Laktózová intolerancia

Poruchy trávenia a vstrebávania niektorých živín sú rozšíreným problémom. Najčastejšie sa prejaví nadúvaním, plynatosťou, pocitom zlého trávenia, hnačkami, kŕčmi v bruchu, toto môže vyústiť do postupného chudnutia. Medzi najrozšírenejšie poruchy patrí laktózová intolerancia, ktorá v niektorých krajinách postihuje aj vysoké desiatky percent celej populácie.

Laktózová intolerancia (laktózová neznášanlivosť, laktázová nedostatočnosť) je stav, pri ktorom postihnutému chýba alebo je obmedzená produkcia laktázy. Tento enzým je produkovaný bunkami sliznice tenkého čreva a jeho úlohou je rozkladať mliečny cukor (laktózu). Ak k tomu nedôjde,  konzumácia zdrojov laktózy (živočíšneho mlieka a mliečnych výrobkov) sa prejaví celým radom tráviacich ťažkostí.
Najviac laktázy produkujeme v dojčenskom veku, následne jeho aktivita postupne klesá. K obmedzeniu jeho produkcie dochádza často u pacientov s chorobami tenkého čreva, nezriedka ale aj po prekonanom hnačkovom ochorení, kedy príčinou je doposiaľ nie úplne obnovená črevná mikrobiota. Všeobecne sa dá povedať, že ochorenie sa zhoršuje s vekom.

Vplyv stravy na laktózovú intoleranciu

Príznaky tohto problému by mali zmiznúť po vylúčení potravín, ktoré vyvolávajú popisované problémy - teda živočíšneho mlieka a mliečnych výrobkov s obsahom laktózy. Veľmi často sa ale laktóza používa ako aditívum (plnidlo) v mnohých potravinách, doplnkoch stravy a liekoch, čo trochu komplikuje situáciu ľuďom trpiacim touto intoleranciou. Okrem snahy o úpravu jedálnička je preto tiež potrebné dôkladne čítať etikety na výrobkoch.

Niektorí postihnutí sú schopní bez väčších ťažkostí stráviť niektoré druhy mliečnych produktov (napr. syrov alebo jogurtov), pretože obsah laktózy v nich je minimálny, čo je dané procesom ich zrenia (fermentácia). Čím dlhšie je mliečna potravina fermentovaná (prechádza procesom kvasenia, pri ktorom sa mikroorganizmy živia laktózou), tým menej mliečneho cukru obsahuje. Preto v niektorých situáciách nie je nevyhnutné vyhýbať sa všetkým mliečnym produktom, toto je ale silne individuálne.

Pretože pomerne častou príčinou vzniku laktózovej intolerancie je disbalancia v črevnom biome, je pre zmiernenie nadúvania a plynatosti v rámci neznášanlivosti mliečneho cukru vhodné podporovať diverzitu (druhovú pestrosť) v črevnom trakte. Toto obnáša zabezpečenie príjmu probiotických i prebiotických faktorov v strave, tzn. konzumáciu fermentovaných potravín, vlákniny a v neposlednom rade aj zdrojov vybraných mikroorganizmov, ktoré tvoria súčasť črevnej mikrobioty (vypláca sa užívať aj špecifické doplnky stravy s obsahom mikróbov). Na nápravu takejto situácie je potrebné investovať dostatok času, rádovo týždne.

Pokiaľ chce človek postihnutý laktózovou intoleranciou konzumovať mliečne výrobky (so zníženým obsahom laktózy), má možnosť užívať prípravky s obsahom enzýmu laktázy, ktoré sú v dnešnej dobe dobre dostupné.

Akonáhle z dôvodu diagnózy laktózovej intolerancie dôjde k obmedzovaniu konzumácie mliečnych výrobkov, je následkom takej zmeny aj ovplyvnenie (= zníženie) príjmu vápnika, pretože živočíšne mliečne produkty sú v priemere jeho najbohatším zdrojom, ktorý sa súčasne veľmi dobre v tele využíva. V takej situácii je nutné k strave pristupovať so zvýšenou starostlivosťou s cieľom zaistiť dostatok tohto minerálu úpravou spôsobu stravovania, alebo si pomôcť vhodnými doplnkami stravy. Aby nedošlo k zbytočnému odklonu od rovnováhy, je súčasne nutné sledovať zastúpenie vápnika voči horčíku, kde ich vzájomný pomer riadi kvalitu nervosvalovej koordinácie a ovplyvňuje tak celý rad pochodov v tele (dlhodobý nedostatok vápnika často vedie k rednutiu kostí – osteoporóze). Vo všetkých kurzoch, ktoré organizujeme, sa študenti na výučbovej hre ZOF učia pomery týchto prvkov sledovať, a to u všetkých spôsobov stravovania.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Lýdia Pokorná

www.lydiapokorna.cz

Ako opísať kurzy lektora Martina Jelínka - dovolím si tvrdiť, že tu v Českej republike buduje úplne jedinečný prístup k výžive. Kombinuje poznatky západného výskumu v oblasti výživy, ale využíva aj poznatky starovekých východných filozofií. Na výživu sa pozerá komplexne a bez ohľadu na cieľ v oblasti výživy sa snaží zabezpečiť, aby bol zvolený prístup dlhodobo udržateľný. Myslím, že skutočného profesionála spoznáte podľa pokory, s ktorou pristupuje k svojej oblasti. Na Martinovi je vidieť, že hĺbka jeho vedomostí a šírka rôznych pohľadov, ktoré sa snaží uplatniť na danú problematiku, mu jednoducho neumožňujú vidieť všetko čiernobielo. Myslím, že si uvedomuje, že aj v oblasti výživy sú naše vedomosti veľmi obmedzené a musíme premýšľať v súvislostiach, starostlivo hodnotiť, testovať a trpezlivo pozorovať. Veľmi sa mi páči, ako nás učí rozmýšľať - podčiarkla by som slovo rozmýšľať :-), pretože tu určite nečakajte žiadne návody v štýle "výživa rýchlo a jednoducho" :-). Naučíte sa myslieť v oveľa širšom kontexte ako doteraz. Získate rešpekt aj k výžive. Už nebude existovať dobré alebo zlé, odteraz budete všetko posudzovať v súvislostiach. Veľmi inšpirujúce, napĺňajúce a do istej miery návykové. Zároveň by som chcel pochváliť aj predajný tím, ktorý len podčiarkuje opísaný prístup - všetko bolo bezproblémové, s úplnou profesionalitou a ľudskosťou, všetkým veľmi pekne ďakujem!

Jan Shejbal

Už dlho sa snažím nájsť kurz, ktorý by sa dal uplatniť v mojej práci. Keďže akékoľvek dochádzanie do práce pre mňa neprichádzalo do úvahy, snažila som sa nájsť niečo, čo by som mohla študovať z domu.Keď som narazila na online kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy, bola to pre mňa jasná voľba. Hoci sa mi kurz zdal spočiatku náročný, časom som si našla systém a začala som sa zaujímať o výživu aj mimo obsahu kurzu. Odvtedy som so štúdiom nemal žiadne problémy. Počas kurzu som musel odísť na mesiac do Londýna, a preto som nemal čas študovať. Veľmi ma potešilo, že moje štúdium bolo bez problémov predĺžené a po návrate som mohol pokračovať tam, kde som skončil. Tento kurz bol veľmi obohacujúci a rozšíril moje obzory, najmä v oblasti alternatívnych spôsobov stravovania. Preto by som vám chcela poďakovať za možnosť absolvovať váš kurz a vrelo ho odporúčam všetkým.

Petra Kramářová, DiS.

Keď som rozmýšľala, kde absolvovať kurz výživového poradenstva, narazila som na odkazy na internete a bola som rozhodnutá!! :-) Ako matka na materskej dovolenke som uvítala možnosť online štúdia a vďaka tomu som mohla absolvovať kurz z pohodlia domova. Tento kurz odporúčam každému, kto má záujem o zdravý životný štýl. Všetky informácie za celý polrok boli veľmi obsiahle a učenie ma bavilo...len škoda, že už je koniec...Veľmi pekne ďakujem pánovi Jelínkovi a jeho tímu za ochotu a trpezlivosť pri zodpovedaní všetkých otázok a za skvelú organizáciu kurzu. Dúfam, že v budúcnosti bude aj Výživa v športe ako online štúdium a rád sa zapojím :-)

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu