Kurzy ATAC

Poradňa

Vybrané otázky z on-line poradne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nami organizovaných kurzov.

Dobrý deň,
pochopila som správne, že pôsty vnímate skôr ako duchovnú skúsenosť a akýsi odpočinok pre telo, než detoxikačný proces?
A čo si myslíte o popíjaní vývarov, keď cítim, že nezvládnem byť len na vode? Ďakujem.

Pôsty plnia oboje funkciu, v podstate tieto aspekty nie je možné oddeliť, telo a myseľ sú prepojené nádoby. Vždy záleží len na nás samotných, ako k pôstu budeme pristupovať, na tejto platforme neexistujú pevne dané pravidlá. Pôst je proces, ktorý by mal byť v ideálnom prípade prirodzený, tzn. treba sa do neho nenútiť. Sami sa preto rozhodnite, akú formu zvolíte a ako by mohol vyzerať jeho priebeh. Ak budete vnímať pôst viac ako duchovný proces, nie sú vývary najvhodnejšou tekutinou. Naopak pri pôste cielenom na ozdravné procesy považujte mäsokostné vývary za výhodnú formu doplnenia niektorých živín.

Témy:        Chudnutie       

Na otázky odpovedá

Mgr. Martin Jelínek
lektor kurzov

Výživový poradca, autor siedmich úspešných kníh. Zakladateľ vzdelávacej spoločnosti ATAC organizujúcej kurzy, ktoré spájajú múdra východných filozofií s poznatkami modernej vedy. Jeho cieľom je odovzdávať celostné poznanie v oblasti výživy a zdravia všetkým skupinám populácie. Vedie kurzy výživového poradenstvo on-line, podieľal sa na programe Českej televízie Pod pokrievkou, je autorom výukového systému ZOF.

Viac o Martinovi Jelínkovi