Kurzy ATAC

Filozofia nášho vzdelávania

Pôvodná myšlienka poskytovať vzdelávanie formou kurzov vychádzala zo systému školení a prezentácií, ktoré som dlhé roky robil ako externý konzultant pre niektoré spoločnosti. Prvotným impulzom bol v podstate dopyt niektorých "verných" poslucháčov, ktorí na začiatku celosvetového trendu záujmu o zdravý životný štýl začali mať potrebu ďalšieho vzdelávania. Bolo to v čase, keď sa trh v tejto oblasti postupne menil a objavovali sa prvé lastovičky v podobe akreditovaných kurzov "výživový poradca". Ich obsah a rozsah sa vzhľadom na požiadavky ministerstva školstva a vedy u jednotlivých firiem výrazne nelíšil. Ich nedostatkom bola dominantná orientácia na zostavovanie jedálničkov na základe výpočtu energetickej bilancie (pomer príjmu a výdaja energie) a základných živín. Teda niečo, čo je vyjadriteľné v absolútnych pojmoch a čo je pre mozog (konkrétne jeho ľavú hemisféru) ľahko uchopiteľné.

Problémom je, že táto forma vzdelávania v oblasti stravovania je len "čiastočná". Každá potravina obsahuje okrem energetickej hodnoty a obsahu živín aj množstvo ďalších vlastností a charakteristík, ktoré priamo ovplyvňujú metabolické procesy v ľudskom tele. Je dobré vzdelávať populáciu tak, aby vedela počítať v jedle kalórie a množstvo cukrov, tukov alebo bielkovín. Otázkou však je, aký je potom v praxi výsledok.

Koľko ľudí sa dlhodobo stravuje tak, že si vopred presne spočítajú, koľko energie a živín majú prijať?

Poznám len dve skupiny obyvateľstva:

Prvými sú súťažní kulturisti, ktorí sa vzhľadom na filozofiu svojho športu na každú súťaž pripravujú naozaj dôkladne a dodržiavajú veľmi prísne diéty. Druhou skupinou sú osoby s rôznymi (často závažnými) metabolickými poruchami, ktorým ich zdravotný stav nedáva inú možnosť.

A ako dlho im táto snaha vydrží?

Chorí ľudia sa musia stravovať týmto spôsobom, takže ich "utrpenie" je zvyčajne dlhodobé. Športovci však nemusia - sila ich vôle im dovolí takto jesť pár týždňov až mesiacov. To je presne o niekoľko týždňov až mesiacov viac ako priemerný jedinec v tejto spoločnosti, ktorý zvyčajne po niekoľkých dňoch takéhoto sebatrýznenia túto snahu vzdá.

Ako človek "postihnutý" klasickým vzdelaním a zároveň orientovaný na komplexný (holistický, celostný) prístup k životu som vytvoril polročný kurz "Výživový poradca", ktorý svojim záujemcom priniesol niekoľko výhod:

  1. Bol (a na českom a slovenskom trhu stále je) obsahovo najrozsiahlejší.
  2. Umožňuje formu samoštúdia alebo jeho kombináciu so živými prednáškami.
  3. Okrem toho, že sa učíme počítať tie parametre stravy, ktoré sa dajú spočítať, súčasťou štúdia sú aj princípy a filozofie východných kultúr (indická ajurvéda, tradičná čínska medicína, makrobiotika). Tieto k stravovaniu zaujímali vždy podstatne odlišný pohľad v porovnaní s naším "západným".
  4. Nezabúdame ani na tzv. alternatívne výživové trendy, ktoré sa v posledných rokoch čoraz viac presadzujú - vegetariánstvo, vegánstvo, raw alebo paleo.
  5. Keďže každému rozumne uvažujúcemu človeku je jasné, že to, čo jeme, určitým spôsobom a v nejakom rozsahu ovplyvňuje nielen naše metabolické procesy, ale aj kvalitu nášho zdravia, súčasťou štúdia sú aj vzťahy medzi tým, čo jeme, a fungovaním nášho zdravia. V posledných rokoch sa legislatíva, a to nielen v Európskej únii, snaží rôznymi spôsobmi popierať tieto skutočnosti a zakazovať šírenie týchto informácií. To je mimochodom jeden z dôvodov, prečo tento kurz nie je a nikdy nebude akreditovaný ministerstvom školstva.
  6. Keďže som v mnohých ohľadoch perfekcionista, chcem, aby každý absolvent tohto kurzu skutočne niečo vedel. A keďže ja sám trpím niečím, čo sa kedysi nazývalo LMD (ľahká mozgová dysfunkcia) a celé štúdium na základnej, strednej a vysokej škole som doslova "pretrpel" kvôli tomu, že môj mozog sa nedokázal prispôsobiť princípom klasického školského systému, postavil som celý princip štúdia na tvorbe myšlienkových máp.

Myšlenkové mapy

Teda pomôcke, ktorá výrazne uľahčí orientáciu v pomerne veľkom množstve nových informácií, vrátane našej schopnosti si ich aj pamätať. Prax ukázala, že tento krok bol veľmi šťastný. Kurz je tak schopný aj napriek jeho rozsahu zvládnuť prakticky každý bez rozdielu vzdelania. Úspešne ho teda môžu absolvovať nielen lekári alebo farmaceuti, ale aj ľudia s výučným listom.

Rastúci počet absolventov sa začal neustále dožadovať ďalšieho vzdelávania. Postupne v tomto smere vznikali  mesačné kurzy "Výživa v športe", "Makrobiotiká v našej kuchyni", "Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi", "Výživa detí", "Tajomstvo biologického veku" a "Cesta k vysnívanej postave".

Martin Jelínek - pobytový seminář

Značná časť populácie si uvedomuje existenciu duše a snaží sa rôznymi spôsobmi pracovať s vlastným vedomím. Meditujú, budujú si určitý vzťah k svojmu telu, k vlastnému zdraviu a k samotnému jedlu. Vo východných kultúrach je to neoddeliteľnou súčasťou ich filozofie, bez toho, aby sa to považovalo za niečo nové alebo výnimočné. Logickým vyústením tohto trendu bol kurz "Sila myšlienky". Najprv v online forme, potom vo forme víkendových pobytových seminárov. Keďže táto oblasť je mojím celoživotným koníčkom, žiadosti o realizáciu tohto kurzu som privítal s otvorenou mysľou.

Ako človek, ktorý celý život neznášal klasickú formu štúdia, som bol vždy "tlačený" do toho, aby som si veci študoval sám. Čítam rôzne knihy a táto forma vzdelávania mi dokonale vyhovuje. Viem, že je veľa ľudí ako ja, ktorí namiesto kurzu radšej siahnu po knihe. Nikdy som netúžil byť spisovateľom, vlastne ma táto myšlienka nikdy nelákala.

Kniha Mámo, táto, nezabíjejte mě!

Keď zlyhali všetky dostupné možnosti, ako naučiť moju dospievajúcu dcéru zdravo sa stravovať, dostala som "zúfalý" nápad napísať o tomto probléme knihu, ktorá bola pôvodne určená len pre ňu.

Potom, čo ma kolegovia prehovorili k tomu, aby som knihu "Mámo, táto, nezabíjejte mě!“ vydal, sa stala základom pre ďalšiu literárnu tvorbu v oblasti zdravého životného štýlu. O knihy, ktoré píšem, je zo strany čitateľskej verejnosti záujem. Boli, sú a budú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému, ktorý poskytujeme.

Väčšina vzdelávacích spoločností, ktoré organizujú kurzy v oblasti zdravej výživy, robí jednu veľkú chybu - zameriavajú sa najmä na teóriu. To znamená, že učia, ako vypočítať množstvo a pomer energie a živín v strave, či je "lepšia" vysokobielkovinová alebo vysokosacharidová strava, v ktorých prípadoch najlepšie funguje cyklická ketogénna alebo sacharidová superkompenzačná diéta...

Škola zdravého vaření

Teória je samozrejme dôležitá. Zabúdajú však na to, že to treba pretaviť do praxe. To znamená, že viete, ako jedlo pripraviť. Preto sme založili Školu zdravého varenia, kde sme ako súčasť komplexného vzdelávacieho procesu odhaľovali tajomstvá zdravého a chutného varenia. Škola zdravého varenia už nie je v prevádzke, nahradili sme ju aplikáciou ZOF.

Prax ukázala, že takto koncipovaný systém štúdia je schopný zaistiť, aby každý záujemca bol schopný efektívne pojať čo najviac informácií v relatívne krátkom čase a zároveň mal k dispozícii konkrétne pokyny na prípravu vhodných receptov. Aj tu sa ukázalo, že teória a prax síce kráča vedľa seba, ale nie s rukou v ruke. K dokonalosti chýbal posledný krok v podobe spojovacieho mosta. Teda nástroj, ktorý by spájal teoretické poznatky so skutočnou praxou v podobe schopnosti pripraviť konkrétne jedlá s vlastnosťami vhodnými pre konkrétneho človeka. Preto sme vyvinuli vzdelávaciu aplikáciu ZOF, v ktorej študenti vytvárajú jedálničky pre konkrétne situácie. Len vďaka tomuto učebnému nástroju možno celý systém vzdelávania v našej škole označiť za efektívny a holistický.

Naša filozofia vo vzdelávaní sa uberá jasným smerom:

Poskytnúť jednoduchý systém, prostredníctvom ktorého si študent uvedomí, že každý človek je individualita. Taká, ktorá má vlastné individualizované vedomie a súčasne používa k životu telo, v ktorom prebiehajú metabolické pochody riadené genetickými a epigenetickými (t. j. i nutričnými) faktormi. Zjednodušene a predovšetkým zrozumiteľne povedané to znamená, že na každého z nás pôsobí obrovské množstvo vplyvov, ktoré rozhodujú o tom, ako sa bude naše telo správať. Okrem nášho emocionálneho stavu (psychosomatika) sú tu aj vlastnosti zdedené po predkoch (genetika), vplyv prostredia, v ktorom žijeme (epigenetika), vrátane toho, čo jeme (výživa). Celý ľudský metabolizmus je veľmi pružný. To znamená, že máme schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam tak, aby telo dlhodobo fungovalo v zóne optimálneho fungovania (ZOF). Táto metabolická flexibilita nás predurčuje k tomu, že neexistuje jediný a správny spôsob stravovania, ale veľké množstvo rôznych možností. Najlepší spôsob, ako sa naučiť ich vytvárať, je jednoducho sa hrať s informáciami.

Len málo ľudí si ešte plne uvedomuje, že máme možnosť cielene a systematicky ovplyvňovať fungovanie svojho tela a svojho zdravia. Aby sme to mohli urobiť, musíme sa na to pozerať komplexne. To znamená, že každý faktor, ktorý je súčasťou našej reality, má svoju dôležitosť a vplyv a nemožno ho ignorovať alebo nerešpektovať.

A táto myšlienka sa prelína každou akciou, ktorú s celým tímom Kurzy ATAC organizujeme.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pre výživu a suplementáciu som sa rozhodla po dlhom rozmýšľaní, hľadala som niečo podobné na Slovensku, ale nič ma neoslovilo tak ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a zároveň intenzívny; online forma umožňuje ísť vlastným tempom štúdia, zároveň denné doručenie troch lekcií neumožňuje príliš odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium.Systém štúdia prostredníctvom myšlienkových máp mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú pomerne krátke, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, potvrdili to, čo som intuitívne robila už predtým.V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len pomáham radou záujemcom z radov rodiny alebo priateľov. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela venovať kariére v tejto oblasti s dôrazom na holistický prístup k ľuďom, a hoci viem, že je to otázka celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi pevné základy, na ktorých môžem stavať. A určite si vyberiem z jeho ďalších kurzov, už som si vybrala aspoň tri, ktoré sú mi blízke.

Mgr. Pavlína Byrtusová

Dnes už nestačí mať prehľad len v jednotlivých aspektoch výživy, pretože výživa ako taká je globálna (pre športovcov, pre deti, pre chudnutie...).Kurzy, semináre, školenia, prednášky Martina Jelínka poskytujú množstvo presvedčivých informácií z akejkoľvek oblasti výživy. Bohatý a pestrý je nielen rozsah informácií, ale aj jazyk M. Jelinek, ktorý je v dnešnej dobe SMS veľmi osviežujúci ;-). Ak má človek záujem porozumieť výžive, poradiť sebe i iným a "nestratiť sa" v záplave "odporúčaných" výživových smerníc nielen na internete, odporúčam absolvovať aspoň jeden kurz :-)

Ing. Dana Balcarová

Prihlásenie sa na kurz Poradca pre výživu a suplementáciu bolo rozhodnutie, ktoré nikdy neoľutujem, a stále sa chvejem, keď si na ten deň spomeniem. Bolo to pre mňa rozhodujúce: vyrástol som! Doslova som hltal každú jednu prednášku a postupne som začal chápať, ako naše telo funguje, čo môžeme ovládať a akí sme často slepí. To je presne to, čo som potreboval: pochopiť!!!Posunulo ma to oveľa ďalej. Som rada, že môžem pomôcť najmä svojim blízkym a vlastne každému, aby si nastavil stravu podľa svojich predstáv a toho, čo chce dosiahnuť. Teší ma, že sa môžem podeliť o svoje novozískané vedomosti, aj keď moja profesia je úplne iná a zatiaľ sa nemôžem naplno venovať výžive.Ďakujem veľmi pekne za zrozumiteľný a komplexný úvod do tejto témy. Zmenilo to náš život k lepšiemu.