Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy sa objavujú v modernej spoločnosti stále častejšie. Najviac postihujú mladšie vekové kategórie, častejšie ženy. Štatistiky uvádzajú, že v 5-10 % môžu tieto prípady končiť smrťou. Najčastejšie sú definované 2 základné problémy:

 1. Bulímia (bulímia nervosa).
  Spočíva v záchvatovom prejedaní a súčasnej snahe tomuto čeliť. Takto postihnutý človek úmyselne vyvrhuje potravu, vyvoláva hnačky, alebo užíva lieky určené na chudnutie. Prejavuje sa najčastejšie u dievčat vo veku 13-18 rokov. Bulímia sa lieči psychoterapiou.

 2. Anorexia (anorexia nervosa).
  Jedná sa o duševnú chorobu spočívajúcu v odmietaní potravy a skreslenej predstave o svojom tele. Objavuje sa najčastejšie vo veku medzi 14-18 rokmi života. Je pre ňu charakteristické úmyselne vyvolané znižovanie hmotnosti, ktoré je vykonávané predovšetkým znižovaním príjmu tekutín a potravy, zvyšovaním energetického výdaja (cvičením), ďalej potom vyprovokovaným zvracaním, hnačkami či užívaním anorektík a diuretík. Subjektívne sa prejavuje vnímaním seba samého ako príliš tučnej/tučného. Neustále pretrváva strach z tučnosti a skreslenej predstavy o vlastnom tele. Vonkajšími prejavmi sú strata menštruácie u žien, nespavosť alebo nesústredenosť.

Dôsledky týchto ochorení na metabolizmus sú veľmi rozsiahle a často fatálne:

 • znížená hladina draslíka,

 • zväčšenie príušných žliaz,

 • spomalené vyprázdňovanie žalúdka, zápcha,

 • zápaly pankreasu,

 • hypotenzia,

 • srdcová arytmia,

 • anémia,

 • suchá, praskajúca koža,

 • zvýšená kazivosť zubov,

 • kŕče, svalová slabosť.

Okrem uvedených fyzických problémov sa objavujú aj problémy psychické – pocity smútku, osamotenia, zúfalstva, bezmocnosti, depresie, mnohokrát aj samovražedné sklony (tie sú druhým najrozšírenejším dôvodom úmrtia ihneď za vyčerpaním organizmu).

Bulímia a anorexia sú vzájomne previazané, veľmi často jedna z týchto chorôb vedie k druhej.
Pretože sú obe poruchy príjmu potravy problémom psychickým a nie nutričným, nemá akákoľvek snaha o úpravu stravovacieho režimu takto postihnutým prakticky žiadny význam pre vyriešenie situácie. Tieto choroby je nutné riešiť so školeným špecialistom v oblasti psychológie. Výživový poradca môže maximálne vyjsť v ústrety radami, akým spôsobom riadiť stravu tak, aby viedla metabolizmus smerom k rovnováhe.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Anna Brázdilová

www.centrum3p.cz

Už mnoho rokov pracujem ako poradca pre zmenu životného štýlu a zrazu som dostal chuť absolvovať kurz pre výživových poradcov, aby som sa naučil, čo sa dnes na takýchto kurzoch vyučuje. Pri hľadaní komplexného pohľadu na výživu som narazil na webovú stránku ATAC a moje rozhodnutie bolo jasné. Mnohé veci boli pre mňa nové a veľmi prínosné a zároveň som si v mnohom potvrdila správnosť môjho prístupu ku každému klientovi individuálne, pretože každý z nás je jedinečný a výnimočný a neexistuje univerzálny stravovací návod, ktorý by vyhovoval každému.Práca pána Jelínka je pre mňa veľkou inšpiráciou a jeho kurzy a semináre môžem len odporučiť na šírenie myšlienky z môjho pohľadu vzdelávania vo výžive, sebapoznania a zároveň zapojenia zdravého rozumu. Ďakujeme za obohatenie.

Mgr. Petra Kuderová

Kurz výživy a suplementácie Poradca Mgr. Martina Jelinka som si vybrala najmä kvôli svojim deťom. Chcela som si rozšíriť vedomosti o zdravej výžive a získať nové informácie o zložení potravín, ktoré podávam svojim deťom. Počas kurzu som získal tieto informácie v komplexnej a úplnej forme a vďaka seminárom aj zábavnou formou. Hoci som pôvodne nemal v úmysle sám poskytovať výživové poradenstvo, záujem mojich priateľov a širšej komunity ma uistil, že môžem spojiť svoje záľuby s prácou a odovzdávať získané vedomosti ďalej. Priebeh výučby Mgr. Jelinekov kurz môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí sa chcú v tejto oblasti vzdelávať, a tým, ktorí chcú v tejto oblasti pracovať. Podľa môjho názoru je tento kurz najkomplexnejší z hľadiska svojho širokého záberu na českom trhu.

Ing. Jarmila Štěrbová

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa vášho šesťmesačného kurzu pre výživových poradcov. Bol to pohľad do sveta, v ktorom priama logika ukazuje svoju milú tvár. Pochopenie kontextu, ktorý ponúka váš kurz a osobný prístup, prináša možnosť slobody ruka v ruke so zodpovednosťou za všetky vlastné rozhodnutia. Hoci hovorím o telesných procesoch, význam posolstva preniká do nehmotných sfér, a to bolo pre mňa na celom kurze najzaujímavejšie. Ďakujem, bolo mi cťou sa s vami stretnúť.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu