Kurzy ATAC

Učíme tajné informácie?

Učíme tajné informácie?

Vďaka nebývalému rozmachu záujmu o problematiku správneho stravovania sa neustále objavujú nové a nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každá z nich tendenciu hlásať trochu „iné pravdy“. A treba priznať, že sa im to aj darí. Čím významnejšími vedeckými argumentmi je podporená, prípadne je čo najhlasnejšie vykričaná do sveta, tým viac má populácia tendenciu takýmto tvrdeniam podliehať. V praxi sa toto prejaví snahou ľudí skúšať nové diéty v domnení, že konečne narazili na Svätý Grál, ktorý vyrieši ich problémy spojené so stravovaním.

V súvislosti s tým sa nás stále väčší počet záujemcov o štúdium pýta, aké „tajné“ informácie v kurzoch učíme. Z akých štúdií čerpáme, akých odborníkov citujeme, k akým teóriám sa viac prikláňame. Hľadajú odpoveď na dôvod, prečo sa do našich kurzov hlási stále väčší počet ľudí.

Vysvetlenie je tu veľmi jednoduché:

Neučíme nič tajné alebo nové.

Našou primárnou snahou je celostný pohľad na každú situáciu, ktorá súvisí so stravovaním a jeho vplyvom na metabolizmus. Akýkoľvek odklon od tejto tendencie znamená, že pripúšťame egom riadený pohľad, ktorý je vždy v určitej situácii skreslený a nezodpovedá objektívnej skutočnosti.

A na tom nie je nič tajné ani prevratné. Áno, pre mnohých ľudí v našej spoločnosti riadenej západným (ľavohemisférickým) spôsobom uvažovania je takýto prístup novinkou. Pre niektorých dokonca ťažko zvládnuteľnou prekážkou, pretože nie sú schopní rozbiť dogmy stereotypného uvažovania a nazerať na svet skutočne otvorenými očami.

Ako autor a lektor týchto kurzov nie som presvedčený, že vo vzdelaní prinášame prevratné objavy. Jediné, čo môžeme na celej našej snahe považovať za prevratné, je úžas niektorých študujúcich, ktorí pri snahe naučiť sa uvažovať „holisticky“ zistia, aké nové obzory poznania v oblasti potenciálu racionálneho stravovania sa pred nimi otvárajú.

Sú samozrejme aj takí, ktorí nie sú ochotní pripustiť fakt, že akékoľvek poznanie vybočujúce z konvenčne vedeckého poňatia a prístupu môže v praxi fungovať. Povedané inak - čokoľvek, čo nie je potvrdené vedeckým výskumom, nemôže byť pravda. To je samozrejme z celostného pohľadu nielen veľmi ošemetné, ale predovšetkým krátkozraké. Sú veci, ktoré exaktným výskumom nepreukážeme – reč je o niektorých metódach metabolického typovania či vybraných charakteristikách potravín, ktoré nie je možné kvantifikovať. Niektoré vlastnosti potravín s ohľadom na ich správanie v našom tele máme možnosť iba a len vypozorovať. V podstate nie je nijako náročné naučiť sa základom celostného uvažovania. To, čo najviac „bolí“, je uviesť všetko do praxe a získať tak vlastnú skúsenosť.

Z môjho pohľadu teda žiadne tajomstvá. V priebehu štúdia u nás sa budete „predierať“ rôznymi uhlami pohľadu na jednotlivé problematiky, kde hlavnou úlohou bude uviesť ich do praxe. Aby bol mozog študujúceho tieto rozdielne pohľady na jednu vec schopný pojať, je potrebné zariadiť, aby v hĺbke mozgových závitov našli svoje miesto. A to je dôvod, prečo sme postavili princíp štúdia nielen na tvorbe myšlienkových máp, ale aj jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF, a toľko bazírujeme na dodržiavaní tohto študijného systému.

Nechceme záujemcom odovzdávať žiadne tajomstvá vo výžive, ale posunúť ich na úroveň, kde zistí, aká strava vyhovuje práve ich individualite.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Janka Blažejová

O zdravé stravovanie som sa začala zaujímať po tom, ako mi diagnostikovali histamínovú intoleranciu. Začiatky boli veľmi ťažké a dokonca kritické. Táto situácia si vyžiadala prehodnotenie nielen môjho stravovania ako takého, ale aj môjho celkového životného štýlu. Dostával som sa do začarovaného kruhu a čo bolo najhoršie, nevidel som riešenie, čo navyše viedlo k úzkosti a depresii. Nastavenie radikálnej a okamžitej zmeny prinieslo úspechy, neúspechy aj zúfalstvo. Tento stav otravoval život nielen mne, ale aj mojej rodine a hlavne bol neznesiteľný. Nakoniec som túto chorobu prijala ako súčasť života. S pomocou mojich najbližších som pochopila, že "plač" nepomôže, že táto cesta nie je správna, že jedinou cestou je racionálne uvažovať a hlavne konať. Keďže v tom čase nebolo na túto tému k dispozícii veľa informácií, začal som zbierať informácie o vplyve stravy na zdravie. Prvou informáciou o tom, čo HIT vlastne je, bola brožúra MUDr. Hrubišku. Zamyslela som sa nad obsahom a postupne som si uvedomila, že nejde len o to, čo jem, aké prísady a potraviny môžem a nemôžem konzumovať, ale aj o to, ako sa tieto prísady pestujú, ako sa spracúvajú, odkiaľ pochádzajú, či obsahujú prídavné látky, rôzne dochucovadlá, konzervanty atď. Postupne ma táto oblasť výživy oslovila natoľko, že som začala vyhľadávať literatúru, odborné články na rôzne témy o potravinách, rôzne smery alternatívnej liečby. Aby som lepšie pochopila a rozšírila svoje vedomosti o zdravej výžive a jej vplyve na ľudské zdravie, rozhodla som sa absolvovať kurz zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Z online ponuky ma najviac zaujal 6-mesačný online kurz Výživový a doplnkový poradca ATAC Institute, s.r.o. pod vedením Mgr. Martin Jelínek, ktorý je absolútne najlepší. Kurz má vysokú úroveň, obsah jednotlivých lekcií je prehľadne spracovaný, opisuje danú problematiku. Mentálne mapy a hra ZOF majú svoj význam. Obsah kurzu poskytuje prepojenie poznatkov o zdravej výžive a holistickom vnímaní a komplexný pohľad na bytosť ako takú, čo som v žiadnom kurze nenašla. Oceňujem prístup pána Martina Jelínka, ktorý je profesionál na slovo vzatý, vždy ochotný poradiť. Oceňujem možnosť ďalšej spolupráce po skončení kurzu, možnosť prispievať do poradného zboru absolventov a možnosť ďalšieho vzdelávania. Vďaka tomuto kurzu môžem odovzdávať vedomosti a skúsenosti, ktoré som získal na základe vlastných znalostí, tým, ktorí ich potrebujú. Úprimná vďaka.

Marcela Sikorová

Pred časom som si sama prešla redukciou hmotnosti, kedy som začínala s váhou niečo málo cez 100 kg. Keď som dostala od svojej poradkyne prvý jedálniček, tak som neverila, koľko že toho mám vlastne zjesť – pre mňa to bolo nepredstaviteľné množstvo jedla a niektoré potraviny som chuťovo ani nepoznala. Postupom času, keď som sa dostávala do "tajov" vyváženej stravy, ma to začalo baviť natoľko, že som sa rozhodla pre zdokonalenie sa :) Bol mi odporúčaný kurz poradcu pre výživu pána Jelínka. Lekcie sú napísané zrozumiteľne, priebežné testy sú skvelým zopakovaním a videá sú čerešničkou na torte. Pre mňa osobne je dôležité aj to, že pán Jelínek je úžasný lektor, ktorý vás "drží za ruku" nielen do dovŕšenia certifikátu. Kurzy Atac odporúčam a za seba ešte raz ďakujem :)

Lívia Melicharová

Dlho som hľadala kurz, ktorý by nebol jednostranný, kde sa neriešia diéty, ale komplexný pohľad na stravovanie prispôsobený každému z nás. Poradca pre výživu spĺňa všetky tieto kritériá. Bola to pre mňa štartovacia rampa do podnikania v tomto odvetví. Vďaka seminárom a nadstavbovým kurzom Atacu mám možnosť pokračovať v práci s neustálou podporou Mgr. Jelinek a spolupráca s mojimi kolegami z kurzu.