Učíme tajné informácie?

Vďaka nebývalému rozmachu záujmu o problematiku správneho stravovania sa neustále objavujú nové a nové výživové teórie. Už z princípu odlišnosti má každá z nich tendenciu hlásať trochu „iné pravdy“. A treba priznať, že sa im to aj darí. Čím významnejšími vedeckými argumentmi je podporená, prípadne je čo najhlasnejšie vykričaná do sveta, tým viac má populácia tendenciu takýmto tvrdeniam podliehať. V praxi sa toto prejaví snahou ľudí skúšať nové diéty v domnení, že konečne narazili na Svätý Grál, ktorý vyrieši ich problémy spojené so stravovaním.

V súvislosti s tým sa nás stále väčší počet záujemcov o štúdium pýta, aké „tajné“ informácie v kurzoch učíme. Z akých štúdií čerpáme, akých odborníkov citujeme, k akým teóriám sa viac prikláňame. Hľadajú odpoveď na dôvod, prečo sa do našich kurzov hlási stále väčší počet ľudí.

Vysvetlenie je tu veľmi jednoduché:

Neučíme nič tajné alebo nové.

Našou primárnou snahou je celostný pohľad na každú situáciu, ktorá súvisí so stravovaním a jeho vplyvom na metabolizmus. Akýkoľvek odklon od tejto tendencie znamená, že pripúšťame egom riadený pohľad, ktorý je vždy v určitej situácii skreslený a nezodpovedá objektívnej skutočnosti.

A na tom nie je nič tajné ani prevratné. Áno, pre mnohých ľudí v našej spoločnosti riadenej západným (ľavohemisférickým) spôsobom uvažovania je takýto prístup novinkou. Pre niektorých dokonca ťažko zvládnuteľnou prekážkou, pretože nie sú schopní rozbiť dogmy stereotypného uvažovania a nazerať na svet skutočne otvorenými očami.

Ako autor a lektor týchto kurzov nie som presvedčený, že vo vzdelaní prinášame prevratné objavy. Jediné, čo môžeme na celej našej snahe považovať za prevratné, je úžas niektorých študujúcich, ktorí pri snahe naučiť sa uvažovať „holisticky“ zistia, aké nové obzory poznania v oblasti potenciálu racionálneho stravovania sa pred nimi otvárajú.

Sú samozrejme aj takí, ktorí nie sú ochotní pripustiť fakt, že akékoľvek poznanie vybočujúce z konvenčne vedeckého poňatia a prístupu môže v praxi fungovať. Povedané inak - čokoľvek, čo nie je potvrdené vedeckým výskumom, nemôže byť pravda. To je samozrejme z celostného pohľadu nielen veľmi ošemetné, ale predovšetkým krátkozraké. Sú veci, ktoré exaktným výskumom nepreukážeme – reč je o niektorých metódach metabolického typovania či vybraných charakteristikách potravín, ktoré nie je možné kvantifikovať. Niektoré vlastnosti potravín s ohľadom na ich správanie v našom tele máme možnosť iba a len vypozorovať. V podstate nie je nijako náročné naučiť sa základom celostného uvažovania. To, čo najviac „bolí“, je uviesť všetko do praxe a získať tak vlastnú skúsenosť.

Z môjho pohľadu teda žiadne tajomstvá. V priebehu štúdia u nás sa budete „predierať“ rôznymi uhlami pohľadu na jednotlivé problematiky, kde hlavnou úlohou bude uviesť ich do praxe. Aby bol mozog študujúceho tieto rozdielne pohľady na jednu vec schopný pojať, je potrebné zariadiť, aby v hĺbke mozgových závitov našli svoje miesto. A to je dôvod, prečo sme postavili princíp štúdia nielen na tvorbe myšlienkových máp, ale aj jedálničkov vo výučbovej aplikácii ZOF, a toľko bazírujeme na dodržiavaní tohto študijného systému.

Nechceme záujemcom odovzdávať žiadne tajomstvá vo výžive, ale posunúť ich na úroveň, kde zistí, aká strava vyhovuje práve ich individualite.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Jan Trávníček

www.health-detox.cz

Klobúk dole pred pánom Jelínkom za jeho obrovské vedomosti, za jeho triky (nabádal nás k logickým riešeniam / žiadne nadýchané papagájovanie), a čo mi vyrazilo dych, tento veľmi úspešný človek sa ku mne správal priateľsky ako k rovnocennému partnerovi. Kurzy ATAC umožňujú pochopiť prirodzené fungovanie organizmu ako celku (metabolické procesy, vplyv a význam fyzickej aktivity a našich myšlienok, emócií) a zásady stravovania z celého sveta s ohľadom na pohlavie, vek, ročné obdobie, pracovné zaťaženie atď. Ktorý iný kurz vám to ponúkne? Trpela som chronickou únavou a depresiami, nemohla som chodiť do práce, lekári ma nazývali hypochondrom a simulantom. Našťastie som našla online kurzy Atac, vďaka zmenám v stravovaní som získavala čoraz viac energie a dobrej nálady. Mám rôzne certifikáty a akreditácie z Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva, ale najprínosnejší pre moju kariéru je certifikát od Mgr. Jelinek. Najviac oceňujem jeho priateľský prístup a skutočnosť, že svojim študentom radí aj po skončení kurzu.

Ing. Karolina Kallmünzerová

www.nutrioptimal.cz

Veľmi sa mi páči stálosť kurzov, možnosť vybrať si konkrétny kurz podľa aktuálnych potrieb.Ak ste zvedavý študent, môžete na konci očakávať požadovanú komplexnosť. A o tom to celé je.

Ondra a Míša Dobiáškovi

www.dobiasek.net

Predstavte si, aké by to bolo mať učiteľa, ktorý osobnostne a profesionálne rastie pozoruhodným tempom už väčšiu časť svojho života, ktorý má vedecký prístup západného sveta ako základňu, nie ako strop, ktorý má odvahu ísť proti prúdu, keď sa prúd uberá nesprávnym smerom, ktorý vás vďaka obdivuhodnej šírke a hĺbke svojich vedomostí dokáže vzdelávať pútavo a v súvislostiach,chápe dôležitosť harmónie tela a mysle pre zdravie človeka, jeho životný štýl je najlepším príkladom jeho vlastného učenia, jeho skutočné výsledky v pomoci ľuďom vám dávajú mnoho dôvodov, aby ste ho pozorne počúvali, ale on sám má viac vo zvyku počúvať ako hovoriť, pokora, úsmev a úcta sú vlastnosti, ktoré sú jeho srdcu najbližšie.Takto by sa dalo pokračovať, ale slová nestačia. Musíte to zažiť. Martin Jelínek je veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá nás - akoby mimochodom - vždy dokáže očariť niečím novým, keď máme tú česť sa s ním opäť stretnúť. Za viac ako 10 rokov, čo sa od neho učíme na rôznych frontoch, a za celú éru našich akademických štúdií, sme nepoznali kantora, ktorý by v človeku lepšie zapálil lásku k poznaniu. je veľmi cenné, že v Českej republike už pribúdajú nasledovníci jeho školy, pretože práve takíto učitelia by mali stáť pri každom, kto chce zmysluplne hovoriť so sebou alebo s inými o tom, ako hospodáriť so svojím zdravím. Vďaka kurzom ATAC sa takáto šanca otvára aj pre vás.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu