Kurzy ATAC

Učíme tajné informácie?

Učíme tajné informácie?

Vďaka nebývalému rozmachu záujmu o problematiku správneho stravovania sa neustále objavujú nové a nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každá z nich tendenciu hlásať trochu „iné pravdy“. A treba priznať, že sa im to aj darí. Čím významnejšími vedeckými argumentmi je podporená, prípadne je čo najhlasnejšie vykričaná do sveta, tým viac má populácia tendenciu takýmto tvrdeniam podliehať. V praxi sa toto prejaví snahou ľudí skúšať nové diéty v domnení, že konečne narazili na Svätý Grál, ktorý vyrieši ich problémy spojené so stravovaním.

V súvislosti s tým sa nás stále väčší počet záujemcov o štúdium pýta, aké „tajné“ informácie v kurzoch učíme. Z akých štúdií čerpáme, akých odborníkov citujeme, k akým teóriám sa viac prikláňame. Hľadajú odpoveď na dôvod, prečo sa do našich kurzov hlási stále väčší počet ľudí.

Vysvetlenie je tu veľmi jednoduché:

Neučíme nič tajné alebo nové.

Našou primárnou snahou je celostný pohľad na každú situáciu, ktorá súvisí so stravovaním a jeho vplyvom na metabolizmus. Akýkoľvek odklon od tejto tendencie znamená, že pripúšťame egom riadený pohľad, ktorý je vždy v určitej situácii skreslený a nezodpovedá objektívnej skutočnosti.

A na tom nie je nič tajné ani prevratné. Áno, pre mnohých ľudí v našej spoločnosti riadenej západným (ľavohemisférickým) spôsobom uvažovania je takýto prístup novinkou. Pre niektorých dokonca ťažko zvládnuteľnou prekážkou, pretože nie sú schopní rozbiť dogmy stereotypného uvažovania a nazerať na svet skutočne otvorenými očami.

Ako autor a lektor týchto kurzov nie som presvedčený, že vo vzdelaní prinášame prevratné objavy. Jediné, čo môžeme na celej našej snahe považovať za prevratné, je úžas niektorých študujúcich, ktorí pri snahe naučiť sa uvažovať „holisticky“ zistia, aké nové obzory poznania v oblasti potenciálu racionálneho stravovania sa pred nimi otvárajú.

Sú samozrejme aj takí, ktorí nie sú ochotní pripustiť fakt, že akékoľvek poznanie vybočujúce z konvenčne vedeckého poňatia a prístupu môže v praxi fungovať. Povedané inak - čokoľvek, čo nie je potvrdené vedeckým výskumom, nemôže byť pravda. To je samozrejme z celostného pohľadu nielen veľmi ošemetné, ale predovšetkým krátkozraké. Sú veci, ktoré exaktným výskumom nepreukážeme – reč je o niektorých metódach metabolického typovania či vybraných charakteristikách potravín, ktoré nie je možné kvantifikovať. Niektoré vlastnosti potravín s ohľadom na ich správanie v našom tele máme možnosť iba a len vypozorovať. V podstate nie je nijako náročné naučiť sa základom celostného uvažovania. To, čo najviac „bolí“, je uviesť všetko do praxe a získať tak vlastnú skúsenosť.

Z môjho pohľadu teda žiadne tajomstvá. V priebehu štúdia u nás sa budete „predierať“ rôznymi uhlami pohľadu na jednotlivé problematiky, kde hlavnou úlohou bude uviesť ich do praxe. Aby bol mozog študujúceho tieto rozdielne pohľady na jednu vec schopný pojať, je potrebné zariadiť, aby v hĺbke mozgových závitov našli svoje miesto. A to je dôvod, prečo sme postavili princíp štúdia nielen na tvorbe myšlienkových máp, ale aj jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF, a toľko bazírujeme na dodržiavaní tohto študijného systému.

Nechceme záujemcom odovzdávať žiadne tajomstvá vo výžive, ale posunúť ich na úroveň, kde zistí, aká strava vyhovuje práve ich individualite.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Lucie Mutinská

Hľadala som kurz pre výživových poradcov, ktorý by mal vynikajúce referencie, viedol by ho skúsený odborník a praktik a poskytol by oveľa viac ako len status výživového poradcu. Moje nároky boli o to vyššie, že sa už dlhé roky aktívne zaoberám výživou a vzťahom medzi výživou a zdravím. Profesionálne som sa venovala homeopatii a celostnému liečeniu, absolvovala som kurzy makrobiotiky, profesionálne som piekla celozrnný kváskový chlieb pre bioobchody a ľudí v okolí a mám dlhoročné osobné skúsenosti s vegetariánskou a vegánskou stravou. Mal som nápad na kurz, ktorý by zohľadňoval a zahŕňal všetky tieto skutočnosti a zároveň by ma posunul ešte ďalej. Od kurzu som mala také veľké očakávania, že bežne ponúkané kurzy vôbec nezodpovedali mojej predstave o ďalšom štúdiu výživy.Zavolala som preto Margit Slimákovej, skúsenej odborníčke na výživu, aby som jej opísala svoju situáciu a požiadala ju o radu. Odporúčala štúdium v zahraničí alebo u Martina Jelínka. Keďže mám 6 detí a bolo by komplikované ísť do zahraničia, vybrala som si štúdium u Martina Jelínka. Myslím si, že tento konkrétny kurz zodpovedá vysokej úrovni niektorých uznávaných zahraničných kurzov a povedal by som, že ich v mnohom prevyšuje množstvom presahov do rôznych špecifických oblastí problematiky výživy.Štúdiom som bol doslova nadšený. Vo všetkých ohľadoch splnil moje očakávania a často ich aj prekonal. Lektor Martin Jelínek bol vždy otvorený a neúnavne odpovedal na všetky naše otázky osobne, e-mailom alebo telefonicky. Na problém sa vždy pozerá zo všetkých možných uhlov, čo je pre každého účastníka veľmi inšpirujúce a obohacujúce. Osobné stretnutia s lektorom boli pre nás veľkým prínosom nielen kvôli know-how, ktoré sme si z nich odniesli, ale aj kvôli skvelej atmosfére, ktorá tam zakaždým vládla. Veľmi intenzívny a informáciami nabitý kurz trval dlhých 7 mesiacov (vrátane prípravy záverečnej práce) - mala som dosť času na to, aby som všetky informácie vstrebala. Kurz ma veľmi obohatil a pomohol mi nájsť smer, ktorým sa chcem uberať vo svojom profesionálnom a osobnom rozvoji.Ešte raz veľmi pekne ďakujem, Martin!

Ing. Hana Murphy

V našej rodine sa už dlhé roky zaoberáme tým, čo sa môže, alebo skôr nemá, dostať na náš tanier. To isté platí aj pre naše deti, kde je to jednoznačne veľká téma. Predtým som mala možnosť zúčastniť sa niekoľkých seminárov na túto tému, ale až komplexný kurz Martina Jelínka Výživa detí mi umožnil posunúť informácie a praktické skúsenosti oveľa ďalej. Kurz obsahuje všetko, čo rodičia detí všetkých vekových kategórií potrebujú vedieť a poznať o výžive. Môžem ho len odporučiť!

Petr Pleschinger

Myslím si, že po absolvovaní tohto kurzu si človek nemôže pomôcť a zmení názor na to, čo zvyčajne jedáva. Každodenné bombardovanie reklamou výrazne skresľuje pohľad na to, čo je pre človeka dobré. Funguje na princípe, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Som si istý, že po 6 mesiacoch kurzu každý účastník aspoň trochu zmení svoj jedálniček. Každá lekcia kurzu zároveň prináša ďalšie a ďalšie otázky. Preto sa s úsmevom pozerám na kurzy, ktoré sľubujú zvládnutie tejto problematiky za týždeň alebo dokonca za víkend. Získané poznatky je určite potrebné ďalej rozvíjať. Je úplne jedno, či sa po absolvovaní tohto kurzu bude človek živiť ako poradca alebo nie. Predĺženie života a predchádzanie chorobám, ktoré sú dôsledkom nesprávnej stravy, sa rozhodne oplatí.