Potravinové intolerancie

Pod označením "potravinovej intolerancie" sa skrývajú jednotlivé formy neznášanlivostí na niektoré zložky v potravinách. Sú spôsobené stratou schopnosti jedinca stráviť určitú látku v potravine z dôvodu nedostatočnej funkcie enzýmov . Na ich vzniku sa (na rozdiel od alergií) nepodieľajú imunologické procesy.

Tieto problémy môžu vznikať aj sekundárne ako následok rôznych ochorení, napr. porúch zažívania, alebo vstrebávanie v dôsledku infekčných hnačiek, pankreatitíd či ochorení pečene. V posledných rokoch sa hojne poukazuje aj na možnú príčinu vzniku intolerancií zo strany psychosomatických porúch.

Medzi najčastejšie potravinové intolerancie patria:

1. Laktózová intolerancia.
Pri tejto forme intolerancie tráviaci trakt neprodukuje enzým laktázu, ktorej úlohou je štiepiť mliečny cukor.

2. Fruktózová intolerancia.
Dedičné ochorenie prejavujúce sa neschopnosťou metabolizmu spracovať ovocný cukor (fruktózu).

3. Fenylketonúria.
Ide o najčastejší geneticky podmienený defekt látkovej výmeny aminokyselín.

4. Celiakia.
Celiakia sa prejavuje neschopnosťou stráviť bielkoviny lepku.

Intolerancia sú spojené s nedostatkom alebo absenciou enzýmu, ktorý štiepi zložku, ktorá následne vyvoláva daný problém. Najčastejšou príčinou ich vzniku sú genetické dispozície, vznikajú ale aj na základe účinkov niektorých vazoaktívnych látok (histamín, tyramín, serotonín, tryptamín). Potravinové intolerancie teda nie sú imunitným , ale metabolickým problémom.
Intolerancia sa na rozdiel od alergií prejavuje oneskorene (s odstupom aj niekoľko dní po požití nevhodnej potraviny), ich prejavy sú veľmi rôznorodé:

  • bolesti hlavy,
  • migrény,
  • únava,
  • nadúvanie,
  • zmena frekvencie a konzistencie stolice,
  • dermatitídy.

Vplyv stravy na potravinové intolerancie

Jediným riešením potravinových intolerancií je diéta , v rámci ktorej je potrebné sa vyhýbať problematickej zložke.
Existuje aj podporná medikácia, ktorá obnáša užívanie enzýmov, ktoré telu chýbajú - typickým príkladom je užívanie enzýmu laktázy pri laktózovej intolerancii.

Úpravy stravy pri intoleranciách obnáša elimináciu problematických zložiek zo stravy. K tomu je potrebné orientovať sa v zložení potravín – najväčšou výzvou v praxi sú predovšetkým priemyselne sprocesované produkty, ktoré môžu obsahovať menšie množstvo nežiaducich látok. Riešením týchto situácií sa venujeme predovšetkým v kurze Poradca pre výživu kde sa študenti na výučbovej aplikácii ZOF učia pracovať s vhodnými potravinami pri tvorbe jedálnych lístkov.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Pavla Brožová

www.pavlabrozova.cz

Krátko po narodení mojej tretej dcéry som sa rozhodla absolvovať diaľkový kurz Poradca pre výživu a doplnky výživy. Predtým som pracovala v spoločnosti na chudnutie. Mal som pocit, že v systéme chýba individuálna starostlivosť a pohľad na celého človeka. Mojím prvým vodítkom boli knihy Martina Jelínka o výžive detí, pôste a diéte pri rakovine. Pohľad na zdravie, ktorý prezentoval Martin Jelínek, ma natoľko oslovil, že som ani na chvíľu nezaváhal a zapísal som sa do kurzu. Kurz prekonal moje očakávania vo všetkých parametroch - integrita, odbornosť a predovšetkým prístup samotného lektora. Jednu z najväčších výhod tohto kurzu vidím vo výučbovej hre ZOF, ktorá nám ukazuje všetky možné parametre, ktoré má jedálniček pri tvorbe jednotlivých menu.Verím, že nič podobné v takejto kvalite na českom trhu nenájdete.Po kurze som sa rozhodla postupne absolvovať aj ďalšie kurzy, ktoré kurzyatac.cz ponúka. Myslím, že v našej krajine nemajú konkurenciu.

Juliana Hulejová

Som rád, že som si vybral tieto kurzy, pretože mi poskytli všetko, čo som potreboval. Vďaka možnosti komunikovať s takým odborníkom, akým je Mgr. Jelinek, pochopil som veľa nezrovnalostí, ktoré som nahromadil za niekoľko rokov "samoštúdia" výživy. Oceňujem spôsob, akým postupujete vpred, a teším sa na ďalšie skvelé a zaujímavé kurzy, ktoré pripravujete.Chcem vám poďakovať za vašu profesionalitu, skvelú formu štúdia a váš pozitívny prístup, bola to určite najlepšia voľba.

Bc. Vladimír Slavík

"Certifikát môže získať každý!" Túto vetu hovorí väčšina ľudí. Čiastočne majú pravdu, všetci máme príležitosť. Získanie certifikátu "Výživový a doplnkový poradca" od Mgr. Certifikát Martina Jelínka má naozaj hodnotu, pretože nie je "zadarmo", ako je to v prípade niektorých kurzov ponúkaných v celej krajine. Jeho získanie si vyžaduje čas, usilovnosť a pravidelné a konečné preukázanie vedomostí získaných v tomto kurze. Keďže som pôvodne vyštudovaný kuchár a na kurz som išiel s trochu pokročilejšími znalosťami o výžive, zrazu som zistil, že informácie, ktoré som sa na kurze naučil, by mi neposkytol žiadny tradičný učebný plán ani absolventský kurz gastronómie. Štúdium je blízke vysokoškolskej úrovni, pokiaľ ide o obsah predmetu, t. j. o plnenie jednotlivých úloh vrátane vypracovania semestrálnej práce na danú tému. Tento kurz by som odporučila každému, kto má rád nielen seba, ale aj ostatných ľudí vo svojom okolí, ktorí môžu zlepšiť kvalitu života zlepšením svojich stravovacích návykov - posilniť imunitný systém človeka, predchádzať alebo zmierniť príznaky chorôb, s ktorými sa väčšina z nás počas života stretne, alebo tiež pomôcť športovcom zlepšiť ich výkonnosť a podporiť správnu regeneráciu svalov, nehovoriac o redukčných diétach. Vďaka kurzu som sa dozvedela, ako všetko v tele funguje a ako jedlo ovplyvňuje kvalitu nášho každodenného života. Týmto vám ďakujem za poskytnutie kvalitných informácií a za možnosť konzultovať s vami aj po skončení štúdia.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu