Kurzy ATAC

Všetko o štúdiu u nás

Dôležité informácie týkajúce sa filozofie nášho vzdelávania, spôsobu a formy štúdia.

Ktoré výživové teórie uprednostňujeme?

Ktoré výživové teórie uprednostňujeme?

Ako sa u nás študuje

Hlavným cieľom našich kurzov je naučiť študentov čo najširšiu škálu pravidiel pre všetky stravovacie režimy. Väčšinu času však strávime pri tých s vysokým obsahom sacharidov.

Učíme tajné informácie?

Učíme tajné informácie?

Ako sa u nás študuje

Vďaka rozmachu záujmu o správne stravovanie sa neustále objavujú nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každý z nich tendenciu hlásať trochu "iné pravdy".

Čo by mal vedieť výživový poradca

Čo by mal vedieť výživový poradca

Ako sa u nás študuje

V súčasnosti sa titulom "výživový poradca" pýši každý. Niet divu - nachádzame sa v období rastúceho záujmu o zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa aj racionálne stravovanie.

Som prísny lektor?

Som prísny lektor?

Ako sa u nás študuje

Niekedy nezaškodí trochu sebareflexie. Oceňujem snahu každého študenta získať nové vedomosti, už len preto je potrebné zaujať správny postoj a konštruktívny prístup. Oplatí sa byť naozaj prísny?

Aký význam majú seminárne práce?

Aký význam majú seminárne práce?

Ako sa u nás študuje

Seminárne práce sú súčasťou kurzu Poradca pre výživu. Ich hlavný význam spočíva v tom, že študenti si ich vypracovaním vyskúšajú skutočné praktické poradenstvo.

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Ako sa u nás študuje

Naša filozofia vzdelávania je v zásade založená na hľadaní a definovaní vzťahu medzi spôsobom stravovania a fungovaním nášho zdravia a z tejto cesty sa nikdy neodkloníme.

Úspešnosť absolventov

Úspešnosť absolventov

Ako sa u nás študuje

Ako sa darí našim absolventom po ukončení štúdia? Ako samotné štúdium ovplyvní ich budúci život, osobný aj profesionálny?

Prečo meditácie?

Prečo meditácie?

Ako sa u nás študuje

Sme spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávaním v oblasti výživy a zdravia. Téma práce s mysľou, ktorá u mnohých evokuje pocit ezoteriky, do tohto konceptu akosi "nezapadá"...

Forma štúdia

Forma štúdia

Ako sa u nás študuje

Keďže záujem o online spôsob štúdia, ktorý ponúka určitú formu slobody, stále rastie, snažíme sa našim študentom poskytnúť systém, ktorý je čo najefektívnejší a používateľsky najprívetivejší...

Aký dôraz kladieme na alternatívne výživové smery?

Aký dôraz kladieme na alternatívne výživové smery?

Ako sa u nás študuje

Ako bytosť zložená z tela a mysle máme schopnosť vyvíjať sa. Ľudské vedomie má slobodnú vôľu, ktorá nám na rozdiel od zvierat umožňuje vybrať si, čo a ako budeme jesť.

Zahraniční študenti

Zahraniční študenti

Ako sa u nás študuje

Naše online kurzy môžete bez problémov študovať aj zo zahraničia, o čom svedčí stále rastúci počet študentov a absolventov z celého sveta.

O aké kurzy je najväčší záujem?

O aké kurzy je najväčší záujem?

Kto u nas študuje najčastejšie?

Kto u nas študuje najčastejšie?

Ako sa u nás študuje

Organizujeme kurzy a školenia v celom spektre zdravia. Študujú u nás ľudia s rôznym vzdelaním a rôzneho veku.

Štúdium v duchu holistického prístupu

Štúdium v duchu holistického prístupu

Ako sa u nás študuje

V súčasnosti je pre západný svet typická hlúpa snaha hľadať v potravinách čo najviac živín, riešiť ich relatívne pomery alebo sa zameriavať na obsah potenciálne škodlivých látok.

Je štúdium u nás náročné?

Je štúdium u nás náročné?

Ako sa u nás študuje

Každý človek, ktorý má snahu posunúť sa vo svojom vzdelávaní ďalej, má svoje vnímanie náročnosti nastavené na inú úroveň...