S rozvojom internetu a všetkých ostatných trendov informačného veku má stále väčší počet ľudí záujem komunikovať so svojim okolím elektronickou cestou. Toto samozrejme postihlo aj oblasť vzdelávania, kde sa doslova roztrhlo vrece s takzvaným infopodnikaním.

Štúdium zo zahraničia

Pretože mám ako lektor povahovo bližšie k „starej“ škole, ktorá preferuje osobný kontakt, snažil som sa tomuto trendu niekoľko rokov odolávať. Nakoniec ale vyhral trh, kde v prvej línii stál rad záujemcov o štúdium ponúkaných kurzov na čele s „Poradcom pre výživu“ žijúcich v zahraničí. Je tak vcelku pochopiteľné, že keď sa k tejto stále rozrastajúcej česky a slovensky hovoriacej väčšine pridali ešte mamičky na materskej s minimom možností v oblasti cestovania na akékoľvek akcie, bolo nutné vyjsť týmto informáciachtivým ústretom.

Prvým rýdzo on-line kurzom bol Poradca pre výživu, kde sme pravidelné každomesačné prednášky nahradili predtočeným videozáznamom. Štúdium sme súčasne vylepšili o priebežné každodenné cvičné testy, aby sa študentom rozšíril potenciál spätných väzieb. Každomesačné testy získali aj elektronickú podobu, obhajoba seminárnej práce elektronickou cestou je už v podstate pomyselnou čerešničkou na torte.

V okamihu spustenia on-line verzie kurzu sa doslova roztrhlo vrece so záujemcami zo zahraničia. Dnes môžeme tvrdiť, že s výnimkou Arktídy a Antarktídy naše kurzy (na čele s kurzom „Poradca pre výživu“) študujú Česi a Slováci na všetkých kontinentoch. Dokladá to aj mapa s vyznačenými krajinami, odkiaľ študujúci pochádza.

Faktom je, že celkový počet zahraničných študentov permanentne rastie, zaujímavá koncentrácia je napríklad na Britských ostrovoch.

Vďaka jednoduchému objednávkovému systému a rýchlym službám v bankovom sektore sa tak každý prakticky z akéhokoľvek civilizovaného kúta tejto planéty môže pustiť do štúdie už doslova pár dní od podania prihlášky.

Kurz Poradca pre výživu, ktorý v oblasti záujmu jasne vedie, preto spúšťame každý mesiac (vždy prvý pondelok v mesiaci). Kvalitatívne zahraničným študujúcim v porovnaní s „domácimi“ nijako chýba, obsah aj forma štúdia sú unifikované pre všetkých.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Bc. Zuzana Kušniráková

www.naturalspa.sk

Výžive sa venujem od svojich 17 rokov, keď som začala riešiť problémy s hmotnosťou. Mám lekárske vzdelanie a som smutný, keď vidím, akým smerom sa uberá zdravotníctvo v oblasti výživy, prevencie a vzdelávania v tejto oblasti. Všímam si súvislosti výživy a životného štýlu na zdravie človeka. Potrebovala som informácie a vzdelanie v oblasti výživy a našla som ich v kurze ATAC "Poradca pre výživu a výživové doplnky". Vybral som si diaľkovú formu kurzu a bol som veľmi spokojný. Kurz pána Jelínka sa mi páčil pre svoju komplexnosť, všeobecný prehľad, pravdivosť a nezaujatosť voči rôznym výživovým smerom, kde stále rezonuje prepojenie fyzického tela človeka s jeho mysľou, emóciami a výživou. Som vďačná pánovi Jelínkovi za jeho ľudský a profesionálny prístup, tešila som sa z atmosféry na našich stretnutiach raz za mesiac. Ďakujeme.

Ing. Martin Škába

Som veľmi vďačná za možnosť učiť sa od Mgr. Martin Jelínek. Kurzy, semináre a osobné konzultácie mi veľmi pomáhajú v mojom profesionálnom rozvoji a vďaka tomu môžem byť čoraz viac nápomocná svojim klientom. Vzdelanie je veľmi široké, takže absolvent kurzov sa môže zaoberať výživou detí, dospelých, seniorov až po vrcholových športovcov.

PharmDr. Jana Strieglerová

www.svethomeopatie.cz

Kurzy Mgr. Kurzy Martina Jelínka boli pre mňa veľmi inšpiratívne, plné praktických a komplexných rád. Veľmi oceňujem jeho profesionalitu, organizačné schopnosti a životný nadhľad. Mať prednášajúceho, ktorý žije a praktizuje to, čo prednáša, je to najlepšie, čo si študenti môžu priať. Získala som holistický pohľad na výživu, zdravie a životný štýl. Z toho čerpám v osobnom aj profesionálnom živote. Moja rodina sa pekne rozbehla a zdravé stravovanie je pre nás už roky základom.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu