Kurzy ATAC

Laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia

Poruchy trávenia a vstrebávania niektorých živín sú rozšíreným problémom. Najčastejšie sa prejaví nadúvaním, plynatosťou, pocitom zlého trávenia, hnačkami, kŕčmi v bruchu, toto môže vyústiť do postupného chudnutia. Medzi najrozšírenejšie poruchy patrí laktózová intolerancia, ktorá v niektorých krajinách postihuje aj vysoké desiatky percent celej populácie.

Laktózová intolerancia (laktózová neznášanlivosť, laktázová nedostatočnosť) je stav, pri ktorom postihnutému chýba alebo je obmedzená produkcia laktázy. Tento enzým je produkovaný bunkami sliznice tenkého čreva a jeho úlohou je rozkladať mliečny cukor (laktózu). Ak k tomu nedôjde,  konzumácia zdrojov laktózy (živočíšneho mlieka a mliečnych výrobkov) sa prejaví celým radom tráviacich ťažkostí.
Najviac laktázy produkujeme v dojčenskom veku, následne jeho aktivita postupne klesá. K obmedzeniu jeho produkcie dochádza často u pacientov s chorobami tenkého čreva, nezriedka ale aj po prekonanom hnačkovom ochorení, kedy príčinou je doposiaľ nie úplne obnovená črevná mikrobiota. Všeobecne sa dá povedať, že ochorenie sa zhoršuje s vekom.

Vplyv stravy na laktózovú intoleranciu

Príznaky tohto problému by mali zmiznúť po vylúčení potravín, ktoré vyvolávajú popisované problémy - teda živočíšneho mlieka a mliečnych výrobkov s obsahom laktózy. Veľmi často sa ale laktóza používa ako aditívum (plnidlo) v mnohých potravinách, doplnkoch stravy a liekoch, čo trochu komplikuje situáciu ľuďom trpiacim touto intoleranciou. Okrem snahy o úpravu jedálnička je preto tiež potrebné dôkladne čítať etikety na výrobkoch.

Niektorí postihnutí sú schopní bez väčších ťažkostí stráviť niektoré druhy mliečnych produktov (napr. syrov alebo jogurtov), pretože obsah laktózy v nich je minimálny, čo je dané procesom ich zrenia (fermentácia). Čím dlhšie je mliečna potravina fermentovaná (prechádza procesom kvasenia, pri ktorom sa mikroorganizmy živia laktózou), tým menej mliečneho cukru obsahuje. Preto v niektorých situáciách nie je nevyhnutné vyhýbať sa všetkým mliečnym produktom, toto je ale silne individuálne.

Pretože pomerne častou príčinou vzniku laktózovej intolerancie je disbalancia v črevnom biome, je pre zmiernenie nadúvania a plynatosti v rámci neznášanlivosti mliečneho cukru vhodné podporovať diverzitu (druhovú pestrosť) v črevnom trakte. Toto obnáša zabezpečenie príjmu probiotických i prebiotických faktorov v strave, tzn. konzumáciu fermentovaných potravín, vlákniny a v neposlednom rade aj zdrojov vybraných mikroorganizmov, ktoré tvoria súčasť črevnej mikrobioty (vypláca sa užívať aj špecifické doplnky stravy s obsahom mikróbov). Na nápravu takejto situácie je potrebné investovať dostatok času, rádovo týždne.

Pokiaľ chce človek postihnutý laktózovou intoleranciou konzumovať mliečne výrobky (so zníženým obsahom laktózy), má možnosť užívať prípravky s obsahom enzýmu laktázy, ktoré sú v dnešnej dobe dobre dostupné.

Akonáhle z dôvodu diagnózy laktózovej intolerancie dôjde k obmedzovaniu konzumácie mliečnych výrobkov, je následkom takej zmeny aj ovplyvnenie (= zníženie) príjmu vápnika, pretože živočíšne mliečne produkty sú v priemere jeho najbohatším zdrojom, ktorý sa súčasne veľmi dobre v tele využíva. V takej situácii je nutné k strave pristupovať so zvýšenou starostlivosťou s cieľom zaistiť dostatok tohto minerálu úpravou spôsobu stravovania, alebo si pomôcť vhodnými doplnkami stravy. Aby nedošlo k zbytočnému odklonu od rovnováhy, je súčasne nutné sledovať zastúpenie vápnika voči horčíku, kde ich vzájomný pomer riadi kvalitu nervosvalovej koordinácie a ovplyvňuje tak celý rad pochodov v tele (dlhodobý nedostatok vápnika často vedie k rednutiu kostí – osteoporóze). Vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme, sa študenti na výučbovej hre ZOF učia pomery týchto prvkov sledovať, a to u všetkých spôsobov stravovania.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Jana Filipovičová

Obohacujúce. To je najlepšie slovo. O zdravie sa zaujímam už dlho, napriek tomu som získala nové informácie, ale hlavne ma tento kurz podnietil k tvorivejšiemu mysleniu. Zaujal ma prepracovaný a jednoduchý systém výučby, oceňujem možnosť konzultovať rôzne otázky nielen počas kurzu, ale aj po jeho skončení. Prax je predo mnou. Investícia sa naozaj oplatila.

Zdeněk Červinka

Oceňujem možnosť pokračovať vo vzdelávaní v systéme www.kurzyatac.cz a rozvíjať svoje zručnosti v tejto oblasti po absolvovaní kurzu. Môžem tiež aktívne spolupracovať s lektormi, za čo som veľmi vďačná.

Veronika Krčmová

Priebeh výučby Mgr. Jelinekov kurz "Poradca pre výživu a doplnky výživy" je presne to, čo som hľadal. Páčila sa mi online forma štúdia a vytváranie myšlienkových máp, ktoré ma nútili pozerať sa na materiál každý deň, a najmä jeho komplexný pohľad na človeka. Prístup pána Jelínka a ostatných účastníkov kurzu je úplne úžasný, vrelo ho odporúčam všetkým.