Kurzy ATAC

Cesta na vrchol Lucie Sedláčkové

Káva v športe

📅 1. 3. 2023  Mgr. Martin Jelínek    

Káva je nápoj, ktorý necháva chladným absolútne minimum ľudí. Buď ju milujete, alebo ju nemôžete vystáť. Je tak trochu kontroverznou potravinou, pretože disponuje spektrom účinkov, ktoré sa síce v niektorých situáciách javia ako vhodné, u iných ale naopak zosilňujú nežiaduce prejavy. Pravdou je, že športovci prakticky všetkých odvetví využívajú predovšetkým jej stimulačné výhody. Je bežným zvykom „nakopnúť sa“ pred záťažou jednou z dvoch šálok s vidinou podania lepšieho výkonu a dúfať, že výsledok bude zodpovedať očakávaniam. Aj napriek tomu, že je Lucka nefalšovaným milovníkom kávy a ja tento vzťah zdieľam s ňou, boli sme v rámci prípravy nútení pristúpiť k radikálnemu kroku a jej konzumácii výrazne obmedziť. Aj napriek nemalým rozbrojam, ktoré okolo situácie vznikli, Lucka túto výzvu so slzou v oku zvládla. Pozrime sa preto na dôvody, ktoré nás viedli k tomuto prístupu.

Káva v športe

Najčastejším (ak nie jediným) dôvodom, prečo športovci inklinujú na konzumáciu kávy, je obsah kofeínu. Preferovanou výhodou tohto stimulantu je jeho schopnosť povzbudiť činnosť nervovej sústavy a srdcovo-cievneho systému. Je to súčasne dôvod, prečo sa táto látka v čistej forme toľko používa aj v športovej doplnkovej výžive. V skutočnosti ale káva nie je len o kofeíne. Tento nápoj obsahuje celý rad látok. Na jednej strane sú pomerne dobre zdokumentované ich jednotlivé účinky, na druhej strane tieto zložky neužívame izolovane, ale prijímame ich v káve v komplexe. Je preto nutné pristupovať k hodnoteniu vplyvu a následne aj zmysluplnosti konzumácie kávy celostne.

O káve ako celku vieme, že má povzbudzujúce účinky. Tieto nevychádzajú len zo stimulačného efektu kofeínu, ale aj v schopnosti potláčať únavu. Toto znie samozrejme atraktívne, treba si ale uvedomiť, že manipulácia s takýmto účinkom vo výsledku len zvyšuje celkovú únavu organizmu. Pravidelnou konzumáciou kávy sa tak dostávame do začarovaného kruhu, ktorý množstvo konzumentov rieši ďalším zvyšovaním jej dávok.

Látky prítomné v káve majú schopnosť rozširovať bronchioly v pľúcach. Toto vedie k uvoľňovaniu svalov priedušiek, čo uľahčí dýchanie. Káva je preto obľúbeným nápojom predovšetkým pri vytrvalostných disciplínach.
Tento dilatačný vplyv je ale dvojsečnou zbraňou. Je všeobecne známe, že konzumácia kávy u žien zhoršuje priebeh predmenštruačného syndrómu. A nie je to len vplyv na únavu alebo bolesť, ale aj zvýšené zavodňovanie, teda výkyvy telesnej hmotnosti. Športovkyne konzumujúce pravidelne kávu by si tak mali rozmyslieť, ako veľmi sa im oplatí v tejto "neresti" pokračovať ďalej.

Pri dilatácii ciev ešte zostaneme. S nie úplne príjemným vplyvom kávy v tomto smere sa pozná každý jej milovník, a to v situáciách, keď jej konzumáciu vysadí. Efekt sa dostaví veľmi skoro v podobe úporných bolestí hlavy, ktoré u citlivejších jedincov môžu prechádzať do migrény.

Často sa v súvislosti s konzumáciou kávy hovorí o jej močopudnom účinku. Toto nie je úplne výhodná vlastnosť pre výkonnostných športovcov, riziká plynúce z potenciálnej dehydratácie nikdy nie sú príjemné. Niektoré štúdie ale potvrdili schopnosť organizmu adaptovať sa na príjem takto pôsobiacich látok. Ukazuje sa, že zďaleka nie každý konzument kávy je tak ohrozený nedostatkom tekutín.

Jedna z najväčších „boliestok“, ktorú konzumácia kávy prináša, je jej vedľajší účinok na nervovú sústavu. Káva má schopnosť zvyšovať aktivitu sympatickej alebo parasympatickej časti autonómnej nervovej sústavy. To môže byť dobrá vlastnosť v situácii, keď pri zvýšenej únave potrebujeme povzbudiť. Akonáhle ale športovec túži posunúť prejavy správania svojej nervovej sústavy na hraničný extrém, musí pri káve počítať s rizikom zvýšeného vnútorného napätia, tachykardie (búšenia srdca), trasu rúk či nervozity (platí to predovšetkým pre viac senzitívnych jedincov). Je dobré si tak položiť otázku, ako veľmi rozumné je znižovať potenciál podania optimálneho výkonu, keď je k dispozícii celý rad iných látok s oveľa lepšími vlastnosťami.
S týmto súvisí ďalšia otázka – keď nie kávu, tak aký iný stimulant? Alternatív je celý rad, v oblasti zdrojov kofeínu, ktoré nevykazujú také široké spektrum vedľajších dopadov na správanie metabolizmu, trh ponúka napríklad kávu zelenú, čierny alebo zelený čaj, prípadne guaranu. V prípade záujmu vyhnúť sa akýmkoľvek zdrojom kofeínu sú k dispozícii rôzne adaptogény (maca, rozchodnice, ženy-šeny).

Káva by sa mala piť predovšetkým pre pocit pohody. A navyše v množstve, o ktorom každý jej konzument vie, že sa neprejaví nežiaducimi vedľajšími účinkami. Na tomto kompromise sme sa po viac-menej racionálnej debate nakoniec s Luckou dohovorili. Príprava na športový vrchol má vždy prednosť pred zábavou a rozptýlením. Z pôvodných 3-4 šálok denne sme sa tak ustálili na jednej, aj s týmto ale týždeň pred zápasom v rámci ladenia formy a odvodňovaním ešte budeme pracovať.
Nemalé výhody z hľadiska celkovej efektivity má rozumná kombinácia vybraných adatpogénov s umiernenou konzumáciou kávy. Práve táto súhra bude tvoriť základ pre gradáciu formy pár dní pred zápasom.
Ako je vidieť, na konzumáciu kávy nie je nevyhnutné sa otáčať chrbtom. Na stranu druhú - Lucka bravúrne zvláda aj toto.

Sledujte Lucku na Facebooku  a  Instagramu