Únavové zlomeniny

Únavové zlomeniny sú zranenia, ktoré postihujú v najväčšej miere športovcov. Hlavnou príčinou vzniku je neprimeraná fyzická záťaž, v rámci ktorej nezvláda kostné tkanivo regenerovať. Vznikajú mikrotrhliny, ktoré sa z dôvodu chronického preťaženia vyskytujú najčastejšie na dolných končatinách, a to na kostiach lýtkovej, holennej a záprstných kostičkach nohy.

Športovci (dominantne atletika, behy, volejbal, tenis, basketbal, tanec) sú síce skupinou najviac postihnutou, zďaleka ale nie jedinou. Tieto nepríjemné zranenia sa pomerne často objavujú v celom rade ďalších situácií.
Preťaženie kostí sa môže objaviť napr. z dôvodu nekvalitnej obuvi alebo nerovnováhy postavenia kostí nožnej klenby (vysoká alebo nízka klenba).
Pomerne hojne sa objavujúcou príčinou sú rôzne formy porúch príjmu potravy, ktorými (nielen športujúca) populácia trpí stále častejšie.
U niektorých jedincov to môže byť na prvý pohľad zanedbateľný faktor v podobe obmedzeného pohybu na slnku, kedy nedochádza k dostatočnej tvorbe vitamínu D3, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri ukladaní vápnika do kostí. V spojení s nevyváženou stravou (ako zdroje D3) takáto situácia vedie k ľahšej lámavosti kostí.
S poruchou metabolizmu vápnika a vitamínu D3 priamo súvisí vznik osteoporózy, kedy z dôvodu odvápňovania kostí dochádza k ich ľahkej a častej lámavosti.
Ďalšími pomerne častými príčinami vzniku únavových zlomenín sú výkyvy v hormonálnej regulácii. Tieto sa najčastejšie týkajú ženskej populácie, a to v období klimaktéria, prípadne sa takto môžu prejavovať aj vedľajšie účinky užívanej antikoncepcie.
Nemalý vplyv na pevnosť kostí má aj fajčenie.

Vplyv stravy na vznik únavovej zlomeniny

V dlhodobej koncepcii stravovania majú najväčší vplyv nasledujúce faktory:

Množstvo a kvalita bielkovín.
Obsah bielkovín vrátane ich kvality ovplyvňuje ukladanie proteínov do kostnej hmoty. V celodennom stravovacom režime sa preto oplatí nastaviť taký príjem bielkovín, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám každého človeka.

Obsah a pomer vápnika a fosforu v strave.
Tieto dva prvky rozhodujú o kvalite mineralizácie kostí najväčšou mierou. Výraznejší odklon od ich odporúčaných denných dávok (či ich vzájomných pomerov) sa prejaví zoslabovaním štruktúry kostí, ktoré sa tak pri neprimeranej námahe ľahšie lámu.

Príjem vitamínu D3
Kalciferol (vit. D3) vzniká v koži pri jej vystavovaní slnečnému žiareniu. Nemalú časť tejto látky je ale možné prijímať aj stravou (bohatými zdrojmi sú napr. mliečne výrobky, pečeň, ryby…). Pri deficite tejto látky sa vápnik – jeden z najdôležitejších minerálov rozhodujúcich o pevnosti kostí ukladá do kostnej hmoty v nedostatočnom množstve.

Obsah antinutričných látok.
Niektoré antinutričné látky (konkrétne skupina fytátov a oxalátov) majú schopnosť výrazne znižovať vstrebávanie vápnika zo stravy. Dlhodobú koncepciu stravovania je preto výhodné plánovať tak, aby zastúpenie týchto zložiek v jedálničku bolo čo najnižšie.

Naplánovať dlhodobý jedálniček tak, aby zahŕňal všetky dôležité nutričné faktory majúce vplyv na pevnosť kostí (so snahou predísť vzniku únavových zlomenín), je štandardom, s ktorým študenti našich kurzov odchádzajú do praxe. Pozornosť zameriavajú pri tvorbe stravovacích režimov na výučbovej aplikácii ZOF predovšetkým na zaistenie dostatku bielkovín, kľúčových minerálov a vitamínu D3, a súčasne na elimináciu niektorých antinutričných látok. Strava má tu vplyv ako na preventívnej úrovni, tak aj ako neoddeliteľná súčasť snahy o riešenie vzniknutej situácie.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Hana Dlubalová

Kurz výživového poradcu pod vedením Mgr. Martin Jelínek bola veľmi obohacujúca skúsenosť. Získala som dokonalé vedomosti a poznatky, vďaka ktorým sa teraz pozerám na stravu a s ňou súvisiaci zdravý životný štýl ako na celok. Ako to už na kurzoch býva, aj na tomto sa vytvorili nové priateľstvá. Veľmi si vážim, že moji kolegovia, teraz už aj priatelia, idú v rovnakom vlaku zdravého životného štýlu. Chcel by som im poďakovať za to, ako sa rozvíjala naša naplňujúca a inšpiratívna spolupráca nielen na profesionálnej úrovni, ale aj v súkromnom živote. Ďakujem vám všetkým, ktorí so mnou zdieľate rovnaký svet :-)

Miroslav Vondrovský

Pri výbere kurzu som "vsadil" na lektora Martina Jelínka. Prvotným impulzom bolo sledovanie jeho tematických prednášok na internete. To bolo moje prvé zoznámenie s ním. Ďalej som sa zaujímal o online vzdelávanie z tepla domova. Počas kurzu som opustil teplo domova a osobne som sa zúčastnil na jeho prednáške v Prahe. Teraz sa chystám na ďalší kurz - Magický pôst. Teším sa, že si opäť rozšírim obzory, ktoré budem môcť odovzdať ľuďom okolo seba. A dúfam, že na mojej celoživotnej "výživnej" ceste za vzdelaním sa naše cesty ešte niekoľkokrát skrížia. Tento kurz považujem za základný kameň v oblasti výživy.

Mgr. Renata Míková

V rámci svojej práce, ktorá je zároveň mojím koníčkom, píšem najmä články o výžive, cvičení a osobnom rozvoji. Prichádzam do kontaktu s rôznymi fitnes trénermi a odborníkmi na výživu. Žiaľ, okrem skutočných odborníkov existujú aj takí, ktorí boli vyškolení na jeden alebo dva víkendy, čomu zodpovedajú ich vedomosti, prístup ku klientom a monotónne diétne plány, ktoré nerešpektujú individualitu klienta. To ma vlastne vyprovokovalo k tomu, aby som sa na výživu pozrel aj ja, ale iným spôsobom. Rozhodla som sa nájsť kurz, ktorý by mi pomohol "upratať" si v hlave niektoré informácie a pozrieť sa na výživu nezaujato. Hľadal som kurz, ktorý by nebol len o získaní certifikátu, ale o skutočnom učení a relevantných informáciách. Na Slovensku som hľadal márne. Potom som sa dozvedela o 6-mesačnom kurze "PORADCE PRO VÝŽIVU A DOPLNKY" v Českej republike, ktorý vedie skúsená odborníčka na výživu Mgr. Martin Jelínek. Po prečítaní informácií o kurze a vyjadrení absolventov nebolo o čom premýšľať. Išiel som do toho a neľutujem to. Naopak, po absolvovaní kurzu som si v rámci seminárnej práce prvýkrát v živote zostavila diétu, hoci som sa toho mesiac pred koncom kurzu veľmi obávala. Tvorba jedálnych lístkov sa stala mojím koníčkom a v blízkej budúcnosti plánujem absolvovať ďalšie kurzy pod vedením Mgr. Som presvedčený, že ak chce byť človek naozaj dobrým odborníkom na výživu, aj keď možno len na "hobby" úrovni, musí sa neustále učiť. Čo sa mi na kurze páčilo najviac? Predovšetkým holistický, t. j. komplexný prístup k výžive a snaha lektora viesť študentov k tomu, aby pri tvorbe stravovacích plánov využívali svoje vedomosti, ale aj zdravý rozum a snažili sa prispôsobiť stravu každému klientovi - zohľadniť jeho krvnú skupinu, zdravotné problémy, tepelný efekt či acidobázický účinok potravín na ľudský organizmus atď. Oceňujem aj formu štúdia, t. j. používanie myšlienkových máp pri spracovaní učiva. Človek sa tak veľa naučí a pri príprave na mesačné testy sú dobrými pomocníkmi. Zároveň je človek nútený pravidelne navštevovať kurz. Na záver nemôžem nespomenúť neobmedzené využívanie poradne pre študentov a neskôr aj pre absolventov, v ktorej na otázky odpovedá Mgr. Jelinek, ktorému by som sa chcela veľmi poďakovať za jeho skvelé informácie a prístup k študentom.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu