Kurzy ATAC

Aký dôraz kladieme na alternatívne výživové smery?

Alternativní výživové směry

Jednoducho veľký. Z jedného prostého dôvodu, ktorý sa skrýva v pravidlách zóny optimálneho fungovania (ZOF).

Každý človek je svojou vlastnou metabolickou individualitou a má výrazné adaptačné schopnosti. Ľudsky povedané to znamená, že sa vieme prispôsobiť mnohým situáciám. To platí aj pre stravovanie.

Príroda stvorila človeka ako všežravca.

To znamená, že náš tráviaci trakt je schopný prijať všetko, čo je požívateľné, a následne to aj spracovať.

Ako bytosť zložená z tela a mysle máme tiež schopnosť vyvíjať sa. Ľudské vedomie má slobodnú vôľu, ktorá nám na rozdiel od zvierat dáva možnosť voľby.

                                                                      Možnosti voľby vo výbere toho, čo a ako jeme.

Navyše žijeme v dobe, ktorá to umožňuje s oveľa väčším potenciálom, než sa mohlo zdať napríklad našim rodičom.

Viete, čo majú spoločné Eskimák žijúci v Grónsku a Mongol pasúci dobytok na otvorených pláňach?

Odpoveď je jednoduchá - obmedzený výber stravy. Kým nezmení prostredie, v ktorom doteraz žili, nikdy neokúsi slobodu v podobe akýchkoľvek iných foriem stravovania, než na ktoré sú zvyknutí. Nemajú šancu preto, že v ich realite nie je prístup k potrebným potravinám, na ktorých by postavili nový stravovací režim, ktorým si súčasne neublíži.

Väčšina z nás však túto možnosť má a mnohí ju radi využívajú. Problémom je, že len veľmi malé percento z nich skutočne vie, čo robí. Teda poznajú možné následky svojho počínania.

Všeobecne platí, že akonáhle vykonáme akúkoľvek zmenu (aj v stravovaní), je potrebné počítať s reakciou. Keď prestaneme jesť akúkoľvek potravinu, vznikne v jedálničku „prázdny priestor“, ktorý treba vyplniť. Pokiaľ to neurobíme vedome (cielene), stane sa to vždy automaticky na základe reakcií podmienených potrieb metabolizmu a produkovaných emócií.

Či už sa bavíme o rôznych formách vegetariánstva, režimoch paleostravovania či iných nízkosacharidových diétach, vždy je nutné tieto snahy vedome riadiť správnym smerom. Metabolická adaptabilita, ktorá bola daná do vienka každému človeku, je vstupenkou do sveta neobmedzených možností spôsobov stravovania.

Je potrebné si uvedomiť, že každý máme možnosti. Pokiaľ sa rozhodneme ich využiť a súčasne si nechceme zdravotne ublížiť, vyplácajú sa zmeny nevykonávať len na základe nadšenia, ale jednať s rozumom. Z toho dôvodu sú bežne rozšírené výživové smery, ktoré sú nešťastne označované ako alternatívne, neoddeliteľnou súčasťou nášho štúdia. Ako tvorca kurzov aj ich lektor by som bol sám proti sebe, keby som možnosť tejto formy vzdelania nešíril ďalej.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Mgr. Jana Bytčáneková

Pre online kurz Poradce pre výživu a suplementáciu som sa rozhodla po dlhom rozmýšľaní, hľadala som niečo podobné na Slovensku, ale nič ma neoslovilo tak ako tento kurz. Má všetky atribúty kvalitného kurzu - je dlhodobý a zároveň intenzívny; online forma umožňuje ísť vlastným tempom štúdia, zároveň denné doručenie troch lekcií neumožňuje príliš odkladať prípravu myšlienkových máp a samotné štúdium.Systém štúdia prostredníctvom myšlienkových máp mi vyhovuje, mám s nimi skúsenosti z minulých rokov. Študijné texty sú pomerne krátke, ale informačne bohaté. Alternatívne pohľady na výživu s uplatnením princípov tradičnej čínskej medicíny alebo ajurvédy ma veľmi potešili, potvrdili to, čo som intuitívne robila už predtým.V súčasnosti nepracujem v oblasti výživového poradenstva, zatiaľ len pomáham radou záujemcom z radov rodiny alebo priateľov. V blízkej budúcnosti by som sa však chcela venovať kariére v tejto oblasti s dôrazom na holistický prístup k ľuďom, a hoci viem, že je to otázka celoživotného vzdelávania a neustálej práce na sebe, kurz Martina Jelínka mi dal veľmi pevné základy, na ktorých môžem stavať. A určite si vyberiem z jeho ďalších kurzov, už som si vybrala aspoň tri, ktoré sú mi blízke.

Martina Michálková

Pred niekoľkými rokmi som sa začala zaujímať o zdravý životný štýl a chcela som o ňom získať viac informácií. Vybral som si kurz, ktorý je svojou dĺžkou 6 mesiacov bezkonkurenčný. S nadšením som sa pustila do tém myšlienkových máp, ktoré mi veľmi pomáhajú pri štúdiu. Keďže som mala možnosť každý mesiac vidieť lektora Martina Jelínka osobne, rýchlo si ma získal svojím prístupom a nadšením pre osvetu a šírenie zdravého životného štýlu. Na začiatku a možno aj na konci kurzu sa vám informácie budú zdať nenápadné, ale verte, že časom všetko zapadne na svoje miesto a vy objavíte ucelený systém, ktorý funguje. Dnes viem, že som sa rozhodol správne a vrelo tento kurz odporúčam všetkým.

Marta Ledinská

Moja povaha bola vždy taká, že som každému do jedla "kecal", až prišiel čas dať svojmu koníčku pečiatku schválenia. V našom malom "Československu" je kvalitných učiteľov výživy ako šafranu a pán Jelínek je jednoducho špičkový. Jeho hodiny sú plné kvalitnej výučby a je k dispozícii každému študentovi. Miluje to, čo robí, nezapredal sa žiadnej výživovej vlne ani potravinovým korporáciám. Ako jeden z mála vedie študentov k preklenutiu rozdielov medzi západnou a východnou filozofiou a navyše som si to všetko mohol prakticky spojiť pri tvorbe jedálneho lístka. Až potom človek pochopí, že papier zvládne všetko, ale realita je výzvou.