Kurzy ATAC

Zo sveta výživy a zdravia

Športovci užívajú nebezpečné doplnky

📅 27. 3. 2022  Mgr. Martin Jelínek    

Užívanie doplnkov stravy je v modernej spoločnosti úplne bežná vec. Štúdie poukazujú na fakt, že ich spotreba neustále rastie [1], a nie je žiadne tajomstvo, že ich potenciál v snahe maximalizovať fyzický výkon sa snažia využiť aj športovci, ktorí ich v priemere konzumujú oveľa viac, než bežná populácia. Význam doplnkov spočíva predovšetkým v tom, že umožňujú príjem v nich obsiahnutých látok v množstve, ktoré nie sme schopní alebo ochotní zaistiť bežnou stravou. Majú teda svoj význam, a to do okamihu, kým začnú byť zneužívané. Pokiaľ ich dávkovanie prekračuje odporúčanú hranicu, prípadne sa nevhodne kombinujú, môžu vážne ohroziť zdravie užívateľa. Aspoň toto tvrdí Európska kardiologická spoločnosť (ESC), ktorá skúmala vplyv niektorých športovcov používaných doplnkov pre zlepšenie výkonu na ich srdce. [2]

Športovci užívajú nebezpečné doplnky

Zistenia boli pomerne závažné. Okrem toho, že niektoré bylinné extrakty môžu obsahovať látky dopingového charakteru a športovec tak (často aj nevedome) riskuje porušenie antidopingových pravidiel, môže ich použitie znamenať aj ohrozenie života.

Medzi najčastejšie preferované látky v športovej doplnkovej výžive patrí kofeín, kreatín, energetické nápoje/gély/tyčinky a proteíny. Najväčšiu záťaž na srdce predstavujú výrobky obsahujúce kofeín, na ktoré zástupcovia ESC upozorňujú. Kofeín je prírodná látka, ktorá je všeobecne považovaná za bezpečnú. U športovcov zlepšuje výkon, predovšetkým aeróbnu kapacitu pri vytrvalostných aktivitách. Bohužiaľ sa stále častejšie ukazuje, že jeho zneužívanie môže viesť k rýchlemu srdcovému tepu (tachykardii), poruchám srdcového rytmu (arytmii), vysokému krvnému tlaku a v niektorých prípadoch aj náhlej srdcovej smrti.

Hlavným problémom je, že väčšina športovcov dostáva výživové rady od trénerov, svojich kolegov v športe či priateľov, ktorí nemajú znalosti o ich účinkoch na športový výkon a zdravie. V duchu príslovia „Viac znamená lepšie“ má nevhodná manipulácia s kofeínom za následok vedľajšie účinky, ktoré prevažujú nad výkonnostnými prínosmi. Bohužiaľ nejde len o prekračovanie odporúčaného dávkovania, ale aj kombinácia kofeínu s ďalšími látkami, kedy vznikajúce interakcie medzi nimi zvyšujú ich nežiaduce účinky.

Športovci sa pri voľbe vhodnej suplementácie často riadia zoznamom zakázaných látok, ktoré uvádza Svetová antidopingová agentúra (WADA). Problém tu je v tom, že väčšina nutričných látok sa neeviduje ako škodlivé, čo nepriamo nabáda k ich neprimeranému užívaniu. Zaujímavé je, že úmrtie medzi športovcami užívajúcimi anabolické steroidy sa odhaduje na 6 – 20-krát vyššie ako u čistých športovcov, približne 30 % týchto úmrtí sa pripisuje kardiovaskulárnym príčinám. Odborníci z ESC varujú, že túžba a súhlas športovcov s užívaním experimentálnych prípravkov, ktorých bezpečnosť nebola dobre preukázaná, sú potenciálne ešte riskantnejšie ako užívanie steroidov alebo iných zakázaných látok.

Táto situácia je ťažko riešiteľná. Ponúka sa síce možnosť systematického vzdelávania športovcov i trénerov, vždy ale budú existovať takí, u ktorých túžba po výkone a sláve preváži nad rozumom a starostlivosťou o svoje zdravie.

Každý športovec je osobne zodpovedný za všetko, čo konzumuje. Mal by si preto starostlivo as rozmyslom vyberať, čo bude užívať. Všeobecne platí, že je vhodnejšie preferovať produkty od zavedených výrobcov, ktorí prezentujú dobré štandardy kvality. Súčasne by si športovci mali uvedomiť, že prírodný pôvod doplnku nie je zárukou jeho bezpečnosti.

 

Zdroje:

[1]  CDC

[2]  ESC