Detoxikácia je veľmi často citovaný pojem, najmä v oblasti propagácie predaja rôznych potravín, výživových doplnkov, rôznych prístrojov alebo všeobecne podporných metód, ktorých cieľom je zbaviť telo nežiaducich látok, ktoré rôznym spôsobom poškodzujú ľudské zdravie. V dôsledku toho sa zásady detoxikácie stali sprofanovanými a predovšetkým nesprávne pochopenými. Zjednodušene možno celú problematiku detoxikácie vnímať takto:

V priebehu života sa do tela dostáva rôznymi cestami (strava, pitný režim, dýchanie, lieky) obrovské množstvo rôznych látok - výživových, antinutričných, toxínov atď. Ich množstvo závisí od faktorov, ako sú:

  • prostredie, v ktorom žijeme,

  • druh a množstvo jedla, ktoré konzumujeme,

  • úroveň fungovania tráviaceho traktu,

  • schopnosť vylučovacieho systému vykonávať svoju plnú prácu,

  • používanie spektra liekov,

  • používanie kozmetiky a mnoho ďalších.

Keďže ide o detoxikáciu, zameriavame sa predovšetkým na látky, ktoré by sa v tele správne nemali nachádzať. Teda tie, ktoré sú nejakým spôsobom "škodlivé" (zaťažujú metabolizmus buniek, poškodzujú DNA atď.).
Nemá zmysel uvádzať tu všetky látky, ktoré kolujú v životnom prostredí a nemali by tam byť. Ak to zhrnieme, už dnes je dokázané, že spektrum týchto látok (pesticídy, ftaláty, ťažké kovy, dioxíny, hormóny, antibiotiká atď.) v nadmernom množstve je spoluzodpovedné za vznik a rozvoj obezity, chronickej únavy, porúch imunitného systému (alergie, astma), reprodukčných porúch (najmä u mužov), rakoviny, hormonálnych porúch, zápalov a mnohých ďalších. Tieto funkčné poruchy zdravia sa vyskytujú v situáciách, keď sú homeostatické systémy tela vyčerpané a nie sú schopné plnohodnotne pracovať. To znamená, že nie všetky látky (prijaté z vonkajšieho prostredia, produkty nášho metabolizmu) sa účinne vylučujú a nastáva situácia, ktorú nazývame "intoxikácia" alebo hromadenie látok v depotných orgánoch a tkanivách.

Je preto prirodzené, že sa začali objavovať metódy, ktoré sa snažia podporiť detoxikáciu organizmu. Názory na ne sa v praxi značne líšia, vždy podľa toho, či sa berie do úvahy ich vedecky overený účinok a zároveň bezpečnosť, alebo len odovzdávané osobné skúsenosti.
Veľmi zjednodušene môžeme podporné metódy detoxikácie rozdeliť do dvoch základných skupín:

1. Mechanické procesy.
Tie sú založené na spôsoboch, pri ktorých sa mechanickým spôsobom podporuje "čistenie" tráviaceho traktu. Okrem vylúčenia niektorých potravín (najčastejšie mliečnych výrobkov alebo konzervovaných mäsových produktov) ide najmä o zvýšenie podielu vlákniny v strave, ktorá podporuje peristaltiku črevného traktu a zároveň pôsobí ako "mechanická kefka" v črevách.

Populárna je hydrokolonoterapia (= klystír = výplach hrubého čreva). Pri tejto technike sa musí postupovať opatrne, pretože existuje riziko mechanického poškodenia čreva alebo infekcie, výnimkou nie je ani porucha peristaltiky alebo črevnej mikrobioty.

Zaujímavou možnosťou je starobylá jogínska technika šankhaprakšálana, ktorá je založená na konzumácii slanej vody a súčasnom vykonávaní série cvikov vedúcich k zvýšenej činnosti čriev a následnému vyprázdňovaniu. V porovnaní s hydrokolonoterapiou sa v našich podmienkach používa sporadicky.

2. Biochemické metódy.
V súvislosti so stravou ide o cielenú a systematickú zmenu návykov s konkrétnym cieľom, ktorým môže byť napríklad:

  • zmena acidobázickej rovnováhy vnútorného prostredia organizmu, ktorá pôsobí ako spúšťací impulz pre správne fungovanie ostatných systémov v tele,

  • príjem určitých látok, ktoré majú schopnosť špecifickým spôsobom zbaviť telo určitých nežiaducich chemických zlúčenín alebo zabrániť ich vstrebávaniu. Napríklad zinok zabraňuje vstrebávaniu olova, vitamín C podporuje vylučovanie kadmia alebo selén zvyšuje vylučovanie ortuti. Cielená suplementácia tak v tomto smere podporí detoxikáciu.

Faktom je, že manipulácia s týmito metódami by mala byť vždy pod kontrolou odborníka. V praxi je to, žiaľ, často inak - široká verejnosť má tendenciu podľahnúť sľubom rýchleho riešenia svojich problémov. To bežne vedie k stavom predávkovania rôznymi prípravkami a namiesto požadovanej detoxikácie dochádza úplne zbytočne k intoxikácii.

Prirodzené detoxikačné systémy tela možno ďalej podporiť saunovaním alebo lymfatickou masážou.

V praxi sa často stretávame s presvedčením, že kombináciou jednotlivých metód sa dosiahne väčší účinok. Takéto postupy môžu byť nebezpečné, pretože existujú určité pravidlá týkajúce sa vylučovania škodlivín z tela a ich nedodržiavanie je rizikové, najmä pokiaľ ide o zdravie (dočasne sa zvyšuje koncentrácia vylučovaných látok v krvi, na čo jednotlivé systémy tela reagujú veľmi citlivo).

Pôst má pri detoxikácii špecifické miesto. Pôst je v skutočnosti najúčinnejšou metódou komplexnej detoxikácie organizmu. Absolvujú ho milióny ľudí po celom svete, ale nie vždy so správnym prístupom. Správna definícia pôstu spočíva v prísnom obmedzení alebo úplnom vynechaní jedla na určitý čas a zároveň v zameraní sa na meditačné techniky. Drvivá väčšina pôstnikov tomu nerozumie a zamieňa si pôst s hladovaním. Jediným rozdielom medzi pôstom a hladovaním sú práve spomínané meditácie, ktoré majú za úlohu očisťovať a rozvíjať vlastnú myseľ  (= konštruktívne pracovať s emóciami). Takže zatiaľ čo pôst dokáže očistiť telo, meditácie poskytujú pridanú hodnotu pri odstraňovaní účinkov stresu a všetkého, čo súvisí s psychosomatikou.

V kurzoch sa metódami detoxikácie zaoberáme tiež, naším cieľom je obsiahnuť základy väčšiny bežne známych metód. Keďže však ide o špecifiká, ktoré by mali byť vždy zverené odborníkovi, zameriavame sa predovšetkým na pochopenie princípov a hľadanie konkrétnych situácií, v ktorých je vhodné jednotlivé metódy použiť. Apelujeme na študentov, aby akékoľvek cielené detoxikačné metódy používali s najväčšou opatrnosťou…

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Vladimír Slavík

"Certifikát môže získať každý!" Túto vetu hovorí väčšina ľudí. Čiastočne majú pravdu, všetci máme príležitosť. Získanie certifikátu "Výživový a doplnkový poradca" od Mgr. Certifikát Martina Jelínka má naozaj hodnotu, pretože nie je "zadarmo", ako je to v prípade niektorých kurzov ponúkaných v celej krajine. Jeho získanie si vyžaduje čas, usilovnosť a pravidelné a konečné preukázanie vedomostí získaných v tomto kurze. Keďže som pôvodne vyštudovaný kuchár a na kurz som išiel s trochu pokročilejšími znalosťami o výžive, zrazu som zistil, že informácie, ktoré som sa na kurze naučil, by mi neposkytol žiadny tradičný učebný plán ani absolventský kurz gastronómie. Štúdium je blízke vysokoškolskej úrovni, pokiaľ ide o obsah predmetu, t. j. o plnenie jednotlivých úloh vrátane vypracovania semestrálnej práce na danú tému. Tento kurz by som odporučila každému, kto má rád nielen seba, ale aj ostatných ľudí vo svojom okolí, ktorí môžu zlepšiť kvalitu života zlepšením svojich stravovacích návykov - posilniť imunitný systém človeka, predchádzať alebo zmierniť príznaky chorôb, s ktorými sa väčšina z nás počas života stretne, alebo tiež pomôcť športovcom zlepšiť ich výkonnosť a podporiť správnu regeneráciu svalov, nehovoriac o redukčných diétach. Vďaka kurzu som sa dozvedela, ako všetko v tele funguje a ako jedlo ovplyvňuje kvalitu nášho každodenného života. Týmto vám ďakujem za poskytnutie kvalitných informácií a za možnosť konzultovať s vami aj po skončení štúdia.

Ing. Kateřina Sanetrníková

www.klub-inspirace.cz

V rámci svojej práce v oblasti výživy som hľadala vhodný kurz, ktorý by ma posunul ďalej. Keďže som však mama troch malých detí, bolo pre mňa ťažké dochádzať každý týždeň na kurz výživy. Až kým som nenarazila na online kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý ma oslovil svojím širokým záberom, formou štúdia a pohľadom na výživu z viacerých oblastí. Kurz bol pre mňa veľmi užitočný a potvrdil mi, že sa uberám správnym smerom. Na kurze som si prehĺbila svoje vedomosti v tejto oblasti a získala množstvo nových informácií. Kurz vrelo odporúčam každému, kto má skutočný záujem pomáhať druhým a nejde mu len o certifikát.

Mgr. Pavla Stýskalová DiS.

Som rád, že som sa mohol zúčastniť vášho kurzu. Oceňujem vaše vedomosti, váš vtip a spôsob, akým na sebe neustále pracujete a prekonávate "zatvrdnuté dogmy". Vďaka vášmu kurzu som získal prehľad. Teraz už len musím teóriu uviesť do praxe. Funguje to. Pomaly, ale isto prekonávam samu seba, svoju svojvôľu pri príprave jedla a predovšetkým sa snažím viac premýšľať o tom, čo ja a moja rodina jeme. Zdá sa, akoby to bolo včera, čo som začal hltať vaše informácie. Hoci boli chvíle, keď bolo ťažšie sa sústrediť a niekedy sa mi nechcelo. Napriek tomu ma lákalo dozvedieť sa nové a nové informácie o výžive alebo o rôznych pohľadoch na ňu. Ďakujem vám za posledné povzbudenie a trpezlivosť, keď som z rodinných dôvodov všetko dokončovala neskoro.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu