Učíme tajné informácie?

Vďaka nebývalému rozmachu záujmu o problematiku správneho stravovania sa neustále objavujú nové a nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každá z nich tendenciu hlásať trochu „iné pravdy“. A treba priznať, že sa im to aj darí. Čím významnejšími vedeckými argumentmi je podporená, prípadne je čo najhlasnejšie vykričaná do sveta, tým viac má populácia tendenciu takýmto tvrdeniam podliehať. V praxi sa toto prejaví snahou ľudí skúšať nové diéty v domnení, že konečne narazili na Svätý Grál, ktorý vyrieši ich problémy spojené so stravovaním.

V súvislosti s tým sa nás stále väčší počet záujemcov o štúdium pýta, aké „tajné“ informácie v kurzoch učíme. Z akých štúdií čerpáme, akých odborníkov citujeme, k akým teóriám sa viac prikláňame. Hľadajú odpoveď na dôvod, prečo sa do našich kurzov hlási stále väčší počet ľudí.

Vysvetlenie je tu veľmi jednoduché:

Neučíme nič tajné alebo nové.

Našou primárnou snahou je celostný pohľad na každú situáciu, ktorá súvisí so stravovaním a jeho vplyvom na metabolizmus. Akýkoľvek odklon od tejto tendencie znamená, že pripúšťame egom riadený pohľad, ktorý je vždy v určitej situácii skreslený a nezodpovedá objektívnej skutočnosti.

A na tom nie je nič tajné ani prevratné. Áno, pre mnohých ľudí v našej spoločnosti riadenej západným (ľavohemisférickým) spôsobom uvažovania je takýto prístup novinkou. Pre niektorých dokonca ťažko zvládnuteľnou prekážkou, pretože nie sú schopní rozbiť dogmy stereotypného uvažovania a nazerať na svet skutočne otvorenými očami.

Ako autor a lektor týchto kurzov nie som presvedčený, že vo vzdelaní prinášame prevratné objavy. Jediné, čo môžeme na celej našej snahe považovať za prevratné, je úžas niektorých študujúcich, ktorí pri snahe naučiť sa uvažovať „holisticky“ zistia, aké nové obzory poznania v oblasti potenciálu racionálneho stravovania sa pred nimi otvárajú.

Sú samozrejme aj takí, ktorí nie sú ochotní pripustiť fakt, že akékoľvek poznanie vybočujúce z konvenčne vedeckého poňatia a prístupu môže v praxi fungovať. Povedané inak - čokoľvek, čo nie je potvrdené vedeckým výskumom, nemôže byť pravda. To je samozrejme z celostného pohľadu nielen veľmi ošemetné, ale predovšetkým krátkozraké. Sú veci, ktoré exaktným výskumom nepreukážeme – reč je o niektorých metódach metabolického typovania či vybraných charakteristikách potravín, ktoré nie je možné kvantifikovať. Niektoré vlastnosti potravín s ohľadom na ich správanie v našom tele máme možnosť iba a len vypozorovať. V podstate nie je nijako náročné naučiť sa základom celostného uvažovania. To, čo najviac „bolí“, je uviesť všetko do praxe a získať tak vlastnú skúsenosť.

Z môjho pohľadu teda žiadne tajomstvá. V priebehu štúdia u nás sa budete „predierať“ rôznymi uhlami pohľadu na jednotlivé problematiky, kde hlavnou úlohou bude uviesť ich do praxe. Aby bol mozog študujúceho tieto rozdielne pohľady na jednu vec schopný pojať, je potrebné zariadiť, aby v hĺbke mozgových závitov našli svoje miesto. A to je dôvod, prečo sme postavili princíp štúdia nielen na tvorbe myšlienkových máp, ale aj jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF, a toľko bazírujeme na dodržiavaní tohto študijného systému.

Nechceme záujemcom odovzdávať žiadne tajomstvá vo výžive, ale posunúť ich na úroveň, kde zistí, aká strava vyhovuje práve ich individualite.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Renáta Robková

Musím povedať, že kurz bol naozaj skvelý. Perfektne pripravené témy a mesačné stretnutia, ktoré boli veľmi obohacujúce a kto nechápal, čo bolo správne vysvetlené. Určite by som tento kurz odporučila všetkým ľuďom, ktorí premýšľajú o tom, čo jedia, a zároveň im záleží na zdravom životnom štýle. V budúcnosti budem navštevovať vaše ďalšie kurzy, ktoré budú pre mňa veľkým prínosom. A nakoniec, naozaj som sa ešte nestretla s takým odborníkom, ako ste vy :) ktorý vie nájsť odpovede na všetko.

Mgr. Petra Kuderová

Kurz výživy a suplementácie Poradca Mgr. Martina Jelinka som si vybrala najmä kvôli svojim deťom. Chcela som si rozšíriť vedomosti o zdravej výžive a získať nové informácie o zložení potravín, ktoré podávam svojim deťom. Počas kurzu som získal tieto informácie v komplexnej a úplnej forme a vďaka seminárom aj zábavnou formou. Hoci som pôvodne nemal v úmysle sám poskytovať výživové poradenstvo, záujem mojich priateľov a širšej komunity ma uistil, že môžem spojiť svoje záľuby s prácou a odovzdávať získané vedomosti ďalej. Priebeh výučby Mgr. Jelinekov kurz môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí sa chcú v tejto oblasti vzdelávať, a tým, ktorí chcú v tejto oblasti pracovať. Podľa môjho názoru je tento kurz najkomplexnejší z hľadiska svojho širokého záberu na českom trhu.

Tatiana Benčeková

www.tatianabencekova.sk

Otázkami o výžive a zdravom životnom štýle sa zaoberám už veľmi dlho a chcela som si rozšíriť svoje vedomosti a doplniť informácie, k čomu mi pomohla účasť na kurze pána Martina Jelínka: "Poradca pre výživu a výživové doplnky". Tento kurz je veľkým prínosom pre tých, ktorí sa chcú pozrieť na výživu z viacerých uhlov pohľadu a zlepšiť svoje vedomosti. Pán Jelínek je lektorom, ktorý vás prevedie celou škálou z hľadiska výživy, zdravia, holistického pohľadu na výživové doplnky, ako aj prepojenia výživy s duševnou stránkou človeka. Nevynechal ani oblasť TČM a ajurvédy, čo nie je v našom západnom svete bežné, donúti vás premýšľať iným smerom, na ktorý nie sme zvyknutí. Každému môžem len odporučiť, aby kurz absolvoval a dospel k záveru, že najlepšie pre každého je zdravý rozum a zavedenie jednoduchosti vo všetkých aspektoch života, výživu nevynímajúc.U pána Jelínka je vidieť nadhľad a cítiť zanietenie pre vec, či už vo forme školení, kníh, prednášok.Veľkým plusom tohto kurzu je možnosť štúdia online priamo z domu a obrovskou výhodou je, že môžete študovať aj zo zahraničia.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu