Kurzy ATAC

Poradňa

Vybrané otázky z on-line poradne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nami organizovaných kurzov.

Dobrý deň.
Rád by som sa spýtal aké máte vlastné, poprípade od žiakov či klientov, skúsenosti s prechodom na prerušované pôsty, či možné prekážky, ktoré museli prekonať? Či potom sa u nich, Vás, spočiatku a na ako dlho prejavovali aj nejaké negatívne pocity alebo reakcie organizmu na zmenu a samozrejme tak aj tie pozitívne ohlasy. Sám to práve skúšam, prvý týždeň. Dopoludnia cítim trochu únavu, snažím sa každé ráno aj meditovať, dopoludnia veľa pijem cca 2l vody. Rovnako sa snažím si nastaviť skladbu vysokosacharidového jedálnička, aby bola čo najvyváženejšia. Prechod z 5 jedál denne na 3. Nie je to len o tom to zvládnu tzv. papierovo – teda v jedálničku, ale aj prakticky a naozaj skúšam aj kombinácie jedál. Nejde mi vždy udržať strednú GN v porcii. Celkovo za deň je ale GN nízka až stredná.
Ďakujem.

Každú zmenu spôsobu stravovania sprevádza reakcia organizmu. S ohľadom na metabolický profil jedinca a rozsah zmien sú tieto prejavy buď výraznejšie (dyskomfortné), alebo ich naopak individualita zvláda bez väčších ťažkostí. U IF je najčastejšou výzvou zvládanie protestov tráviaceho traktu, ktorý sa z pozície dlhodobého zvyku dožaduje prísunu stravy aj v dopoludňajších hodinách (prejavuje sa to aj na výkyvoch hladiny krvného cukru so všetkými následkami). Treba si uvedomiť, že toto sú prirodzené, teda normálne prejavy, ktorým sa nevyhnete. Len ich rozsah a teda aj pocitové vnímanie sa u každého človeka líšia. Organizmus disponuje adaptačnými mechanizmami, je schopný sa tak prispôsobiť širokému spektru rôznych situácií. Aj tu ale platí pravidlo individuality, tzn. každý jedinec reaguje odlišným spôsobom a proces prispôsobovania je rôzne dlhý – niekto prejde na systém IF okamžite a bez trápenia, iní zase musia zvládať rad typických prejavov, ktoré môžu pretrvávať aj niekoľko týždňov.

Témy:        Chudnutie   Prerušované pôsty    

Na otázky odpovedá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzov

Výživový poradca, autor siedmich úspešných kníh. Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC organizujúcej kurzy, ktoré spájajú múdra východných filozofií s poznatkami modernej vedy. Jeho cieľom je odovzdávať celostné poznanie v oblasti výživy a zdravia všetkým skupinám populácie. Vedie kurzy výživového poradenstvo on-line, podieľal sa na programe Českej televízie Pod pokrievkou, je autorom výukového systému ZOF.

Viac o Martinovi Jelínkovi