Kurzy ATAC

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Celý západný svet je v posledných rokoch posadnutý štúdiom rôznych spôsobov stravovania. Z výživy sa stali určité modlá, ku ktorým sa upína pozornosť výrobcov potravín, doplnkov stravy a samozrejme aj bežnej populácie.

Vedcom sa podarilo rozpitvať správanie metabolizmu do posledného detailu. Vieme tak, ako sa živiny v tele za určitých podmienok chovajú a ktoré pochody a v akom rozsahu ovplyvňujú. Z tejto pozície vieme, že strava ovplyvňuje naše zdravie rôznymi spôsobmi. V podstate sme vedecky preukázali to, čo tvrdil kedysi Hippokrates – „Jedlo nech je tvojím liekom a liek tvojím jedlom“.

Síce nie sme schopní vzťah strava - zdravie vyjadriť konkrétnou hodnotou (či strava ovplyvňuje naše zdravie z 20 %, 40 %, 60 % alebo 80 %), vieme ale, že vplyv má. Toto je veľmi významná informácia, ktorá sa v kontexte s neustále vyvíjajúcou sa spoločnosťou stáva dvojsečnou zbraňou:

Na jednej strane je skvelé, že máme možnosť riadiť svoje zdravie požadovaným smerom. Teda buď ho zlepšovať, alebo ho naopak likvidovať (áno, aj takí jedinci existujú, a nie je ich bohužiaľ málo).

Na strane druhej systém, v ktorom žijeme, veľmi dobre vie, že zdravie patrí medzi najvýnosnejší biznis vôbec. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa legislatíva mnohých krajín snaží mať túto oblasť čo najviac pod kontrolou.

Neveríte?

V tom prípade rozjímajte nad faktom, že v oblasti reklamy či akýchkoľvek oficiálnych informácií týkajúcich sa stravy a doplnkov nie je možné dávať ich účinok do vzťahu so zdravím. Všeobecne je výslovne zakázané tvrdiť, že by strava mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať ľudské zdravie. A to nielen na úrovni liečby, ale aj prevencia pred vznikom akýchkoľvek ťažkostí.

Systém spoločnosti, ktorej sme súčasťou, je tak jednoducho nastavený. Pritom existuje nespočet vedeckých štúdií na celom svete, ktoré jasne preukazujú, že spôsob stravovania je nielen príčinou vzniku mnohých zdravotných problémov, ale môže im aj predchádzať a dokonca v mnohých situáciách aj definitívne riešiť.

Je samozrejme potrebné dodržiavať platné zákony v krajine, kde žijeme. Všetko v celom vesmíre sa vyvíja – preč sú napríklad doby, kedy sme boli bombardovaní reklamami na rôzne funkčné potraviny s tvrdením, že ich konzumáciou znížime cholesterol, schudneme či vyriešime osteoporózu.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Kristína Floriánová

Už dlhé roky sa pohybujem v oblasti fitness a zdravého životného štýlu. Rada by som sa týmto smerom naďalej uberala a nakol'ko sa sama vel'mi rada vzdelávam a rozširujem si vedomosti, rozhodla som sa pre štúdium kurzu Poradca pre výživu. Nemohla som si vybrať lepšie. Kurz viac než len naplnil moje očakávania... Nie len že študentom nie je podsúvaný len jeden výživový smer,ale vďaka kurzu som získala komplexné vedomosti o stravovaní, ktoré budem naďalej využévať a ak by som si mala znova vybrať, opäť by to bol kurz pod vedením pána Jelínka.

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pre výživu a suplementáciu som sa rozhodla po dlhom rozmýšľaní, hľadala som niečo podobné na Slovensku, ale nič ma neoslovilo tak ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a zároveň intenzívny; online forma umožňuje ísť vlastným tempom štúdia, zároveň denné doručenie troch lekcií neumožňuje príliš odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium.Systém štúdia prostredníctvom myšlienkových máp mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú pomerne krátke, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, potvrdili to, čo som intuitívne robila už predtým.V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len pomáham radou záujemcom z radov rodiny alebo priateľov. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela venovať kariére v tejto oblasti s dôrazom na holistický prístup k ľuďom, a hoci viem, že je to otázka celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi pevné základy, na ktorých môžem stavať. A určite si vyberiem z jeho ďalších kurzov, už som si vybrala aspoň tri, ktoré sú mi blízke.

Ing. Miloš Raisler

Doteraz som nebol priaznivcom on-line kurzov, ale kurz ATAC môj názor zmenil. Hoci to bol on-line kurz bez osobnej dochádzky, mal som veľmi často pocit, že pán Mgr. Jelínek snáď sedí vedľa mňa pri počítači ... Veľmi pozitívne ma prekvapila pedagogická stránka vedenia tohto kurzu vrátane veľmi užitočne on-line poradne, ktorá naozaj funguje, rovnako ako výuková hra ZOF naplňujúca to všeobecne poznáme "Škola hrou". Prísun informácií mal hlavu a pätu a postupne rozširoval záber znalostí s tým, že časom sa ich mozaika poskladala a všetko do seba zapadlo. Práve komplexnosť pohľadu na informácie v odbore výživy a na ľudskú individualitu ako celostnú bytosť je to, čo si na tomto absolvovanom kurze asi najviac cením. Pomohol mi lepšie vidieť veci v súvislostiach vrátane faktu, že naše tradične vžité západné vnímanie tohto odboru nie je jediné možné, a že mám možnosť nazerať na spoluprácu s klientom napríklad aj pohľadom východných filozofií. Súčasne sa mi tu dostalo informácií o suplementácii, ich pozitívach aj rizikách, vďaka čomu sa mi otvorila ďalšia oblasť, ktorú som vďaka predchádzajúcej neznalosti považoval za akýsi zavrhnutiahodný black box. Za veľmi dôležité a pozitívne považujem tiež nadštandardne vyšší časový rozsah tohto kurzu umožňujúci venovať sa niektorým témam podrobnejšie, zároveň si možno pochopenie vybraných tém overiť v praxi na pripravených úlohách. Som rád, že som absolvoval kurz, ktorý nebol suchou teóriou, ale kurz, ktorý mi dal informácie a zásadné know how ako s nimi nakladať v praxi. Za kurz ďakujem a osobne ho odporúčam.