Kurzy ATAC

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Prečo neoddeľujeme stravu a zdravie

Celý západný svet je v posledných rokoch posadnutý štúdiom rôznych spôsobov stravovania. Z výživy sa stali určité modlá, ku ktorým sa upína pozornosť výrobcov potravín, doplnkov stravy a samozrejme aj bežnej populácie.

Vedcom sa podarilo rozpitvať správanie metabolizmu do posledného detailu. Vieme tak, ako sa živiny v tele za určitých podmienok chovajú a ktoré pochody a v akom rozsahu ovplyvňujú. Z tejto pozície vieme, že strava ovplyvňuje naše zdravie rôznymi spôsobmi. V podstate sme vedecky preukázali to, čo tvrdil kedysi Hippokrates – „Jedlo nech je tvojím liekom a liek tvojím jedlom“.

Síce nie sme schopní vzťah strava - zdravie vyjadriť konkrétnou hodnotou (či strava ovplyvňuje naše zdravie z 20%, 40%, 60% alebo 80%), vieme ale, že vplyv má. Toto je veľmi významná informácia, ktorá sa v kontexte s neustále vyvíjajúcou sa spoločnosťou stáva dvojsečnou zbraňou:

Na jednej strane je skvelé, že máme možnosť riadiť svoje zdravie požadovaným smerom. Teda buď ho zlepšovať, alebo ho naopak likvidovať (áno, aj takí jedinci existujú, a nie je ich bohužiaľ málo).

Na strane druhej systém, v ktorom žijeme, veľmi dobre vie, že zdravie patrí medzi najvýnosnejší biznis vôbec. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa legislatíva mnohých krajín snaží mať túto oblasť čo najviac pod kontrolou.

Neveríte?

V tom prípade rozjímajte nad faktom, že v oblasti reklamy či akýchkoľvek oficiálnych informácií týkajúcich sa stravy a doplnkov nie je možné dávať ich účinok do vzťahu so zdravím. Všeobecne je výslovne zakázané tvrdiť, že by strava mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať ľudské zdravie. A to nielen na úrovni liečby, ale aj prevencia pred vznikom akýchkoľvek ťažkostí.

Systém spoločnosti, ktorej sme súčasťou, je tak jednoducho nastavený. Pritom existuje nespočet vedeckých štúdií na celom svete, ktoré jasne preukazujú, že spôsob stravovania je nielen príčinou vzniku mnohých zdravotných problémov, ale môže im aj predchádzať a dokonca v mnohých situáciách aj definitívne riešiť.

Je samozrejme potrebné dodržiavať platné zákony v krajine, kde žijeme. Všetko v celom vesmíre sa vyvíja – preč sú napríklad doby, kedy sme boli bombardovaní reklamami na rôzne funkčné potraviny s tvrdením, že ich konzumáciou znížime cholesterol, schudneme či vyriešime osteoporózu.

Pretože chceme poskytovať holistické vzdelávanie, a súčasne sme nútení rešpektovať legislatívny poriadok, máme v podstate jedinú možnosť – konať v duchu príslovia „Vlk sa nažral a koza zostala celá“. Kurzy, ktoré sme doteraz organizovali, nenesú akreditáciu MŠ SR.

Vzhľadom k tomu, že je zo strany trhu nemalý dopyt po „guľatej pečiatke“, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety aj žiadostiam o akreditované vzdelávanie a do ponuky zaradili prezenčnú formu kurzu „Poradca pre výživu“ s akreditáciou MŠ SR. Ako vo všetkých iných situáciách aj tu platí pravidlo, že každá minca má dve strany:

Forma aj rozsah kurzu sú podriadené normám ministerstva (v porovnaní s naším polročným kurzom je tento rekvalifikačný približne vo štvrtinovom rozsahu). Nemôžeme tak sľúbiť, skutočný komplexný pohľad na celú problematiku.

Do školiaceho tímu sme pribrali dvoch nových lektorov, takže výučba je oživená ďalšími tvárami a rôznymi uhlami pohľadu.

Celková filozofia nášho vzdelávania sa týmto ale nijako neodkláňa od pôvodnej koncepcie, s ktorou sme začínali – prezentovať celostný pohľad na zdravie spojený primárne so stravovaním.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Veronika Novotná

O výživu a zdravý životný štýl sa zaujímam pre svoje potreby a potreby svojej rodiny už mnoho rokov. V momente, keď som sa rozhodol premeniť svoje hobby na prácu, zistil som, že je užitočné doplniť informácie, ktorými som sa predtým nezaoberal. Napriek širokej ponuke kurzov výživy na trhu nebolo ľahké vybrať si taký, ktorý by vyhovoval mojim názorom, ktoré často vychádzali z najnovších poznatkov v oblasti výživy. Referencie boli jediným spôsobom, ako sa dostať ku kurzu, ktorý by mi nielen poskytol požadovaný certifikát, ale aj doplnil moje informačné medzery štýlom, ktorý bol v súlade s mojimi vedomosťami. V pánovi Jelínkovi som spoznal človeka, ktorý triezvo odovzdáva informácie, podáva pomocnú ruku pri formovaní vlastných názorov a nezištne podporuje absolventov svojich kurzov na ich novej ceste.Máloktorý školiteľ dokáže pristupovať k svojim študentom rovnako a oceniť ich silné stránky. Kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky môže byť užitočný pri rozširovaní obzorov každého, kto sa zaujíma o výživu a zdravý životný štýl. Možnosť diaľkového štúdiaocení mnoho zaneprázdnených ľudí.

Taťána Juřicová

Hoci som už absolvovala kurz, ktorý ma oprávňoval pracovať ako výživová poradkyňa, mala som pocit, že získané vedomosti sú nedostatočné, a hľadala som ďalší zdroj informácií. Priebeh výučby Mgr. Martin Jelínek ďaleko prekonal moje očakávania. Nebola to len komplexnosť informácií, ale aj osobnosť lektora a spôsob výučby - samoštúdium a spoločné stretnutia, počas ktorých som sa vždy dozvedela niečo navyše, čo nebolo v študijných článkoch. Veľmi oceňujem aj možnosť ďalšej spolupráce a rady od pána Jelínka v prípadoch, keď si nie som istý, či neurobím nejakú škodu. Je skvelé mať aj naďalej podporu takéhoto odborníka.

Blanka Kubáňková

V recenziách účastníkov kurzu bolo snáď povedané všetko podstatné, so všetkými sa môžem úplne stotožniť. Pre vlastné hodnotenie kurzu by som preto rada využila citát z posledného dňa kurzu (info pre nezúčastnených: na spestrenie kurzu bol pre každý študijný deň k dispozícii jeden citát): "Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje." Mgr Jelínek je pre mňa tým najlepším učiteľom, lebo ma svojimi skúsenosťami, vedením kurzu a prístupom k jednotlivým účastníkom inšpiroval k ďalšiemu vzdelávaniu. Našťastie je z čoho vyberať, takže sa teším na účasť v jeho ďalších kurzoch.