Kurzy ATAC

Osteoporóza

Osteoporóza

Osteoporóza je stav, pri ktorom sa znižuje hustota kostnej hmoty. Dochádza k strate bielkovín a minerálov, štruktúra kosti sa zoslabuje a kosti sa potom ľahko lámu. Častými príznakmi postupujúcej osteoporózy sú bolesti chrbta, ľahká lomivosť kostí (najčastejšie zlomeniny bedra a stavcov chrbtice), vytvorenie hrbu (kyfóza) či výrazné zmenšenie telesnej výšky. Najzávažnejší vplyv na život majú zlomeniny krčku stehennej kosti - až jednej tretine pacientov sa už nikdy nevráti plná pohyblivosť.

Príčin znižovania hustoty kostí je hneď niekoľko:
Vo vzťahu ku kvalite stravovania sa najčastejšie udávajú dlhodobo znížený prísun bielkovín, nedostatok vitamínu D3 a vápnika. Navyše v posledných rokoch je sledovaný vplyv vysokého podielu fytoestrogénov v strave západnej populácie (najčastejšie z dôvodu konzumácie sójových produktov), kde tieto látky teoreticky môžu ovplyvňovať hormonálnu reguláciu a znižovať tak hustotu kostí.
Ďalej je to nedostatok pohybu, pretože fyzická aktivita cez zvýšenú činnosť svalového tkaniva zvyšuje celkovú hustotu kostnej hmoty (obsah bielkovín aj minerálov).
Pomerne výrazný vplyv má už spomínaná hormonálna regulácia - u mužov sa jedná o obdobie po andropauze (medzi 50. a 70. rokom života, kedy dochádza k výraznému úbytku tvorby mužského pohlavného hormónu testosterónu), u žien potom po menopauze. Úbytok produkcie niektorých hormónov priamo ovplyvňuje hustotu kostného tkaniva.
V neposlednom rade je potrebné počítať aj s vedľajšími účinkami niektorých užívaných liekov, najčastejšie je to antikoncepcia u žien, prípadne dlhodobý vplyv kortikoidov.

Osteoporózou sú najčastejšie postihnuté ženy po menopauze a muži po andropauze. Nie sú ale výnimky, keď sa tento problém objavuje aj u relatívne mladých žien ako prejav kombinácie dlhodobého nedostatku bielkovín v strave, absencie pohybovej aktivity a vedľajších účinkov užívania hormonálnej antikoncepcie.

Vplyv stravy na osteoporózu

Pevnosť kostí môžeme v najväčšej miere ovplyvniť predovšetkým úpravou životného štýlu. Základom je dostatočný príjem bielkovín. Pretože je hustota kostí ovplyvňovaná nielen množstvom proteínov, ale aj obsahom a pomerom minerálnych látok, ktoré tvoria ich neoddeliteľnú súčasť, je dôležité zabezpečiť v strave aj adekvátny príjem vápnika, horčíka, fosforu a fluóru. Ako najdôležitejší prvok je citovaný vápnik, ktorého kvalitu metabolizmu v tele výrazne ovplyvňuje obsah horčíka a vitamínu D3.
Úroveň vstrebávania všetkých kľúčových živín do kostí výrazne ovplyvňuje pohybová aktivita, väčší vplyv majú anaeróbne činnosti. Svoj vplyv má tiež pravidelný pobyt na slnku kvôli produkcii kalciferolu (vit. D3).

Aj napriek tomu, že západná medicína považuje osteoporózu za nevyliečiteľnú chorobu, je možné veľmi účinne vzniku tohto problému predchádzať práve spomínanými úpravami v stravovaní a pohybovej aktivity. Študenti sa v kurzoch na výučbovej aplikácii ZOF učia vytvárať také jedálničky, ktoré majú priamy vplyv na hustotu kostí. Sledujú všetky dôležité parametre, ktoré majú vzťah k metabolizmu kostného tkaniva s vedomím faktu, že v reálnom živote treba investovať dostatok času, aby sa táto snaha premietla do zmien vo fyzickom tele.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Eva Šulcová

Zúčastniť sa kurzu Výživový poradca Atac bolo skvelé rozhodnutie. Kurz ponúka neuveriteľné množstvo informácií spojených s overením vedomostí v podobe testov, ktoré ma donútili sa do tém naozaj začítať a snažiť sa porozumieť a skvelou hrou, ktorá ponúka užásnu príležitosť uviesť nadobudnuté informácie rovno do jedálnička. Rada by som sa pánovi Jelínkovi a celému jeho tímu poďakovala a popriala mnoho spokojných študentov.

Zdeněk Červinka

Oceňujem možnosť, že po absolvovaní kurzu môžem pokračovať vo vzdelávaní v systéme www.kurzyatac.cz ďalej a rozvíjať svoje schopnosti v tomto odbore. Môžem tiež aktívne spolupracovať s lektormi, za čo som veľmi vďačný.

MUDr. Pavel Dvorský

Ako chirurg sledujem znepokojene trvalo vzostupnú tendenciu výskytu smrteľných chorôb. Jedného dňa som si uvedomil, že sa to týka aj nás lekárov, av štatistikách som našiel, že umierame dokonca ešte skôr, ako naši pacienti. V ten deň som pochopil, že aj my lekári robíme „niečo“ dlhodobo zle, a ak s tým nič neurobím, budem čoskoro ja aj moja rodina niekomu hovoriť – „prečo práve ja“, ako to často počúvam. My lekári intuitívne cítime, že prevaha tých dlhodobých a fatálnych chýb je v oblasti výživy a spôsobu života, ale naša pýcha a nedostatok pokory nám nedovolia priznať si, že o tejto oblasti prakticky nič nevieme, pretože nás to nikto neučil. Celý systém lekárskeho vzdelávania túto problematiku úplne zabúda. Ja som sa rozhodol to zmeniť; kvôli sebe, svojej rodine a svojim „novým“, nezaslepeným pacientom. Vzdelávací inštitút ATAC spol. sro som zvolil pre svoje vzdelanie v tejto oblasti preto, že u nás aj v Európe patrí k absolútnej špičke v odbore praktickej výučby komplexne poňatého zdravého spôsobu života. Navyše vo svojom „know-how“ dáva najlepšie do súvislostí fakty vierohodných vedeckých štúdií západnej medicíny s neopomenuteľnou múdrosťou medicíny starých východných kultúr. Obsah a úroveň štúdia veľmi prekonali moje očakávania a štatút „kurzu“ je iste z dôvodov legislatívnych, pretože sa oveľa viac podobá štúdiu univerzitnému. Lekcie sú pútavé, náučné, ľahko zvládnuteľné pre každého, bez ohľadu na profesiu, vzdelanie, zaneprázdnenosť. A to je nesmierne dôležité. Prajem každému zažiť radosť z „vlastného“ objavu zdravého spôsobu života, ktorú absolventom tento inštitút prináša. Ak by ohlas mal niesť aj nejaké posolstvo, začal by som citáty: „Ak je človek zdravý, praje si veľa vecí, ak je chorý, praje si len jedno. Zdravie.“ „ Je nerozumné kopať studňu, až keď nám hrdlo zviera smäd“. A dodal by som: Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať v tejto oblasti. Urobme to kvôli sebe, svojej rodine a pokiaľ možno, ktokoľvek v tom pomáhajme aj ostatným. Je to mimochodom skvelý spôsob ako meniť svet k lepšiemu!