Kto študuje naše kurzy?

Keď v roku 2006 vznikla prvá verzia kurzu „Poradca pre výživu“, bola určená profesionálom. Teda ľuďom, ktorí potrebovali toto know-how k svojej profesii - predajcom potravín, doplnkom stravy, trénerom, ľuďom zaoberajúcim sa poradenstvom v oblasti zdravia.

Od samotného počiatku som sa snažil o celostný prístup k štúdiu. Čoskoro sa zistilo, že holistické poňatie zdravia a spôsobu stravovania je bližšie predovšetkým tým, ktorí tieto znalosti využívajú vo vlastnom súkromnom živote.

Chvalabohu kurzom neustále prechádzajú špecialisti z odborov medicíny, farmácie, fyzioterapie, trénerstva rôznych športových odvetví, odborných konzultantov či poradcov. Je to dobre preto, že kurz si vďaka týmto záujemcom udržuje určitú odbornú úroveň a neskĺzava iba do povrchných a jednoduchých systémov a prezentácie laických a vedou nepodložených teórií.

Faktom ale je, že prevažná väčšina záujemcov pochádza z „ľudu“.

O koho sa jedná?

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Mamičky na materskej

Tie si jednoducho chcú urobiť jasno v správnom spôsobe stravovania predovšetkým kvôli svojim deťom. Tu otvorene priznám, že tejto skupine populácie fandím najviac, pretože ak chceme zmeniť realitu, je potrebné vždy začať pri sebe a túto tendenciu odovzdávať svojim ratolestiam.

Rekreační a amatérski športovci

Takí, ktorým nejde o trhanie svetových rekordov, ale „iba“ o kvalitnú starostlivosť o svoje telo tak, aby čo najdlhšie odolávalo celkovej amortizácii spôsobenej zvýšenou fyzickou záťažou.

Ľudia, ktorých trápia rôzne choroby

Ortodoxná medicína im v riešení ich problémov nepomohla, hľadajú tak „alternatívnu“ cestu k zdraviu. Teda takú, u ktorej si uvedomujú, že nemalou mierou sa na výsledku spolupodieľa aj strava samotná.

Stále sa zväčšujúca skupina populácie, ktorá sa stravuje „inak“

V tejto skupine nájdeme vegetariánov, vegánov, vitariánov (raw), propagátorov paleo diét a ďalších špecificky zameraných dietetických režimov. Títo nadšenci majú potrebu sa uistiť, že práve ich spôsob stravovania je nielen ten správny, ale predovšetkým zdravý.

Na tomto mieste musím zdôrazniť jednu kľúčovú vec:

Žiadny masovo propagovaný spôsob stravovania nie je ten správny ani zdravý.

Existuje iba jedna varianta „dokonalého“ prístupu k strave a zdraviu. Taká, ktorá rešpektuje individualitu vo všetkých jej prejavoch.

V kurze sa s ohľadom na takto špecificky vyprofilovaných „dietárov“ učíme, že je možné sa dlhodobo stravovať vegetariánsky, vegánsky, raw, paleoliticky a ďalšími variantmi. Je len potrebné poznať základné pravidlá, ktoré v strave ovplyvňujú správanie metabolizmu, a upraviť ich k obrazu svojmu.

Záujemcovia o chudnutí

Problematika redukcie nadváhy je v oblasti výživy nikdy nevädnúcou stálicou. Osobne nie som zástancom akýchkoľvek diét, pri ktorých sa človek trápi nedostatkom energie, chuťou jednotlivých pokrmov či vo výsledku nechceným jo-jo efektom. Dôvodom je fakt, že takéto režimy nie sú efektívne a navyše v mnohých prípadoch rôznym spôsobom poškodzujú zdravie. Táto filozofia sa prelína celým kurzom a je zaujímavé, ako mnoho absolventov potvrdzuje, že v priebehu polročného štúdia na základe pozvoľných zmien v stravovaní spôsobených rozširovaním si vedomostí o racionálnom stravovaní „sami od seba“ zredukovali objem nechcených tukových zásob.

Vysvetlenie, prečo väčšina záujemcov o štúdium nepochádza z radov „profesionálov“, je jednoduché:

Žijeme v dobe, ktorá je typická obrovským rozmachom záujmu o zdravie. Trh nás bombarduje novými potravinami, doplnkami, rôznymi pomôckami a metódami skvalitňujúcimi náš život vrátane nášho zdravia. Zaujímavé je, že čím viac sa hovorí o tom, ako sa „mať lepšie“, tým väčšie množstvo problémov sa vynára na povrch. V podstate zisťujeme, že farmaceuticko-medicínsky systém nie je schopný účinne riešiť chronické problémy vzniknuté nesprávnym životným štýlom. Preto sa stále viac ľudí orientuje smerom, ktorý je najefektívnejší:

Chcú sa starať sami o seba.

To dosiahneme iba tak, že sa budeme vzdelávať a súčasne smerovať svoje snaženie k jednoduchosti. Čím viac rôznych ľudí prechádza týmito kurzami, tým viac spätných väzieb potvrdzujúcich túto filozofiu dostávame.

Ďalšie kurzy, ktoré sú súčasťou stálej ponuky vzdelávania, sú zamerané jasne daným smerom. Z hľadiska kvality vzdelávania sú kľúčové predovšetkým jednomesačné:

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Výživa v športe“ ponúka záujemcom o aktívny šport pružný systém, s ktorým sa v reálnom športovom živote v žiadnom prípade nestratí. Filozofia tohto kurzu je postavená na schopnosti prirodzene kombinovať stravu s doplnkovou výživou s ohľadom na metabolickú individualitu jedinca vrátane jeho športového zamerania. Všetko s cieľom nielen podporovať samotnú výkonnosť, ale predovšetkým zaistiť organizmu čo najlepšie podmienky pre dôkladnú regeneráciu. Všeobecne totiž platí, že hlavným problémom športovcov nie je vedieť kombinovať tréning s výživou tak, aby sa zvyšovala úroveň jeho výkonnosti. To dnes vie každý.
Najväčšou výzvou je vedieť kvalitne regenerovať a dať tak telu priestor, aby sa v oblasti akéhokoľvek športového snaženia dlhodobo posúvalo bezpečne vpred. Je teda logické, že sa do tohto kurzu hlásia predovšetkým športovci budujúci aktívnu kariéru či ich tréneri.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Cesta k vysnívanej postave“ je kurz určený predovšetkým „laickej“ verejnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že sa nijako výrazne nelíši od „Výživy v športe“. Opak je ale pravdou. Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú „vylepšiť“ svoju postavu. Kurz tak plní záujemcovia o redukciu nadváhy, naberanie svalovej hmoty aj s cieľom formovať postavu rôznymi spôsobmi a smermi. Kurz je určený úplne všetkým bez rozdielu toho, k akej výživovej filozofii sa hlási. Absolvovaním jednomesačného štúdia sa naučíte systém, ktorý vám umožní formovať postavu s rôznymi stravovacími režimami. Podmienkou je samozrejme zvoliť si vhodnú pohybovú aktivitu, bez ktorej to nikdy nejde. Na tomto mieste nemá zmysel nič nahovárať - nie je možné určiť, aký percentuálny podiel zodpovednosti pri formovaní postavy nesie strava a aký pohybová aktivita. Isté je iba to, že jeden bez druhého nemôžu v praxi priniesť stabilné výsledky.

 

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?Makriobiotika je životná filozofia spätá so špecifickým spôsobom stravovania, ktorá pôvodne vznikla v Japonsku. Podarilo sa jej rozšíriť sa prakticky po celom svete. Jej princípy sú veľmi jednoduché – a presne takto to jej tvorcovia aj zamýšľali. Vďaka tomu sa stala veľmi populárnou. Bohužiaľ aj napriek svojej transparentnosti bola a stále zostáva nie úplne presne pochopená. Problém nie je v jej princípoch, ale v „detailoch“, ktoré tu rozhodujú o tom, ako dobre (ne)bude fungovať.
Kurz „ Makrobiotiká v našej kuchyni “ vychádza v ústrety všetkým záujemcom o tento spôsob stravovania, ktorí ho chcú nielen pochopiť, ale predovšetkým správnym spôsobom uviesť do praxe v našich zemepisných podmienkach. Prax bohužiaľ ukazuje, že väčšina nadšencov do tejto filozofie si skôr zdravotne ubližuje, než aby sa posunuli smerom vpred. V kurze sa naučíte používať potraviny predovšetkým z nášho prostredia a správnym spôsobom. Na základe toho zistíte, že táto filozofia skutočne ctí pravidlo „V jednoduchosti je krása“.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Kurz Tajomstvo biologického veku oslovuje predovšetkým tú časť populácie, ktorá cieli na každodennú systematickú starostlivosť o svoje telo i myseľ. Ich cieľom je cítiť sa navždy mladí. Faktom je, že chronologické hodiny „odtikávajú“ každému rovnako. Hodnota veku biologického, ktorý je odrazom fungovania metabolizmu a stavu našej mysle, je ale silne premenlivou veličinou. Teda takú, ktorú máme možnosť ovplyvňovať vlastnou vôľou a usilovnosťou. Existuje mnoho pomerne dobre merateľných ukazovateľov, ktoré hodnotia kvalitu fungovania ľudskej bytosti a z ktorých môžeme určiť, ako vlastne v skutočnosti „starí“ sme. Biologický vek tak môže byť buď výrazne vyšší, alebo naopak oveľa nižší, než vek chronologický.

V tomto kurze sa učíme techniky, ako sa o seba správne starať – v oblasti výživy, pohybu aj nastavenia mysle. Nie za účelom navyšovania výkonnosti, ale predovšetkým zlepšenie kvality fungovania celej našej bytosti.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi reaguje na stále rastúci záujem o bezmästý či rýdzo rastlinný spôsob stravovania. Fakty v tejto oblasti sú jasné – stále väčší počet ľudí na celom svete má snahu sa stravovať týmito (alternatívnymi) spôsobmi stravovania a väčšina z nich si neuvedomuje, aký veľký zásah do fungovania svojho metabolizmu i zdravia spôsobí. Výsledkom je celý rad rôznych zdravotných komplikácií, ktorým je ale v skutočnosti možné veľmi elegantne predchádzať.

Tento kurz prevedie záujemcov o tieto spôsoby stravovania všetkými úskaliami, ktoré ich môžu u jednotlivých foriem vegetariánstva stretnúť. Na výučbovej aplikácii ZOF si nacvičia aj tvorbu jednotlivých foriem vegetariánskych jedálničkov pre rôzne skupiny populácie – deti, športovcov, tehotných a dojčiacich.

Zo všetkých mesačných kurzov, ktoré organizujeme, je najväčší záujem práve o tento.

Kto najčastejšie študuje naše kurzy?

Výživa detí má jasný cieľ – naučiť rodičov, ako pracovať s detskou výživou tak, aby sa dieťa dostatočne najedlo, dostalo všetky živiny nevyhnutné pre jeho fyzický aj psychický rast a vývoj a zbytočne neorientovalo pozornosť nežiaducim smerom, ako sú rôzne sladkosti a pod.

V kurze sa zaoberáme všetkými detskými vekovými kategóriami, dotýkame sa aj problematiky vzťahu stravovania a športových aktivít. Rodičia sa naučia svojim ratolestiam vyberať vhodné potraviny, zostavovať jedálniček tak, aby bol vo všetkých smeroch efektívny a „nenásilný“ a zameria svoju pozornosť aj na techniky, ako úspešne odolávať manipulatívnym marketingovým stratégiám výrobcov a predajcov „nezdravých“ potravín.

Je zaujímavé sledovať, ako sa vyvíja trendy záujmu populácie o štúdium v oblasti generačných rozdielov. Historicky najstarší účastník kurzu mal 75 rokov, najmladší naopak 15 rokov.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Alice Mertensová

www.fitsalici.cz

Kurz "Výživový a doplnkový poradca" veľmi zmenil môj život a život mojej rodiny. Dlhé roky som hľadala správny spôsob, ako sa cítiť dobre, byť spokojná so svojou postavou a urobiť niečo pre svoju imunitu a zdravie svojich blízkych. Tento kurz sa zdal byť pre mňa ten pravý a už počas prvých týždňov štúdia sa potvrdilo to, čo som očakával. Vďaka kurzu som pochopila nielen základy fungovania ľudského tela, zdravia a vplyvu potravín naň, ale získala som aj prehľad o mnohých ďalších oblastiach súvisiacich s výživou. To vlastne naštartovalo moje úsilie pomôcť nielen sebe a svojim blízkym, ale aj širokej verejnosti. Kurz bol pre mňa určite dobrým a komplexným základom pre ďalšie vzdelávanie v oblasti výživy a suplementácie. Odporúčam ju každému, komu nie je ľahostajné jeho zdravie.

Lenka Cozlovschii

Absolvovanie tohto kurzu bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Ako celiatik s intoleranciou laktózy som si myslela, že už o výžive niečo viem, pretože som bola nútená intenzívne sa zaujímať o to, čo denne jem, ale nedá sa opísať, kam som sa dostala na konci kurzu, pokiaľ ide o všeobecný prehľad o svete výživy.Kedysi som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, ale teraz si viem odvodiť, čo by mohla byť pravda. Preto pre mňa nie je problém oboznámiť sa s množstvom informácií, ktoré sú dnes ľuďom k dispozícii.Vzdelávanie v oblasti výživy považujem za celoživotný proces, a preto nemôžem povedať, že už viem všetko. Teraz však už viem nielen to, čo je správne, ale aj prečo, a to je oveľa dôležitejšie ako len slepo počúvať niekoho rady.Nakoniec sa mi polročný kurz zdal krátky a bolo mi ľúto, že už nepokračuje, pretože chuť vzdelávať sa v tejto oblasti je teraz stokrát väčšia ako na začiatku a za to vďačím vynikajúcej lektorke a tvorkyni tohto kurzu Mgr. Martin Jelínek.

Kateřina Kmínková

Rozhodla som sa študovať kurz výživového poradcu, pretože som chcela začať robiť niečo nové, čo by ma bavilo, napĺňalo a bolo prospešné pre všetkých. Toto všetko som už vo svojej bývalej práci nenachádzal. Kurz sa mi veľmi páčil, myšlienkové mapovanie bolo jednoduché a zároveň veľmi poučné. Jeho veľkou výhodou je aj systém ON-LINE kurzov, ktoré som mohol absolvovať z domu, keď som mal čas. Kurz mi pomohol nielen prehĺbiť si vedomosti o zdravej výžive a naučiť sa veľa nových vecí, ale aj úplne zmeniť názor v niektorých oblastiach. Veľmi som ocenila aj zrozumiteľné vysvetlenie základov ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny. Kurz výživového poradcu mi pomohol v mojom novom kariérnom štarte a teším sa na svojich zákazníkov.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu