Meditace pro začátečníky

Naučiť sa meditovať znamená otvoriť tajné dvierka k tej podobe svojho ja, s ktorou sa v bežnom živote stretávame sporadicky. Meditácia upokojí myseľ, zlepší sebakontrolu, posilní zdravie, navedie k duchovnu. Čo človek, to iné očakávania a ciele. Cesta je pritom iba jedna. Pomôžem vám ju nájsť a nestratiť.

Meditácia nie je iba spôsob, ako nadviazať pevné spojenectvo so svojím ja a vydať sa na cestu duchovného rozvoja. Vedecké výskumy preukázali, že správne vykonávaná meditácia účinne ovplyvňuje aj náš telesný stav – v stave meditácie sa zvyšuje vyplavovanie serotonínu (hormón šťastia), naopak klesá hladina kortizolu (tzv. stresový hormón). Zlepšuje sa spánok, zmierňuje úzkosť. Meditácia tiež dokáže znížiť hladinu krvného tlaku a zlepšuje činnosť imunitného systému.

7 dôvodov, prečo tento kurz

Komplexný pohľad

Naučíte sa využiť meditáciu pre vlastný duchovný rozvoj, pre zlepšenie zdravia aj pre rozvoj kreativity a ďalších duševných schopností.

50 audionahrávok pre nácvik meditácie

Kurz je podrobný a zároveň si všetky témy jednotlivých lekcií dôkladne precvičíte priamo v meditáciách.

Meditácia a strava

Dozviete sa, ktoré potraviny, ich kombinácie aj jedálničky sú pre meditáciu vhodné a ktorým je naopak dobré sa vyhýbať. Cieľom je naučiť sa vytvárať konkrétne jedálničky v našej výučbovej aplikácii ZOF.

Študujete on-line a práve vtedy, keď máte čas

Celé štúdium prebieha on-line, tzn. bez nutnosti dochádzania na prednášky. Študujete v kľude z domu, časový rozsah prispôsobujete svojim možnostiam.

Priama komunikácia s lektorom prostredníctvom on-line poradne

Súčasťou kurzu je rozsiahla on-line poradňa (vrátane jej histórie za celú dobu existencie kurzu, je teda zdrojom obrovského množstva ďalších informácií). Lektor kurzu je vám tu po celú dobu štúdia k dispozícii.

Doživotný prístup do klientskej časti

Aj po dokončení kurzu sú vám dostupné všetky absolvované lekcie, výučbová aplikácia ZOF na zostavovanie jedálničkov i on-line poradňa. Doživotne.

Kurz je vhodný pre všetkých záujemcov o meditáciu

Štúdiom najviac získajú všetci záujemcovia o duchovný prístup k životu, vrátane tých, ktorí hľadajú spôsob, ako využiť techniky meditácie na zlepšenie telesného i duševného zdravia. Prínosom bude aj pre ľudí, ktorí už majú s meditáciou skúsenosť a chcú sa naučiť špeciálnym stravovacím návykom na jej prehĺbenie aj novým meditačným technikám.

Unikátna výučbová aplikácia ZOF

Nová on-line aplikácia ZOF slúži ako vynikajúca pomôcka pre praktickú tvorbu jedálničkov v rámci aktuálne preberaných tém v priebehu celého kurzu. Aplikácia umožňuje rýchlou a jednoduchou formou kombinovať jednotlivé potraviny do konkrétnych receptov a následne automaticky vyhodnocovať ich vlastnosti a charakteristiky. Ihneď tak uvidíte, či Vami zostavený jedálniček zodpovedá pravidlám racionálneho stravovania. Z učenia sa stáva skutočná škola hrou.

Čo je obsahom kurzu?

 • Abeceda meditácie – základné pojmy, definícia meditácie, voľba vhodného miesta, pravidlá bezpečnej meditácie.
 • Základy meditácie – koncentrácia, vizualizácia, práca s dychom.
 • Princípy meditácie – myseľ a vedomie - ako ich naučiť fungovať spoločne v náš prospech.
 • Fyziológia meditácie – čo a v ktorých častiach mozgu a iných častiach tela sa deje, keď sa meditácia vykonáva správne.
 • Ako správne meditovať – práca s myšlienkami, ovládanie emócií, schopnosť pracovať v jednotlivých hladinách vedomia.
 • Meditácia a strava – ktoré potraviny, ich kombinácie aj jedálničky sú pre meditáciu vhodné a ktorým sa vyhýbať. Vrátane tvorby stravovacích režimov.
 • Meditácia mysle – detailný sprievodca jednotlivými technikmi meditácie mysle.
 • Meditácia srdca – techniky na objavenie najvnútornejšieho vedomia.
 • Meditácia a využitie vnútornej sily – ako prostredníctvom meditácie objaviť a prejaviť vnútornú duchovnú silu.
 • Meditácia ako cesta k duchovnému životu – so všetkým, čo k tomu patrí.
 • Meditácia pre praktický život – zlepšenie zdravia, osobných vzťahov, sebahodnotenie.

Ako prebieha štúdium

1
Študijné lekcie – V študijnej sekcii sa od pondelka do piatku zobrazia študijné lekcie zaoberajúce sa jednou konkrétnou témou a v sobote prebehne týždenné zhrnutie.
2
Audionahrávky – Každá lekcia obsahuje audionahrávky, ktoré slúžia ako návod na precvičovanie jednotlivých meditačných techník.
3
Pracovný zošit a cvičné testy – Pracovný zošit slúži na zhrnutie poznatkov z meditácií, ktoré sú súčasťou lekcií. Na konci kurzu tak budete mať k dispozícii súhrnnú rekapituláciu všetkého, čo ste za mesiac zvládli, vrátane nedostatkov, na ktorých je vhodné do budúcnosti viac zapracovať. Každý deň je k dispozícii aj cvičný test, ktorý slúži na opakovanie učiva a pripraví vás na súhrnný mesačný test.
4
Tvorba jedálničkov – Vo výučbovej aplikácii vytvárate jedálničky k vybraným témam zaoberajúcim sa vzťahom kvality stravovania na priebeh meditácie.
5
Poradňa – Máte prístup k on-line poradni, v ktorej lektor priebežne odpovedá na všetky otázky týkajúce sa aktuálne preberaných tém. K dispozícii je celá história poradne, táto slúži ako zdroj ďalšieho študijného materiálu.
6
Záverečný test – Prebieha na on-line platforme, teda v kľude z domu a bez stresu. Je vyvrcholením celého študijného snaženia.
7
Certifikát – Po úspešnom absolvovaní študijných lekcií i záverečného testu vám bude certifikát zaslaný poštou.

Ohlasy absolventov

Ondra a Míša Dobiáškovi

Predstavte si, aké by to bolo mať učiteľa, ktorý osobnostne a profesionálne rastie pozoruhodným tempom už väčšiu časť svojho života, ktorý má vedecký prístup západného sveta ako základňu, nie ako strop, ktorý má odvahu ísť proti prúdu, keď sa prúd uberá nesprávnym smerom, ktorý vás vďaka obdivuhodnej šírke a hĺbke svojich vedomostí dokáže vzdelávať pútavo a v súvislostiach,chápe dôležitosť harmónie tela a mysle pre zdravie človeka, jeho životný štýl je najlepším príkladom jeho vlastného učenia, jeho skutočné výsledky v pomoci ľuďom vám dávajú mnoho dôvodov, aby ste ho pozorne počúvali, ale on sám má viac vo zvyku počúvať ako hovoriť, pokora, úsmev a úcta sú vlastnosti, ktoré sú jeho srdcu najbližšie.Takto by sa dalo pokračovať, ale slová nestačia. Musíte to zažiť. Martin Jelínek je veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá nás - akoby mimochodom - vždy dokáže očariť niečím novým, keď máme tú česť sa s ním opäť stretnúť. Za viac ako 10 rokov, čo sa od neho učíme na rôznych frontoch, a za celú éru našich akademických štúdií, sme nepoznali kantora, ktorý by v človeku lepšie zapálil lásku k poznaniu. je veľmi cenné, že v Českej republike už pribúdajú nasledovníci jeho školy, pretože práve takíto učitelia by mali stáť pri každom, kto chce zmysluplne hovoriť so sebou alebo s inými o tom, ako hospodáriť so svojím zdravím. Vďaka kurzom ATAC sa takáto šanca otvára aj pre vás.

Mgr. Jana Filipovičová

Obohacujúce. To je najlepšie slovo. O zdravie sa zaujímam už dlho, napriek tomu som získala nové informácie, ale hlavne ma tento kurz podnietil k tvorivejšiemu mysleniu. Zaujal ma prepracovaný a jednoduchý systém výučby, oceňujem možnosť konzultovať rôzne otázky nielen počas kurzu, ale aj po jeho skončení. Prax je predo mnou. Investícia sa naozaj oplatila.

Zdenka Vlčková

Som spokojná nielen s kvalitou a formou kurzu, ale aj s možnosťou ďalšej spolupráce s pánom Mgr. Jelinek, ako aj s ďalšími kolegami. Je to veľký profesionálny prínos.

Petra Glogarová

Veľká vďaka patrí Mgr. Jelínkovi za odborne vedený kurz, profesionalitu, ochotu a priateľský prístup ku všetkým klientom. Kurz a čítanie kníh vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravého životného štýlu.

Ing. Nicole Lukášková, Ph. D.

Veľmi oceňujem osobitý prístup pána Jelínka a spôsob vedenia kurzov, ich systematickosť a súvislú ucelenosť. Všetky jeho ďalšie nadväzujúce atematicky špecializované školenia a semináre sú cenným prínosom pre moje poradenstvo.

Ing. Martin Škába

Som veľmi vďačná za možnosť učiť sa od Mgr. Martin Jelínek. Kurzy, semináre a osobné konzultácie mi veľmi pomáhajú v mojom profesionálnom rozvoji a vďaka tomu môžem byť čoraz viac nápomocná svojim klientom. Vzdelanie je veľmi široké, takže absolvent kurzov sa môže zaoberať výživou detí, dospelých, seniorov až po vrcholových športovcov.

Prečítajte si ďalšie ohlasy Naše kurzy študujú záujemcovia z celého sveta

Lektor kurzu
Martin Jelínek

Výživový poradca, autor siedmich úspešných kníh. Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC organizujúcej kurzy, ktoré spájajú múdra východných filozofií s poznatkami modernej vedy. Jeho cieľom je odovzdávať celostné poznanie v oblasti výživy a zdravia všetkým skupinám populácie. Vedie kurzy výživového poradenstva, podieľal sa na programe Českej televízie Pod pokličkou, je autorom výukového systému ZOF.

Viete, že...

…meditovať môžeme kedykoľvek v priebehu dňa a na akomkoľvek mieste? Nie je nevyhnutné hľadať idealizovanú oázu pokoja a tým komplikovať snahu o vlastný duchovný vývoj.

… meditácia nám dláždi cestu na ceste k absolútnemu naplneniu našej existencie vo vonkajšom svete?

…na kvalitu meditácií má vplyv aj strava, ktorú každý deň jeme? Správna znalosť tvorby jednotlivých foriem stravovacích režimov nám pomôže k nášmu duchovnému vývoju.

…meditáciu môžeme považovať za duchovný jazyk? Aby sme mohli plynule a správne komunikovať v duchovnej sfére, je potrebné sa naučiť jednotlivé slová i celú gramatiku, rovnako ako sme sa učili našu vlastnú reč, pomocou ktorej sa každý deň dorozumievame.

…každý človek je individualita, ktorej duša má svoj vlastný spôsob meditácie? Existuje nepreberné množstvo meditačných techník, ale len niektoré z nich vyhovujú práve nám. Aby sme vybrali tie správne, je potrebné najprv vyskúšať mnoho spôsobov meditácie.

Často sa pýtate

Najčastejšie otázky súvisiace s kurzom.

>

Certifikát

Každý absolvent kurzu dostane certifikát.

Vložte svoj e-mail a my Vás upozorníme na konanie ďalšieho turnusu tohto kurzu:

Cena vrátane DPH:

119 €

Termín začatia:

Typ:On-line kurz
Rozsah kurzu:35 dní

V cene získate:

1 / 35 študijných dní.

2 / Audionahrávky na meditácie ku všetkým lekciám.

3 / Prístup do Poradne pre študentov.

4 / Prístup k výučbovej aplikácii ZOF pre tvorbu jedálničkov.

5 / Certifikát o absolvovaní kurzu.

Prečo zvoliť kurz Martina Jelínka?

 • Ucelený pohľad na problematiku meditácií.
 • Rovnaký priestor u nás má teória aj praktické precvičovanie jednotlivých techník.
 • Zameriavame sa na základné techniky vedúce k transformaci mysle i vedomia.
 • Súčasťou kurzu je práca s jednotlivými hladinami vedomia.
 • Naučíte sa vytvárať rôzne formy jedálničkov zlepšujúcich kvalitu meditácií.

Prihláška do kurzu:

Meditácia pre začiatočníkov

       Počet účastníkov:       

Cena vr. DPH: 119 €

Pripravujeme.