Alternativní výživové směry

Jednoducho veľký. Z jedného prostého dôvodu, ktorý sa skrýva v pravidlách zóny optimálneho fungovania (ZOF).

Každý človek je svojou vlastnou metabolickou individualitou a má výrazné adaptačné schopnosti. Ľudsky povedané to znamená, že sa vieme prispôsobiť mnohým situáciám. To platí aj pre stravovanie.

Príroda stvorila človeka ako všežravca.

To znamená, že náš tráviaci trakt je schopný prijať všetko, čo je požívateľné, a následne to aj spracovať.

Ako bytosť zložená z tela a mysle máme tiež schopnosť vyvíjať sa. Ľudské vedomie má slobodnú vôľu, ktorá nám na rozdiel od zvierat dáva možnosť voľby.

                                                                      Možnosti voľby vo výbere toho, čo a ako jeme.

Navyše žijeme v dobe, ktorá to umožňuje s oveľa väčším potenciálom, než sa mohlo zdať napríklad našim rodičom.

Viete, čo majú spoločné Eskimák žijúci v Grónsku a Mongol pasúci dobytok na otvorených pláňach?

Odpoveď je jednoduchá - obmedzený výber stravy. Kým nezmení prostredie, v ktorom doteraz žili, nikdy neokúsi slobodu v podobe akýchkoľvek iných foriem stravovania, než na ktoré sú zvyknutí. Nemajú šancu preto, že v ich realite nie je prístup k potrebným potravinám, na ktorých by postavili nový stravovací režim, ktorým si súčasne neublíži.

Väčšina z nás však túto možnosť má a mnohí ju radi využívajú. Problémom je, že len veľmi malé percento z nich skutočne vie, čo robí. Teda poznajú možné následky svojho počínania.

Všeobecne platí, že akonáhle vykonáme akúkoľvek zmenu (aj v stravovaní), je potrebné počítať s reakciou. Keď prestaneme jesť akúkoľvek potravinu, vznikne v jedálničku „prázdny priestor“, ktorý treba vyplniť. Pokiaľ to neurobíme vedome (cielene), stane sa to vždy automaticky na základe reakcií podmienených potrieb metabolizmu a produkovaných emócií.

Či už sa bavíme o rôznych formách vegetariánstva, režimoch paleostravovania či iných nízkosacharidových diétach, vždy je nutné tieto snahy vedome riadiť správnym smerom. Metabolická adaptabilita, ktorá bola daná do vienka každému človeku, je vstupenkou do sveta neobmedzených možností spôsobov stravovania.

Je potrebné si uvedomiť, že každý máme možnosti. Pokiaľ sa rozhodneme ich využiť a súčasne si nechceme zdravotne ublížiť, vyplácajú sa zmeny nevykonávať len na základe nadšenia, ale jednať s rozumom. Z toho dôvodu sú bežne rozšírené výživové smery, ktoré sú nešťastne označované ako alternatívne, neoddeliteľnou súčasťou nášho štúdia. Ako tvorca kurzov aj ich lektor by som bol sám proti sebe, keby som možnosť tejto formy vzdelania nešíril ďalej.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

RNDr. Blanka Roučková, Ph.D.

V oblasti výživového poradenstva sa pohybujem už dlho, samozrejme, neustále sa vzdelávam z rôznych zdrojov. Kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky ma zaujal najmä kvôli rozsahu informácií. Zapojením sa do kurzu som si rozšírila svoje vedomosti a dala som si do poriadku a do ďalších súvislostí známe veci. Obsah kurzu bol pre mňa určite prínosný a online formát úplne vyhovujúci.

Martin Cidlinský

Tento kurz mi pomohol nielen v mojom profesionálnom rozvoji, ale myslím si, že štýl výučby je jeden z najefektívnejších, aké som mal možnosť vidieť. Celý koncept je veľkou príležitosťou na komplexný rozvoj v oblasti výživového poradenstva.

MUDr. Ladislav Horváth

Moji pacienti sa ma ako všeobecného lekára často pýtajú, ako sa správne stravovať. Preto som si preštudovala množstvo kníh a absolvovala niekoľko kurzov, ale stále som sa strácala v záplave rôznych výživových informácií a dezinformácií, výživových štýlov a moderných diét a nevedela som nájsť odpovede na svoje otázky - až kým som nenarazila na pána Mgr. Jelinek a jeho kurzy. Po niekoľkých mesiacoch štúdia sa mi informácie získané v kurzoch začali postupne spájať a teraz dokážem svojim pacientom poradiť oveľa lepšie.Ak si vážite svoje zdravie, premýšľate o tom, čo jete a pijete, a chcete sa zdokonaliť v tejto oblasti, môžem vám osobne odporučiť kurzy Martina Jelínka, najmä kurz Poradca pre výživu. Veľmi sa mi páčila komplexnosť a objektívnosť, s akou pán Jelínek pristupoval k rôznym výživovým smerom - so všetkými kladmi a zápormi. Naučil ma ísť správnym smerom v oblasti výživy. Za to mu veľmi pekne ďakujem!

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu