Kurzy ATAC

Potravinové intolerancie

Potravinové intolerancie

Pod označením "potravinovej intolerancie" sa skrývajú jednotlivé formy neznášanlivostí na niektoré zložky v potravinách. Sú spôsobené stratou schopnosti jedinca stráviť určitú látku v potravine z dôvodu nedostatočnej funkcie enzýmov . Na ich vzniku sa (na rozdiel od alergií) nepodieľajú imunologické procesy.

Tieto problémy môžu vznikať aj sekundárne ako následok rôznych ochorení, napr. porúch zažívania, alebo vstrebávanie v dôsledku infekčných hnačiek, pankreatitíd či ochorení pečene. V posledných rokoch sa hojne poukazuje aj na možnú príčinu vzniku intolerancií zo strany psychosomatických porúch.

Medzi najčastejšie potravinové intolerancie patria:

1. Laktózová intolerancia.
Pri tejto forme intolerancie tráviaci trakt neprodukuje enzým laktázu, ktorej úlohou je štiepiť mliečny cukor.

2. Fruktózová intolerancia.
Dedičné ochorenie prejavujúce sa neschopnosťou metabolizmu spracovať ovocný cukor (fruktózu).

3. Fenylketonúria.
Ide o najčastejší geneticky podmienený defekt látkovej výmeny aminokyselín.

4. Celiakia.
Celiakia sa prejavuje neschopnosťou stráviť bielkoviny lepku.

Intolerancia sú spojené s nedostatkom alebo absenciou enzýmu, ktorý štiepi zložku, ktorá následne vyvoláva daný problém. Najčastejšou príčinou ich vzniku sú genetické dispozície, vznikajú ale aj na základe účinkov niektorých vazoaktívnych látok (histamín, tyramín, serotonín, tryptamín). Potravinové intolerancie teda nie sú imunitným , ale metabolickým problémom.
Intolerancia sa na rozdiel od alergií prejavuje oneskorene (s odstupom aj niekoľko dní po požití nevhodnej potraviny), ich prejavy sú veľmi rôznorodé:

  • bolesti hlavy,
  • migrény,
  • únava,
  • nadúvanie,
  • zmena frekvencie a konzistencie stolice,
  • dermatitídy.

Vplyv stravy na potravinové intolerancie

Jediným riešením potravinových intolerancií je diéta , v rámci ktorej je potrebné sa vyhýbať problematickej zložke.
Existuje aj podporná medikácia, ktorá obnáša užívanie enzýmov, ktoré telu chýbajú - typickým príkladom je užívanie enzýmu laktázy pri laktózovej intolerancii.

Úpravy stravy pri intoleranciách obnáša elimináciu problematických zložiek zo stravy. K tomu je potrebné orientovať sa v zložení potravín – najväčšou výzvou v praxi sú predovšetkým priemyselne sprocesované produkty, ktoré môžu obsahovať menšie množstvo nežiaducich látok. Riešením týchto situácií sa venujeme predovšetkým v kurze Poradca pre výživu kde sa študenti na výučbovej aplikácii ZOF učia pracovať s vhodnými potravinami pri tvorbe jedálnych lístkov.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Zdeněk Pochyla

Kurz výživového poradcu ma naučil lepšie si uvedomovať, ako si moji klienti vytvárajú vzťah k vlastnej strave. Táto dôležitá súčasť mojej praxe ma významne posunula v profesionálnej oblasti a vďaka nej môžem úspešnejšie pomáhať ľuďom v mojej komunite. Veľké poďakovanie patrí môjmu lektorovi M. Jelínkovi, s ktorým sa môžeme aj po skončení tohto kurzu ďalej učiť.

Bc. Zuzana Kohanová

Kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy som si zámerne vybrala z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že som stále nemal ucelený prehľad o výžive a v mnohých veciach som bol dosť zmätený. Druhým dôvodom boli opakujúce sa menšie zdravotné problémy, ktoré som nechcela riešiť chodením po rôznych lekároch.A tretím dôvodom bola možnosť študovať online.Po absolvovaní kurzu som sa s novými vedomosťami začala učiť, ako moje telo skutočne funguje. Začal som venovať viac pozornosti tomu, čo robí a čo nerobí dobre. Konečne som našla tzv. zlatú strednú cestu a v prípade menších zdravotných problémov nemusím hneď chodiť po lekároch, ale som schopná situáciu vyriešiť jednoducho sama pomocou stravy alebo prírodných prípravkov, za čo som Martinovi veľmi vďačná. Vedomostí nie je nikdy dosť a budem sa tešiť na ďalšie kurzy s Martinom.

Ing. Kateřina Sanetrníková

V rámci svojej práce v oblasti výživy som hľadala vhodný kurz, ktorý by ma posunul ďalej. Keďže som však mama troch malých detí, bolo pre mňa ťažké dochádzať každý týždeň na kurz výživy. Až kým som nenarazila na online kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky, ktorý ma oslovil svojím širokým záberom, formou štúdia a pohľadom na výživu z viacerých oblastí. Kurz bol pre mňa veľmi užitočný a potvrdil mi, že sa uberám správnym smerom. Na kurze som si prehĺbila svoje vedomosti v tejto oblasti a získala množstvo nových informácií. Kurz vrelo odporúčam každému, kto má skutočný záujem pomáhať druhým a nejde mu len o certifikát.