Kurzy ATAC

Aký význam majú seminárne práce?

Seminární práce

Jedným slovom - nedozerný. Ale aby som objasnil, o čom hovorím: šesťmesačný kurz výživového poradcu sa okrem komplexného záverečného testu končí seminárnou prácou. Obrovské množstvo študentov sa toho doslova bojí, samozrejme, úplne zbytočne.

Ako už bolo opakovane uvedené v predchádzajúcich článkoch, našou filozofiou je učiť ľudí predovšetkým praktické veci. Teórie je všade viac než dosť, schopnosť ich interpretátorov uviesť ju do reálneho života a súčasne vykazovať dlhodobo stabilné výsledky je ale na pováženú. Každý turnus kurzu Poradca pre výživu nie je zakončený písaním teoretických úvah na rôzne témy. Cieľom seminárnej práce je pokúsiť sa vytvoriť kompletný návrh nielen stravovacieho režimu, ale aj všetkých ostatných odporúčaní, ktoré ovplyvňujú správanie metabolizmu v každodennom živote.

Pragmaticky povedané - zadanie seminárnej práce má podobu profilu reálnej osoby. Také, ktorá má dlhodobé stravovacie návyky, svoj typ metabolizmu daný spektrom dostupných faktorov (somatotyp a ďalšie parametre získané bežne používanými analýzami telesnej kompozície a metabolickým typovaním), svoje zdravotné problémy, úroveň pohybovej aktivity a množstvo ďalších „nerestí“ každodenného života.

Na základe tohto realistického profilu osoby každý študent vytvorí systém odporúčaní vedúcich k cieľu, ktorý si tento potenciálny klient stanovil:

  • Niekedy ide o zníženie hmotnosti, inokedy o jej zvýšenie.
  • Niekedy je potrebné podporiť imunitný systém, zlepšiť tráviace a zažívacie procesy alebo stav kĺbového tkaniva.
  • Nadobudne sa aj športovec, ktorý si želá zvýšenie výkonu a podporu regenerácie.
  • Prípadne ide o tehotnú ženu, ktorá potrebuje upraviť stravu s ohľadom na svoj stav.

Spätná väzba od študentov na základe dotazníkov, ktoré priebežne realizujeme, ukazuje zaujímavé výsledky:

  1. 74 % respondentov potvrdilo, že si plne uvedomili vzťahy a súvislosti medzi teóriou a praxou práve pri písaní seminárnej práce.
  2. 18 % respondentov priznalo, že seminárna práca pre nich znamenala upevnenie istoty v praktickej realizácii výživových odporúčaní.
  3. 8 % respondentov uviedlo, že v procese písania seminárnej práce prišli na riešenie problémov, s ktorými sa stretli oni sami alebo ich blízki.

Systém štúdia je založený na priebežnom osvojovaní si informácií, s ktorými sa študenti "hrajú" v rámci aplikácie ZOF. Je známe, že medzi klasickým spôsobom učenia („šprtanie“) a hraním sa s informáciami existuje z hľadiska celkovej úrovne zapamätateľnosti a praktickej použiteľnosti priepastný rozdiel. K dokonalosti chýba už len to, aby sme si, obrazne povedané, vyhrnuli rukávy a pustili sa do skutočnej poradenskej praxe (bez ohľadu na to, či sa poradenstvu venujeme "profesionálne" alebo sa snažíme upraviť režim pre seba a svoju rodinu). Seminárna práca, v ktorej vytvárame systém odporúčaní pre reálnych ľudí, je posledným krokom vedúcim k živej praxi. Alegoricky povedané, je spojovacím mostom medzi štúdiom a skutočnou praxou.

Nielenže sa nemusíte ničoho báť. Naopak, je to výzva, na ktorú sa oplatí tešiť.

Všetky posunie tam, kam je potreba.

A jedno malé tajomstvo na záver: Ako lektor kurzu nikdy nenechám žiadneho „anjela“ padnúť. Je mojou osobnou výzvou doviesť každého záujemcu do úspešného finále. Nie prostredníctvom ústupkov a úľav z pravidiel, na ktorých je tento kurz postavený. Vždy iba snahou konštruktívne podporovať spôsob myslenia vedúci k schopnosti odporúčať také postupy, ktoré v praxi fungujú. O ničom inom tento kurz ani nie je.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Gabriela Maršálková

V mladosti som stravu nikdy neriešila, ale ako matku ma začalo zaujímalo, ako sa správne stravovať a čo dávať deťom, aby mali všetko, čo potrebujú - obzvlášť v dnešnom svete plnom polotovaru, cukrov a umelých prísad. Akonáhle sme začali pracovať s doplnkami stravy, táto zvedavosť sa premenila v túžbe vedieť čo najviac o základnej ľudskej potrebe. Vďaka pánovi Jelínkovi som nezískala len holé fakty o jedle, ale komplexný a ucelený pohľad na stravovania a vplyvu - toho, čo jeme alebo nejeme - na našu existenciu. Jeho prístup k vzdelávaniu je unikátny a vrelo jeho kurzy odporúčam každému!

Jakub Přibyl

Keď som sa na začiatku svojej kariéry výživového poradcu rozhodoval, aký kurz z tej neprebernej „výživárskej komercie“ vybrať (tak aby som z toho nakoniec nevyšiel s jednoduchým „papierom“ ale získal aj niečo navyše v podobe kvalitných informácií), dostal som vtedy odporúčanie na kurzy Atac. Pretože som analyticky založený človek, už od začiatku som v „Atacu“ videl jednu veľkú nevýhodu v podobe faktu, že celým kurzom na rozdiel od iných školiacich firiem vykonáva len jeden učiteľ. Veľmi rýchlo som zistil, že práve toto je veľká výhoda, pretože tým lektorom je osoba Martina Jelínka. Podľa mňa jedného z najkomplexnejších výživových expertov u nás a trúfam si tvrdiť, že dosť možno vôbec ten najlepší školiteľ a učiteľ vôbec. Vážim si ho za jeho obrovský profesijný nadhľad a som vďačný za možnosť sa ďalej vzdelávať.

Radka Hazuchová

Profesne sa výžive venujem viac ako dvadsať rokov. Som výživový poradca a kuchárka prirodzenej stravy. Osobne nepropagujem žiadny výživový smer, vždy by malo ísť o životnú rovnováhu každého jedinca vo všetkých smeroch. Ako lektorka a regionálna koordinátorka Skutočne zdravé školy som absolvovala on-line kurz Výživa detí, ktorý mi pomohol uceliť doterajšie informácie v zameraní na deti, ktoré sú našou spoločnou budúcnosťou. Ďakujem Martinovi Jelínkovi, za hodnotný kurz, ktorý je kvalitne zostavený a vrelo ho všetkým odporúčam. Terapia jedlom má jediný vedľajší účinok a tým je Zdravie, ktoré si všetci musíme zaslúžiť svojím správaním a prístupom k životu. Nech vám chutí život!