Kurzy ATAC

Epilepsia

Epilepsie

Epilepsia (padúcnica) je stav, ktorý je výsledkom nadmernej elektrickej aktivity v mozgu a nervovom systéme. V zdravom mozgu je prenos elektrických impulzov medzi bunkami riadený regulačnými mechanizmami. V prípade epilepsie však dochádza k situáciám, keď sa aktivuje veľké množstvo mozgových buniek naraz. Takáto elektrická aktivita, označovaná ako epileptický záchvat, sa prejavuje rôznymi spôsobmi, najčastejšie prázdnym pohľadom, stratou vedomia alebo kŕčmi.

Príčiny tohto stavu sú v mnohých prípadoch neznáme, niekedy však takým záchvatom predchádzal:

  • úraz hlavy,
  • zápal mozgu,
  • cievna mozgová príhoda,
  • nádor mozgu.

Významnú úlohu môže zohrávať aj dedičnosť. Zistilo sa, že nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) a nízka hladina niektorých nutričných látok (B komplex, horčík, cholín) môžu u epileptikov vyvolať záchvat.

U ľudí, ktorí nemajú epilepsiu, môžu záchvaty vyvolať:

  • nedostatok spánku,
  • veľké množstvo alkoholu,
  • stres.

Vplyv stravy na epilepsiu

Ukazuje sa, že elektrickú aktivitu v mozgu môžu korigovať niektoré živiny v strave. V praxi sa vyskytujú situácie, keď namiesto úpravy stravy postihnutá osoba rieši situáciu užívaním vybraných výživových doplnkov obsahujúcich preferované látky v štandardizovaných množstvách a s vyššou biologickou aktivitou. Táto situácia však môže byť dvojsečnou zbraňou. Pacienti užívajúci antiepileptiká by v žiadnom prípade nemali prerušiť liečbu alebo znížiť dávky bez odporúčania lekára. Zároveň by si mali uvedomiť, že žiadne prírodné prostriedky v tomto prípade nemôžu nahradiť predpísané lieky. Úlohou doplnkov je predovšetkým doplniť určité látky, ktorých nedostatok môže prispieť k vzniku záchvatu alebo ktorých zvýšený príjem môže pomôcť zvládnuť jednotlivé záchvaty.

Pri podpornej liečbe záchvatov sa najčastejšie odporúčajú vitamíny B-komplexu, ktoré sa podieľajú na tvorbe neurotransmiterov. Najdôležitejšími z tejto skupiny sú kyselina listová a vitamín B6, ale pre dosiahnutie najlepšieho účinku je vhodnejšie užívať celý B komplex, pretože tieto vitamíny najlepšie pôsobia spoločne.

Na podporu dobrej funkcie nervov a mozgu sa odporúča sledovať príjem vápnika a horčíka v strave.

Jedna z teórií vzniku epilepsie hovorí, že záchvat je vyvolaný poškodením tukových membrán nervových buniek. Na základe toho sa odporúča užívať pravidelne:

- Vitamín E.
Vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam dokáže potlačiť chemické zmeny, ktoré vedú k takémuto poškodeniu. Výhodnejšie sú vždy jeho prírodné formy.

- Lecitín.
Zlepšuje využitie vitamínu E v tele a zároveň obsahuje látky, ktoré stabilizujú mozgovú činnosť.

Všeobecne platí, že ľudia postihnutí epilepsiou by sa mali vyhýbať:
- Konzumácii alkoholu, ktorý znižuje účinok antiepileptických liekov,
- Zvýšenej fyzickej námahe (únava môže zvýšiť náchylnosť k záchvatom).

Často sa uvádza, že v priebehu tohto ochorenia by sa pacienti mali vyhýbať užívaniu omega-3 mastných kyselín. Existujú však výnimky, ktoré je jednoznačne potrebné prediskutovať s ošetrujúcim lekárom (kvôli možným kontraindikáciám s užívanými liekmi a zároveň schopnosti omega-3 kyselín podporovať mozgovú činnosť). Rovnako je vhodné sa vyhýbať užívaniu prípravkov s obsahom ginkgo biloby.

Problematike výživy mozgu sa venuje kurz výživového poradcu, ktorý zahŕňa aj tému epilepsie. Študenti sa naučia upraviť jedálniček tak, aby zodpovedal všeobecne prezentovaným nutričným pravidlám pre tieto situácie. Významnou podporou v ich úsilí je vzdelávacia aplikácia ZOF, ktorá monitoruje výživovú kvalitu stravovacích plánov, upozorňuje na prípadné chyby a navádza študentov správnym smerom.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Pavla Brožová

Krátko po narodení mojej tretej dcéry som sa rozhodla absolvovať diaľkový kurz Poradca pre výživu a doplnky výživy. Predtým som pracovala v spoločnosti na chudnutie. Mal som pocit, že v systéme chýba individuálna starostlivosť a pohľad na celého človeka. Mojím prvým vodítkom boli knihy Martina Jelínka o výžive detí, pôste a diéte pri rakovine. Pohľad na zdravie, ktorý prezentoval Martin Jelínek, ma natoľko oslovil, že som ani na chvíľu nezaváhal a zapísal som sa do kurzu. Kurz prekonal moje očakávania vo všetkých parametroch - integrita, odbornosť a predovšetkým prístup samotného lektora. Jednu z najväčších výhod tohto kurzu vidím vo výučbovej hre ZOF, ktorá nám ukazuje všetky možné parametre, ktoré má jedálniček pri tvorbe jednotlivých menu.Verím, že nič podobné v takejto kvalite na českom trhu nenájdete.Po kurze som sa rozhodla postupne absolvovať aj ďalšie kurzy, ktoré kurzyatac.cz ponúka. Myslím, že v našej krajine nemajú konkurenciu.

Mgr. Petr Maršoun

Hoci sa zdravej výžive venujem už mnoho rokov, chýbalo mi komplexné vzdelanie, ktoré by mi pomohlo vyplniť medzery v informáciách. Som rada, že som si vybrala kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky. Dozvedela som sa veľa informácií, nielen o výžive. Prístup Mgr. Prístup pani Jelinekovej je inšpiratívny a celý kurz bol veľmi zaujímavý.Štúdium prebiehalo v príjemnej atmosfére.Veľmi oceňujem, že spolupráca nekončí kurzom, ale pokračuje vďaka absolventskej sekcii. Určite to nebol môj posledný kurz s Mgr.Jelinekom.

Ing. Blanka Vašková

Hoci je moja profesia čisto technická, celý život sa zaujímam o zdravotníctvo. Už ako dieťa som chodievala k bylinkárom a doma sme jedli hlavne to, čo rástlo v záhrade. So záujmom čítam knihy na túto tému. Potom prišla práca s biorezonanciou a detoxikáciou pomocou prípravkov Joalis a nadšenie z výsledkov, ktoré to všetko môže priniesť z hľadiska zdravia.Keď som potom dostala poštou od kamarátky odkaz na kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy s odporúčaním: "Kedysi prednášal pre našu spoločnosť a bol naozaj dobrý", pomyslela som si, že by som si tu mohla utriediť informácie, vzhľadom na ich často rozporuplný charakter. Takže kurz absolvujem.Musím priznať, že jediná vec, s ktorou som počas kurzu bojovala, bol čas, ktorý mi stále chýbal, pretože som veľmi zaneprázdnená.Inak musím povedať, že som bola veľmi príjemne prekvapená, aký komplexný a rozsiahly je celý kurz. Vždy som sa tešil na sobotu, keď som viac-menej doháňal celý týždeň, aby som si prečítal obsah ostatných tém a dozvedel sa opäť niečo nové. Kombinácia štúdia vo forme postupne zverejňovaných tém, možnosti písomnej diskusie a pravidelného mesačného stretnutia s vyučujúcim robila kurz pestrým a zaujímavým. Určite bolo prínosom, že naše vedomosti boli pravidelne preverované, takže nebolo možné absolvovať kurz len formálne. Veľmi oceňujem aj to, že materiály z kurzov sú absolventom k dispozícii aj po ukončení štúdia, takže majú stále prístup k novým poznatkom v tejto oblasti. Dnešný človek je vystavený množstvu stresov (stres, znečistené životné prostredie, civilizačné choroby atď.) a ak chce tieto stresy zvládnuť v relatívne dobrom zdraví, považujem vedomosti a súvislosti v oblasti výživy za jedny z primárnych vedomostí, ktoré by mal mať. Preto tento kurz odporúčam všetkým, ktorým nie je ľahostajné zdravie ich a ich blízkych. Je to výhodná investícia. A čo je ešte lepšie, je to bezprecedentná hodnota za peniaze s celoživotnými výhodami.