Kurzy ATAC

Učíme tajné informácie?

Učíme tajné informácie?

Vďaka nebývalému rozmachu záujmu o problematiku správneho stravovania sa neustále objavujú nové a nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každá z nich tendenciu hlásať trochu „iné pravdy“. A treba priznať, že sa im to aj darí. Čím významnejšími vedeckými argumentmi je podporená, prípadne je čo najhlasnejšie vykričaná do sveta, tým viac má populácia tendenciu takýmto tvrdeniam podliehať. V praxi sa toto prejaví snahou ľudí skúšať nové diéty v domnení, že konečne narazili na Svätý Grál, ktorý vyrieši ich problémy spojené so stravovaním.

V súvislosti s tým sa nás stále väčší počet záujemcov o štúdium pýta, aké „tajné“ informácie v kurzoch učíme. Z akých štúdií čerpáme, akých odborníkov citujeme, k akým teóriám sa viac prikláňame. Hľadajú odpoveď na dôvod, prečo sa do našich kurzov hlási stále väčší počet ľudí.

Vysvetlenie je tu veľmi jednoduché:

Neučíme nič tajné alebo nové.

Našou primárnou snahou je celostný pohľad na každú situáciu, ktorá súvisí so stravovaním a jeho vplyvom na metabolizmus. Akýkoľvek odklon od tejto tendencie znamená, že pripúšťame egom riadený pohľad, ktorý je vždy v určitej situácii skreslený a nezodpovedá objektívnej skutočnosti.

A na tom nie je nič tajné ani prevratné. Áno, pre mnohých ľudí v našej spoločnosti riadenej západným (ľavohemisférickým) spôsobom uvažovania je takýto prístup novinkou. Pre niektorých dokonca ťažko zvládnuteľnou prekážkou, pretože nie sú schopní rozbiť dogmy stereotypného uvažovania a nazerať na svet skutočne otvorenými očami.

Ako autor a lektor týchto kurzov nie som presvedčený, že vo vzdelaní prinášame prevratné objavy. Jediné, čo môžeme na celej našej snahe považovať za prevratné, je úžas niektorých študujúcich, ktorí pri snahe naučiť sa uvažovať „holisticky“ zistia, aké nové obzory poznania v oblasti potenciálu racionálneho stravovania sa pred nimi otvárajú.

Sú samozrejme aj takí, ktorí nie sú ochotní pripustiť fakt, že akékoľvek poznanie vybočujúce z konvenčne vedeckého poňatia a prístupu môže v praxi fungovať. Povedané inak - čokoľvek, čo nie je potvrdené vedeckým výskumom, nemôže byť pravda. To je samozrejme z celostného pohľadu nielen veľmi ošemetné, ale predovšetkým krátkozraké. Sú veci, ktoré exaktným výskumom nepreukážeme – reč je o niektorých metódach metabolického typovania či vybraných charakteristikách potravín, ktoré nie je možné kvantifikovať. Niektoré vlastnosti potravín s ohľadom na ich správanie v našom tele máme možnosť iba a len vypozorovať. V podstate nie je nijako náročné naučiť sa základom celostného uvažovania. To, čo najviac „bolí“, je uviesť všetko do praxe a získať tak vlastnú skúsenosť.

Z môjho pohľadu teda žiadne tajomstvá. V priebehu štúdia u nás sa budete „predierať“ rôznymi uhlami pohľadu na jednotlivé problematiky, kde hlavnou úlohou bude uviesť ich do praxe. Aby bol mozog študujúceho tieto rozdielne pohľady na jednu vec schopný pojať, je potrebné zariadiť, aby v hĺbke mozgových závitov našli svoje miesto. A to je dôvod, prečo sme postavili princíp štúdia nielen na tvorbe myšlienkových máp, ale aj jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF, a toľko bazírujeme na dodržiavaní tohto študijného systému.

Nechceme záujemcom odovzdávať žiadne tajomstvá vo výžive, ale posunúť ich na úroveň, kde zistí, aká strava vyhovuje práve ich individualite.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Andrea Kroupová

Keď som premýšľala o tom, kde by som získala kvalitné vedomosti o výžive, bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sa názory lektora zišli s mojím životným postojom. Dlho som hľadala a premýšľala, kam sa prihlásiť. Odrádzalo ma tiež to, že väčšina kurzov trvala veľmi krátku dobu, v ktorej – podľa môjho názoru – človek nemôže pochytiť dostatok informácií. Až som sa jedného človeka, na ktorého prednáške som bola, spýtala, kto je podľa neho najväčšia kapacita – a on mi povedal, že je to Martin Jelínek... A tak všetko začalo. S Martinom Jelínkom som sa stretla aj osobne – a som za to veľmi rada. Verím, že to nebolo stretnutie posledné. Všetkým by som rada odporučila aj ostatné kurzy – napríklad Silu myšlienky – ono sa totiž v živote nič nedeje náhodou :-) Nie náhodou, som si vybrala štúdium práve u Martina Jelínka... Skúste to tiež, nebudete ľutovať!

Tereza Mandová

Stravou som sa začala zaoberať pri svojej snahe schudnúť a keď som začala prichádzať na to, že všetko funguje úplne inak, než ako mi hovorili rôzni výživový poradcovia alebo fitness tréneri a podarilo sa mi schudnúť vlastne iba tým, že som začala naozaj jesť, začalo toto tému zaujímať viac a viac. Pídila som sa po informáciách fungovania tela, vplyvu potravín a doplnkov na organizmus, ale bohužiaľ verejné informácie boli dosť zavádzajúce a zakaždým málinko iné. Potom som natrafila na kurz Mgr. Jelínka - Poradca pre výživu a suplementáciu, ktorý ma nadchol svojou obsiahlosťou. Nebudem tvrdiť, že ma zaujímali všetky témy, ale jednoducho som si povedala, že to je súčasťou každej školy, niečo čo Vás nezaujíma alebo nebaví, ale naučiť sa to musíte. Po niekoľkých málo lekciách si ma kurz získaval čoraz viac, pretože je všetko prehľadne, zrozumiteľne a veľmi pútavo spísané. Musím veľmi poďakovať pánovi Jelínkovi za podporu v priebehu kurzu, vždy keď som si nevedela s niečím rady, ochotne mi pomohol alebo nasmeroval na správnu cestu. Hoci aktuálne nemám ambície pracovať ako výživový poradca, robím to zatiaľ pre zábavu a pomoc môjmu okoliu, plánujem využiť ďalšie kurzy pána Jelínka a aj štátne skúšky.

Anežka Hladíková

Rozhodnutie absolvovať polročný online kurz pána Jelínka bolo pre mňa jedno z najlepších životných rozhodnutí. Štúdium kurzu je starostlivo zostavené tak, aby každý študent získal pevný znalostný základ. Páčilo sa mi, ako nás pán Jelínek "nútil" premýšľať nad jednotlivými výživovými smermi i sedliackym rozumom. Nič nebolo čiernobiele – dobré či zlé – informácie sú vždy zasadené do celostného kontextu. Oceňujem aj spôsob učenia - kombinácia písaných lekcií, video prednášok, vypracovanie úloh v hre ZOF, myšlienkových máp a priebežných testov. Vďaka tomu som si učivo naozaj zažila do špiku kosti :-) Z jednotlivých lekcií kurzu budem čerpať aj naďalej počas mojej výživovej kariéry. Ako obrovský prínos vnímam aj online poradňu, v ktorej môžeme ako študenti aj absolventi konzultovať s pánom Jelínkom problematiku výživy. Veľmi ďakujem za úžasný kurz aj jeho starostlivosť a dúfam, že ovplyvní svojou záslužnou prácou čo najviac ľudí.