Kurzy ATAC

Poradňa

Vybrané otázky z on-line poradne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nami organizovaných kurzov.

Aké je optimálne chudnutie koľko kg/týždeň, aby to nebol stres?
Ďakujem.

Štandardne sa odporúča redukcia max. 0,5 kg tukovej hmoty za týždeň. Pri vyšších hodnotách rastie riziko zvýšených hodnôt krvných tukov vrátane cholesterolu a s nimi aj ich oxidácie, čo má negatívny vplyv na zdravie (záťaž srdcovo-cievneho systému, pečene).

Témy:  Chudnutie         Stres 

Na otázky odpovedá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzov

Výživový poradca, autor siedmich úspešných kníh. Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC organizujúcej kurzy, ktoré spájajú múdra východných filozofií s poznatkami modernej vedy. Jeho cieľom je odovzdávať celostné poznanie v oblasti výživy a zdravia všetkým skupinám populácie. Vedie kurzy výživového poradenstvo on-line, podieľal sa na programe Českej televízie Pod pokrievkou, je autorom výukového systému ZOF.

Viac o Martinovi Jelínkovi