Kto študuje naše kurzy?

Keď v roku 2006 vznikla prvá verzia kurzu „Poradca pre výživu“, bola určená profesionálom. Teda ľuďom, ktorí potrebovali toto know-how k svojej profesii - predajcom potravín, doplnkom stravy, trénerom, ľuďom zaoberajúcim sa poradenstvom v oblasti zdravia.

Od samotného počiatku som sa snažil o celostný prístup k štúdiu. Čoskoro sa zistilo, že holistické poňatie zdravia a spôsobu stravovania je bližšie predovšetkým tým, ktorí tieto znalosti využívajú vo vlastnom súkromnom živote.

Chvalabohu kurzom neustále prechádzajú špecialisti z odborov medicíny, farmácie, fyzioterapie, trénerstva rôznych športových odvetví, odborných konzultantov či poradcov. Je to dobre preto, že kurz si vďaka týmto záujemcom udržuje určitú odbornú úroveň a neskĺzava iba do povrchných a jednoduchých systémov a prezentácie laických a vedou nepodložených teórií.

Faktom ale je, že prevažná väčšina záujemcov pochádza z „ľudu“.

O koho sa jedná?

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Mamičky na materskej

Tie si jednoducho chcú urobiť jasno v správnom spôsobe stravovania predovšetkým kvôli svojim deťom. Tu otvorene priznám, že tejto skupine populácie fandím najviac, pretože ak chceme zmeniť realitu, je potrebné vždy začať pri sebe a túto tendenciu odovzdávať svojim ratolestiam.

Rekreační a amatérski športovci

Takí, ktorým nejde o trhanie svetových rekordov, ale „iba“ o kvalitnú starostlivosť o svoje telo tak, aby čo najdlhšie odolávalo celkovej amortizácii spôsobenej zvýšenou fyzickou záťažou.

Ľudia, ktorých trápia rôzne choroby

Ortodoxná medicína im v riešení ich problémov nepomohla, hľadajú tak „alternatívnu“ cestu k zdraviu. Teda takú, u ktorej si uvedomujú, že nemalou mierou sa na výsledku spolupodieľa aj strava samotná.

Stále sa zväčšujúca skupina populácie, ktorá sa stravuje „inak“

V tejto skupine nájdeme vegetariánov, vegánov, vitariánov (raw), propagátorov paleo diét a ďalších špecificky zameraných dietetických režimov. Títo nadšenci majú potrebu sa uistiť, že práve ich spôsob stravovania je nielen ten správny, ale predovšetkým zdravý.

Na tomto mieste musím zdôrazniť jednu kľúčovú vec:

Žiadny masovo propagovaný spôsob stravovania nie je ten správny ani zdravý.

Existuje iba jedna varianta „dokonalého“ prístupu k strave a zdraviu. Taká, ktorá rešpektuje individualitu vo všetkých jej prejavoch.

V kurze sa s ohľadom na takto špecificky vyprofilovaných „dietárov“ učíme, že je možné sa dlhodobo stravovať vegetariánsky, vegánsky, raw, paleoliticky a ďalšími variantmi. Je len potrebné poznať základné pravidlá, ktoré v strave ovplyvňujú správanie metabolizmu, a upraviť ich k obrazu svojmu.

Záujemcovia o chudnutí

Problematika redukcie nadváhy je v oblasti výživy nikdy nevädnúcou stálicou. Osobne nie som zástancom akýchkoľvek diét, pri ktorých sa človek trápi nedostatkom energie, chuťou jednotlivých pokrmov či vo výsledku nechceným jo-jo efektom. Dôvodom je fakt, že takéto režimy nie sú efektívne a navyše v mnohých prípadoch rôznym spôsobom poškodzujú zdravie. Táto filozofia sa prelína celým kurzom a je zaujímavé, ako mnoho absolventov potvrdzuje, že v priebehu polročného štúdia na základe pozvoľných zmien v stravovaní spôsobených rozširovaním si vedomostí o racionálnom stravovaní „sami od seba“ zredukovali objem nechcených tukových zásob.

Vysvetlenie, prečo väčšina záujemcov o štúdium nepochádza z radov „profesionálov“, je jednoduché:

Žijeme v dobe, ktorá je typická obrovským rozmachom záujmu o zdravie. Trh nás bombarduje novými potravinami, doplnkami, rôznymi pomôckami a metódami skvalitňujúcimi náš život vrátane nášho zdravia. Zaujímavé je, že čím viac sa hovorí o tom, ako sa „mať lepšie“, tým väčšie množstvo problémov sa vynára na povrch. V podstate zisťujeme, že farmaceuticko-medicínsky systém nie je schopný účinne riešiť chronické problémy vzniknuté nesprávnym životným štýlom. Preto sa stále viac ľudí orientuje smerom, ktorý je najefektívnejší:

Chcú sa starať sami o seba.

To dosiahneme iba tak, že sa budeme vzdelávať a súčasne smerovať svoje snaženie k jednoduchosti. Čím viac rôznych ľudí prechádza týmito kurzami, tým viac spätných väzieb potvrdzujúcich túto filozofiu dostávame.

Ďalšie kurzy, ktoré sú súčasťou stálej ponuky vzdelávania, sú zamerané jasne daným smerom. Z hľadiska kvality vzdelávania sú kľúčové predovšetkým jednomesačné:

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Výživa v športe“ ponúka záujemcom o aktívny šport pružný systém, s ktorým sa v reálnom športovom živote v žiadnom prípade nestratí. Filozofia tohto kurzu je postavená na schopnosti prirodzene kombinovať stravu s doplnkovou výživou s ohľadom na metabolickú individualitu jedinca vrátane jeho športového zamerania. Všetko s cieľom nielen podporovať samotnú výkonnosť, ale predovšetkým zaistiť organizmu čo najlepšie podmienky pre dôkladnú regeneráciu. Všeobecne totiž platí, že hlavným problémom športovcov nie je vedieť kombinovať tréning s výživou tak, aby sa zvyšovala úroveň jeho výkonnosti. To dnes vie každý.
Najväčšou výzvou je vedieť kvalitne regenerovať a dať tak telu priestor, aby sa v oblasti akéhokoľvek športového snaženia dlhodobo posúvalo bezpečne vpred. Je teda logické, že sa do tohto kurzu hlásia predovšetkým športovci budujúci aktívnu kariéru či ich tréneri.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Cesta k vysnívanej postave“ je kurz určený predovšetkým „laickej“ verejnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že sa nijako výrazne nelíši od „Výživy v športe“. Opak je ale pravdou. Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú „vylepšiť“ svoju postavu. Kurz tak plní záujemcovia o redukciu nadváhy, naberanie svalovej hmoty aj s cieľom formovať postavu rôznymi spôsobmi a smermi. Kurz je určený úplne všetkým bez rozdielu toho, k akej výživovej filozofii sa hlási. Absolvovaním jednomesačného štúdia sa naučíte systém, ktorý vám umožní formovať postavu s rôznymi stravovacími režimami. Podmienkou je samozrejme zvoliť si vhodnú pohybovú aktivitu, bez ktorej to nikdy nejde. Na tomto mieste nemá zmysel nič nahovárať - nie je možné určiť, aký percentuálny podiel zodpovednosti pri formovaní postavy nesie strava a aký pohybová aktivita. Isté je iba to, že jeden bez druhého nemôžu v praxi priniesť stabilné výsledky.

 

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?Makriobiotika je životná filozofia spätá so špecifickým spôsobom stravovania, ktorá pôvodne vznikla v Japonsku. Podarilo sa jej rozšíriť sa prakticky po celom svete. Jej princípy sú veľmi jednoduché – a presne takto to jej tvorcovia aj zamýšľali. Vďaka tomu sa stala veľmi populárnou. Bohužiaľ aj napriek svojej transparentnosti bola a stále zostáva nie úplne presne pochopená. Problém nie je v jej princípoch, ale v „detailoch“, ktoré tu rozhodujú o tom, ako dobre (ne)bude fungovať.
Kurz „ Makrobiotiká v našej kuchyni “ vychádza v ústrety všetkým záujemcom o tento spôsob stravovania, ktorí ho chcú nielen pochopiť, ale predovšetkým správnym spôsobom uviesť do praxe v našich zemepisných podmienkach. Prax bohužiaľ ukazuje, že väčšina nadšencov do tejto filozofie si skôr zdravotne ubližuje, než aby sa posunuli smerom vpred. V kurze sa naučíte používať potraviny predovšetkým z nášho prostredia a správnym spôsobom. Na základe toho zistíte, že táto filozofia skutočne ctí pravidlo „V jednoduchosti je krása“.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Kurz Tajomstvo biologického veku oslovuje predovšetkým tú časť populácie, ktorá cieli na každodennú systematickú starostlivosť o svoje telo i myseľ. Ich cieľom je cítiť sa navždy mladí. Faktom je, že chronologické hodiny „odtikávajú“ každému rovnako. Hodnota veku biologického, ktorý je odrazom fungovania metabolizmu a stavu našej mysle, je ale silne premenlivou veličinou. Teda takú, ktorú máme možnosť ovplyvňovať vlastnou vôľou a usilovnosťou. Existuje mnoho pomerne dobre merateľných ukazovateľov, ktoré hodnotia kvalitu fungovania ľudskej bytosti a z ktorých môžeme určiť, ako vlastne v skutočnosti „starí“ sme. Biologický vek tak môže byť buď výrazne vyšší, alebo naopak oveľa nižší, než vek chronologický.

V tomto kurze sa učíme techniky, ako sa o seba správne starať – v oblasti výživy, pohybu aj nastavenia mysle. Nie za účelom navyšovania výkonnosti, ale predovšetkým zlepšenie kvality fungovania celej našej bytosti.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi reaguje na stále rastúci záujem o bezmästý či rýdzo rastlinný spôsob stravovania. Fakty v tejto oblasti sú jasné – stále väčší počet ľudí na celom svete má snahu sa stravovať týmito (alternatívnymi) spôsobmi stravovania a väčšina z nich si neuvedomuje, aký veľký zásah do fungovania svojho metabolizmu i zdravia spôsobí. Výsledkom je celý rad rôznych zdravotných komplikácií, ktorým je ale v skutočnosti možné veľmi elegantne predchádzať.

Tento kurz prevedie záujemcov o tieto spôsoby stravovania všetkými úskaliami, ktoré ich môžu u jednotlivých foriem vegetariánstva stretnúť. Na výučbovej aplikácii ZOF si nacvičia aj tvorbu jednotlivých foriem vegetariánskych jedálničkov pre rôzne skupiny populácie – deti, športovcov, tehotných a dojčiacich.

Zo všetkých mesačných kurzov, ktoré organizujeme, je najväčší záujem práve o tento.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Výživa detí má jasný cieľ – naučiť rodičov, ako pracovať s detskou výživou tak, aby sa dieťa dostatočne najedlo, dostalo všetky živiny nevyhnutné pre jeho fyzický aj psychický rast a vývoj a zbytočne neorientovalo pozornosť nežiaducim smerom, ako sú rôzne sladkosti a pod.

V kurze sa zaoberáme všetkými detskými vekovými kategóriami, dotýkame sa aj problematiky vzťahu stravovania a športových aktivít. Rodičia sa naučia svojim ratolestiam vyberať vhodné potraviny, zostavovať jedálniček tak, aby bol vo všetkých smeroch efektívny a „nenásilný“ a zameria svoju pozornosť aj na techniky, ako úspešne odolávať manipulatívnym marketingovým stratégiám výrobcov a predajcov „nezdravých“ potravín.

Je zaujímavé sledovať, ako sa vyvíja trendy záujmu populácie o štúdium v oblasti generačných rozdielov. Historicky najstarší účastník kurzu mal 75 rokov, najmladší naopak 15 rokov.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Renáta Nováková

Zdravo sa stravujem už od tínedžerských čias, keď som si uvedomila, že si musím kontrolovať svoju váhu. Prešla som mnohými obdobiami, keď som si myslela, že som to "vyriešila", ale potom prišlo tehotenstvo a problémy so štítnou žľazou. Zrazu bolo všetko inak. Hľadal som informácie na internete, pýtal som sa priateľov atď. Asi pred rokom sa stalo niečo, čo ma nakoplo k tomu, čo robím dnes. Kurzy Martina Jelínka v ňom zohrávali a stále zohrávajú významnú úlohu. Okrem toho, že som absolvoval kurz športovej výživy, aby som mohol získať certifikát a začať podnikať v tejto oblasti, jeho prístup mi naďalej pomáha v mojom rozvoji. Komplexnosť informácií, ktoré neustále chrlí, je neuveriteľná. Má to naozaj dobre premyslené a ak sa ma niekto opýta, kde a ako získať čo najviac informácií z tohto sveta, môžem Martina len odporučiť. Dnes viem, že zdravie nie je zadarmo, že na sebe musíte neustále pracovať a že to nie je len o strave. Vždy, keď nepoznám odpoveď na nejakú otázku, viem, že ju nájdem na webovej stránke ATAC. Ďakujem vám za všetko.

Ing. Ján Kopaničák

Kurz výživy s pánom Jelínkom ma nesmierne obohatil. Nikde inde som sa nestretol s toľkými rôznymi pohľadmi na stravovanie, z ktorých žiadny nie je preferovaný ako jediný správny. Je cítiť a vidieť obrovskú snahu o to, aby sa absolventi tohto kurzu dokázali pozrieť na veci z viacerých uhlov pohľadu, aby vopred neodmietli žiadnu filozofiu stravovania, ale naopak, aby hľadali možnosti a oblasti, kde sa dajú problémy riešiť z viacerých uhlov pohľadu. Takýto komplexný, zaujímavý, pútavý, praktický a ucelený kurz výživového poradcu môžem vrelo odporučiť všetkým záujemcom.

Mgr. Janka Blažejová

O zdravé stravovanie som sa začala zaujímať po tom, ako mi diagnostikovali histamínovú intoleranciu. Začiatky boli veľmi ťažké a dokonca kritické. Táto situácia si vyžiadala prehodnotenie nielen môjho stravovania ako takého, ale aj môjho celkového životného štýlu. Dostával som sa do začarovaného kruhu a čo bolo najhoršie, nevidel som riešenie, čo navyše viedlo k úzkosti a depresii. Nastavenie radikálnej a okamžitej zmeny prinieslo úspechy, neúspechy aj zúfalstvo. Tento stav otravoval život nielen mne, ale aj mojej rodine a hlavne bol neznesiteľný. Nakoniec som túto chorobu prijala ako súčasť života. S pomocou mojich najbližších som pochopila, že "plač" nepomôže, že táto cesta nie je správna, že jedinou cestou je racionálne uvažovať a hlavne konať. Keďže v tom čase nebolo na túto tému k dispozícii veľa informácií, začal som zbierať informácie o vplyve stravy na zdravie. Prvou informáciou o tom, čo HIT vlastne je, bola brožúra MUDr. Hrubišku. Zamyslela som sa nad obsahom a postupne som si uvedomila, že nejde len o to, čo jem, aké prísady a potraviny môžem a nemôžem konzumovať, ale aj o to, ako sa tieto prísady pestujú, ako sa spracúvajú, odkiaľ pochádzajú, či obsahujú prídavné látky, rôzne dochucovadlá, konzervanty atď. Postupne ma táto oblasť výživy oslovila natoľko, že som začala vyhľadávať literatúru, odborné články na rôzne témy o potravinách, rôzne smery alternatívnej liečby. Aby som lepšie pochopila a rozšírila svoje vedomosti o zdravej výžive a jej vplyve na ľudské zdravie, rozhodla som sa absolvovať kurz zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Z online ponuky ma najviac zaujal 6-mesačný online kurz Výživový a doplnkový poradca ATAC Institute, s.r.o. pod vedením Mgr. Martin Jelínek, ktorý je absolútne najlepší. Kurz má vysokú úroveň, obsah jednotlivých lekcií je prehľadne spracovaný, opisuje danú problematiku. Mentálne mapy a hra ZOF majú svoj význam. Obsah kurzu poskytuje prepojenie poznatkov o zdravej výžive a holistickom vnímaní a komplexný pohľad na bytosť ako takú, čo som v žiadnom kurze nenašla. Oceňujem prístup pána Martina Jelínka, ktorý je profesionál na slovo vzatý, vždy ochotný poradiť. Oceňujem možnosť ďalšej spolupráce po skončení kurzu, možnosť prispievať do poradného zboru absolventov a možnosť ďalšieho vzdelávania. Vďaka tomuto kurzu môžem odovzdávať vedomosti a skúsenosti, ktoré som získal na základe vlastných znalostí, tým, ktorí ich potrebujú. Úprimná vďaka.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu