Alternatívne výživové smery

Ako človek narodený v minulom tisícročí a odchovaný školským systémom minulého režimu som zvyknutý na živý kontakt s vyučujúcim. Nie že by som mal čokoľvek proti moderným výukovým systémom postavených na on-line platformách. Práve naopak. Valcujú nás vymoženosti a možnosti informačného veku as ohľadom na princíp vývoja by sme boli sami proti sebe, keby sme v tomto smere nedržali krok.

Keď som na začiatku tohto storočia začínal s prednáškovou a konzultačnou činnosťou, z ktorých postupne vznikli kurzy, ani vo sne ma nenapadlo, že o pár rokov budem čeliť vlne záujmu o štúdium z pohodlia domova.

A nie je sa čo diviť:

  • Kto by odolal lákavej možnosti sadnúť si na učenie v okamihu, keď má práve čas, prípadne mozog naštartovaný smerom k prijímaniu a vstrebávaniu nových informácií?
  • Nemusíme sa stláčať v lavici s ostatnými poslucháčmi a tlačiť si zadnicu na tvrdej stoličke.
  • Nie je nutné cestovať „cez pol sveta“ a riskovať dopravné zápchy a neskoré príchody .

Tieto a mnohé ďalšie dôvody odrádzajú v dnešnej dobe stále viac potenciálnych záujemcov o rozširovanie znalostí zaužívaným spôsobom.

On-line štúdium, ktoré je postavené na možnosti študovať podľa vlastného časového harmonogramu, ponúka naopak nemálo výhod. Ako človek „odkojený“ off-line výukovými systémami s nutnosťou počúvať prednášajúcich, ktorí sa medzi sebou „prali“ o tituly „uspávač hadov“ či „cholerický agresor“, viem, ako veľmi lákavá je predstava nikam nejazdiť a prispôsobiť si študijný život svojim vlastným predstavám. Na prvý pohľad to teda vyzerá, že sa karty obrátili jasne daným smerom.

Aj napriek tomu, že sa s celým tímom snažíme držať krok s dobou, viem, že som v oblasti výučby jednoducho „stará škola“. Racionalita mi hovorí, že on-line systémy majú dnes „zelenú“. A štatistiky v oblasti záujmu o konkrétne kurzy to jednoznačne potvrdzujú. Napríklad pred troma rokmi bol pomer medzi študentmi v živých a on-line kurzoch približne 80:20. Dnes je to presne naopak.

Pocitovo ale viem, že živé školenie, teda osobný kontakt s lektorom a možnosť diskusie na témy, ktoré ma aktuálne zaujímajú, on-line štúdium nahradí len sčasti. Tu je niekoľko dôvodov:

  • Energia každej živej akcie je neoznámiteľná a cez on-line systémy neprenosná.
  • Možnosť skákať vyučujúcemu do reči a pýtať sa na to, čo hneď potrebujem vedieť, cez on-line Poradňu nezrealizujeme.
  • Zdieľať vlastné skúsenosti s ostatnými študujúcimi je možné tiež iba naživo.

Kurz Poradca pre výživu , o ktorý je študijne najväčší záujem, trpí všetkými vyššie popísanými „neduhmi“. Stále viac ľudí má záujem študovať z domu . Je samozrejme pochopiteľné, že zahraniční študenti , prípadne ľudia s komplikáciami v oblasti cestovania, nemajú ani inú možnosť a pre nich je tak výber formy kurzu úplne jasný. Zostávajúca väčšina ale voľbu má. Smelo až drzo budem tvrdiť, že sú sami proti sebe, keď idú cestou menšieho odporu. Aj keby som sa snažil akokoľvek, nie je v mojich silách koncipovať on-line verziu tohto kurzu tak, aby skutočne plnohodnotne nahradila jeho dištančný náprotivok, ktorého súčasťou sú každomesačné živé školenia . Predtočené videozáznamy , ktorými v on-line Poradcovi suplujeme živé prednášky, majú svoj nemalý význam, ale živé stretávania a osobný kontakt s lektorom a ostatnými študentmi nahradiť nevedia.

V čom spočívajú najväčšie rozdiely?

  • Sú minimálne dvakrát dlhšie ako videozáznam.
  • Aj napriek jasne danému programu sa živé prednášky pri každom turnuse uberajú informačne trochu iným smerom. Ten nie je riadený mojou maličkosťou, ale naopak študentmi. Riešime tu témy, ktoré ich skutočne zaujímajú a majú potrebu sa v týchto smeroch rozvíjať ďalej.
  • S ohľadom na komorné prostredie týchto akcií sa vždy dostane na všetky otázky.
  • Na živých stretnutiach je vždy priestor na simuláciu reálnej poradenskej činnosti. Oproti tomu v on-line kurze nemám ako lektor možnosť naživo ukázať, ako môže prebiehať poradenstvo vo výžive v praxi.

V tomto smere som povinný tvrdiť, že dištančná verzia Poradca pre výživu je predsa len o stupienok hodnotnejšia, než „pohodlnejšia“ on-line forma. A to hovorím s plným vedomím toho, že on-line verzia Poradca je predajni oveľa úspešnejší.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Petra Glogarová

Veľká vďaka patrí Mgr. Jelínkovi za odborne vedený kurz, profesionalitu, ochotu a priateľský prístup ku všetkým klientom. Kurz a čítanie kníh vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravého životného štýlu.

Bc. Vendula Marešová

Oblasť stravovania a zdravého životného štýlu ma oslovila z viacerých osobných dôvodov. Začal som hľadať niečo, čo by ma v tomto ohľade obohatilo a dalo ucelenú štruktúru informáciám, ktoré som za tie roky a na základe osobných skúseností nazbieral. Som vďačná, že som našla kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý ma nielen obohatil, ale dal môjmu životu ďalší smer. Vďaka kurzu Výživový a doplnkový poradca mám pocit a možnosť robiť to, čo mi dáva zmysel. Kurz viedla Mgr. Martin Jelínek účinným a komplexným spôsobom. Formát online štúdia mi úplne vyhovoval. Veľmi sa mi páči aj to, že lekcie a online poradenstvo sú k dispozícii aj po skončení kurzu. V neposlednom rade to bol dobrý začiatok v profesii výživového poradcu a ďalšieho sebavzdelávania v oblasti výživy.

Lívia Melicharová

www.hubnuti-poradna.cz

Dlho som hľadala kurz, ktorý by nebol jednostranný, kde sa neriešia diéty, ale komplexný pohľad na stravovanie prispôsobený každému z nás. Poradca pre výživu spĺňa všetky tieto kritériá. Bola to pre mňa štartovacia rampa do podnikania v tomto odvetví. Vďaka seminárom a nadstavbovým kurzom Atacu mám možnosť pokračovať v práci s neustálou podporou Mgr. Jelinek a spolupráca s mojimi kolegami z kurzu.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu