Kurzy ATAC

Zo sveta výživy a zdravia

Vzdelanie má pozitívny vplyv na zdravie

📅 19. 3. 2022  Mgr. Martin Jelínek    

Nadváha a obezita posúvajú metabolickú rovnováhu do stavu, z ktorého vzniká celý rad civilizačných chorôb. Najčastejšie sa citujú srdcovo-cievne choroby a diabetes 2. typu, o ktorých vieme, že vedú k zvýšenej úmrtnosti. Ide o globálny trend, počet takto postihnutých ľudí rastie každý rok. Je smutným faktom, že problém postihuje aj detskú populáciu, kde za posledné 4 desaťročia ich počet vzrástol desaťnásobne. [1]

Vzdelanie má pozitívny vplyv na zdravie

S ohľadom na nie príliš veselé čísla sa hľadajú cesty, ako tieto dlhodobé trendy zvrátiť. Jednou zo zmysluplných ciest môže byť aj snaha viac a lepšie vzdelávať populáciu v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie, ktorej súčasťou je aj prístup k stravovaniu.
 
Na toto sa zamerali aj vedci z University of Leeds v spolupráci s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO Europe), ktorí skúmali vzťah medzi socioekonomickým postavením, vzdelaním a stravou. Výskum, do ktorého bolo zahrnutých viac ako 27 000 ľudí z 12 krajín, ukázal, že v európskych krajinách s nižšími príjmami sa s rastúcou úrovňou vzdelania zlepšuje nutričná kvalita stravy. [2]
 
Je dobré vedieť, že štatút vzdelania má pozitívny vplyv na vzťah k zdravej výžive. V roku 2018 malo 59 % dospelých európanov nadváhu alebo obezitu, za ktorými stojí zlé stravovanie. Môžeme preto dúfať, že získané dáta poslúžia ako silný argument na podporu vzdelávania populácie, a to predovšetkým na nutričnej úrovni.

Zdroje:

[1]  ICL

[2]  University of Leeds