Kurzy ATAC

Aký dôraz kladieme na alternatívne výživové smery?

Alternativní výživové směry

Jednoducho veľký. Z jedného prostého dôvodu, ktorý sa skrýva v pravidlách zóny optimálneho fungovania (ZOF).

Každý človek je svojou vlastnou metabolickou individualitou a má výrazné adaptačné schopnosti. Ľudsky povedané to znamená, že sa vieme prispôsobiť mnohým situáciám. To platí aj pre stravovanie.

Príroda stvorila človeka ako všežravca.

To znamená, že náš tráviaci trakt je schopný prijať všetko, čo je požívateľné, a následne to aj spracovať.

Ako bytosť zložená z tela a mysle máme tiež schopnosť vyvíjať sa. Ľudské vedomie má slobodnú vôľu, ktorá nám na rozdiel od zvierat dáva možnosť voľby.

                                                                      Možnosti voľby vo výbere toho, čo a ako jeme.

Navyše žijeme v dobe, ktorá to umožňuje s oveľa väčším potenciálom, než sa mohlo zdať napríklad našim rodičom.

Viete, čo majú spoločné Eskimák žijúci v Grónsku a Mongol pasúci dobytok na otvorených pláňach?

Odpoveď je jednoduchá - obmedzený výber stravy. Kým nezmení prostredie, v ktorom doteraz žili, nikdy neokúsi slobodu v podobe akýchkoľvek iných foriem stravovania, než aké im ponúkajú podmienky, v ktorých žijú. Nemajú šancu preto, že v ich realite nie je prístup k potrebným potravinám, na ktorých by postavili nový stravovací režim, ktorým si súčasne neublíži.

Väčšina z nás však túto možnosť má a mnohí ju radi využívajú. Problémom je, že len veľmi malé percento z nich skutočne vie, čo robí. Teda poznajú možné následky svojho počínania.

Všeobecne platí, že akonáhle vykonáme akúkoľvek zmenu (aj v stravovaní), je potrebné počítať s reakciou. Keď prestaneme jesť akúkoľvek potravinu, vznikne v jedálničku „prázdny priestor“, ktorý treba vyplniť. Pokiaľ to neurobíme vedome (cielene), stane sa to vždy automaticky na základe reakcií podmienených potrieb metabolizmu a produkovaných emócií.

Či už sa bavíme o rôznych formách vegetariánstva, režimoch paleostravovania či iných nízkosacharidových diétach, vždy je nutné tieto snahy vedome riadiť správnym smerom. Metabolická adaptabilita, ktorá bola daná do vienka každému človeku, je vstupenkou do sveta neobmedzených možností spôsobov stravovania.

Je potrebné si uvedomiť, že každý máme možnosti. Pokiaľ sa rozhodneme ich využiť a súčasne si nechceme zdravotne ublížiť, vyplácajú sa zmeny nevykonávať len na základe nadšenia, ale jednať s rozumom. Z toho dôvodu sú bežne rozšírené výživové smery, ktoré sú nešťastne označované ako alternatívne, neoddeliteľnou súčasťou nášho štúdia. Ako tvorca kurzov aj ich lektor by som bol sám proti sebe, keby som možnosť tejto formy vzdelania nešíril ďalej.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Kristína Floriánová

Už dlhé roky sa pohybujem v oblasti fitness a zdravého životného štýlu. Rada by som sa týmto smerom naďalej uberala a nakol'ko sa sama vel'mi rada vzdelávam a rozširujem si vedomosti, rozhodla som sa pre štúdium kurzu Poradca pre výživu. Nemohla som si vybrať lepšie. Kurz viac než len naplnil moje očakávania... Nie len že študentom nie je podsúvaný len jeden výživový smer,ale vďaka kurzu som získala komplexné vedomosti o stravovaní, ktoré budem naďalej využévať a ak by som si mala znova vybrať, opäť by to bol kurz pod vedením pána Jelínka.

Ing. Miloš Raisler

Doteraz som nebol priaznivcom on-line kurzov, ale kurz ATAC môj názor zmenil. Hoci to bol on-line kurz bez osobnej dochádzky, mal som veľmi často pocit, že pán Mgr. Jelínek snáď sedí vedľa mňa pri počítači ... Veľmi pozitívne ma prekvapila pedagogická stránka vedenia tohto kurzu vrátane veľmi užitočne on-line poradne, ktorá naozaj funguje, rovnako ako výuková hra ZOF naplňujúca to všeobecne poznáme "Škola hrou". Prísun informácií mal hlavu a pätu a postupne rozširoval záber znalostí s tým, že časom sa ich mozaika poskladala a všetko do seba zapadlo. Práve komplexnosť pohľadu na informácie v odbore výživy a na ľudskú individualitu ako celostnú bytosť je to, čo si na tomto absolvovanom kurze asi najviac cením. Pomohol mi lepšie vidieť veci v súvislostiach vrátane faktu, že naše tradične vžité západné vnímanie tohto odboru nie je jediné možné, a že mám možnosť nazerať na spoluprácu s klientom napríklad aj pohľadom východných filozofií. Súčasne sa mi tu dostalo informácií o suplementácii, ich pozitívach aj rizikách, vďaka čomu sa mi otvorila ďalšia oblasť, ktorú som vďaka predchádzajúcej neznalosti považoval za akýsi zavrhnutiahodný black box. Za veľmi dôležité a pozitívne považujem tiež nadštandardne vyšší časový rozsah tohto kurzu umožňujúci venovať sa niektorým témam podrobnejšie, zároveň si možno pochopenie vybraných tém overiť v praxi na pripravených úlohách. Som rád, že som absolvoval kurz, ktorý nebol suchou teóriou, ale kurz, ktorý mi dal informácie a zásadné know how ako s nimi nakladať v praxi. Za kurz ďakujem a osobne ho odporúčam.

Petra Pokorová, DiS.

Som nutričná terapeutka a hľadala som možnosť ďalšieho sebavzdelávania. Vzhľadom na moju vyťaženosť som uvítala dištančnú formu výživového kurzu Mgr. Jelínka – tj kombináciu samoštúdia s využitím tzv. myšlienkových máp a osobného stretnutia s lektorom na spoločných seminároch v Prahe. Veľmi dobre a efektívne spracované jednotlivé kapitoly ma doslova a do písmena vtiahli do danej problematiky. Cítila som veľký príliv energie a túžby dozvedieť sa stále viac informácií. Dnes sa pozerám na problematiku výživy človeka očami celostnej medicíny. Naučila som sa základom Ayurvedy a Tradičnej čínskej medicíny. Už dokážem pomôcť ľuďom, ktorí sa dostali do slepej uličky klasickej medicíny. Tento kurz je vo svojej dobe skutočne veľmi ojedinelý. Môžem len odporučiť.