to teda prísnosť, ale úroveň mojej náročnosti na prístup k štúdiu a snaha odovzdať čo najviac. Ku každému, kto tak prejde akýmkoľvek mojím kurzom, u ktorého sa skladajú záverečné skúšky, správam hlbokú úctu, pretože viem, že musel splniť moje podmienky štúdia. Tie sú jednoduché, ale nie ľahké. Viem to preto, že kladiem nemalé nároky predovšetkým sám na seba, a niečo podobné očakávam aj od svojho okolia.

Každý máme možnosť a schopnosť svojim dielom prispieť k zlepšeniu tohto sveta. To dosiahneme kladením si vyšších nárokov – sami na seba aj svoje okolie. Prísnosť je iba egoistický stav mysle, pri ktorom vytvárame nepriateľské prostredie. A v takom nie je možné kvalitne a v kľude študovať.

Prísnosť je nezmysel. Prežitok. Pozostatok starých rádoby vzdelávacích metód a súčasne kŕčovitá snaha o nastolenie atmosféry strachu a pochybností o svojich vlastných schopnostiach.

Túžim po odovzdávaní kvalitného vzdelávania v oblasti stravy a zdravia. Hrátky na prísnych učiteľov rád prenechám iným. A navyše sa vnútorne nepovažujem za lektora, kouča ani učiteľa. Sám seba vnímam ako sprievodca. Sprievodca stravou tela i mysle, ktorý rád odovzdáva svoje skúsenosti všetkým, ktorí majú skutočný záujem.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Tomáš Křivánek

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť kurzu Poradca pre výživu. Poskytla mi veľa dôležitých informácií prostredníctvom výučby vedenej lektormi, ktorí sú špičkami v tejto oblasti. Vďaka získaným vedomostiam som mnohé z týchto tipov uplatnila v rodinnom živote a budem sa ich snažiť uplatňovať aj v mojom budúcom zamestnaní. Veľmi pekne vám ďakujem.

Mgr. Petr Maršoun

Hoci sa zdravej výžive venujem už mnoho rokov, chýbalo mi komplexné vzdelanie, ktoré by mi pomohlo vyplniť medzery v informáciách. Som rada, že som si vybrala kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky. Dozvedela som sa veľa informácií, nielen o výžive. Prístup Mgr. Prístup pani Jelinekovej je inšpiratívny a celý kurz bol veľmi zaujímavý.Štúdium prebiehalo v príjemnej atmosfére.Veľmi oceňujem, že spolupráca nekončí kurzom, ale pokračuje vďaka absolventskej sekcii. Určite to nebol môj posledný kurz s Mgr.Jelinekom.

MUDr. Pavel Dvorský

Ako chirurg s obavami sledujem neustály vzostupný trend výskytu smrteľných ochorení. Jedného dňa som si uvedomil, že sa to týka aj nás lekárov, a v štatistikách som našiel, že zomierame ešte skôr ako naši pacienti. V ten deň som si uvedomil, že aj my lekári robíme "niečo" dlhodobo zle, a ak s tým niečo neurobím, čoskoro budem ja a moja rodina niekomu hovoriť -" prečo práve ja", ako to často počúvam. My lekári intuitívne cítime, že prevažná časť týchto dlhodobých a fatálnych chýb je v oblasti výživy a životného štýlu, ale naša pýcha a nedostatok pokory nám nedovolia priznať, že o tejto oblasti nevieme prakticky nič, pretože nás to nikto nenaučil. Celý systém medicínskeho vzdelávania túto problematiku úplne zanedbáva. Rozhodol som sa to zmeniť; pre seba, svoju rodinu a svojich "nových", nezaslepených pacientov. Vzdelávací inštitút ATAC s.r.o. som si pre svoje vzdelávanie v tejto oblasti vybrala preto, lebo patrí k absolútnej špičke v oblasti praktickej výučby komplexne koncipovaného zdravého spôsobu života u nás i v Európe. Okrem toho vo svojom "know-how" najlepšie spája fakty hodnoverných vedeckých štúdií západnej medicíny s nezameniteľnou múdrosťou medicíny starých východných kultúr. Obsah a úroveň štúdia výrazne prekonali moje očakávania a štatút "kurzu" je určite z legislatívnych dôvodov, pretože sa oveľa viac podobá vysokoškolskému štúdiu. Lekcie sú pútavé, poučné, ľahko zvládnuteľné pre každého, bez ohľadu na profesiu, vzdelanie, zaneprázdnenosť. A to je mimoriadne dôležité. Prajem každému, aby zažil radosť z "vlastného" objavovania zdravého spôsobu života, ktorú tento inštitút prináša svojim absolventom. Ak by mal tento odkaz niesť posolstvo, začal by som citátom: "Ak je človek zdravý, želá si veľa vecí, ak je chorý, želá si len jednu. Zdravie." "Nie je múdre kopať studňu len vtedy, keď máme smäd v hrdle". A dodal by som: nikdy nie je neskoro začať sa v tejto oblasti vzdelávať. Urobme to pre seba, pre svoje rodiny, a ak je to možné, pomôžme s tým aj iným. Mimochodom, je to skvelý spôsob, ako zmeniť svet k lepšiemu!

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu