Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Celý západný svet je v posledných rokoch posadnutý štúdiom rôznych spôsobov stravovania. Z výživy sa stali určité modlá, ku ktorým sa upína pozornosť výrobcov potravín, doplnkov stravy a samozrejme aj bežnej populácie.

Vedcom sa podarilo rozpitvať správanie metabolizmu do posledného detailu. Vieme tak, ako sa živiny v tele za určitých podmienok chovajú a ktoré pochody a v akom rozsahu ovplyvňujú. Z tejto pozície vieme, že strava ovplyvňuje naše zdravie rôznymi spôsobmi. V podstate sme vedecky preukázali to, čo tvrdil kedysi Hippokrates – „Jedlo nech je tvojím liekom a liek tvojím jedlom“.

Síce nie sme schopní vzťah strava - zdravie vyjadriť konkrétnou hodnotou (či strava ovplyvňuje naše zdravie z 20%, 40%, 60% alebo 80%), vieme ale, že vplyv má. Toto je veľmi významná informácia, ktorá sa v kontexte s neustále vyvíjajúcou sa spoločnosťou stáva dvojsečnou zbraňou:

Na jednej strane je skvelé, že máme možnosť riadiť svoje zdravie požadovaným smerom. Teda buď ho zlepšovať, alebo ho naopak likvidovať (áno, aj takí jedinci existujú, a nie je ich bohužiaľ málo).

Na strane druhej systém, v ktorom žijeme, veľmi dobre vie, že zdravie patrí medzi najvýnosnejší biznis vôbec. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa legislatíva mnohých krajín snaží mať túto oblasť čo najviac pod kontrolou.

Neveríte?

V tom prípade rozjímajte nad faktom, že v oblasti reklamy či akýchkoľvek oficiálnych informácií týkajúcich sa stravy a doplnkov nie je možné dávať ich účinok do vzťahu so zdravím. Všeobecne je výslovne zakázané tvrdiť, že by strava mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať ľudské zdravie. A to nielen na úrovni liečby, ale aj prevencia pred vznikom akýchkoľvek ťažkostí.

Systém spoločnosti, ktorej sme súčasťou, je tak jednoducho nastavený. Pritom existuje nespočet vedeckých štúdií na celom svete, ktoré jasne preukazujú, že spôsob stravovania je nielen príčinou vzniku mnohých zdravotných problémov, ale môže im aj predchádzať a dokonca v mnohých situáciách aj definitívne riešiť.

Je samozrejme potrebné dodržiavať platné zákony v krajine, kde žijeme. Všetko v celom vesmíre sa vyvíja – preč sú napríklad doby, kedy sme boli bombardovaní reklamami na rôzne funkčné potraviny s tvrdením, že ich konzumáciou znížime cholesterol, schudneme či vyriešime osteoporózu.

Pretože chceme poskytovať holistické vzdelávanie, a súčasne sme nútení rešpektovať legislatívny poriadok, máme v podstate jedinú možnosť – konať v duchu príslovia „Vlk sa nažral a koza zostala celá“. Kurzy, ktoré sme doteraz organizovali, nenesú akreditáciu MŠ SR.

Vzhľadom k tomu, že je zo strany trhu nemalý dopyt po „guľatej pečiatke“, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety aj žiadostiam o akreditované vzdelávanie a do ponuky zaradili prezenčnú formu kurzu „Poradca pre výživu“ s akreditáciou MŠ SR. Ako vo všetkých iných situáciách aj tu platí pravidlo, že každá minca má dve strany:

Forma aj rozsah kurzu sú podriadené normám ministerstva (v porovnaní s naším polročným kurzom je tento rekvalifikačný približne vo štvrtinovom rozsahu). Nemôžeme tak sľúbiť, skutočný komplexný pohľad na celú problematiku.

Do školiaceho tímu sme pribrali dvoch nových lektorov, takže výučba je oživená ďalšími tvárami a rôznymi uhlami pohľadu.

Celková filozofia nášho vzdelávania sa týmto ale nijako neodkláňa od pôvodnej koncepcie, s ktorou sme začínali – prezentovať celostný pohľad na zdravie spojený primárne so stravovaním.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martina Siudová

Kurz výživového poradcu je skvelým krokom k sebarealizácii. Rok som pracovala v jednej spoločnosti ako odborníčka na výživu a chýbali mi informácie. Čím viac som ho hľadal, tým častejšie som narážal na meno pána Jelinka. Začal som navštevovať jeho jednodňové kurzy a semináre a začal som tieto vedomosti využívať v praxi. Po čase som sa rozhodla absolvovať kurz Poradca pre výživu a doplnky výživy, aby som si objasnila kroky a chyby, ktoré ľudia robia, keď nevedia. Kurz je veľmi komplexný a ukazuje správny a zdravý smer, ktorým by sa mal uberať každý bez výnimky. Tento kurz mi v podstate umožnil pokračovať v práci poradcu a plniť svoje poslanie na tomto svete. Vyskúšajte to aj vy :).

Bc. Vendula Marešová

Oblasť stravovania a zdravého životného štýlu ma oslovila z viacerých osobných dôvodov. Začal som hľadať niečo, čo by ma v tomto ohľade obohatilo a dalo ucelenú štruktúru informáciám, ktoré som za tie roky a na základe osobných skúseností nazbieral. Som vďačná, že som našla kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý ma nielen obohatil, ale dal môjmu životu ďalší smer. Vďaka kurzu Výživový a doplnkový poradca mám pocit a možnosť robiť to, čo mi dáva zmysel. Kurz viedla Mgr. Martin Jelínek účinným a komplexným spôsobom. Formát online štúdia mi úplne vyhovoval. Veľmi sa mi páči aj to, že lekcie a online poradenstvo sú k dispozícii aj po skončení kurzu. V neposlednom rade to bol dobrý začiatok v profesii výživového poradcu a ďalšieho sebavzdelávania v oblasti výživy.

Ing. Helena Dlouhá

O výživu som sa začala zaujímať asi pred 30 rokmi... vydala som sa a zaujímala som sa o varenie. Hľadal som súvislosti - prečo, ako a podobne :). Vtedy sa hľadanie začalo papierovými kuchárskymi knihami - Mudr Jonáš, pokračovalo rôznymi vegetariánskymi a makrobiotickými kuchárskymi knihami... prechádzalo sa rôznymi obdobiami, rôznymi skúsenosťami a hľadali sa zaujímavé súvislosti. Medzi naším jedlom a našou mysľou. Veľmi ma zaujali obe. Vytvoriť vyvážený celok zo všetkých rôznych informácií od rôznych autorov však nie je jednoduché. Každý človek je iný, čo je pravda pre jedného, je nemožné pre druhého, a je toľko právd o výžive, každá iná... časom ma to priviedlo k istej rezignácii. Ale všetko má svoj čas. O Martinovi Jelínkovi som sa dozvedel od priateľa. A po čase som sa prihlásil na jeho kurz. Na náhody veľmi neverím, takže ďakujem, osude. Pretože Martin Jelínek dokázal zo všetkých kúskov, ktoré som mal v sebe, poskladať kompletný a funkčný obraz. Všetko do seba zapadalo ako puzzle. Som pochybovačný človek, skôr než niečo prijmem za svoje, pozriem sa na to z viacerých strán a chcem vedieť prečo a ako. Som si istý, že časom prídu ďalšie, nové otázky, ale už teraz viem, v akom kontexte sa budem snažiť na ne odpovedať. V čom ma kurz výživového poradenstva veľmi oslovil? Z celkového pohľadu. Neublížilo to žiadnej škole výživy, žiadnemu autorovi. Martin Jelínek nikoho neodsudzuje ani nevyvyšuje. Používa logiku - ale jeho logika je dobrá pri veciach, ktoré sú nespočítateľné a nemerateľné, všetkého je tak akurát... Zo začiatku bolo ťažké vytušiť, aký osobný výživový postoj Martin Jelínek vlastne zastáva. Myslím, že dnes mám nápad - a chápem, prečo náš učiteľ zostáva v niektorých veciach taký nestranný. Je cenné, ak si na vec vytvoríme vlastný názor , neovplyvnený názormi učiteľa. V ideálnom prípade by mal učiteľ len pomôcť udržať naše myslenie v určitom rámci. Takže v tomto zmysle sme mali ideálneho učiteľa... a aj v iných ohľadoch :) Vďaka kurzu som zistila, že rezignácia na čokoľvek nemá v mojom živote miesto, že ma výživa baví a že s ňou chcem ďalej niečo robiť. Nie je to úžasné?

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu