Kurzy ATAC

Osteoporóza

Osteoporóza

Osteoporóza je stav, pri ktorom sa znižuje hustota kostnej hmoty. Dochádza k strate bielkovín a minerálov, štruktúra kosti sa zoslabuje a kosti sa potom ľahko lámu. Častými príznakmi postupujúcej osteoporózy sú bolesti chrbta, ľahká lomivosť kostí (najčastejšie zlomeniny bedra a stavcov chrbtice), vytvorenie hrbu (kyfóza) či výrazné zmenšenie telesnej výšky. Najzávažnejší vplyv na život majú zlomeniny krčku stehennej kosti - až jednej tretine pacientov sa už nikdy nevráti plná pohyblivosť.

Príčin znižovania hustoty kostí je hneď niekoľko:
Vo vzťahu ku kvalite stravovania sa najčastejšie udávajú dlhodobo znížený prísun bielkovín, nedostatok vitamínu D3 a vápnika. Navyše v posledných rokoch je sledovaný vplyv vysokého podielu fytoestrogénov v strave západnej populácie (najčastejšie z dôvodu konzumácie sójových produktov), kde tieto látky teoreticky môžu ovplyvňovať hormonálnu reguláciu a znižovať tak hustotu kostí.
Ďalej je to nedostatok pohybu, pretože fyzická aktivita cez zvýšenú činnosť svalového tkaniva zvyšuje celkovú hustotu kostnej hmoty (obsah bielkovín aj minerálov).
Pomerne výrazný vplyv má už spomínaná hormonálna regulácia - u mužov sa jedná o obdobie po andropauze (medzi 50. a 70. rokom života, kedy dochádza k výraznému úbytku tvorby mužského pohlavného hormónu testosterónu), u žien potom po menopauze. Úbytok produkcie niektorých hormónov priamo ovplyvňuje hustotu kostného tkaniva.
V neposlednom rade je potrebné počítať aj s vedľajšími účinkami niektorých užívaných liekov, najčastejšie je to antikoncepcia u žien, prípadne dlhodobý vplyv kortikoidov.

Osteoporózou sú najčastejšie postihnuté ženy po menopauze a muži po andropauze. Nie sú ale výnimky, keď sa tento problém objavuje aj u relatívne mladých žien ako prejav kombinácie dlhodobého nedostatku bielkovín v strave, absencie pohybovej aktivity a vedľajších účinkov užívania hormonálnej antikoncepcie.

Vplyv stravy na osteoporózu

Pevnosť kostí môžeme v najväčšej miere ovplyvniť predovšetkým úpravou životného štýlu. Základom je dostatočný príjem bielkovín. Pretože je hustota kostí ovplyvňovaná nielen množstvom proteínov, ale aj obsahom a pomerom minerálnych látok, ktoré tvoria ich neoddeliteľnú súčasť, je dôležité zabezpečiť v strave aj adekvátny príjem vápnika, horčíka, fosforu a fluóru. Ako najdôležitejší prvok je citovaný vápnik, ktorého kvalitu metabolizmu v tele výrazne ovplyvňuje obsah horčíka a vitamínu D3.
Úroveň vstrebávania všetkých kľúčových živín do kostí výrazne ovplyvňuje pohybová aktivita, väčší vplyv majú anaeróbne činnosti. Svoj vplyv má tiež pravidelný pobyt na slnku kvôli produkcii kalciferolu (vit. D3).

Aj napriek tomu, že západná medicína považuje osteoporózu za nevyliečiteľnú chorobu, je možné veľmi účinne vzniku tohto problému predchádzať práve spomínanými úpravami v stravovaní a pohybovej aktivity. Študenti sa v kurzoch na výučbovej aplikácii ZOF učia vytvárať také jedálničky, ktoré majú priamy vplyv na hustotu kostí. Sledujú všetky dôležité parametre, ktoré majú vzťah k metabolizmu kostného tkaniva s vedomím faktu, že v reálnom živote treba investovať dostatok času, aby sa táto snaha premietla do zmien vo fyzickom tele.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martin Cidlinský

Tento kurz mi pomohol nielen v mojom profesionálnom rozvoji, ale myslím si, že štýl výučby je jeden z najefektívnejších, aké som mal možnosť vidieť. Celý koncept je veľkou príležitosťou na komplexný rozvoj v oblasti výživového poradenstva.

Ing. Radomila Unarová

Dlhodobé vzdelávanie pod vedením Mgr. Martin Jelínek je pre mňa veľkým ľudským a profesionálnym prínosom. Zúčastnil som sa takmer všetkých dlhodobých aj jednorazových kurzov. Vďaka nim sa stále učím nové informácie a upevňujem si tie, ktoré som už zažil. Všetky získané vedomosti úspešne využívam v každodennej praxi. Určite ju môžem odporučiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o výživu laicky alebo profesionálne.

Romana Glen

Kurz výživového poradcu je užitočnou formou vzdelávania pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v tejto oblasti alebo sa naučiť niečo nové v tejto oblasti.Nezáleží na tom, či sa bude človek v budúcnosti touto témou zaoberať profesionálne, alebo tieto vedomosti využije len pre svoje potreby. Študovala som online formu a musím povedať, že vzhľadom na moje pracovné vyťaženie je táto forma vzdelávania skvelá, pretože si ich môžete naplánovať podľa svojich individuálnych potrieb. Kurz bol pre mňa určite 100% prínosom.Určite by som kurz Výživový poradca odporučila každému, kto má záujem o zdravý životný štýl, ale aj tým, ktorí ešte nemajú pevnú vôľu rozhodnúť sa zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu.Ďakujem pánovi Jelínkovi, že sa s našou spoločnosťou podelil o cenné informácie.