Kurzy ATAC

Potravinové intolerancie

Potravinové intolerancie

Pod označením "potravinovej intolerancie" sa skrývajú jednotlivé formy neznášanlivostí na niektoré zložky v potravinách. Sú spôsobené stratou schopnosti jedinca stráviť určitú látku v potravine z dôvodu nedostatočnej funkcie enzýmov . Na ich vzniku sa (na rozdiel od alergií) nepodieľajú imunologické procesy.

Tieto problémy môžu vznikať aj sekundárne ako následok rôznych ochorení, napr. porúch zažívania, alebo vstrebávanie v dôsledku infekčných hnačiek, pankreatitíd či ochorení pečene. V posledných rokoch sa hojne poukazuje aj na možnú príčinu vzniku intolerancií zo strany psychosomatických porúch.

Medzi najčastejšie potravinové intolerancie patria:

1. Laktózová intolerancia.
Pri tejto forme intolerancie tráviaci trakt neprodukuje enzým laktázu, ktorej úlohou je štiepiť mliečny cukor.

2. Fruktózová intolerancia.
Dedičné ochorenie prejavujúce sa neschopnosťou metabolizmu spracovať ovocný cukor (fruktózu).

3. Fenylketonúria.
Ide o najčastejší geneticky podmienený defekt látkovej výmeny aminokyselín.

4. Celiakia.
Celiakia sa prejavuje neschopnosťou stráviť bielkoviny lepku.

Intolerancia sú spojené s nedostatkom alebo absenciou enzýmu, ktorý štiepi zložku, ktorá následne vyvoláva daný problém. Najčastejšou príčinou ich vzniku sú genetické dispozície, vznikajú ale aj na základe účinkov niektorých vazoaktívnych látok (histamín, tyramín, serotonín, tryptamín). Potravinové intolerancie teda nie sú imunitným , ale metabolickým problémom.
Intolerancia sa na rozdiel od alergií prejavuje oneskorene (s odstupom aj niekoľko dní po požití nevhodnej potraviny), ich prejavy sú veľmi rôznorodé:

  • bolesti hlavy,
  • migrény,
  • únava,
  • nadúvanie,
  • zmena frekvencie a konzistencie stolice,
  • dermatitídy.

Vplyv stravy na potravinové intolerancie

Jediným riešením potravinových intolerancií je diéta , v rámci ktorej je potrebné sa vyhýbať problematickej zložke.
Existuje aj podporná medikácia, ktorá obnáša užívanie enzýmov, ktoré telu chýbajú - typickým príkladom je užívanie enzýmu laktázy pri laktózovej intolerancii.

Úpravy stravy pri intoleranciách obnáša elimináciu problematických zložiek zo stravy. K tomu je potrebné orientovať sa v zložení potravín – najväčšou výzvou v praxi sú predovšetkým priemyselne sprocesované produkty, ktoré môžu obsahovať menšie množstvo nežiaducich látok. Riešením týchto situácií sa venujeme predovšetkým v kurze Poradca pre výživu kde sa študenti na výučbovej aplikácii ZOF učia pracovať s vhodnými potravinami pri tvorbe jedálnych lístkov.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

JUDr. Martina Mikolajczyková

V snahe získať informácie o zdravom spôsobe stravovania a jeho možného začlenenia do života našej rodiny som získala z rôznych zdrojov veľa informácií, ale neboli ucelené a občas nedávali zmysel. Riešenie som našla v tomto kurze. Veľmi si cením ďalšie nadstavbové kurzy, ktoré vzdelanie významne prehlbujú.

Mgr. Pavlína Byrtusová

Dnes nestačí mať prehľad iba v jednotlivých aspektoch výživy, pretože výživa, ako taká, je globálna (pre športovcov, pre deti, pre chudnúcich...). Kurzy, semináre, školenia, besedy Martina Jelínka odovzdajú veľa presvedčivých informácií z akejkoľvek oblasti výživy. Bohatý a pestrý je nielen rozsah informácií , ale aj jazykový prejav M. Jelínka, čo v dnešnej SMS dobe je veľmi osviežujúce ;-). Ak má človek záujem pochopiť výživu, poradiť sám sebe aj druhým a "nestratiť sa" v záplave "odporúčaných" výživových smerov kolujúce nielen internetom, odporúčam absolvovať aspoň jeden kurz :-)

Bc. Martin Karvaš

K tomuto kurzu som sa dostala predovšetkým z vlastnej iniciatívy, keď som si začala uvedomovať, aký kľúčový význam má výživa pre vznik alebo odstránenie zdravotných komplikácií. Mgr. Martin Jelínek sa do mojej pozornosti dostal prostredníctvom svojich prednášok a niekoľkých kníh, ktoré ma zaujali svojou jednoduchosťou, ale zároveň profesionalitou. Preto som sa rozhodol absolvovať kurz, najmä kvalitný, a za taký považujem aj tento kurz. Podľa môjho názoru ide o vhodnú kombináciu poznatkov západnej a východnej medicíny. Na jednej strane rešpektuje dôležité poznatky západnej medicíny, ale zároveň nediskriminuje tisícročné poznatky východných kultúr, či už ajurvédy alebo čínskej tradičnej medicíny. Prioritou tohto kurzu je naučiť vás racionálne pristupovať k tomu, čo môžete denne ovplyvňovať, a zároveň si vytvoriť životný štýl postavený na týchto princípoch. Tento kurz teda nie je liekom, ktorý dočasne utlmí vašu bolesť alebo vyrieši jeden problém. Je to predovšetkým spôsob, ako sa zamerať na príčiny, pochopiť ich a trvalo ich vyriešiť. S nadšením môžem povedať, že tento kurz mi dal veľmi pevné základy v oblasti výživy a suplementácie, na ktorých môžem stavať.