Filozofia Makrobiotiky je postavená na veľmi jednoduchých princípoch, ktoré skvele fungujú. Bohužiaľ ich dodržiavanie v našich podmienkach neprináša rovnaké úspechy, ako je tomu u ázijských populácií, kde vznikla. Pritom stačí niekoľko málo úprav, ktoré z makrobiotiky urobia výživový smer, ktorý povedie k rovnováhe tela i mysle človeka v našich končinách.

Makrobiotiká v našej kuchyni

Jedno príslovie hovorí „V jednoduchosti je krása“. A skvele sa hodí práve k makrobiotike, ktorej princípy sú skutočne jednoduché a všeobecne platné. Dodržiavať ich v praxi však nebýva ľahké. Prináša úskalia v podobe faktu, že táto filozofia vznikla v Japonsku a jej princípy vychádzajú zo spôsobu myslenia a vnímania sveta typického práve pre ázijskú populáciu.

Základné pravidlá makrobiotiky sú jasné a transparentné, postavené na logických argumentoch. Jej propagátori tvrdia, že tento filozoficko-výživový smer, ktorého hlavným cieľom je rovnováha, je okrem iného aj cestou k prevencii a liečbe väčšiny chorôb, ktoré nás trápia.

Otázkou zostáva, ako je možné, že toľko ľudí, ktorí makrobiotiku vyskúšali, si svoje zdravie viac poškodili, než posunuli k rovnováhe?

Dôvodov je hneď niekoľko:

 • Striktné dodržiavanie pravidiel.
  Žiadny extrém nie je zdravý, vždy odvádza telo aj myseľ od rovnováhy.
 • Nepochopenie tejto filozofie.
  Vyberáme si z celku iba tie veci, ktoré aktuálne vyhovujú. Aby čokoľvek fungovalo, musí to byť vnímané ako celok, jednotlivé zmeny nikdy „zázrak“ nespôsobia.
 • Zlá voľba potravín.
  Ortodoxná makrobiotiká používa potraviny typické predovšetkým pre Japonsko. Akákoľvek snaha ísť touto cestou v našich stredoeurópskych podmienkach spôsobí v metabolizme „zmätky“, ktoré nás odvádzajú od homeostázy.
 • Neschopnosť správnym spôsobom aplikovať pojmy jin a jang do bežného života.
  Aziati majú z dôvodu odlišného kultúrneho i historického vývoja odlišný prístup k vnímaniu vecí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Používajú na to pojmy, ktoré sa veľmi ťažko prekladajú do iných jazykov. Ich holistický pohľad tak v západnom svete býva zle interpretovaný, z čoho potom vznikajú nedorozumenia. Akonáhle sa od samotného počiatku vydáme u makrobiotiky zlým smerom, nikdy nemôžeme dosiahnuť jej naplnenie.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Jednoduché pravidlá makrobiotickej filozofie.
 • Aké potraviny by mali tvoriť základ stravovania v „slovenskej makrobiotike“.
 • Zistíte, že príprava makrobiotických pokrmov nie je drahá, ani časovo náročná.
 • V čom sa líši „pásmo zdravia“ v makrobiotike a nami definovaná „Zóna Optimálneho Fungovania“.
 • Ako si „bezpečne“ dopriať aj potraviny, ktoré ortodoxné makrobiotiká odsudzuje.
 • Spôsob, ako makrobiotiká určuje metabolický profil človeka.
 • Ako ľahko naviesť organizmus k rovnováhe v oblasti tela i mysle.
 • Návod, ako makrobiotiku bezpečne aplikovať u detí.
 • Ako túto filozofiu správne použiť na prevenciu vzniku rôznych chorôb.
 • Holistický pohľad na liečbu rôznych chorôb.

Ako kurz prebieha?

Každodenná on-line výučba je rozdelená do 35 dní. Súčasťou kurzu sú textové lekcie a cvičné testy.

Študenti majú prístup k on-line poradni, v ktorej lektor priebežne odpovedá na všetky otázky.

Kurz je zakončený testom, na základe ktorého účastníci dostanú certifikát.

V priebehu celého kurzu majú študenti možnosť „prakticky“ prehlbovať celú teóriu na výučbovej aplikácii ZOF, kde na základe jednotlivých študijných tém vytvárajú rôzne formy stravovacích režimov.

Štúdium nie je časovo náročné, zvládnete ho pri bežnom dennom režime. Hlavný dôraz je kladený na pochopenie princípov makrobiotiky a jej aplikácie do reálneho života pomocou výučbovej aplikácie ZOF.

Obsah kurzu

 • Filozofia makrobiotiky
 • Vysvetlenie princípov jin a jang
 • Vhodné a nevhodné potraviny podľa princípov makrobiotiky
 • Špecifika makrobiotickej kuchyne
 • Pásmo zdravia vs. Zóna Optimálneho Fungovania
 • Zloženie potravín z pohľadu energetických tendencií a západnej vedy
 • Spôsoby prípravy potravín
 • Voľba vhodných potravín pre „slovenskú“ makrobiotiku
 • Určenie metabolického typu z pohľadu makrobiotiky
 • Riešenie zdravotných problémov pomocou makrobiotických princípov

Prečítajte si rozhovor s Martinom Jelínkom na tému „Makrobiotická strava“ vytlačenom v časopise Zrnění.

Lektor kurzu
Martin Jelínek

Výživový poradca, autor siedmich úspešných kníh. Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC organizujúcej kurzy, ktoré spájajú múdra východných filozofií s poznatkami modernej vedy. Jeho cieľom je odovzdávať celostné poznanie v oblasti výživy a zdravia všetkým skupinám populácie. Vedie kurzy výživového poradenstva, podieľal sa na programe Českej televízie Pod pokličkou, je autorom výukového systému ZOF.

Viete, že...

 • Makrobiotická filozofia vychádza z princípov Tradičnej čínskej medicíny? Jej zakladatelia zjednodušili vnímanie problematiky vzťahu stravy a zdravia na tú najjednoduchšiu možnú úroveň tak, aby bola pochopiteľná a použiteľná pre každého.
 • Dodržiavanie ortodoxných pravidiel makrobiotiky nesie riziko nedostatku niektorých živín (železa, niektorých antioxidantov, bielkovín)? Často tak vznikajú rôzne zdravotné komplikácie, ktoré sú jednoduchým vyústením nepochopenia tejto úžasne jednoduchej filozofie.
 • Makrobiotiká je vhodná aj pre deti? Je iba potrebné viac dbať na prísun niektorých živín, pri ktorých deficite hrozí riziko poruchy vývoja dieťaťa.
 • Jedným z hlavných princípov makrobiotickej kuchárky je tepelná úprava pokrmov? V podstate sa jedná o pravý opak toho, čo hlása dnes módna vlna RAW stravovania.

Viac informácií o forme a spôsobe štúdia u nás:

Často sa pýtate

Najčastejšie otázky súvisiace s kurzom.

Vložte svoj e-mail a my Vás upozorníme na konanie ďalšieho turnusu tohto kurzu:

Cena vrátane DPH:

119 €

Termín začatia:

Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:35 dní

V cene získate:

1 / 35 dní intenzívneho každodenného štúdia.

2 / Študijnú pomôcku v podobe výučbovej aplikácie ZOF.

3 / Prístup do Poradne pre študentov.

4 / Certifikát o absolvovaní kurzu.

Prečo zvoliť kurz Martina Jelínka?

 • Komplexný pohľad na problematiku makrobiotiky – teória podložená praxou.
 • Naučíte sa uviesť telo i myseľ do rovnováhy.
 • Unikátna metóda výučby – používame výučbovú aplikáciu ZOF, v ktorej pomocou modelov potravín vytvárate jednotlivé návrhy stravovacích režimov.
 • Za jeden mesiac nenáročného štúdia uľahčeného aplikáciou ZOF dostanete komplexné informácie o tom, ako úspešne pracovať s makrobiotikou.

Prihláška do kurzu:

Vyplňujte všetky údaje s diakritikou. Údaje slúžia na vystavenie faktúry a certifikátu (ak je súčasťou kurzu).
V prípade otázok si prejdite sekciu najčastejšie dotazy, alebo nás kontaktujte.

Makrobiotiká v našej kuchyni

       Počet účastníkov:       

Cena vr. DPH: 119 €

Pripravujeme.